PRISSÄTTNING – är det seriöst

19 augusti 2012

2012-08-19

 Det var egentligen inte jordgubbar det gällde, utan hur exakt man i datorerna kan beräkna priset på jordgubbar. Per kilo 79:90! Bara för att kartongen inte skulle hamna på 40:- eller hur? De exakta produktionskostnaderna har inget med priset att göra.

Samma dag, samma sommar, samma sort svamp, fast i två olika butiker Har man några fasta  kalkyler? Nej man sätter priset på måfå, vad man tror kunderna kan tänkas betala Dom som inte har en ”egen skog med säkra ställen”. Ena butiken var ICA, andra WILLYs. Visst lönar det sig att jämföra!

En mycket lönsam hylla är de färska kryddväxterna

 Bladpersilja (med bra smak) 23:90 per kilo  mot småknippen för 595:- kilo (ICA 645:-)

11:90 för en liten ask persilja (595:- kilot) och ännu mer i kruka.

Stora knippen dill, lämpligt att frysa, för 69:80 kilot och bredvid i småaskar  595:- kilot. (ICA 745:-) Ladda frysen nu.!

 

 WILLYs  19:90

COOP 29:90

ICA 39:90

Jag har lärt mig var man ska köpa fänkål!

Är inte skillnaden tankeväckande? (samma dag)

Detta var bara några exempel, med avsikt att väcka på hur orationell prissättningen är. Viktigt att lära sig se upp, inte att kolla alla priser. Snart lär man sig var man ska handla och vad man ska jämföra. Här finns massor att spara och det arbetet driver vi inom organisationen tillsammans med våra medlemmar. Inte svårt att dra ner matkostnaderna med minst 30% (finansierar gott och väl medlemsavgiften!).

Inte bara priser kan vara skrattretande. Små gröna prickar kan reta till att dra på smilbanden också:

Har någon observerat att kräftor har fått Nyckelhålsmärkning? Trodde den hade försvunnit.

149:- för 2 kg på WILLYs  blev enda alternativet i år när de flesta hamnat på 300-400:- kilor

Omkok som vanligt så är det inte längre en smaksak. Jag nöjde mig med denna test, gjorde inte om de tidigare årens (går att söka på hemsidan).

NJUT av höstens delikatesser, men undvik de värsta fällorna! Håll i pengarna, det är många som vill åt dem (reklamens uppgift) men du bestämmer.

______________________________________________________________________________

Mest skräpmat gör man reklam för, allt sådant vi inte behöver, men det är lätt att locka med. Granska lite kritiskt! Döm själv.

________________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

Introduktionsmedlemskap nu till

150:-  Valuta för pengarna!

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Becel pro-activ med allvarliga biverkningar

14 augusti 2012

2012-08-14

Att sälja ”mat” som medicin

med biverkningar

Visst kan man på olika sätt sänka kolesterolvärdena i kroppen, men är det önskvärt och nyttigt?

Därom tvistar många forskare och har t o m ifrågasatt Kolesterolmyten. En forskare har skrivit boken KOLESTEROLMYTEN.

I reklamen påstår Unilever att Becel Pro-active aktivt sänker kolesterolvärdet i blodet:

”Över 45 kliniska studier med Becel pro.activ har visat att växtsteroler åstadkommer en klar sänkning av kolesterolvärdena. De koncentrerade mängderna växtsteroler i Becel pro.activ blockerar en del av upptaget av kolesterol i tarmarna. Därigenom kommer mindre kolesterol ut i blodomloppet med längre LDL-kolesterolvärden (”det onda  kolesterolet”) som följd.”

Detta hälsopåstående har godkänts av EFSA (EU) och får alltså användas i reklamen. Problemet är i stället att mängden växtsteroler ökar i blodet, vilket innebär nya risker. För en lekman är det som om man hade blandat in statiner, läkemedel, som också medför biverkningar.

Den stora frågan uppstår därför

VEM SKA VI LITA PÅ?

Docent Uffe Ravnskov har nu anmält det till KO och bilagt en mängd vetenskapliga rapporter.

Här kommer anmälan:

Från: <ravnskov@tele2.se>

Datum: 13 augusti 2012 16.35.30 CEST

Ämne: Vilseledande reklam och ojust marknadsföring 

Ärende:  Vilseledande reklam och ojust marknadsföring
Meddelande: Vilseledande reklam för livsmedel innehållande växtsteroler

Unilever har i många år marknadsfört sitt margarin Becel pro-activ och vissa yoghurtprodukter med argumentet att de sänker kolesterolet. Samma är fallet med Carlshamns margarin Benecol. Denna sänkning uppnår man genom att ersätta normalt kolesterol med växtsteroler utvunna ur soja och finskt timmer med extraktionsbensin. Resultatet blir att upptaget av normalt kolesterol i tarmen minskar till fördel för upptaget av växtsteroler. Därmed minskar halten av normalt kolesterol i blodet medan halten av växtsteroler ökar.

Nu till problemet. Åtskilliga vetenskapliga studier har visat, att en förhöjd halt av växtsteroler ökar risken för åderförkalkning, hjärtinfarkt och för tidig död. I det följande skall jag helt kort redovisa för de viktigaste av dessa studier. Jag har även infogat länkar till originalartiklarna.

Det finns en sällsynt medfödd sjukdom som kallas sitosterolemi. Patienter med denna sjukdom har kraftigt förhöjda halter av växtsteroler i blodet och utvecklar tidigt i livet xantomer, dvs kolesterolrika knutor i huden av samma typ som man finner hos människor med familjär hyperkolesterolemi (referens 1).

Andra forskare har visat, att patienter med sitosterolemi blir åderförkalkade i ung ålder och kan dö redan i tonåren av en hjärtkärlsjukdom (referens 2 – 5).

Att växtsterolerna har en skadlig effekt på cellväggarna har visats på råttor som utfodrats med växtsteroler. Detta hade dessutom till effekt att råttornas livslängd förkortades (referens 6).

I en senare analys av ett av de första statinexperiment, kallat 4S, fann forskarna med Tatu Miettinen i spetsen att 25 procent av patienterna hade förhöjd halt av växtsteroler i blodet. Dessa patienter hade ingen nytta av statinbehandlingen; tvärtom ökade risken för hjärtkärlsjukdom i denna grupp (referens 7).

Det tycks alltså vara skadligt att ha förhöjda halter av växtsteroler i blodet. Både Becel pro-activ och Benecol höjer halterna och är alltså potentiellt skadlig.

I en översiktsartikel från 2003 (referens 8), där man hade analyserat alla studier som använt växtsteroler i behandlingen, påstår författarna att växtsterolerna är oskadliga. Studien har finansierats av Unilever, huvudförfattarens forskning är även betald av Unilever; två av författarna har patent på margarin med tillsatta av växtsteroler; en av dessa har aktier i det finska företag Raisio som producerar Benecol och som tidigare ägde Carlshamns mejerier. I artikeln hänvisar författarna till djurexperiment, som inte skulle ha visat några skadliga effekter, men de ignorerar den nämnda råttstudien (referens 6), som publicerats tre år tidigare. Studierna, som visat att patienter med sitosterolemi drabbas av åderförkalkning och hjärtkärl-sjukdom, avvisas med följande argument: ”Denna risk är huvudsakligen hypotetisk och den lilla ökningen av blodets halt av växtsteroler mer än övervägs av den minskade LDL-halt i blodet” (This risk is believed to be largely hypothetical, and any increase due to the small increase in plasma plant sterols may be more than offset by the decrease in plasma LDL). Man påstår också, att en studie har visat, att patienter med sitosterolemi kan äta växtsteroler utan risk (referens 9). Denna studie har emellertid endast studerat växtsterolernas effekt på blodets halt av kolesterol och växtsteroler. Aven Miettinens tidigare studie (referens 7) som visat, att statinbehandling ökar risken för hjärtkärl-sjukdom hos människor med förhöjd halt av växtsteroler i blodet, ignoreras, trots att Miettinen står som medförfattare till översiktsartikeln.

Möjligen kommer Unilever och Carlshamns mejerier att hänvisa till en rapport från European Food Safety Authority, som publicerades 2008 (referens 10), men här har man inte tagit ställning till eventuella biverkningar. Man konkluderar, att växtsterolerna sänker kolesterolet, men påpekar samtidigt, att inga experiment har visat, att de även minskar risken för hjärtkärlsjukdom. Det bör också tilläggas, att många studier har visat, att effekten av statinerna, de preparaten som fram för allt används i kolesterolsänkande syfte, inte beror på själva kolesterolsänkningen; nyttan är den samma vare sig kolesterolet sänks maximalt eller blott lite grand. Härmed bortfaller industrins huvudargument, att växtsterolerna minskar blodets halt av kolesterol. Fenomenet förklarar även, varför patienterna i 4S-studien med hög halt av växtsteroler i blodet inte fick någon nytta av behandlingen trots att deras kolesterol minskade lika mycket eller mer än hos de övriga.

Ett minimikrav är att Unilever och Carlshamns mejerier åläggs att bevisa att förhöjda halter av växtsteroler i blodet är ofarligt. I väntan på detta bör den gravt vilseledande annonseringen om påstådda hälsoeffekter stoppas. Frågan är väl också om man över huvud tagit får sälja produkter, som innehåller växtsteroler.

Jag har tidigare påpekat detta i en artikel i Dagens Medicin (http://www.dagensmedicin.se/debatt/annu-en-myt–det-hjartvanliga-becel)
utan att några myndigheter har reagerat, möjligen för att jag glömde nämna, att det endast gällde Becel pro-activ, inte vanligt Becel.

Uffe Ravnskov, med dr, docent
Magle Stora Kyrkogata 9, 22350 Lund

Exempel på vilseledande reklam:
Becel pro-activ: http://www.becel.se/proactiv/?gclid=COirl7HT5LECFeQumAodCA8AMg

SLUT CITAT

Hela brevet med bilagda länkar till forskningsrapporterna

http://konsument-forum.se/TI/Vaxtsteroler_i_Becel_pro.doc

Ska bli intressant att se hur myndigheten hanterar frågan.

Vi uppdaterar allt eftersom

Här lite mer att läsa, dels från vår hemsida, en artikel i SVD (en av massor i media) dels om Uffe Ravnskovs böcker och hans internationella hemsida

Debatten om kolesterol tycks aldrig ta slut

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/folkhalsoproblem/kolesteroldebatt.htm

Vilka fetter ska jag använda?

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/vilketfett.htm

Är kolesterol en riskfaktor?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ar-kolesterol-en-riskfaktor_3201249.svd

Debatt om blodfetter får nytt bränsle

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/blodfettsdebatt-far-nytt-bransle_6151979.svd

Kolesterolmyter

http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm

 Fett och kolesterol är hälsosamt! – Om gamla och nya kolesterolmyter

Av Uffe Ravnskov

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411465

Rapporter av Professor Göran Petersson, Chalmers:

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26518.pdf

Fetter – Kolesterol – Statiner

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/41857.pdf

FETT – VAL FÖR HÄLSA

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_155237.pdf

 Kost och Ateroskleros

– omega-6 och socker hotar, men rätt omega-3 och antioxidanter skyddar

􀀹 Överintag av omega-6 i form av linolsyra från fröfetter skadar via inflammatoriska eikosanoider och via lipidperoxidation av blodfetter. Neddragning på raffinerat vegetabiliskt fett från majsolja, solrosolja och margarin minskar effektivt riskerna för åderförfettning.

􀀹 Förhöjda halter av glukos i blod skadar genom glykosylering av LDL och andra lipoproteiner, och insulinresistens förvärrar hälsoriskerna. Mindre socker och mindre lättspjälkad stärkelse med kosten minskar effektivt skadorna.

􀀹 God tillgång på omega-3 i form av eikosapentaensyra, EPA, ökar bildningen av de eikosanoider som skyddar mot ateroskleros och hjärtinfarkt. Ökat intag av fiskfetter och av EPA från andra källor förebygger därför effektivt hjärt- och kärlsjukdomar.

􀀹 Antioxidanter motverkar den oxidation av fleromättade fetter i LDL som initierar ateroskleros. Ett högt intag av antioxidanter i form av tokoferoler, karotenoider och flavonoider från väl valda livsmedel skyddar effektivt.

forts……


_______________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


KONSUMENTER GRANSKAR – REKLAMEN

12 augusti 2012

2012-08-12

TÅL REKLAMEN

ATT BLI GRANSKAD

AV OSS KONSUMENTER?

Ja vem ska annars göra det, en anmälan till en myndighet kan ta år innan bedömning redovisas,

om man ö h t fullföljer anmälan!

Här kommer en granskning av BECEL tidningsannons. Lägg gärna till under kommentar dina synpunkter.

Var med och ha synpunkter på reklamen!

Här ett exempel (till) på Becel. ”Ditt hjärta får gå igenom mycket i livet. Se till att du tar hand om det”.  Underförstått att Becel hjälper dig, ren lögn, med det höga innehållet av Omega 6 fettsyror och vegetabila Omega 3, som vi inte kan nyttja.

”Ett exempel på något du kan göra är att välja Becel. Gjort på fröoljor så som raps-, solros- och linfröolja, som naturligt innehåller Omega 3 och Omega 6, bidrar det till att hålla ditt hjärta sunt” Felaktiga påståenden om Omega 3 och 6, dessutom ett hälsopåstående som är förbjudet och vilseledande. Becel är inte en medicin.

Varför vi inte anmäler detta till KO och SLV är helt enkelt att det är lönlöst, då i vart fall KO inte tar upp det. Vår stora anmälan la de bara ner!

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/anmbecel_0711_bilaga.pdf

Varför ska vi konsumenter GRANSKA?

http://konsument-forum.se/TI/Varfor_ska_vi_som_konsumentorganisation_granska.doc

KONSUMENTER GRANSKAR

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/granskar/granskaridx.htm

Tidigare granskning av BECEL-reklamen

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/kommenterabecel.htm

Något från debatten om kolesterolet, Becel Proactive

http://annikadahlqvist.com/2012/08/12/myten-om-det-hjartvanliga-becel/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ar-kolesterol-en-riskfaktor_3201249.svd

http://www.dagensmedicin.se/debatt/annu-en-myt–det-hjartvanliga-becel/

_______________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Hjälp till att testa makrill i tomat på burk

12 augusti 2012

2012-08-12

För att få en mera välgrundad uppfattning behöver fler komma med synpunkter

Eftersom makrill i tomat är en uppskattad produkt för en LCHF-frukost är det av intresse att granska och att fler deltar. Det räcker inte med att göra reklam för ett visst märke utan minst 4 olika ska ingå. Tidigare översikt finns här. OBS att priserna varierar över landet och enormt mellan butikerna, så dessa priser är vägledande.

Sedan tidigare test, som bifogas här, har Eldorado seglat upp i topp innehållsmässigt. Snygga hela filéer (bild) och perfekt smak, till ett mycket bra pris.

Mängden tomatsås relativ liten jämfört med vissa andra, speciellt ABBAs. För extrem LCHF-kost går det ju att undvika att slicka i sig all tomatsås, men i denna test  kan vi inte ta med hur mycket som helst, som certifiering NÄRFISKAT, MSC; KRAV och som en del undrat om innehåll av Bisfenol A. Det är inte vår uppgift att syssla med, kolla med Livsmedelsverket eller fabrikanten själv. Inte heller kollar vi varifrån tomaterna kommer.

Här kommer ett utdrag ur RESURS-INDEX, stora skillnader, men smak och konsistens har betydelse.Resursindexet står för kr/100 kcal.

http://konsument-forum.se/TI/RESURS_INDEX_MAKRILL_i_tomatsas.doc

För att få tillgång till hela projektet ”RESURS-INDEX” måste man vara medlem.

”MACKRILL” se recept

http://www.konsumentsamverkan.se/precept/makrill.htm

_______________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Konsumenter granskar SALT

04 augusti 2012

2012-08-04

i serien ”Vem ska vi lita på”

SALT FÖR HÄLSA

och även plånbok

Salt har en intressant historia och har varit ”guld värt”. Det har förändrat hela livsmedelshanteringen, som konserverande för att förhindra förruttnelse, som smakämne för att göra livsmedel mera aptitliga, som nyttig tillsats för att sörja för kroppens behov. Men det har också utgjort en hälsofara vid för stor konsumtion, blivit på modet genom olika former, färger och smaker. Från det vanliga grova saltet för några kronor kilot finns nu svart ”himalaya-salt” smaksatt med aktivt kol för priser över 1000:- kilot

Myndigheter varnar för att äta för mycket salt, forskare och debattörer ifrågasätter myndighetsrekommendationerna. Konsumenterna har att välja på en marknad, där både frestelser och tillgång  gör valet svårt. Somliga påstår att vi själva reglerar saltet genom kroppens organ medan myndigheter och en del forskare varnar och målar upp risken för bl a hjärt- och kärlsjukdomar.

VEM SKA VI DÅ LITA PÅ?

Det är den frågan som vi nu ska granska som konsumentorganisation och med konsumenters hjälp försöka komma fram till en mera balanserad inställning, som tveksamma kan känna förtroende för, även om sanningen både är individuell och olika för olika personer. Men de värsta villfarelserna kanske vi kan komma ifrån.

Nu är det ju så att konsumenterna handlar utifrån vad man vet, eller påverkade av Mat-Tina eller reklamen eller trender. Fel gör vi hur som helst och då är det väl bättre att vi gör mindre fel om vi tillsammans kan granska saltfrågan och saltmarknaden. Till avisning på trottoarer går grovt salt bra, liksom till inläggningar, till kokning av potatis och annat likaså, i matlagning kan havssalt vara att föredra p g a mineralinnehåll. Strö har sin roll, t ex på ett kokt ägg eller stekt och som korrigering vid bordet efter individuell smak. Ett gott flingsalt på en sallad kan ha sin plats även om det kostar 30 gånger mer än vanligt strö.

Det här är olika aspekter som kommer in i bilden. T o m förpackningsstorleken är värd att ta in i bilden. Lilla bordsströburken för över 40:- kilot och samma salt i enkilosförpackning runt 5:- kilot. Se http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/chicken3.htm

Sortimentet är också värt en analys, se bilden här:

Vår syn på salt, som konsumenter, är alltså betydligt mer allsidig än myndighetens och hälsomyndighetens, så varför ska vi inte göra en konsumentgranskning?

Ordinarie medlemmar för denna diskussion via e-post med en moderator som sammanhållande, medan läsarna på Facebook kan göra sina inlägg som kommentarer. Blir det för stort får vi öppna en speciell FB-sida.

Här är en del länkar som kan vara ett underlag för debatten:

Dokument på vår hemsida

Vi granskar salt

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/salt/granskasalt.htm

Debatten om salt

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/salt/saltidx.htm

Saltade priser på salt

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/Matpriser/salt.htm

Chicken Race no 3 – förpackningar

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/chicken3.htm

Är en ny myt på väg – saltmyten?

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/salt/saltmyt.htm

 Dokument externa

 Salt, to be or not to be?

http://www.annahallen.se/salt-to-be-or-not-to-be

Läkare och allmänhet vilseleds om salt

http://www.dagensmedicin.se/debatt/lakare-och-allmanhet-vilseleds-om-salt/

Karin Bojs: Ta råd om salt med en nypa salt

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-ta-rad-om-salt-med-en-nya-salt

Kökschefen blogg

http://kokschefen.nu/?p=2025&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saltat-om-salt

Salt – hajpad hälsorisk

http://www.svd.se/mat-och-vin/matkultur/salt-hajpad-halsorisk_6074349.svd

Foodmonitor

http://www.foodmonitor.se/index.php/forskning-a-ingredienser/2-forskning-a-ingredienser-/1031-sik-vi-maste-minska-saltintaget


_______________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


”MISSÖDE” – GMO-majs hittat i djurfoder

01 augusti 2012

2912-08-01

LÖFTENA KAN

VISST SVIKA

 

De svenska djurproducenterna, med SCAN i spetsen, har garanterat att man inte ska använda djurfoder som innehåller GMO-gröda. Läs mer om vad som tidigare skrivits i ämnet på:

Genmodifierat kött på väg bort

Publicerat: onsdag 06 juli kl 15:11

Största delen gäller griskött och därför kan vi lita på det svenska, medan danskt, tyskt, holländskt inte ger denna garanti – fast det är ju billigt!

Nu har en olycka hänt och majsmjöl från en ”pålitlig” stor leverantör har drabbats. Givetvis har åtgärder vidtagits och Lantmännen skriver i sin pressinformation att det inte innebär risker för vare sig djuren eller konsumenterna. Ja vad ska man annars skriva i ett pressmeddelande?

http://www.lantbruk.com/

Pressmeddelande: Lantmännen upptäckte GMO i egenkontroll

– Det inträffade är ofarligt för djuren, och det finns inte heller någon risk att spåren av GMO från råvaran förs över till de livsmedel som produceras från djuren. Det inträffade är ändå givetvis mycket beklagligt, säger Stefan Atterwall, chef segment foder, Lantmännen Lantbruk.

Händelsen har också uppmärksammats internationellt:

Lantmannen shuts feed line after GM rapemeal found  Agrimoney.com, 31 July 2012 http://www.agrimoney.com/news/lantmannen-shuts-feed-line-after-gm-rapemeal-found–4810.html Lantmannen highlighted the severity of the European Union’s opposition to genetically modified foods by revealing that it had closed down feed production capacity after the discovery of biotech rapeseed meal.

MEN, nu har det just kommit alarmerande rapporter att man hittat både hela gener och proteiner i såväl blod som kött från djur som fått GMO-foder.

Nu spricker alla gamla löften och förtroendet rasar från konsumenterna sida.

Hinner inte bearbeta detta mer utan bifogar hela texterna och länkarna.

FSA Public Information on GM DNA in Food Out of Step with Science GM Freeze, 31 Jul 2012 http://www.gmfreeze.org/news-releases/197/ Today GM Freeze told the Food Standards Agency it must revise its public information on the presence of GM DNA in animals fed GM feed because it is out of touch with the latest scientific evidence. Feeding studies reported earlier this year by the international GMSAFood project found genes from GM Bt maize present in the blood of animals fed on the crop, as well as in the flesh of salmon fed on GM feed. [1] The project also found GM proteins and, critically, antibodies to those proteins, in the blood of rats fed Bt maize, indicating an immune response to the GM proteins. This means current safety assessments of foods from animals fed a GM diet are not sufficiently rigorous to ensure safety – long-term feeding studies are not required for meat, milk or eggs from GM-fed animals. The statement currently on the FSA website, dated after these findings were presented, says, “[F]ragments derived from GM plant materials may occasionally be detected in animal tissues.” [2] This is inaccurate and does not reflect the scientific findings of whole genes, proteins or antibodies in the blood and flesh of animals fed GM. In a letter to FSA Chair Lord Rooker GM Freeze said the FSA’s public statement should be revised to reflect current scientific knowledge. GM Freeze also told the FSA that finding antibodies to GM proteins in the blood of animals fed GM indicates that food safety assessments must now include long-term studies looking at the health impacts of low-level exposure to GM from consuming the crops directly or from eating foods like meat, dairy products and eggs from animals fed GM feed. [3] Pete Riley of GM Freeze said: ”The FSA must keep its public information up-to-date and accurate or people will lose confidence in it. The latest research found whole genes and proteins in the blood and flesh of animals fed GM, so the FSA can’t go on telling the public ‘it is possible DNA fragments may occasionally be detected’. This is not the first time we have had to point out to the FSA its public information on GM is inaccurate. ”The worrying discovery of GM proteins and antibodies to those proteins, indicating an immune system response, means food safety testing must start looking at the long-term health implications of eating GM and eating animals that are fed GM. The current system simply doesn’t look for such problems, so it’s not surprising it doesn’t find them. ”The FSA is supposed to be the public watchdog for food safety. It needs to be honest about the scientific uncertainties surrounding GM food and feed. If GM genes and proteins are getting into people’s blood streams, we have a right to know.” ENDs Calls to Pete Riley 07903 341 065 Notes 1. GMSAFood Conference, Medical University of Vienna, 6-8 March 2012. ”Genetically Modified Organisms GMO Safety and Post Market Monitoring.” Professor Ashild Krogdahl of the Norwegian Veterinary School presents the research findings at a press conference via YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=7nYiRJS-CZM 2. FSA, 11 April 2012. ”GM Material in Animal Feed” (accessed 31 July 2012) http://www.food.gov.uk/policy-advice/gm/gmanimal 3. GM Freeze, 31 July 2012. ”Food Standards Agency (FSA) position and public information on the presence of GM DNA material in animal products”. (letter) http://www.gmfreeze.org/site_media/uploads/letters/jeff_rooker_dna_31_July_2012.pdf ……………………………………………………….

Website: http://www.gmwatch.org

Profiles: http://www.powerbase.info/index.php/GM_Watch:_Portal

Twitter: http://twitter.com/GMWatch

Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Opinioinen ökar nu i USA och en längre film planeras, men se här en 2-3 minters förupplaga:

Se filmen 2-3 min Just Label It – stark opinion i USA om att märka GMO produkter eller kött från djur som fått GMO-foder. Större film planeras: http://grist.org/list/just-label-it-new-video-from-the-food-inc-guy/


_______________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤