Bojkotta hit och dit?

22 december 2010

2010-12-22

Efter WWFs uppmaning till oss konsumenter att BOJKOTTA ÅLEN, väntade jag bara på att någon organisation skulle komma med BOJKOTTA JULSKINKAN och BOJKOTTA JULGRANEN och många andra försök att påverka konsumenterna i specifika syften eller i värsta fall påverka handeln att sluta sälja något, t e x ålen, som man lyckats väl med att få alla handelsblocken att lyda, alltså manipulerat marknaden och konsumenternas frihet att välja.

Ingen har emellertid försökt sig på att uppmana till BOJKOTTA TOBAKEN, i syfte att få handeln att sluta sälja tobak. Allt för lönsamt för att få med handeln på det. Men vilken feghet att låtsas lyda WWF och offra den lilla omsättningen som ålen stod för och framstå som ansvarstagande och kanske vinna en poäng på att vara präktiga!

Skulle man inte kunna börja med att uppmana handeln att sluta slänga framför allt kött 2 dagar före ”bäst-före-dagen” och i stället sälja ut det med 50% och slippa slänga. Tänk så många grisar som skulle slippa slaktas helt i onödan!

Jag deltog i ett TV-inslag nyligen där COOPs KF Göta föreningen hade tagit en ”policy” att alltid slänga kött 2 dagar före ”bäst-före-dagen” – SKANDAL! Bojkotta alla Konsumbutiker inom området KF GÖTA och kräv av dem att ändra ”policyn”.

Se programmet i Smålandsnytt:

http://svtplay.se/v/2272149/butiker_gor_olika (16 dec, längre avsnitt)

http://svtplay.se/v/2273761/inte_ok_att_slanga_mat (17 dec 19.15)

http://svtplay.se/t/103335/smalandsnytt (22.15  3.50 min in)

Det bästa man kan göra både för hälsan, plånboken och djuren och klimatet är att KONSUmindre, rakt av! Se http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/konsumindreidx.htm

Och följ det på Facebook, sök på ”KONSUmindre”

Så kom då den väntade uppmaningen, lite väl sent, men ändå:

Ta ditt ansvar – skippa skinkan i jul” i artikel i AB. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article8317349.ab

Enfaldigt och alltför sent! Uppmaningen borde ha skickats ut i våras, innan bönderna planerade för produktionen av alla grisarna. Men då skulle den inte ha fått någon effekt. Populistiskt av AB att publicera den nu, för att sälja lösnummer? Definitivt klimat-o-smart för att slänga alla redan producerade julskinkorna är 25 kg koldioxid per kilo kött rätt upp i rök. Alltså en miljöskadlig verksamhet.

Dags att ändra på strategi för opinionsbildning, så att den blir mera effektiv och inte destruktiv. Gärna opinionsbildning från vem det vara må, men öppen, så man vet vem som sänder ut budskapet. Det är demokrati, att försöka påverka handeln med hotet om konsumenternas eventuella kommande beteende, det är diktatur.

Handeln ska inte lyda särintressen, i vart fall inte innan man tar bort tobaken från hyllorna och alla sötade frukostflingor och enorma godisväggar, alla margarinerna och sådant som vi vet är onyttigt för hälsan (men lönsamt).

Det är dags med uppror, se kampanjen RÄDDA VÅR MAT

Ett upprop kommer i dagarna i Bengts nya blogg  https://bengtingerstam.wordpress.com/

Men ät upp årets julskinkor i år för klimatets skull, sen kan det diskuteras vad bönderna ska producera till nästa år.

Bengt Ingerstam

ordf


SMÖR och MARGARIN Guide till matfetter för hälsa

22 december 2010

En JULHÄLSNING från Prof Göran Petersson på Chalmers

En vetenskaplig genomgång och översikt i det komplicerade valet av fett i vår mat/kost

Smör och margariner


Sensationell vändning nu även i USA, låg kolhydrat för bättre hälsa

19 december 2010

2010-12-19

Nu kommer uppmärksamheten även i USA om hur kolhydraterna är boven i dramat om fetman, det är alltså inte längre fett som är orsaken.

Främst riktar man in sig på söta drycker, potatis, vitt bröd, pasta, vitt ris och söta snacks. Dr. Walter Willett, chef för avdelningen för nutrition på Harvard School of Public Health som säger ”Fat is not the problem” och menar att om bara amerikanerna till stor del kunde eliminera dessa kolhydrater skulle större delen övervikt, diabetes och metabola syndromet.

Dr. Edward Salzman, ass professor i nutrition och medicin vid Tufts University säger i en artikel i LA Times att man länge skyllt en massa ohälsa på fettkonsumtionen men konstaterar att en ökande och övertygande andel experter nu pekar ut kolhydraterna, speciellt det raffinerade vita mjölet och sockerarterna.  http://www.latimes.com/health/la-he-carbs-20101220,3,7413326.story

Här i Sverige är opinionen sedan länge inne på denna linje med långsamma kolhydrater och låg mängd kolhydrater medan fett inte är boven, som t ex GI och LCHF, där LCHF är den inriktning som gått längst och haft den ovedersägligt största genomslaget hör oss konsumenter. Läs mer på vår hemsida om FOLKHÄLSAN. Återstår nu att se hur långt man kan tänka sig att gå i arbetet för de nya kostråden i Sverige och Norden. De gamla spökena som kolesterolmyten och lättmargarinerna har länge nog suttit ”i orunbbat bo” i de svenska kostrekomendationerna och försöker på sistone även att permanenta dessa i skolmaten. Följ våra diskussioner på ”Skolmaten”

 

Intressant artikel nu i Veckans Affärer om hur läkemedelsindustrin och den kirurgiska marknaden växer till på bekostnad av felnäringen. Stephan Rössners klinik nerlagd. Lösningen oftast den enklaste, dra ner kolhydraterna!

http://www.va.se/nyheter/2011/02/08/fetmabomben-ar-en-miljardmarknad-lakemede/


COOP slänger mat två dagar före bäst-före-dagen

18 december 2010

COOP slänger mat två dagar före bäst-före-dagen

2010-12-18

”Ja så är vår policy”! Kan det vara förenligt med COOPs policy för klimatet, undrar Bengt?

Följ debatten , här några TV-inslag i Smålandsnytt från den 16 och 17 dec 2010:

http://svtplay.se/v/2270789/mat_slangs_for_miljoner (16 dec)

http://svtplay.se/v/2272149/butiker_gor_olika (16 dec, längre avsnitt)

http://svtplay.se/v/2273761/inte_ok_att_slanga_mat (17 dec 19.15) med intervju Bengt Ingerstam

http://svt.se/2.33731/1.2270785/mat_for_miljoner_slangs&lid=aldreNyheter_1851260&lpos=rubrik_2270785 (16 dec, textavsnitt)

”Men de 46 Coop butikerna som hör till KF Göta är stenhårda och slänger hellre än sänker priserna.- Köttet går ju i soporna, så är det, säger Leif Fagerberg på Coop Extra Växjö.
KF Göta anser att om butikspersonalen vet om att det går att rea ut maten, så blir de inte lika noggranna när det gäller att beställa rätt mängd varor.”

Frågan om mat som slängs uppmärksammande vi redan 2006 och siffrorna då har flera senare forskningsresultat bevisat, eller kommit fram till eller…..

Var vi ute för tidigt?

Några dokument från vår hemsida:

Halva priset med kort datum
Slöseriet med mat som slängs på ”bäst-för-dagen”

Det vi slänger i hemmen motsvarar 2 månaders arbete för varje yrkesverksam! Lägg sedan till det som slängs i butikerna, som vi får betala i varupriserna, ja då är vi nära 1 månad till. + reklamen? Ja halvtid jobbar vi till vilken nytta???

Dag att vi tar en diskussion i butikerna. Fråga din handlare om de säljer  ut före ”bäst-före-dag” eller bara slänger. Rapportera in de handlare som bara slänger så lägger vi ut en ”svart lista”. Du kommer att hitta den under avsnitt

”SKAMPÅLEN”


Vi RÄDDAR inte ÅLEN genom att BOJKOTTA ÅLEN

16 december 2010

Sändningen i radions P1 i morse (16 december, andra länken, 5.20 in kommer debatten) var som vanligt för kort och allt viktigt kom inte fram.

Så t ex frågan varför WWF inte går ut lika offensivt med en uppmaning av bojkott av pangasius, hajmalen, som också är rödlistad på WWFs fiskelista. Nej det är inte lika opportunt!

Har man inte gått för långt nu, när olika organisationer kan rikta sig mot konsumenterna och försöka få oss att bojkotta både det ena och det andra? Hur skulle det se ut om allt fler organisationer och för den delen också religioner skulle öka trycket på handeln att INTE sälja olika saker, genom att hota med att konsumenterna kommer att bojkotta? Exemplet WWF och bojkotten av ålen är ett tragiskt exempel på vart vi är på väg. Bojkotta ålen räddar inte ålen! Det är ålens död på marknaden och på julborden och döden för opinionsarbetet och trycket på beslutande organ att göra mera och snabbare.

Snart kan samma metod användas för att få bort julskinkan ur butikerna. Att försöka få folk att sluta köpa julgran är nog dömt att misslyckas för det skulle bara reta upp folk. Ingen vågar sig på att kräva av handeln att sluta sälja tobak, för det är farligt. Problemet här är att olika intressen försöker styra handeln och i fallet ålen gick det vägen, så att alla kedjorna ströp konsumenternas möjlighet att få tag på en liten ålasnutt för Julbordet. Samtidigt som 350 ton tvingas på export därför att den inte går att sälja i Sverige, men fiskad är den! Väg det mot 150 ton som är vad vi får tag på via andra kanaler.

Vi anser att det är konsumenternas sak att välja, gärna informerat, men inte särintressenas uppgift att påverka handeln. Hur skulle det då sluta? Som arbetare har vi rätten att strejka och som konsumenter är det vår rättighet att strejka genom att vägra köpa. Ska en bojkott utlysas så är det konsumentorganisationer som ska utlysa det och inte särintressen för deras specifika syften.

Ska vi RÄDDA ÅLEN så ska opinionen hållas levande, ålexporten från t ex Frankrike till Kina stoppas, det är första åtgärden, sen ska ålen få fri passage förbi kraftverksturbinerna

o s v. Se vårt remissvar.

Men att hota handeln med en konsumentbojkott är fel väg, det har retat upp majoriteten av konsumenterna och förstört distributionsmöjligheterna i handeln, så att fiskarna som fiskar tillåtna kvoter måste exportera den ål vi skulle vilja få köpa till Julbordet. Ett tragiskt diktatoriskt ingrepp och störande av distributionen. Ett opportunistisk ingrepp i den demokratiska rättigheten vi har som konsumenter att fritt välja, oberoende om det är bra för oss eller ej, jämför rätten att köpa tobak, för vuxna! Så länge inte staten förbjuder konsumtion av ål, ska ingen annan sabotera marknaden.

Vi har i vårt remissvar framfört önskemålet att stoppa exporten, vi kan ju då få 350 ton mera ål att konsumera, det är en tredubbling av konsumtion av denna nyttighet. Samtidigt har vi krävt att staten och myndigheterna ålägger handeln att öppna upp igen för distribution av lagligt fångade fiskar.

Vi vill vara en del av diskussionerna och inte styrda av särintressen! Vi kräver att kraftbolagen gör större ansträngningar att ordna så att större antal ålar ska kunna passera kraftverken och släppas iväg till Sargassohavet för att leka. Men utan att stoppa yngelexporten från Frankrike har ju detta ingen effekt. Alltså måste Frankrike göra som övriga länder, stoppa Kinaexporten.

FRAMGÅNG!  DETTA ÄR NU UPPNÅTT!

Enligt muntliga besked från Bryssel ska fransmännen ha gått med på det, vi bara väntar på officiellt protokoll. Nu kan vi se mera positivt på utvecklingen. Men då är det viktigt att inte förstöra den existerande och begränsade fiskeverksamheten och inte förstöra distributionen av ål till det begränsade antal konsumenter som vill uppehålla traditioner vid julbordet, ålens del i kulturen och sätta stopp för opportunistiska odemokratiska försök att förstöra marknaden för alltid, för vi återskapar inte så enkelt om 30 år en förstörd marknad.

Kampanjen för ålen är en del av kampanjen för konsumentinflytande!

Vi arbetar för att stärka konsumenternas roll – på marknaden och i opinionsarbetet – men också för att värna konsumenternas rätt att välja, utan att behöva styras av särintressen.

Därför behöver vi en starkare och fristående konsumentorganisation. Stöd vår gemensamma organisation och du stöder dig själv!


RÄDDA ÅLEN – senaste nytt 13 december

15 december 2010

Ja absolut och rädda julbordets absoluta delikatess, rökt, luad eller inkokt ål. En gammal tradition samt kanske vår bästa källa till rätta Omega-3 fettet.  

Visst är ålen utrotningshotad som art, men nu är jag arg. Inte på att några fiskare har fått Fiskeriverkets tillstånd att fiska ål, men för att den mesta ålen, som fiskas efter gällande regler, skeppas till andra länder, för den går inte att sälja i Sverige.

Varför då? Jo den är rödlistad av WWF för den är utrotningshotad. Det är väl OK i och för sig men det är ett trubbigt sätt att kommunicera med oss konsumenter och skrämma upp krogarna, så många julbord saknar ålen. Varför inte också rödmärka grisen, p g a misskötsel i grisstallarna då. Så blir det julbord med morötter och brunkål.

Om rödmärkning betyder att arten är hotad men att man får äta den som fångats enligt reglerna då är det OK, men så uppfattas det inte och är inte meningen heller. För WWF uppmanar oss konsumenter att inte äta ål. Är den på något sätt reserverad för export till Holland, Tyskland, Frankrike eller andra länder i Europa? Hyckleri skulle jag vilja kalla det.

Men det som gör mig riktigt och uppriktigt arg, är att EU inte klarat att få igenom en bra räddningsplan för ålen. Det är deras skyldighet, det är därför vi har regeringar och EU, för att lösa dessa stora och övergripande frågor av internationell karaktär. Det är inte du eller jag som ska behöva lösa problemet ensamma. Men det är bedrövligt enkelt att kalla på konsumenterna och ”förbjuda” dem att äta, att på så vis tvinga fram en sorts bojkott. Man hotar med oss konsumenter. Som om vi ska rädda alla stackars hotade arter, när inte myndigheter och lagstiftarna klarar av det på sina välbetalda jobb.

Det har ingen som helst effekt om jag och några till, efter påtryckningar utifrån, ska sitta där och låtsas att det är Jul, med en rökt böckling som surrogat för ålsnutten, som normalt också brukar sköljas ner med något närproducerat dryckjom, som inte passar ihop med böcklingen. Vetande att en massa ål skeppas ut från Sverige, den som fiskats efter regelverket.

Men nu kommer det otroliga.

Man gjorde försök från EUs sida i förslaget till återhämtningsplan, att stoppa exporten till Kina av glasålen. Men det var för lönsamt, så fransmännen och deras lobby var för stark (eller var EUs fiskekommissionär för svag?) så det bidde inget förbud. Det är ju den unga ålen som dels ska sättas ut i de Europeiska vattnen för den långsiktiga ålproduktionen, så vi får ha någon ål kvar. En del glasål ska också få vandra av sig själv till platser den alltid har vandrat till. Kanske är det så det ska gå till för att den ska hitta ut och tillbaka till Sargassohavet när den är könsmogen? Den inplanterade kanske inte gör det och det kan vara en förklaring till varför återvandringen är så kraftigt minskad. Dels mal ju våra kraftverk ner en stor del vuxna ålar som kunde ha hittat ut och dom inplanterade har ännu inte hunnit bli könsmogna och klara för utvandringen, så vi vet ju inte om de hittar rätt.

Hur som helst så verkade det som att främst fransmännen skulle fortsätta att sälja dessa glasålar till Kina för 20 000 kronor kilot, enligt artikel i Miljöaktuellt

Och EU har visat sin maktlöshet och Frankrike sin styrka gentemot EU. Jag ska göra på mitt sätt, bojkotta det franska vinet, och blir vi fler så kanske franska regeringen tänker till igen. Det har ju varit aktuellt en gång tidigare och det var effektivt. Men det är inte en ”fjärt” verksamt om jag sitter och suktar efter en ålsnutt på Julafton, det ”skiter” de franska makthavarna i. Det franska vinet kan jag ersätta med andra länders förträffliga alternativ och det kanske inte är så populärt för fransmännen.

Ryktet om denna vår bojkott spreds under november ner till Frankrike och nu verkar det som att EU kommer att lyckas få de franska fiskarna att upphöra med sin export, Fantastiskt om detta nu kommer att lyckas, men det hindrar inte att vi fortsätter att bojkotta de franska vinerna tills en verklig förändring har sett dagens ljus.

För lite mer bakgrundsinformation, läs ett par artiklar i Kristianstadsbladet, där man rapporterar om ovanligt stora fångster:
WWF har ålen på röda listan >>
Ålfångsterna slår alla rekord >>

Bra ålfångster i Hanöbukten Helsingborgs Dagblad

Fiskeriverket ser optimistiskt på räddningsplanen, förslag i remiss här:

Vårt remissvar kommer ut på vår hemsida kl 08.00 på torsdag efter radiodebatten i P1 6.37

Bojkotta franska viner!
Rädda ålen och Julafton! Dessa övergripande problem ska EU och våra regeringar sköta och lösa, det har dom betalt för. Bättre att nu bojkotta franska viner, först då fattar fransmännen. Fel att bojkotta ålen, bättre rädda ålen! Läs blogginlägget om hur vi konsumenter reagerar

Mer om fisk och fiske på hemsidan:


Margarinernas hälsosamhet ifrågasätts

10 december 2010

2010-12-10

Två allvarliga, ja t o m tre, invändningar mot margariner bör främst resas.

Det första och största är den stora mängden palmolja och palmkärnolja som ingår för att ge margarinerna sin fasta form. Unilever nekar inte till att de ingår, men vill ogärna skriva ut det på förpackningarna utan anger bara ”hälsosamma vegetabiliska oljor”. Efter alla varningar från just margarinindustrin för de mättade fetterna, framstår det som motsägande att så stor andel av de ”hälsosamma” ingredienserna just är mättade fetter. Flera kända professorer varnar också för palmojan i en artikel från 2007 i Aftonbladet:

Farliga transfetter ersätts av farlig olja

Palmolja ökar risk för hjärtsjukdom – och hotar sydostasiens sista regnskogar Publicerad: 2007-02-05

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/transfett-ersatts-med-farlig-olja_198225.svd

Det andra är de oljor som måste omestras för att kunna användas och där natriummetylat används. Används i Becel, Lätta och Milda. Omestrade fetter borde inte användas över huvud taget. Finns inte i smör eller Bregott eller liknande bredbara smörgåsfetter baserade på smör.

Den tredje faktorn är obalansen mellan Omega-3 och Omega-6 och där Omega-6 tillskrivs inflammatoriska effekter. Mängden Omega-6 kommer främst från växtoljorna från majs, solros och soja. Den Omega-3 som ingår i margariner är inte den nyttiga långkedjade formen som har sitt ursprung i alger och gräs och som vi får via fisk och gräsbetande djur.


Bloggar som gör dold reklam om margarin

08 december 2010

Aftonbladet har den 8 november kommenterat

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article8242018.ab

vår anmälan till KO om ifrågasatt dold reklam i bloggar som Pernilla Wahlberg och Charlotte Perrelli  driver. Speciellt viktigt att få utrett om det strider mot marknadsföringslagen och därför upp till KO att göra den bedömningen., i synnerhet för att dessa två skönheter ju är bland de mer hälsomedvetna bland kändisarna.

Intressant läsa kommentarerna, som spretar rejält. Väldigt många är ju medvetna om margarinets faror, bl a en som länkar till en annan artikel i AB, av Karin Ahlborg, som inte skräder orden om margariner i sin artikel

En ”tomte” (hittar inte kommentaren längre) beskyller oss för att vara ett gäng pensionärer. Skulle ungdomar vara mer positiva till margariner då? Om någon vill veta vad vår organisation är går det bra att botanisera mera på vår hemsida och därifrån läsa mera i ”Bengts nya blogg” samt följa våra sidor på FACEBOOK. En inte oväntad insinuation är vem som skulle sponsra oss. Sanningen är att varken Konsumentverket eller staten ger oss något stöd, det är medlemmarna själva och de som uppskattar det vi gör, är välkomna att ansluta sig, så blir vi starkare och större, för Sverige behöver en fristående organisation, fri från partipolitiska influenser eller länkar till näringslivet. Om inte konsumenterna själva bygger sin organisation, så kommer vi bara att ha statligt finansierade konsumentorganisationer, som får monopol på att ”företräda konsumenterna”

En annan påpekar att han/hon är medlem i Sveriges konsumenter, som minsann inte gjort denna anmälan och undrar hur man kan heta så. Ja det undrar vi också, men Sveriges Konsumenter ändrade sitt namn för ett tag sedan från Sveriges Konsumentråd och tog halva vårt namn, bara uteslöt ”i Samverkan”.

Sen ska det bli intressant att se om vår lagstiftning är tillräcklig eller om Konsumentverket har muskler att bevaka om lagstiftningen följs, som är deras uppdrag. Konsumenter har rätt att kunna skilja på reklam, skvaller eller personliga omdömen.

Många hittar inte Charlotte Perrellis blogginlägg och det beror på att man gömt undan det. Inslaget om FLORA fick man söka efter på ”Flora” för att hitta, finns nu på: http://charlotteperrelli.chic.se/antligen-design-till-matvarorna/

Kommentera gärna detta inlägg!

Bengt Ingerstam, ordförande

En kommentar från Louise Ungerth har kommit men går inte att läsa. Läs hennes inlägg på sin egen blogg så länge


Så svårt att äta rätt!

07 december 2010

20101-12-07

En bonde vet att om man ska få feta och stora djur ska man göda dem med potatis, spannmål, soja och majs. Vi har myndigheter som uppmanar oss att äta mera bröd, spannmålsprodukter och frukostflingor, samtidigt som de vill att vi ska tro att fett är farligt.

Ta en titt i hyllan med frukostflingor, symbolen för en hälsosam start på dagen! Mycket majsflingor och socker, fast det börjar bli lite mindre nu för tiden, men förr kunde man hitta upp till 45-50 % socker i paketen. Jättebusiness, samtidigt som övervikten och diabetes ökar. Ingen har bevisat att detta är bantningskost.

Vi har programmerats att äta mera bröd, nyttiga spannmålsprodukter, se hyllorna med frukostflingor. Vi har lockats och vants vid att äta söta saker och blivit beroende, det är bland det lättaste vi kan lära kroppen. Snabba kolhydrater ger snabba kickar och vi känner som om vi mår bra.

Vi har t o m myndigheter som tvingar (råder) oss att äta mera bröd och frukt, sötsaker alltså, för brödet är inget annat än snabba kolhydrater. Samtidigt varnar man för det nyttiga animaliska fettet, som vi är skapade för att äta och som vår hjärna är till stor del uppbyggd av.

Hela denna kampanj är inget annat än en kampanj för gödningskosten, alltså ingen bantningskost. Få saker är så ömtåliga i debatten som just valet mellan kolhydrater och fett.

Bevisen för att den kolhydratfattiga kosten fungerar kommer på löpande band, nu igen i dagens EXPRESSEN om Gunilla som snabbt tappade 20 obekväma kilon, just på att avstå de  snabba kolhydraterna. För de flesta fungerar det, men det finns även andra saker som kan spöka, alltså måste man veta mycket mer om kroppen, ev sjukdomar, stress och funktionsstörningar, men ofta är facit i alla fall en begynnande diabetes. Enkelt att kolla sina sockervärden på en vårdcentral.

Att frågan är så infekterad är ett bekymmer.

Övervikt, fetma och på sikt diabetes är våra största risker för ökat lidande och kortare liv. Varför tillåter då vår regering att man kan fortsätta desinformera, från såväl myndigheter och näringslivet och att t o m departement ställer sig bakom dessa råd, vetande att utgifterna för vården bara ökar och behovet av mera skatteintäkter ökar. Denna form av felnäring är uppenbar för alla liksom konsekvenserna. Det måste finnas något annat som ligger bakom, annars skulle regeringen omgående ingripa, inte minst vår finansminister Anders Borg, som ska ”hålla i pengarna”.

Dags att se lite mera bakom kulisserna och se verkligheten. Det är vi konsumenter/medborgare som får både lida och betala.


Skolmaten – en skola i skolan

07 december 2010

DET ÄR I SKOLAN MAN MÅSTE BÖRJA! Och det är nu.

Just idag 6 december ledarartikel i TTELA: Dags för en renässans när det gäller matrester

I ett tidigare inlägg på bloggen skrev jag (skriver ut det här i sin helhet då något fel uppstått och jag kommer inte åt för komplettering)

Skolornas ansvar ta tag i problemen med slöseriet, kostnaderna och miljön

03 November 2010

600 miljoner sköna och goda kronor slänger de svenska eleverna i soporna per år.

900 000 ton mat slänger vi hushåll och vad butikerna slänger är mera osäkert, men är en ökande trend.

Vilket samhälle hav vi skapat?

Visst kan man räkna om detta i utsläpp av koldioxid och visst är det en klimatfråga.

Visst kan man försöka lära om oss alla hur dumt det är med ”bäst-före-datum” och visst kan vi räkna om det i arbetade timmar, något vi gjorde redan 2006 och visade på att vi arbetar 2 månader i onödan för att finansiera detta vansinne. Läs vår analys från 2006:

Många insatser måste sättas in och i debatten skrivs det väldigt mycket, men är inte den viktigaste insatsen som borde göras den att läsa våra barn i skolorna redan vad vi håller på med. De har gratis skolmat och då har de banne mig också ett ansvar att delta och lära sig.

I artikeln i DN: Äldre elever slänger mest mat

visas på bl a ett initiativ, som gett effekt, så visst kan skolorna vara med och påverka.

Men det krävs mera, i undervisningen ska man lära eleverna vad mat är, vad mat är till för, vad mat kostar, vad mat ger för effekt på hälsan, fetman, övervikten och övriga sjuka tillstånd. Ohälsa kostar ofantliga summor, inte bara svinnet. Man ska lära eleverna ekonomi, hur man producerar vår mat, vilka effekter det har på miljö och klimat. Vilka effekter odlingen har på vår åkermark och hur bönderna utsätts för farliga bekämpningsmedel och även hur det kan ge effekter på vår mat.

Att kommunicera detta är ett svårt problem. Vi försöker via vår blogg

och i Facebook. Många andra gör också enorma insatser. Debatten om skolmaten går också på högvarv. Se vårt avsnitt SKOLMATEN

Där det inte mest handlar om vad som slängs utan även hur mycket mer man betalar för skolmaten genom att styras av Livsmedelsverket att välja lättmargariner och lättmjölk! Här finns också pengar och hälsa att tjäna på att välja det som de flesta elever och föräldrar vill ha: naturlig mat, smör, Bregott och helmjölk! Då står sig eleverna längre

Och det kostar mindre, för 10 000 elever kan kommunerna spara in 1,5 miljoner om året!

Har våra ansvariga inget ansvar för våra skattepengar? Samt ansvar för barnens hälsa?

Det här är inte ett litet problem och fråga om detaljer, men ett gigantiskt problem med slöseri, riskerad hälsa, slöseri med skattepengar och ett hot mot klimatet – och en jättebrist på kunskap!

DET ÄR I SKOLAN MAN MÅSTE BÖRJA! Och det är nu.

——————

PS 28 oktober skriver Anna Ottosson i Annas blogg i Expressen om den nya tidningen Skolmat & Vänner en krönika, hon skriver i bl a Skolmaten är kanske skolans absolut viktigaste ämne. För utan bra skolmat kan du inte tillgodose dig all den kunskap som finns att tillgå.

Jag tycker också att det är dags att svensk skolmat uppgraderas
till färsk nutritionsforskning. Det här skriver jag om mer i krönikan.

http://blogg.expressen.se/halsobloggen/entry.jsp?messid=626590

Länken till bloggen ”100 skolkök på ett år” här.

Mer om Pär Bergkvist i Skånska Dagbladet här.

Skolmat & Vänner på FACEBOOK