ANTI-SOCKER

21 april 2013

2013-04-21

SUPER

MEDICIN

M

Bästa medicinen finns inte på apoteken. Mängden av mediciner är enorm, mot högt blodsocker, diabetes, högt blodtryck, höga kolesterolvärden (påstått farliga blodfetter) och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är de moderna sjukdomarna och de ökar lavinartat. Tillverkarna av statiner jublar.

En av de bästa böckerna som kommit i floden av ”lågkolhydratböcker” sista tiden är vetenskapsjournalisten Ann Fernholms bok ”Ett sötare blod” http://ettsotareblod.se/

Här några recensioner: http://ettsotareblod.se/recensioner-av-boken/

Förra söndagen gav EXPRESSEN ut en Söndagsbilaga som var otroligt bra, med 7 sidor om just anti-socker, som vi skrev om här och där Ann Fernholm medverkade

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/04/13/attack-mot-socker-overallt/

I dag söndag 21 april kom bilaga nr 2

ANTI-SOCKER

http://ettsotareblod.se/e/

(en till kommer i serien), men den innehöll en massa annat, bara 6 sidor om 4 personer som blivit friskare med en gemensam medicin – ”antisocker”. (Främst socker och övriga snabba kolhydrater, där potatis och vitt bröd är värstingarna).

Av läkemedlen blir man ju sällan frisk, men får symptomeffekter, ofta med biverkningar. Men det helt fantastiska är att det finns ett naturligt alternativ till ”det metabola syndromet” – de moderna sjukdomarna, och det är att UNDVIKA de snabba kolhydraterna – vill gärna döpa det till ”ANTI-SOCKER-kuren”. De fyra vittnesbörden ger klara besked. EXPRESSEN-bilagan blev något unikt, en tidning om alternativ till läkemedel!

Ann Fernholm skriver också om hur man i Lund forskar på att motverka diabetes: Antidiabetic Food Center är bland annat sponsrat av bagerijätten Pågen!

http://ettsotareblod.se/faktakoll-kommer-antidiabetic-food-center-att-kunna-bota-diabetes/

Det är ingen nyhet för oss konsumenter att socker är en fara, kanske vår största hälsofara! Läs här från arkivet på hemsidan om våra tidigare kampanjer:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/sockerjakten/sockerindex.html

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/sockerdebatt.htm

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/sockerjakten/dumpaindex.htm

Sök i Bloggen om socker:

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/socker/

#######################################################

Läs mera i bloggen

https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

KONSUMENT-FORUM / Bengt Ingerstam

KONSUmindre      KONSUMENTSAMVERKAN

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Omega-6, MARGARIN och HÄLSA

12 mars 2013

2013-03-15

Uppdaterad

ny text här

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/12/omega-6-hotar-margarinindustrin-och-halsan/

 


KOLESTEROL MYTEN och statinerna ifrågasätts nu även i USA

17 december 2012

2012-12-17

MYTEN om

KOLESTEROL

 

I det välkända TV-programmet Dr Oz i USA har nyligen presenterats tunga fakta om kolesterolets effekter och statinernas biverkningar. Vi har ju fått denna information här i Sverige från Uffe Ravnskov sedan länge, bl a i hans böcker ”Kolesterolmyten” och ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv” och några flera. Det som är sensationellt är att man vågar gå ut i USA med dessa fakta och nu presentera en bok där ”The Great Cholesterol Myth.  En förpresentation:

Dr Oz  boken

http://www.doctoroz.com/videos/sneak-peek-cholesterol   2.22 min

Dr Oz om kolesterol

En mera ingående presentation finns här och detta trodde man inte skulle kunna sägas i amerikansk TV:

http://www.doctoroz.com/episode/doctors-who-say-everything-you-know-about-cholesterol-wrong?video=16023   6.00 min

Här presenteras den omvärdering som skett mellan LDL och HDL och biverkningarna hos statiner, inte enkla ändringar i omtänkandet. En bra slutsats är: Håll hjärtat friskt, sänk inte kolestrolvärdet.

Dr Oz olika kolesterol

http://www.doctoroz.com/episode/doctors-who-say-everything-you-know-about-cholesterol-wrong?video=16021     5.39   mycket om statinerna

Diskussion om partikelstorleken och rekommendationer att få partikelstorleken testad:

http://www.doctoroz.com/episode/doctors-who-say-everything-you-know-about-cholesterol-wrong?video=16022    3.12 min

Avnitt som berör hälsa hittar man i Böoggen under katewgori Hälsa:

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/halsa/

_________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


KONSUmindre – konsumenternas lösningar

15 december 2012

2012-12-15

ÄLSKADE

KÖTT

Älskade kött hamburgare

Denna dokumentär sändes nyligen i KUNSKAPSKANALEN. Sista reprisen går i kväll 15/12 i Kunskapskanalen 22.00 och kan därefter ses på nätet:

http://urplay.se/170958

”Hur påverkar köttindustrin vår värld och våra kroppar? Varje saftig biff, skinka och hamburgare kan bidra till ett växande problem. Här ges bland annat alternativ till de storskaliga, industrialiserade jordbruken samt vägar till förändring.

Granskning av köttindustrin och dess konsekvenser för miljön och vår hälsa. Idag står köttindustrin för större andel av växthusgasutsläpp än världens transporter. Köttätare är ofta överviktiga och löper ökad risk för hjärtsjukdomar, cancer samt resistens mot antibiotika. Vad finns det för alternativ till storskaliga jordbruk? Hur kan konsumenterna påverka?”

Bra fråga! Det här är vårt svar:

KONSUmindre!

En film som alla måste se. Visar ur många perspektiv både hur jordbruket utvecklats och vart det är på väg. Att situationen är ohållbar inser alla, men somliga vill se en vegetarisk livsstil som en lösning, medan andra ser alternativa lösningar Skall alla leva på USAs nivå skulle det kräva 10 jordklot, medan EUs livsstil ”endast” kräver 3 jordklot. Inte ens detta är möjligt, men att omedelbart och drastiskt ändra situationen är heller inte genomförbart.

Filmen visar på ett inte alltför fanatiskt sätt på en del av problemen vi har i branschen i världen och det är intressanta möjligheter som öppnar sig.

Älskade kött text cut 1

Älskade kött text 2 cut

Detta sägs i slutet av filmen och är äntligen en antydan om att det är konsumenterna som kommer att ta de slutliga besluten.

Vår industriella produktion har utvecklats av producentledet i samråd med de politiska ledningarna i olika länder och de övergripande organisationerna, de lagstiftande.

Visst har konsumtionen förändrats, men det är inte efter krav från konsumenterna. Producentsidan har velat öka marknaden, vinsterna och främst är det köttsidan som sett till att markutnyttjandet och foderutvecklingen gynnat deras del av marknaden. Gamla metoder som svedjebruk har tillämpats utan att de långsiktigt gav en hållbar utveckling. Sedan har vi sett utvecklingen av foder och gödsel, bekämpningsmedel och medicinska preparat, mer intensiv djurhållning och t o m utnyttjandet av döda djur som fodermjöl och nu är produktionen så industrialiserad att människor nästan är bortrationaliserade. Under decennierna har olika katastrofer inträffat och det visas ganska pedagogiskt.

Målsättningen har varit att påverka konsumentsidan att öka sin konsumtion. Visserligen har befolkningsmängden ökat. 1950 var vi 2,5 miljarder på vår enda jord och beräknar att vi ska vara 9 miljarder år 2050. Samtidigt har konsumtionen ökat från 50 kg/person och år och beräknar att vi ska ha nått 90 kg/person och år 2050.  Lägg till andra problem som vattenåtgången, som skiljer mellan djurarterna , enligt filmen 3900 liter vatten per kg kött för kyckling, 4900 för gris och 15 500 för nötkött.

Dessa frågor har jag skrivit om redan i häftet Dessa fantastiska bönor som jag skrev för mer än 10 år sedan, då det redan stod klart att de fullvärdiga proteinerna från baljväxterna kommer att behöva utnyttjas i högre grad. Häftet finns fortfarande att beställa. Medlemmar betalar  140:- inklusive porto, beställes via plusgiro 55 84 49-7 till Bengt Ingerstam.

Men det kommer att krävas många flera lösningar. Flera problem måste också lösas men framför allt behöver vi konsumenter gör något från vårt håll.

Näringslivet och samverkande myndigheter försöker genomföra åtgärder i sina system som bygger på ökandet av konsumtionen. Förändringar på vägen krävs och inte minst nu på senare tid har man pekat på insatser att minska svinnet hela vägen och de fruktansvärda mängderna svinn som butikerna står för. Flera skakande filmer har visats i TV och det är inte hållbart. Även i den offentliga maten och matsvinnet i hemmen har fokuserats.

Men nu ska vi som konsumenter visa på en väg som näringslivet inte klarar av, då de jobbar med målsättningen ”konsuMERA”. Ju mindre vi konsumerar, desto mindre blir allting i producentledet, fodret till djuren, kemikalierna, produktionsinsatserna, mängden dödade djur, förpackningarna, transporterna, butiksinsatserna, svinnet i butikerna, ja hela apparaten blir på sikt mindre. Mängden förbrukat vatten, mängden förbrukat foder (majs och soja t ex) mindre odlingsyta och pesticider och transporter från Sydamerika och USA, mindre olja, mindre djurstallar, mindre koldioxidutsläpp, mindre miljöproblem. Säg att det går åt i genomsnitt 4 kg foder per kg producerat livsmedel, även den norge-odlade laxen, så inser ju alla att vi kan ”skala ner” problemen. Tänk bara på vad det betyder om vi byter en massa förädlade köttvaror mot fläskfärs! Korvar, styckdetaljer, nötfärs. Bara skillnaden mellan fläskfärs och nötfärs  c:a 20:- kilot och 3 gånger så mycket vatten sparas i produktionen och ett antal gånger mera  foder per kg färs och några gånger mera tid, som kostar yta och energi. Jag bara visar på exempel, menar inte att alla ska bli vegetarianer. Samma resonemang kan vi göra på spannmålssidan, alltså bland de vegetariska produkterna. Undvik att spendera 798:- per kilo  för vete via köp av färdiga krustader, gör en pannkaka i stället! Det är via ”förädlingen” som man lurar av oss pengarna. Lurar oss med bekvämligheten och lyxen.

4630.Krustader.201212.cut

KONSUmindre betyder inte att vi nödvändigtvis behöver bli vegetarianer utan att minska förädlingsgraden av maten vi köper, både animaliskt och vegetabiliskt, minska mängden kolhydrater för hälsans skull, minska mängden konsumerad energi också för hälsans skull och tänk vad pengar man kan spara! Minska mängden läkemedel, som sparar också pengar men också hälsan. Det kommer i annat dokument intressant information om att inte medicinera kolesterolet med statiner, för hälsans skull och ekonomin.

Vi konsumenter har en drastisk lösning:

KONSUmindre!

Vi tar helt enkelt över utvecklingen genom att styra den via det vi stoppar i oss via munnen!

Allmänt går det ut på att minska konsumtionen på alla möjliga sätt. Alldeles för många av oss lider idag av fetma, övervikt och därav framkallade sjukdomar – diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, ledbesvär och en massa annat, men också ekonomiskt såväl genom vad maten kostar och vad vården och läkemedlen kostar.

Det första greppet är alltså att dra ner på konsumtionen av ”socker och bröd” alltså de snabba kolhydraterna, som är de mest sjukdomsalstrande och som påverkar hälsan och ekonomin.

Därefter kommer mängden energi från proteiner och fett, kcal. Överkonsumtionen av dessa ingredienser, i mängder som vi inte behöver (!) skapar ju just den allt högre animala konsumtionen, som inte ger några nyttiga effekter men bara kostnader och överkonsumtion.

Om dessa olika åtgärder sätter vi igång diskussionen på Facebook-sidan ”KONSUmindre” och även via bloggen, där vi samlar upp responsen från FACEBOOK, eller via mail för de som inte har Facebook.  Som medlemmar kommer mer information och löpande tips via Medlemsbreven några gånger per månad, så vi ska göra det lönsamt att vara medvetna  konsumenter och ”konsumentsamverka”.

 

En aktiv, fristående samverkande organisation av enskilda konsumenter som vill skapa ett annorlunda, hållbart och uthålligt samhälle!

====================================================================================================================

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam     (=KONSUMENT-FORUM)

samt

KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Häng med nu!

som riktig medlem

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


GOODBYE SÖTE-BRÖDS-DAGARNA för VÅR BÄTTRE HÄLSA

19 november 2012

2012-11-19

VÄLJ BORT

SOCKER &

BRÖD

Vi har just beslutat vidga vår verksamhet och koppla ytterligare faktorer till vårt begrepp HÄLSA och ÖVERLEVNAD. Förutom LIVSMEDEL som sådana även dess effekter på hälsan och riskerna med att konsumera dem. Utöver detta kommer nu satsningen på LÄKEMEDLEN och VÅRDEN, biverkningarna och riskerna.

Vi har valt ut att stimulera en radikal minskning av diabetes, existerande och framtida, genom att informera om vad som främst orsakar diabetes – socker och bröd. Därav namnet ”Söte-bröds-dagarna”.

Diabetes är den främsta orsaken till kommande hjärt- kärlsjukdomar, som sedan ”behandlas” i vården med statiner, som gör diabetesen värre. Det betyder att fortsätter vi frossa i socker och bröd och andra snabba kolhydrater får vi öka konsumtionen med en massa läkemedel dessutom och det blir ytterligare risker – dubbla risktagandet.

Just nu kommer minst två intressanta händelser, som passar perfekt in i starten av kampanjen med huvudinriktning på

 

SOCKER och

BRÖD

 

Lyssna och se i morgon 20/11  i Malou von Sievers morgonprogram Efter 10  i TV4

http://www.tv4.se/efter-tio då boken

 

”Ett sötare blod”

http://ettsotareblod.se/ och dess författare Ann Fernholm presenteras.

Har synts redan i bl a Expressen

http://www.expressen.se/halsa/hall-dig-frisk-och-lev-langre-med-gi-kost/

EXRESSEN kallar det GI, men det är bara en del av sanningen. Inte heller kommer Ann Fernholm,vetenskapsjournalist från något specifikt läger utan bör kunna stå för kunskap och ingen speciell gruppering. Får boken senast i morgon från Adlibris men av vad som hörts redan kan denna bok vara en av de viktigaste i debatten om bättre hälsa, i den flod av böcker, som kommit senaste åren. Vi konsumenter behöver pålitlig kunskap och inte nödvändigtvis bekänna oss till någon speciell grupp, åldersgrupp eller församling, men vi kan samverka för de stora förändringarna för de stora hälsoproblemen. Den alltför speciella inriktningen på bantning är ju bara en del av problemet men skymmer lätt hela perspektivet och fettfokuseringen har väl inte egentligen varit meningen, fast media populistiskt fokuserat det. Men fokus på diabetes är det väsentligaste, men glöm en viss professors råd om hallonbåtar!

Nyligen har också en väl fokuserad bok kommit ut

 ”Brödberoende”

 

(hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa). Citerar bara en fras:

”Ta bort vetet och upplev minskad ledinflammation och färre blodsockertoppar som glykerar ledernas broskvävnad och skiftar pH-balansen från surt till basiskt. Det är definitivt bättre än att ta Vioxx.”

Att vi lever i Baguette-eran ser man lätt i butikerna i dag, egna doftande små bagerier och hyllor med färdig lunchmat i Baguetter.

Alltså är vår kampanj riktad och i första hand fokuserad på att minska eller eliminera konsumtionen av SOCKER och BRÖD, beroende på i vilken situation man befinner sig i. Men alla tjänar på att börja minskningen för att slippa diabetes och efterföljande hjärt- kärlproblemen längre fram i livet.

Flera tips kommer löpande och ev synpunkter kan läggas in som kommentarer såväl här på bloggen som på trädarna i Facebook, dock inte som nya trådar.

Tidigare inlägg på bloggen

”Äta bör man annars dör man” ?

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/11/17/ata-bor-man-annars-dor-man/

eller sök på bloggen under rubrik ”hälsa”  eller ”socker”

Samtidigt kommer vi att granska marknadsföringen av läkemedel och biverkningsproblematiken och löpande rapportera här på bloggen under tema ”hälsa”

En efterlysning: rapportera in skolor eller väntrum på sjukhusen som har Coca-Cola automater!

Mer om tidigare sockerkampanj finns på hemsidan;

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/sockerdebatt.htm

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/kostrek/sburapport.htm

https://bengtingerstam.wordpress.com/2010/05/06/trillern-om-maten-for-diabetiker/

_________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam     (=KONSUMENT-FORUM)

samt

KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Häng med nu!

som riktig medlem

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Abborre full med läkemedel

27 januari 2012

2012-01-27 Redigerad 2012-03-03

Först en påminnelse, innan det blir för sent (5 februari): Se filmen UNDERKASTELSEN på SVT Play:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/07/filmen-underkastelsen-av-stafan-jarl-se-den-pa-svt-play-till-5-febr/

OBS! Filmen finns nu också på YOU tube: http://www.youtube.com/watch?v=zTMRi0ElqTk

Vi har två stora producentgrupper, som anser sig ha uppgiften att hålla liv i oss konsumenter. Det är livsmedelsproducenterna och läkemedelsproducenterna. Det finns också samröre dem emellan, förorenar dom oss med vissa tillsatser står de genast till förfogande med lämpliga läkemedel för att få oss ”friska” igen. Ett av de större gäller just läkemedel mot högt kolesterol, som om det alltid är en risk! Risk som man dessutom skapat och tvingar folk att välja ett margarin för att just minska kolesterolvärdet. Först margarin, sedan också piller.

Vår moderna kost har berikats med en massa socker och sockerarter, snabba kolhydrater som 6-8 skivor bröd om dan! Vad händer med oss? Sockerindustrin hjälper till att skapa behovet av läkemedel för hjärt-och kärlsjukdomar, fetma, diabetes mm.

Så hamnar till slut dessa läkemedel i ”abborren vid reningsverken”. Läs artikeln i Ny Teknik nyligen:

http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article3391529.ece

Men en del läkemedel hamnar också i slammet som vissa intressen vill ”återföra till åkermarken” för att odla mat på. Problemet är att allt måste någonstans ta vägen och vi och abborren är en mellanstation!  Problemet är inte enkelt, men det snabbast är att stoppa spridningen via slammet. Det finns metoder för att återvinna fosforn ur slammet. Sedan kan man hantera ”gifterna”. Svårare blir det med det som släpps ut med avloppsvattnet. Men med KONSUmindre-metoden kan vi bromsa spridningen. Vi konsumenter är en viktig del i kedjan.

Men att fortsätta att förorena både haven och jordarna är ett rent självmord, som vi konsumenter behöver sätta stopp för.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/01/27/att-godsla-jordarna-med-slam-och-sedan-odla-mat-dar-ar-sjalvmord/

Ett råd är att äta sunt så vi kan dra ner på behoven av läkemedel. Ett svårt råd är att ”släng inte onödigt mycket mat i onödan, via munnen”. Det kan minska många hälsoproblem, men det är svårare än att bara välja rätt mat. Men vi ska ju inte slänga mat nuförtiden. Nu ska ju t o m EU hjälpa oss att minska på det vi slänger.

Ett annat sätt att motverka den icke önskade utvecklingen i världen omkring vår mat är att säga nej till den med genteknik producerade maten.(Både till människor och som foder till djuren).

Se inslaget här”Tio fakta om Monsanto”

http://occupymonsanto.wordpress.com/2012/01/23/50/

Att vi som konsumenter ska blanda oss i detta är helt enkelt att vi ser ju till att hjulen rullar. Det är vi som är ”kvarnen i systemet” och vi som betalar i dubbel bemärkelse. Men vi är ju också de som köper och konsumerar, så vi kan ju lösa många problem snabbare än via POLITIKEN, just genom vårt agerande i PRAKTIKEN.

Vi kan hjälpas åt att hitta lösningarna och inte fastna i problemen! Så blir du en av oss:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/04/har-du-nytta-av-det-vi-publicerar/

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


Hur ska vi konsumenter kunna granska ”sanningar”

19 mars 2011

Kostdoktorn, Sveriges största hälsosajt, tar idag upp och granskar hur SVD har granskat en professors granskning av några forskningsrön. Det är skrämmande hur man kan göra sanningar av lösryckta delar i forskningsrapporter, sådant som vi vanliga, vi som äter och lider, och dessutom betalat sanningsförmedlande tidningar, inte kan eller orkar läsa och förstå. Tack Kostdoktorn för din insats! Här är hans granskning av dagens ”sanningar”

SVD om ”Fettkriget” och Hellenius varningar

http://www.kostdoktorn.se/svd-om-fettkriget

De granskade inläggen som publicerats i Svenska Dagbladet är:

Fettkrig delar dieterna

http://www.svd.se/mat-och-vin/matkultur/fettkrig-delar-dieterna_6019013.svd

Sju populära dieter

http://www.svd.se/mat-och-vin/sju-populara-dieter_6019715.svd?

Jag har i flera sammanhang tagit upp behovet av det fattas en seriös och objektiv granskning av artiklar, böcker, coachers verksamhet – d v s all informationsverksamhet som sker på kommersiella villkor. Det är ju fritt fram att som ”expert” i publicerade böcker föra ut rena lögner, och bara för att man har professors titel, får man påstå att man ska minska på mättade fetter (man borde alltså inte äta margariner med mycket höga halter av mättade vegatabiliska fetter som ”Lets Dance-smörjan med högt innehåll av palmolja!). Jag har köpt många böcker om kost och hälsa i tron att de för ut sanningar, men blivit upprörd av alla motsägande budskap jag betalat för.

Vi kan ju idag tyvärr inte förlita oss på myndigheter som granskande och legitimerande av sanningar, men vem ska vi lita på. Detta är en stor konsumentfråga, som behöver debatteras, utvecklas för att hitta en bättre lösning på än tidningarnas granskning och publicering av synpunkter – mot betalning. Se vårt inslag i ”Konsumenter granskarhttp://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/granskar/granskaridx.htm

och speciellt avsnittet ”kostrekommendationer”: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/kostrek/kostrek.htm

Vi välkomnar en debatt omkring spelet om vår hälsa och hur pengarna styr allt från forskninen och förmedlingen av påstådda sanningar. Det är vi konsumenter som måste lita på experter, kostråd, produkterna – allt detta vi betalar för – ända fram till löpsedlarna! Men vi får också ta konsekvenserna av ev felaktiga råd och produkter.

Bengt Ingerstam

ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan


Tänk om vi någon gång skulle få veta sanningen om kolesterolet

11 november 2010

Historien bakom kolesterolskräcken känner vi till, forskare som bluffade. Tänker på Ancel Keys. Att främst margarinindustrin har drivit vikten av att sänka kolesterolet med ”läkemedlet” Becel är väl ingen som missat, främst från reklamen men också skumma kolesteroltester i butiker. Både från läkemedelsindustrin och margarinindustrin har vi sett ansträngningar för att få myndigheterna att sänka rekommendationerna för kolesterolnivåerna, vilket man bara lyckades med till en del. Pfizer (som sålde kolesterolmedicinen Lipitor för 90 000 000 000 kr i världen 2007) hade lobbat för att få ner värdet till under 5, från tidigare 6. Nu ligger väl rekommenderade värdet på 5,8 om jag är rätt informerad.

Alla minns vi väl skräckpropagandan mot ägg, som ju var ”kolesterolrika” och även myndigheterna varnade och satte rekommendationerna till max 1 ägg om dagen. Men det är ju inte den enda tokiga rekommendationen vi haft. Nu har man väl i alla fall fått klart för sig att det är kroppen som producerar det kolesterol vi behöver, mer eller mindre beroende på vad vi stoppar i oss, så det balanseras automatiskt..

Kvar har vi fortfarande varningar från myndigheterna för det animaliska mättade fettet, som även ska beröra kolesterolet bl a. Men varningar för de inflammatoriska Omega-6 fetterna,  från växtriket, som finns riktligt i margariner, lyser fortfarande med sin frånvaro. Däremot verkar det som konsumenterna tänker själva ibland och har ökat intaget av de animaliska fetterna  och minskat kraftigt konsumtionen av  ”de nyttiga fetterna från växtriket”, med bl a den mycket mättade palmoljan!

När det gäller alla larmen och oenigheterna bland forskare är det ju förståeligt att de måste publicera sig och skapa behov för mera forskning, de behöver ju också pengar för sitt jobb. Men det är vi som ska äta och hålla oss friska som kommer i kläm. Antalet bantningsläror växer och även utgivningen av böcker ökar, men de motsäger ju varandra. Antalet viktklubbar ökar och de tjänar tydligen stora pengar – och alla säger sig ha hela sanningen.

Behovet finns av en opartisk granskning och vem ska göra detta om inte en neutral och opartisk konsumentorganisation. Men varifrån söker vi pengar till detta? Inte från Konsumentverket i alla fall. Som läget är nu gör vi vårt bästa att informera, från vårt håll, så får de intresserade konsumenterna själva fatta sina beslut, något som de alltid ska göra och gör. Men det är obalans i ”råden”, vissa intressen har hur mycket pengar som helst för att ”informera”. Se bhttara reklamen i TV. ”Nu med förbättrad…”, ”Nu med ändrad…” – varje dag.

I nyheten som spreds idag bl a från SR http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4170886

och i Göteborgsposten  ” Lågt kolesterol kan ge demens”

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.488016-lagt-kolesterol-kan-ge-demens

kom indikationer om att man tidigare har sett frågan bara ur en synvinkel med fokus på hjärtat, medan man nog också behöver kolla effekterna på hjärnan.

I dagarna publicerades också en artikel i Dagens Medicin: Forskare: kolesterolet bör sänkas till lägsta möjliga nivå

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/11/09/lagre-kolesterol-raddade-l/index.xml

Intressant där var kanske just kommentarerna.

Det är inga lätta frågor och frågan om hela det metabola syndromet vet man tydligen för lite om idag. Tyvärr kan vi inte förlita oss på Livsmedelsverket i denna fråga. Själv har jag prova mig fram, från det jag fick beskedet ”i riskzonen för diabetes 2” har jag radikalt dragit ner på de snabba kolhydraterna, måttligt på övriga kolhydrater, helt gått över på animaliska fetter, dricker inte mjölk, bara grädde (!), äter minst 2 ägg om dagen. Senaste provresultat visade på lägre blodtryck och ”bättre” kolesterolvärden (5,8), så jag verkade ju tillfriskna.

Men frågan är, kanske jag håller på att bli dement i stället?


Effekterna av sänkning av blodtryck och kolesterol ifrågasätts

28 oktober 2010

Dr Uffe Ravnskov har i en aktuell artikel i Dagens Medicin än en gång påtalat och med mera fakta skrivit om hur liten betydelse man fästa vid gamla inrotade uppfattningar om att man måste behandla både mot högt blodtryck och höga kolesterolvärden. Han har i andra sammanhang länge hävdat att det är direkt farligt att tillgripa statiner.

Vi minns väl alla vilket rabalder det blev förra året när Unilever var ute i butikerna och tog kolesterolprover på folk i butikerna. Turnén stoppades sedan av ingripande från flera läkare.

Men det gäller ju att sälja Becel! Kolesterolmyten är fast rotad och tydligen fortfarande hos Hjärt- och Lungfonden, trots att de bröt samarbetet med Unilever/Becel.

Fler och fler läkare och professorer ansluter sig nu till Dr Ravnskovs uppfattningar, inte minst från förespråkarna för mindre kolhydrater och ökat intag av normala naturliga fetter som smör och Bregott och andra nya ”bredbara” som nu dyker upp, baserade på smör.

Observera att om man med mera motion får effekt på såväl blodtryck som kolesterol, så är detta inte farligt!

Här är länken till artikeln ”Vetenskap på villovägar”

Hans bok ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv” är mer än läsvärd. Den är bra för hälsan!


Fortsatt debatt om kolesterol

03 augusti 2009

Den 22 juli gjorde jag ett inlägg

Kolesterol till nytta för oss – eller industrin?

Visst blev det en uppföljning och bara i Svenska Dagbladets Brännpunkt kom ytterligare två inlägg.

Medicinsk populism hotar patientsäkerheten

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3258587.svd

den 26 juli av FINN BENGTSSON

riksdagsledamot (M) i socialutskottet, professor och överläkare i klinisk farmakolog

som tyckte att likande debatter skulle föras ”internt” och inte inför allmänheten. Han fick bl a 30 juli ett brev från Dr Annika Dahlqvist som verkligen tryckte på att detta ska underställas allmänhetens granskning!

Brev till Finn Bengtsson

http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/brev_till_finn_bengtsson

Så kom slutrepliken 2 augusti:

Skepticism viktigt för vetenskapliga framsteg

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3294145.svd

där de ursprungliga debattörerna pekar på flera forskare som ifrågasatt den gängse uppfattningen om kolesterolets samband med hjärt- och kärlsjukdomar. De gör också en intressant jämförelse ”att om man behandlar 50 patienter under 4–5 år kan man förhindra ett dödsfall, men då till priset av betydelsefulla biverkningar för de övriga 9 patienterna – muskelbesvär, leverskador, njursvikt och inte minst cancer”.

Frågan är relevant och ska ställas till oss konsumenter/patienter, samtidigt som man kan redogöra för alternativ till medicinering, exempelvis kostomläggning. Men det kan naturligtvis hota världens mest sålda medicin.

Det står stora värden på spel, för läkemedelsindustrin och för den industriella fettindustrin, som Unilever med sitt Becel. Inte undra på att man fortsätter övertala oss konsumenter att inte överge ”gamla trogna vänner” som länge tjänat bra på oss konsumenter/patienter. Men kolesterolskutan ”tar in vatten” och nya sanningar börjar sippra ut till allmänheten. Det är i fortsättningen vårt val, vad vi ska stoppa i munnen och magen.

Kom gärna med synpunkter, direkt här i bloggen.