Tänk om vi vore 100 000 medlemmar!

30 januari 2012

2012-01-30

är det omöjligt, när det är så lönsamt? Vi är ju dessutom nära 9 miljoner konsumenter. Ta bara en av våra kampanjer ”30 % lägre kostnader för maten” där produkttester och prisanalyser ger snabba tips och utan att försämra kvaliteten, tvärtom! Som dessutom gynnar hälsan och drar ner konsumtionen av läkemedel.

Detta är en lönsam investering nu när det ska sparas på toppnivå, så gör vi det och visar vägen.

HÄR FÅR DU ETT STARTERBJUDANDE:
1 års medlemskap (normalt kostar det 200:-)
2-4 medlemsbrev per månad
Tillgång till dokument, normalt endast tillgängliga för medlemmar, som t ex KONSUMNTNYCKELN
Få som välkomstgåva den tidlösa boken KÖKSSKOLAN (normalt pris 150:- + porto 44:-)

Allt detta för endast 150:-
Sätt in detta på Plusgirokonto: 35 03 71-1 – KONSUMENT-FORUM

Uppge adress, e-post. Ryms det inte så maila in uppgifterna och ange betaldatum.

Det är bara tillsammans vi kan påverka! Och lönsamt är det för oss konsumenter!

Det är därför vi har vår egen konsumentorganisation KONSUMENT-FORUM. Ju fler vi är, ju mer kan vi åstadkomma och ju starkare röst får vi.
KONSUMENT-FORUM, är den fria konsumentorganisationen, som INTE  styrs av särintressen, politiska eller religiösa värderingar eller styrs med statliga medel. Vi vill fokusera på LÖSNINGARNA och inte fastna i PROBLEMEN.  Välja rätt och konsumera rätt och få kunskaper för att göra rätt.

Du kan också ge bort ett Gåvomedlemskap http://konsument-forum.se/TI/KOF3gavaallmant.rtf
samtidigt meddelar du oss namn, adress, e-postadress till mottagaren och ange ditt betaldatum. Vi skickar boken och bekräftelsen.
Du skriver ut gåvobrevet och skicka eller ger det till mottagaren.

______________________________________________________________________________________________________________

Följ konsumentdebatten här på bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/  Eller på Facebook:

  Bengt Ingerstam      KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


DO IT YOURSELF

29 januari 2012

2012-01-29

En gammal sliten fras, som börjar bli aktuell igen.

I ett tidigare blogginlägg https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/27/att-vara-problemet-eller-att-losa-problemet/
fokuserade vi på att inte lita på att alla problem kommer att lösas av och i POLITIKEN. De har haft fullt upp att byta sina ordförande. Mycket kan vi lösa snabbare i PRAKTIKEN.
Ett viktigt tips i det inlägget var att ”välja rätt fett”, för att må bättre, gå ner eventuellt i vikt, minska behovet av läkemedel och därmed belastningen på kretsloppet och reningsverken
https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/27/abborre-full-med-lakemedel/
Många av dessa lösningar passar bra in i vårt begrepp KONSUmindre.

Det innebär att vi börjar visa på andra lösningar, där vi själva som konsumenter löser problemen på vårt sätt.  För en tid sedan föreslog vi en del sådana lösningar, både genom att jämföra men också som i länk del 2 andra inriktningar som innebär lösningar. Dags ta upp dessa och bearbeta dem vidare.
https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/27/prisvart-med-kvalitetskrav/
https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/27/prisvart-och-kvalitetskrav-del-2/

Hjälp till nu att hitta fler idéer och samband där vi kan ta saken i egna händer som konsumenter och bli mer

orienterade på lösningarna och mindre deprimerade av problemen.

Tänk efter vilka enorma konsekvenser i många olika samband valet av rätt fett kan innebära, ända ner till slam och förgiftningsriskerna vid utsläppen från reningsverken och även neddragningen av bruket av en massa läkemedel.

Det får konsekvenser när vi konsumenter ändrar på våra rutiner.

Passa på att läsa i News Voice om rädslan från läkemedelsindustrin för att vi konsumenter använder oss av vitaminer och tillskott

Läkemedelsbolagen bakom skrämselpropaganda mot vitaminer och mineraler

http://newsvoice.se/2012/01/27/lakemedelsbolagen-bakom-skramselpropaganda-mot-vitaminer-och-mineraler/


¼ kg veckotips

29 januari 2012

20012-01-29

Så kom då veckans ”gratis” litteratur att granska. 250 gram i allt, inlindat i Postens reklamomslag. Ändå var inte de vanliga veckobladen från matbutikerna med. Dom kommer en annan dag för att synas. Inte heller de tre från ICA (Nära, Kvantum och Maxi – den senare 7 mil borta), som brukar komma på eget datum.

Tillsammans blir det bortåt ½ kilo papper i veckan och allt handlar om priser, priser och priser. Nu när Netto också har kommit är det massor av erbjudanden, ”begränsat parti” för att få oss att tro att det är extra förmånligt. Men det är bara båg!

OBS Jag har alltså inte satt upp lappen ”Nej tack till reklam”, för jag vill följa utvecklingen.

Redan för en tid sedan agerade vi för att få departement och regering att ta upp frågan i miljösammanhang, men inte ens ett svar eller reaktion.
https://bengtingerstam.wordpress.com/category/reklam/

Nu när alla ska lära oss att inte slänga mat, t o m EU Kommissionen, för att rädda klimatet, kan man inte ingripa. Regeringen kan förbjuda den oadresserade reklamen och tillåta att den blir beställbar. Men ack….

Läs tidigare blogginlägg https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/27/att-vara-problemet-eller-att-losa-problemet/
där vi börjar visa på andra lösningar, där vi själva som konsumenter löser problemen på vårt sätt. Redan nu har 20 % lappar på brevlådor eller brevinkast med ”Nej till reklam”. http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/nejtillreklam.html

Om fler gör det tar det snart slut. Visa denna civila olydnad, det du ska handla finns ändå inte i veckobladen!

En av alla åtgärder vi själva kan ta itu med, för politikerna gör det inte. Fler tips kommer.


ATT VARA PROBLEMET eller att LÖSA PROBLEMET

27 januari 2012

2012-01-27

Det har inget med problemet att hitta en ny partiledare att göra!

Man löser inte alla problemen inom POLITIKEN utan snabbare i PRAKTIKEN. Det är oss konsumenter det handlar om. Vi sitter med NYCKELN i våra händer. KONSUMENTNYCKELN.

Samtidigt sitter vi i fällan, styrda av särintressen, till en del av myndigheterna, men mest av handeln och producenterna via reklamen och exponeringen av det man vill att vi ska köpa.

Vi inom KONSUMENT-FORUM, den fria konsumentorganisationen, som INTE  styrs av särintressen, politiska eller religiösa värderingar eller med statliga medel, vill fokusera på LÖSNINGARNA och inte fastna i PROBLEMEN. Här är ett exempel, välj rätt och konsumera rätt och skaffa kunskaper för att göra rätt.

Media har en viktig roll, se bara hur vi fått två läger när det gäller den så framgångsrika kosten för välmående, hälsa samt till en del också viktminskningen.
Vi har idag två sidor, Aftonbladet som kritiserar LCHF och skriver ner de naturliga fetterna och på senare tid EXPRESSEN, som helt klart har förstått hur nyttiga de naturliga fetterna är. Heder åt EXPRESSEN som förstått och vågat gå emot både myndigheterna och den  fettskrämda delen av forskareliten. Senaste fantastiska inslaget kom i går 26 januari: http://www.expressen.se/halsa/1.2690773/valj-ratt-sorts-fett samt den 25:e http://www.expressen.se/halsa/1.2690085/njut-av-mat-ga-ner-i-vikt-med-dieten-lchf

Följ konsumentdebatten här på bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/
Eller på Facebook:   Bengt Ingerstam                KONSUmindre             Konsumentsamverkan

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


Abborre full med läkemedel

27 januari 2012

2012-01-27 Redigerad 2012-03-03

Först en påminnelse, innan det blir för sent (5 februari): Se filmen UNDERKASTELSEN på SVT Play:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/07/filmen-underkastelsen-av-stafan-jarl-se-den-pa-svt-play-till-5-febr/

OBS! Filmen finns nu också på YOU tube: http://www.youtube.com/watch?v=zTMRi0ElqTk

Vi har två stora producentgrupper, som anser sig ha uppgiften att hålla liv i oss konsumenter. Det är livsmedelsproducenterna och läkemedelsproducenterna. Det finns också samröre dem emellan, förorenar dom oss med vissa tillsatser står de genast till förfogande med lämpliga läkemedel för att få oss ”friska” igen. Ett av de större gäller just läkemedel mot högt kolesterol, som om det alltid är en risk! Risk som man dessutom skapat och tvingar folk att välja ett margarin för att just minska kolesterolvärdet. Först margarin, sedan också piller.

Vår moderna kost har berikats med en massa socker och sockerarter, snabba kolhydrater som 6-8 skivor bröd om dan! Vad händer med oss? Sockerindustrin hjälper till att skapa behovet av läkemedel för hjärt-och kärlsjukdomar, fetma, diabetes mm.

Så hamnar till slut dessa läkemedel i ”abborren vid reningsverken”. Läs artikeln i Ny Teknik nyligen:

http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article3391529.ece

Men en del läkemedel hamnar också i slammet som vissa intressen vill ”återföra till åkermarken” för att odla mat på. Problemet är att allt måste någonstans ta vägen och vi och abborren är en mellanstation!  Problemet är inte enkelt, men det snabbast är att stoppa spridningen via slammet. Det finns metoder för att återvinna fosforn ur slammet. Sedan kan man hantera ”gifterna”. Svårare blir det med det som släpps ut med avloppsvattnet. Men med KONSUmindre-metoden kan vi bromsa spridningen. Vi konsumenter är en viktig del i kedjan.

Men att fortsätta att förorena både haven och jordarna är ett rent självmord, som vi konsumenter behöver sätta stopp för.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/01/27/att-godsla-jordarna-med-slam-och-sedan-odla-mat-dar-ar-sjalvmord/

Ett råd är att äta sunt så vi kan dra ner på behoven av läkemedel. Ett svårt råd är att ”släng inte onödigt mycket mat i onödan, via munnen”. Det kan minska många hälsoproblem, men det är svårare än att bara välja rätt mat. Men vi ska ju inte slänga mat nuförtiden. Nu ska ju t o m EU hjälpa oss att minska på det vi slänger.

Ett annat sätt att motverka den icke önskade utvecklingen i världen omkring vår mat är att säga nej till den med genteknik producerade maten.(Både till människor och som foder till djuren).

Se inslaget här”Tio fakta om Monsanto”

http://occupymonsanto.wordpress.com/2012/01/23/50/

Att vi som konsumenter ska blanda oss i detta är helt enkelt att vi ser ju till att hjulen rullar. Det är vi som är ”kvarnen i systemet” och vi som betalar i dubbel bemärkelse. Men vi är ju också de som köper och konsumerar, så vi kan ju lösa många problem snabbare än via POLITIKEN, just genom vårt agerande i PRAKTIKEN.

Vi kan hjälpas åt att hitta lösningarna och inte fastna i problemen! Så blir du en av oss:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/04/har-du-nytta-av-det-vi-publicerar/

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


Konserveringsmedel lite överallt

24 januari 2012

2012-01-24

E200, E202, E210, E220, E235, E 250, E251,

Det är inte bara i bacon som vi hittar nitrit (natriumnitrit). Det finns t o m i EU-godkänt ekologiskt bacon. Allt rimmat fläsk, stekfläsk innehåller E250 natriumnitrit. Kollade just i dag och nästan alla falukorvar innehåller nitrit liksom nästan alla grillkorvar. I osthyllan fanns det gott om ostar med natriumnitrat  (E251) men det verkar som om ARLA börjat ta bort det från allt fler ostar.  http://arla.se/Default____33465.aspx

Men det fanns i vissa av ARLAS ostar och i andra fabrikat, så kolla själv. Hittade några med ofullständig text och innehållsförteckning:

Kvibille Ädel, blåmögel, har ”konserveringsmedel E235”
Kvibille Herrgård anges innehålla kalciumklorid, samt konserveringsmedel E202
Kvibille Greve anges innehålla kalciumklorid, samt konserveringsmedel E251
Kvibille Cheddar anges innehålla kalciumklorid, samt konserveringsmedel E202 samt E235
ARLA Wästgöta  konserveringsmedel E251
Gamle Ole kalciumklorid och konserveringsmedel E251
Falbygdens ostar kalciumklorid och konserveringsmedel E251 och E202
Boxholm uppger konserveringsmedel  202 och 351
Västerbotten konserveringsmedel 202, 235 samt 251
Garant flertalet ostar konserveringsmedel 202, 235 och 251
Falköpings mejeri konserveringsmedel 202, 235 samt 251
Tulip Grovhackad pastej innehåller konserveringsmedel (sorbinsyra)
Potatisgratäng G  surhetsreglerande medel (E331) samt guarkärnmjöl, E450
ICA, ARLA och Skånemejeriers ”fuskgrädde” 36 % med stabiliseringsmedel (karragenan)
Pandalus Surimi Sticks anger ”smakstärkelse (E621)” (otrolig okunskap!)

Önskvärt med lite mer komplett och klargörande text som borde finnas med:

Sorbinsyra har nr E200
E235 är Natamycin som ska förhindra mögel (i en blåmögelost?!)
Kalciumklorid har nr E509 (övriga)
E202 är kaliumsorbat
”konserveringsmedel E251” är i klartext natriumnitrat
”konserveringsmedel E250” är i klartext natriumnitrit
E331 är ett natriumcitrat
E450 är en typ av fosfat
Smakstärkelse (E621) är ingen ”stärkelse” utan en smakförstärkare, mononatriumglutamat (MSG)
Guarkärnmjöl är inte E450 utan E412 (kan orsaka allergiska reaktioner)
Karragenan ska ha nr E407,

enligt Firus http://hem.passagen.se/enummer/?
anges följande (men det finns olika karragenan, den som görs av rödalg är t o m godkänd av KRAV. ARLA uppger att det är den de använder i sin ”fuskgrädde”
E407: KARRAGENAN
Tarmsjukdomar
Tarminflammation.
Svåra allergiska reaktioner.
Negativ påverkan på sjukdomar i immunsystemet.
Magsår.
Leverskador.
Försenad tillväxt.
Fosterskador.
Neurotoxin
Gastro-intestinal cancer
Crohn’s sjukdom
Innehåller PFGA, Process Free Glutamic Acid Se E620
OBS! Finns i många ”hälsokostprodukter”, (och även i Krav ekologiska produkter!), som:glass, salladsdressing, sojaost, sojadessert, sojapudding, sojagrädde, vegetarisk glass,och vegetariskt ”kött” etc

Från en av de många listor på nätet, klarar vi allt? Stackars oss konsumenter!

Läs tidigare inlägg ur bloggen:  https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/16/anonyma-tillsatser/

Länk till ett gammalt dokument på hemsidan: Tillsatser och E-nummer
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/foradling/ekotillsatser.htm#risk

E-nr ny serie i SVT 2

09 januari 2012

Nu gick cancer-larmet igen!
14 januari 2012
https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/14/nu-gick-cancer-larmet-igen/

Är märkningen tillfredsställande eller undermålig? Visst krävs rättning i leden.
Vad ska vi kräva?
Ska vi gå via Livsmedelsverket eller direkt på företagen?
Hur skulle matmarknaden se ut om vi skulle kräva att ta bort alla tillsatser, inget bacon, ingen chark, ingen falukorv, ingen ost m m?
Vilka andra vägar kan man gå? Minska halten, minska konsumtionen, inse att det kanske inte är farligt i måttliga mängder?
Det här är en debatt som vi som obunden konsumentorganisation tänker ta för att underlätta för oss konsumenter och göra våra röster hörda. Stöd oss därför!
Var med och sprid denna debatt. Era kommentarer är högst värdefulla!

följ också Facebook https://www.facebook.com/bengt.ingerstam

Bli medlem, om du inte redan är det!

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/04/har-du-nytta-av-det-vi-publicerar/

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


GMO industrin ”flyr” till USA och Sydamerika

17 januari 2012

2012-01-17

Dramatisk utveckling i Europa, flera länder har förbjudit Amflora, potatisen som var avsedd för pappersindustrin. Det trodde inte många på och någonstans har jag läst att restprodukterna skulle gå till djurfoder!

Till slut blev trycket för stort och BASF la ner sin verksamhet i Europa och insåg att de inte skulle löna sig att försöka vända opinionen hos den Europeiska befolkningen, ”som inte ville ha gentekniskt modifierade produkter”. Folket vann till slut, oavsett vad Europeiska Kommissionen gjorde för att gå lobbyisterna till mötes.

Senaste info via GMW 2012-01-17

BASF’s retreat follows string of defeats

http://www.gmwatch.eu/latest-listing/1-news-items/13618-basfs-retreat-follows-string-of-defeats

Gårdagens länkar som vi direkt la ut på Facebook

http://www.basf.com/group/pressrelease/P-12-109
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=4912704
http://hejdagmo.se/2012/01/16/basf-lagger-gmo-potatisen-amflora-som-odlas-i-sverige-pa-hyllan/
http://gmwatch.eu/latest-listing/1-news-items/13614-basf-moves-gm-division-out-of-europe
http://blogs.nature.com/news/2012/01/basf-abandons-gm-crop-market-in-europe.html

Läs det vi tidigare (senast) skrivit i Bengts nya blogg om GMO-frågan:

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/genmodifierde-livsmedel/

Tidigare inlagt på hemsidan finns att läsa här:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html

Snabbaste uppdateringen kan komma i Facebook: https://www.facebook.com/bengt.ingerstam

Följ själv dagliga nyheter via GMW

http://www.gmwatch.org/

I all hast, kompletteringar kan komma.


Anonyma tillsatser

16 januari 2012

2012-01-15

Vad är stabiliseringsmedel (karragenan) ?

Vad är E-nummer?

E-nummer är gemensamma numreringen av alla livsmedelstillsatser, godkända inom EU, alltså även av Livsmedelsverket.

Utöver det finns aromer, som inte betraktas som tillsatser, samt processkemikalier och naturligtvis ingredienser (som kan vara vad som helst).

Den här ”fuskgrädden” har kommit mer och mer, den innehåller bara 36 % fett och 350 kcal mot riktig grädde 40 % och 380 kcal.

Om det står ”E407 Karragenan”  eller bara ”karragenan”, vilken information ger det dig?
Varför undviker en del fabrikanter att sätta ut E 407? Jo man tror att E-nummer skrämmer. Men utan E-nummer, hur kan vi då veta att det är en godkänd tillsats?

Drevet mot allt vad E-nummer heter ger oss sämre information och den som försöker undvika E-nummer blir ju lurad. Nu är det tillåtet att utelämna E-numret enl SLV och det tycker vi inte är bra. Vi kommer att kräva ändring antingen hos SLV eller branschen direkt.

Nu är karragenan en KRAV-godkänd tillsats om den är utvunnen av rödtång. Hoppas ARLA använder just den? Men det passar ARLA att slå upp det stort med KRAV men man kan inte kosta på sig att informera om ”E 407”. En dåligt märkt ”fuskprodukt” går bra bara den är KRAV-märkt. Ska vi ha det så? När COOP och WILLYs Garant klart kan skriva ut E407 Karragenan

Bättring både ARLA, Skånemejerier och ICAKan man förhindra eller svälta ut en cancer?

14 januari 2012

2012-01-14

Hur svälta ut en cancer från din kropp – Undvik dessa 4 viktigaste komponenter som föder cancern!
Lyssna på denna intervju från Dr Mercolas sida (inte en ordination). Vi vet ju redan att fett inte göder cancer , utan det krävs socker. Passar bra att höra just nu när debatten om nitrit blossat upp. Sätt detta i relation till debatten om att förbjuda nitrit i maten!

How to Starve Cancer Out of Your Body – Avoid These Top 4 Cancer-Feeding Foods
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/01/14/dr-christine-horner-interview.aspx?e_cid=20120114_DNL_art_1

Ett litet utskrivet avsnitt här:

Most Natural Prevention Strategies Can Reduce Your Cancer Risk by Half…

Through her research, Dr. Horner has gathered a large number of cancer-prevention strategies—about 50 in all! Even more astounding is the rate of effectiveness of many of these strategies.

”[I]f you look at the studies, virtually every single thing that has an influence [causes] almost a 50 percent reduction in cancer risk… and if you combine them, like I said, you’ll get these synergistic results where they’ll multiply up as far as their effect is concerned.

I’d say the most important thing is what you do or do not put in your mouth… because you can have huge influences by the foods you consume– the spices, the herbs, and so forth. And, the things that you avoid, that’s going to give you the biggest results. … Vitamin D cuts your risks in half. Turmeric and anti-inflammatories cut your risk in half. I could go through each thing—and I’m telling you the research shows that there’s about 40 to 50 percent reduction [in risk]—so… to say that one is necessarily better than anything else, that’s a really hard thing to claim.”

The Top Four Cancer-Promoting Foods

Dr. Horner brings up an excellent point, and that is that in order to be effective, you must first STOP doing that which is promoting cancer growth (or poor health in general), and then all the other preventive strategies have the chance to really have an impact. Addressing your diet should be at the top of your list, and rather than adding certain foods, you’ll want to eliminate the most dangerous culprits first.

Naturally, processed foods and soft drinks do not belong in a cancer-preventive diet…

Dr. Horner, believes red meat from animals reared in confined animal feeding operations (CAFO’s) is also a MAJOR contributor to cancer. These animals are given antibiotics, growth hormones and other veterinary drugs that get stored in their tissues. Additionally, cooking the meat over high heat creates heterocyclic amines, which further add to its carcinogenic effect.

While I do recommend eating meat, I agree that there is absolutely NO benefit to eating CAFO beef. The ONLY type of meat I recommend is organically-raised, grass-fed meats. It’s hard for a lot of people to grasp the difference between CAFO and organic meat, but truly, they are like two different species in terms of their nutritional content. One is health harming while the other is beneficial.

So when we’re talking about the detrimental impact of red meat on your health, especially in terms of feeding cancer, please understand that we’re talking specifically about CAFO beef, aka ”factory farmed” meat. Next on the list of cancer-promoters is sugar (this includes ALL forms of sugar, including fructose and grains).

”To me, sugar has no redeeming value at all, because they found that the more we consume it, the more we’re fuelling every single chronic disease,” Dr. Horner says. ”In fact, there was a study done about a year ago… and the conclusion was that sugar is a universal mechanism for chronic disease. It kicks up inflammation. It kicks up oxygen free radicals. Those are the two main processes we see that underlie any single chronic disorder, including cancers. It fuels the growth of breast cancers, because glucose is cancer’s favorite food. The more you consume, the faster it grows.”

Next is the type of fats that you consume. It’s important to remember that every cell membrane is made out of fat, as is your brain. According to Dr. Horner, bad-fats in the diet are a major contributor to ill health and cancer. On the list of fats to eliminate are:

  • Animal fats from CAFO-raised animals
  • Trans fats
  • Partially hydrogenated or hydrogenated fats

Healthy fats of particular importance for cancer prevention are omega-3 and omega-9. According to Dr. Horner, omega-3 in particular serve to effectively slow down tumor growth in estrogen-sensitive cancers such as breast-, prostate- and colon cancers. Fourth on the list of cancer promoters is ANY item that contains xenoestrogens (chemicals that mimic estrogen). This can become a rather long list once you start including any food contaminated with such estrogen-mimicking chemicals, such as BPA, found in the linings of canned goods and in plastics. The list gets truly unwieldy when you include personal care products that contain such chemicals as well…

”There are case reports of five- and six-year-olds going through secondary sex characteristics because of the shampoo that they were using… There are all sorts of different sources where we’re exposed to these chemicals from our foods and from the products that we use.

What we’re seeing is younger and younger puberty. Around the world, the average age is about 16  years old. In the United States, it’s 10 years old now, and sometimes even younger. The problem is that with each menstrual period there is a surge of estradiol, which is the strongest, most abundant form of estrogen, and the one that’s most associated with breast cancer. If you start your period very young, you’ll have more periods in your lifetime than what a person would have, obviously, if they started at an older age.

In addition to that, when a girl goes through puberty, her breast cells become really sensitive to environmental toxins, radiation, and so forth. They’re considered immature. They haven’t differentiated– as a more scientific term for it– so there’s a longer period of time that they’re exposed to these toxins where they have a greater sensitivity.”

Dr. Horner reviews a number of other important factors that influence your cancer risk, so for more details, please listen to the interview in its entirety, or read through the transcript.

Vi ska kontinuerligt upp datera denna sida. Kommentera gärna här eller på bloggen:

https://www.facebook.com/bengt.ingerstam


Nu gick cancer-larmet igen!

14 januari 2012

2012-01-14

TV-serien om E-nummer hade knappt avslutats (vissa avsnitt kan fortfarande ses på SVT Play) förrän ett larm (?) utlöstes från forskarsidan men det tog media med överraskning. De tunga och grävande journalisterna hade inte hunnit vakna och så kom helgen och det har när detta skrivs bara varit TT-notisen som funnits i

Aftonbladet  http://www.aftonbladet.se/halsa/article14208556.ab

Svenska Dagbladet  http://www.svd.se/mat-och-vin/korv-okar-risk-for-cancer_6767899.svd

LCHF.se   http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/8804/Orsakar-korv-och-leverpastej-cancer.aspx
samt i nyheterna i STV i går kväll   .http://svt.se/2.22620/1.2675512/varmkorv_och_pastej_okar_cancerrisk

Hittade en artikel i SvD om just innehållet i korv. Det är klart att konsumenterna vill veta vad det finns i korvarna:

http://www.svd.se/kultur/korv-utan-fusk_6766175.svd?adapt_wid=sc_svd_w1&adapt_group=2&adapt_ma=121&adapt_mp=0.9&fcId=2

På vår Facebooksida har debatten varit intensiv senaste dagarna och nu om just tillsatserna och från i går även om nitrit E 250

https://www.facebook.com/bengt.ingerstam

och nu lyfter vi upp den med detta blogginlägg som grund i en ny FB-debatt.

Det är inte första gången nitrit är på tapeten och jag förstår varför. Hur skulle världen se ut om man skulle sluta föda upp djur för livsmedel eller om man inte kunde sälja halva mängden kött? Hur skulle svenska konsumenter reagera om grillkorv, falukorv, pastejer inte längre skulle finnas? Enorma konsekvenser skulle bli fallet från både konsumenthåll och från köttbranschen, myndigheterna och från det politiska etablissemanget. Nitrit är inte bara farligt att äta men också farligt för samhällsfunktionerna.

Å andra sida hur farligt är det att äta? Visst vet vi att det kan förorsaka cancer vid för stark upphettning och via nitrosaminerna. Men ser vi här en ny stor liknande den om akrylamiden?

Jag tror att mängder av konsumenter inte skulle acceptera att grillkorvar och falukorvar skulle försvinna och resonerar helt logisk så här: ”vi tar ju dagligen risker och många av oss når ju pensionsåldern” eller ”vi har inte råd att leva utan korvarna”. Vi har också lärt oss att många gånger passar forskarna på när det är läge, att larma, för annars får man inte nya forskningspengar och vem ska bedöma vad som är vad?

Risktagningen är som med tobak och alkohol och forskningen med. Ibland är det farligt och ibland är det inte farligt. Fråga de unga som nu börjar röka. Grupptrycket är starkare än riskerna.

I fallet med nitriten får vi nog leva med riskerna men nyansera dem lite mer än att det bara kan förorsaka cancer.Jämför med bilkörning, en klar och odiskutabel risk, många kör ihjäl sig. Men visst kan man påverka risken genom att köra försiktigare, ha en funktionell bil, vara vaken och sänka farten. Likadant gäller nitriten och maten i allmänhet. Man kan äta ihjäl sig med fel mat eller för mycket mat . Man kan upphetta maten för mycket och man kan dosera nitrit i för höga doser.

Men i detta fall låt oss göra en annorlunda riskbedömning. Hur många verkliga fall av t ex sköldkörtelcancer är realistiskt att tro att det rör sig om? Hur många kör ihjäl sig, hur många dör av fetma och diabetes förorsakad av för högt intag av socker, sockerarter, snabba kolhydrater, läsk m m som myndigheterna tillåter och t o m har för höga rekommendationer i kostråden? Löste Sverker den frågan i sitt ”sista” TV-program?

Nej, skräm inte upp hela svenska folket med några svagt underbyggda siffror om några hundra eventuella cancerfall! ”Tat lugnt, fortsätt och ta en xoy.” Sluta hårdsteka importerat bacon, av flera skäl. Variera kosten, minska de snabba kolhydraterna, ta bort läsken, margarinerna, sluta röka och kröka, kör saktare och främst släng inte bort maten genom att proppa i sig för mycket mat, överkonsumtion! Då kanske vi vinner 100-falt mot att sluta äta korv. Så får vi tid att granska vidare hur farligt nitrit är, eller lära oss leva med den i syfte att förhindra botulism.

Det handlar inte om absolut farligt  eller absolut ofarligt – eller E nr eller inte E nr.

Visst vet vi att E250 och 251 är riskabla (det kan ju en kökskniv också vara), nitrit och nitrat är dynamit som är tillåtna av SLV och EFSA. Till och med EUs ekologiska regler godkänner dem, för ”annars blir inte slakterierna av med allt sitt framdelskött och producenterna kan inte sälja det som ”grått” ekologiskt kött (KRAV).

Vi får se på måndag om fler journalister har hunnit med eller om industrin hunnit använda helgen för att mobilisera.

Men frågan är om inte detta  är ett ytterligare larm från forskningssidan, det är inte uteslutet att det är en övertolkning