GMO-FRITT SMÖR – en framtidsfråga !

14 juli 2013

2013-07-14

Frågan om det GMO-fria smöret är en viktig fråga, men också ett exempel på hur vi konsumenter kan hantera hela GMO-frågan. Hur många orkar hålla sig uppdaterad om alla turerna?

Här är en sammanställning av några – mycket få – inlägg som visar hur svårt problemet är. Du som vill läsa mera får göra det men du som inser att ditt val i butik är viktigare och det som avgör, kan nöja dig med att ”välja vem du vill lita på” och vara med i den fristående konsumentorganisationen KONSUMENT-FORUM och vårt gemensamma ”konsumentsamverkan”, där ett antal kunniga, informerade och engagerade medlemmar gör ”grovjobbet”, så du får det betydligt enklare.

Här finns några inlägg som visar vilka enorma problem USAs bönder står inför, genom den skenande resistensen, som nu väcker en oerhörd debatt och hur nu försäljningen av gamla bekämpningsmedel ökar igen

herbicidanvändning

 

Vi har redan rapporterat på Facebook om debatten i USA om resistensutveckligen:

Hur många motgångar ska GMO-utvecklingen tåla innan investerarna, inkl Bill Gates, tappar intresset för att investera i denna tvivelaktiga teknik? Även om ATL skriver om att ”fasa ut” gmo-fritt talar verkligheten ett annat språk. Läs här om motgångarna i USA, ”In parts of Illinois, Iowa, Minnesota and Nebraska, though, farmers are running into increasing problems with corn rootworms.” det är ju ett simpelt pokerspel med naturen, som alltid kommer att vinna. (OBS Monsanto har investerat millioner dollar för att ta fram en majs som gör majsen giftig mot majsrotbaggen, inte milliarder dollar som någon skrev!). Hela notisen från GM Watch http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14960%3Aas-biotech-seed-falters-insecticide-use-surges-in-corn-belt

Klotet, det fantastiska radioprogrammet har följt upp denna fråga redan, mycket detaljerat här:

Resistenta ogräs sprider sig på USAs åkrar

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3345&grupp=8068&artikel=5540695

Hur forskarna försöker lobba och försvara och påverka opinionen kan man läsa här:

Ny rapport: EU förlorar miljarder på GMO-motstånd

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3345&grupp=8068&artikel=4535619

 

Publicerat: onsdag 1 juni 2011 kl 14:38 5 kommentarer

Torbjörn Fagerström

Sverige förlorar hundratals miljoner kronor per år genom att inte odla de vanligaste genmodifierade grödorna på våra åkrar. För hela EU handlar det om mångmiljard belopp i samhällsförluster på grund av att GM-grödor anses kontroversiella. Det konstateras i en rapport ”Genvägar eller senvägar” (pdf) från expertgruppen för miljöstudier under finansdepartementet som är gjord av professor Torbjörn Fagerström.

Men forskaren Christel Cederberg på SIK och Chalmers anser att beräkningarna på vilka ekonomiska vinster samhället skulle kunna göra genom att odla mer genmodifierade grödor är överdrivna………….

Tro inte att vi kan leva tryggt på att lita på vissa ”svenska intressen”, även om man idag har en s k ”överenskommelse” att hålla de svenska produkterna ”gmo-fria”! Utan att vi konsumenter tydligt visar vad vi vill är det nära till att man ändrar sin inställning.

Över en natt blev ”Svenskt Smör” ett ARLA-varumärke och inga andra mejerier får använda den beteckningen och ARLA är ju inte svenskt längre.

Svensk Mjölk har övergått till ”LRF-mjölk”. Se här hur öppet man vädrar sina tankar om ”gen-friheten”

Dags att fasa ut det gmo-fria fodret

http://www.atl.nu/ledare/dags-att-fasa-ut-det-gmo-fria-fodret

Den gmo-fria sojan blir allt dyrare. I år ökar tillägget med 58 procent eller 18 öre per kilo till 49 öre. Tillägget har fyrdubblats på fem år.

 

 I en tid av hård prispress måste animalieproducenterna på allvar ifrågasätta det kloka i att lägga på sig själva denna kostnad.

Hittills har mjölk-, ägg-, gris-, kyckling- och nötköttsproducenternas branschföreningar bestämt att svenska djur ska äta gmo-fritt foder och ta den extrakostnad foderföretagen har för att leverera sådan vara.

Rädslan för konsumentprotester har varit stor. Gmo-frihet anses vara ett mervärde och något viktigt att hålla fast vid för att svenska livsmedel ska profileras.

Men hur mycket är ett mervärde värt om det inte går att få betalt för det? Den som försöker ta betalt riskerar att prisa ut sig; konsumenten har alltid ett billigare, importerat alternativ till hands på butikshyllan.

Det är dags att fasa ut det gmo-fria fodret. Om nu konsumenterna skulle vägra köpa svenska animalieprodukter med argumentet att de inte är gmo-fria, vad skulle de köpa i stället?

Jo, importerade produkter, från djur som ätit gmo-soja i fodret. Och gmo-majs.

 

Våra unga jordbrukare är mer radikala, de har inte ens upptäckt att konsumenterna har något att säga till om, utan tror nog att det är de som ska bestämma!

 

Kravet på gmo-fritt foder vållade mest

diskussion på LRF Ungdomens riksstämmas

första dag. Eskil Erlandsson väckte en del irritation.

http://www.atl.nu/lantbruk/gmo-fr-gan-v-ckte-debatt-p-st-mman

Frågan om branschöverenskommelserna om gmo-fritt foder är ett mervärde eller bara en merkostnad väcktes på stämman av LRF Ungdomen Gotland. De vill att organisationen ska jobba för att kraven på gmo-fritt stryks.

– Det fanns en del starka förespråkare för att slopa, men många kände att de inte har tillräckligt underlag för att ta beslutet, beskriver nyomvalda ordföranden Kristina Yngwe debatten.

 

Följ frågan på vår blogg, första inlägget här:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/06/29/gmo-fritt-smor/

 

###########################################################################

Välkommen med i organisationen som vill prioritera

HÄLSOSAMT – ÄRLIGT – HÅLLBART

Tillsammans

blir vi starkare

 

1000 första nya medlemmar (150:-) får present KÖKSSKOLAN

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/21/de-forsta-1000-nya-medlemmarn-far-en-present/

##########################################################

Läs mera i bloggen

https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

KONSUMENT-FORUM / Bengt Ingerstam

KONSUmindre      KONSUMENTSAMVERKAN

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida:
http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1