Kolesterol till nytta för oss – eller industrin?

22 juli 2009

Finns det något som vi är mer lättskrämda för än begreppet kolesterol. Mycket har vi Becel att tacka för det, efter tiders långa TV-kampanjer om hur viktigt det ärt att vi sänker våra kolesterolvärden, för dom påstår ju att vi är många som behöver sänka våra kolesterolvärden.

Ibland får man för sig att kolesterol är en sorts slaggprodukt av fett och ägg, som vi har fått veta att vi ska inte äta så mycket av. Men det är bara gammal villfarelse. Kolesterol bildar vi själva i kroppen och vi behöver det för att våras kroppar ska fungera. Det är alltså ett livsnödvändigt ämne som behövs bland annat för att täta kroppens celler mot omgivningen, och som byggsten för många av kroppens hormoner. Får vi kolesterol med i maten, så behöver inte kroppen producera lika mycket, en slags självreglering.

Men att kolesterol har blivit så lukrativt, både för margarinindustrin och för läkemedelsindustrin, ja det är verkligen värt att granska. Läs ”Kolesterol tema i skräck-kampanj” på Sveriges Konsumenter i Samverkans hemsida:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/fettdebatt/kolesterol.htm

Där finns också länk till en sökning på hemsidan och visas 53 träffar.

En informativ krönika ”Kolesterol – något vi behöver vara rädda för?” av en person med förflutet i läkemedelsbranschen, Peter Rost, publicerad i realtid.se, är verkligen läsvärd. Det mest sålda läkemedlet är just mot kolesterol!

http://www.realtid.se/ArticlePages/200804/11/20080411151416_Realtid751/20080411151416_Realtid751.dbp.asp

I dagarna har debatten blossat upp ordentligt. En debattartikel av tre kända professorer och läkare skrev ”Är kolesterol en riskfaktor?” under Brännpunkt på SVD den 14 juli.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3201249.svd

Den 20 juli kom ett mothugg ”Gott om belägg för riskerna med kolesterol” av professor emeritus Anders G Olsson, välkänd försvarare av läkemedelsindustrins produkter mot kolesterol:  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3226225.svd

Intressant främst att läsa alla avslöjande kommentarer till artikeln.

Kostdoktorn, Sveriges största hälsosajt, kommenterade artiklarna: ”Mothugg om kolesterolet” på ett rätt avslöjande sätt följt av massor av kommentarer:

http://www.kostdoktorn.se/mothugg-om-kolesterolet

Sista ordet är nog inte sagt ännu, men kolesterol-skutan börjar ”ta in vatten” och sanningarna kommer snart att vara uppenbara för alla oss konsumenter, som gått på (inklusive läkarna) myten och som fortfarande spenderar stora pengar både på margarin och på mediciner.

För dig som vill läsa mera, läs boken ”Fett och kolesterol är hälsosamt” av Uffe Ravnskov, docent i Lund, som tidigare skrev boken ”Kolesterolmyten” och som leder ett internationellt nätverk bland läkare och forskare www.thincs.org


Ekologisk produktion ökar och oroar SLU

22 juli 2009

Än en gång upprepas påhoppen från SLU, Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala, på den ekologiska produktionen. De kommer med jämna mellanrum och är ingen enstaka företeelse. Mot bakgrunden av senaste rapporten från undersökningsföretaget The Nielsen Company om att försäljningen av ekologisk mat ökat under första kvartalet i år med 35%, är det inte oväntat med en bredsida från den delen av SLU som försvarar användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedlen.

Det intressanta är att, trots den ekonomiska krisen och de oftast högre priserna, har konsumenterna ökat andelen av inköpen och därigenom visat större miljömedvetenhet och man bortser från varningarna från SLU. Kanske har man också insett att ska man ha mat utan genmodifierade ingredienser eller gen-foder i djurhållningen, gäller det att välja ekologiska livsmedel.

Läs artikeln i DN Rusning till de gröna matvarorna

http://www.dn.se/ekonomi/rusning-till-de-grona-matvarorna-1.912424

Från SLU, med en lång lista undertecknare i debattartikel Tveksam vinst med ekolantbruk i SVDs Brännpunkt, skriver man bl a:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3193265.svd

”Framväxten av det ekologiska lantbruket är i många stycken speciell. Företrädarna lät oss förstå att om man avstår från användning av jordbrukets kanske viktigaste produktionsmedel, handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, så skulle produktionen bli mer uthållig i ett brett och långt perspektiv” och vidare ”Att lösa naturvetenskapliga problem utgående från diffusa filosofiska teorier leder sannolikt oftare fel än rätt”.

Men här står forskare emot konsumenterna. Konsumenterna gör sina val oavsett vad forskarna anser, vi har ju som vanligt alltid sista ordet.

Intressant att också citera en annan part från SLU, Johanna Björklund, forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, som svarar också i SVD Brännpunkt ”Mångfald slår enfald även inom jordbruket”

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3217443.svd

”Dagens lantbruk har bidragit till stora globala miljöproblem, till exempel en minskad biologisk mångfald, övergödda hav och jorderosion. Att tro att mer av samma typ av lantbruk ska lösa problemen är möjligen något dogmatiskt.”

Debatt är alltid bra, men slutsatserna måste vi dra, vi som köper, betalar, äter och känner ansvaret att ta konsekvenserna också, för både hälsan, ekonomin och miljön/klimatet.


Nystart av bloggen – nu i Worldpress

10 juli 2009

Beklagar uppehållet med bloggandet, men det är trögt att komma igång igen och lära ett helt nytt system. När ändå inte dygnet räcker till så hittar man alla skäl att skylla på. Men nu behövs denna funktion, under semestertider då bemanningen på kontoret i Stockholm är begränsad och under två veckor helt ”på semester”.

Mina gamla inlägg i gamla bloggen har vi inte klarat av att flytta hit, så därför ligger båda bloggadresserna kvar på startsidan hos Sveriges Konsumenter i Samverkan, http://www.konsumentsamverkan.se så du kan hitta gamla arkivet.

Hälsar Bengt