Att gödsla jordarna med slam och sedan odla mat där är självmord

Stark opinion mot att bli av med avloppsslammet har vi haft länge, men intresse finns från både Svenskt Vatten och delar av LRF att dels bli av med reningsverksslammet och dels få tillgång till billig ”gödsel”. Vi har varit aktiva i decennier mot denna hantering och opponerat oss mot att vår mat ska odlas på mark som förorenats med sammhällets alla samlade miljögifter, som hamnar i reningsverken.

Läs den senaste uppsatsen som finns på vår hemsida, avsnitt Avloppsslam,om

Miljögifter i barnmat och navelsträngsblod

”På senare tid har forskare visat att det finns hundratals kemikalier och miljögifter i navelsträngsblod. Denna kemikaliecocktail misstänks ha samband med uppkomsten av ett flertal sjukdomar och störningar hos våra barn, exempelvis ADHD, aspergers syndrom, dyslexi, överaktivitet, könsutvecklingsstörningar m m. Detta framgår inte minst i den uppmärksammade filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl, där ett stort antal forskare från hela världen är djupt oroade över effekten av denna kemikaliecocktail i blodet”. O s v.

Där finns material samlat sedan 1995. Det finns tillräckligt med underlag för att hålla odlingsmarken fri från dessa restprodukter och det samlade miljögifterna, som på olika vägar spolas ner i avloppssystemet, även från nerfallet.

På senare tid har ansträngningarna intensifierats, för att ”bli av med slammet” och man har t o m skapat ett eget certifieringssystem, för att kunna visa på vilka slam som är säkra enligt det egna certifieringssystemet. Detta är en horribel kringgående rörelse, för att få vår odlingsmark att bli avstjälpningsplats för det värsta vi samlar på oss i samhället. Dessa två system ska aldrig blandas ihop. Ingen har kommit på tanken att hantera vårt radioaktiva avfall med en liknande utspädningsmetod. Vare sig jordar eller hav ska vara upplagringsplatser för giftigt avfall. Helst skulle sådana produkter aldrig skapats.

Nu har forskarna börjat komma föroreningarna på spåren, mer och mer, och sätter dessa i samband med konkreta sjukdomar. Då reagera vi – och media. Senast skrev EXPRESSEN

Barnmaten kan innehålla arsenik

och i artikeln är andra gifter nämnda, speciellt kadmium, som vi har fokuserat ofta i tidigare inlägg om slammet.

Även Göteborgs Posten har nu skrivit om detta

Dagens Nyheters  artikel i ämnet

Sydsvenskans artikel i ämnet

Kommentar från Livsmedelsverket, som vanligt ingen fara!


Kontrollen av råvarorna för barnmaten har säkert varit strängare än för mat till vuxna. Vi har upprepade gånger uppvaktat såväl barnmatstillverkarna och mjölknäringen om att absolut inte tillåta slamgödsling av jordar där deras produkter odlas/produceras. I dag är vi tveksamma om de håller rent framför egen dörr!

Du som tycker vi ska jobba vidare med dessa frågor, stöd vårt arbete :

Bli medlem NU – för större inflytande

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/02/18/bli-medlem-nu-for-storre-inflytande/

Det är med konsument-opinion vi ska skapa ett bättre samhälle och säkrare livsmedel och kräva bättre kostrekommendationer från våra myndigheter.

Vi konsumenter behövs och är ju kunderna, så vi måste engagera oss mera för att påverka både politiker och näringslivet. Det räcker inte med att synas på FACEBOOK, men är också viktigt samt i bloggarna. Det behövs en traditionell organisation också.  SPRID detta inlägg!

stöd oss!

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

8 Responses to Att gödsla jordarna med slam och sedan odla mat där är självmord

 1. Louise skriver:

  Hej Bengt,
  Håller med dig om det mesta, men det var väl i barnmat med basråvaran ris som SLV hade hittat arsenik, mangan m m. Och det har väl inte med slamspridning på svensk åkermark att göra?

  • Bengt Ingerstam skriver:

   Det talas om många föroreningar, även kadmium. Här spökar spannmål och säkert ingår även mjölk från svenska gårdar. Det var ju inte bara ris i barnmaten! Notera att vi varit i kontakt med svenska producenter om att hålla rent från råvaror från slamgödslade åkrar, men vi är inte så säkra att de håller rent längre, pressen från slamivrarna ökar och börjar nära på bli desperat och här är Lantmännen en drivande kraft! Vi får i alla fall inga garantier från barnmatstillverkarna och Svensk Mjölk. Det viktiga är att börja skydda våra åkrar, för man vet ju aldrig vad man tänker odla på dem framöver.

   Det är ju inte sagt att det är enbart produkter med ris som SLV tittat på, men nu är forskarna i alla fall föroreningarna på spåren. Läs bland vårt material på ”slamsidan” dokument där vi frågat Svenskt Vatten och olika producenter, även Lantmännen och LRF, vilka gränsvärden man har satt för ett otal tänkbara föroeningar. De har inga! Stora brister, varför ska vi då acceptera certifiering på så lösa grunder, som dessutom är en egencertifiering!

   De svenska barnmatsproducenterna MÅSTE veta vad de köper in och även importerar, för att sedan göra barnmat av och så tjusigt marknadsföra som bättre än bröstmjölk.

   Men detta är bara början, när ska vi ställa krav på maten för vuxna och stoppa tillförseln till jordarna av samhällets alla miljögifter?

   Sveriges Konsumenter i Samverkan kräver i vart fall STOPPA SLAMSPRIDNINGEN NU. Det finns bättre lösningar som inte utsätter våra barn eller oss själva för dessa risker.

 2. Gunnar Lindgren skriver:

  När det gäller slammet så bidrar det med betydande mängder av de metaller som nämndes i rapporten från Karolinska Institutet.
  Slammet innehåller enligt en undersökning från SLU (Jan Eriksson)nära 100 ggr mer arsenik, 200 ggr mer kadmium och 7 ggr mer mangan än den vanligaste konstgödseln NPK vid samma fosforgiva. Att sprida detta på vår odlingsmark är oförsvarligt.

 3. […] SLUTA SPRIDA SLAM PÅ ODLINGSMARK Mer om slam […]

 4. […] SLUTA SPRIDA SLAM PÅ ODLINGSMARK Mer om slam […]

 5. […] SLUTA SPRIDA SLAM PÅ ODLINGSMARK Mer om slam […]

 6. […] Men att fortsätta att förorena både haven och jordarna är ett rent självmord, som vi konsumenter behöver sätta stopp för. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: