B12 skydd mot alzheimer

28 oktober 2010

Forskare vid Karolinska institutet, University of Eastern Finland och finländska folkhälsoinstitutet rapporterar att ökade halter av holotranskobalamin, den aktiva delen i vitamin B12, kraftigt reducerar risken för alzheimer bland äldre.

–Redan små förbättringar av B12-statusen gav i vår studie en kraftigt minskad risk, säger Miia Kivipelto, docent vid Karolinska institutet.

Detta skriver Henrik Ennart i SvD 19 oktober.

Samtidigt kommer farhågorna i dagen om hur mikrovågsanvändningen förstör vitaminet i maten. Med tanke på att just B12 verkar intressant för äldre och för att motverka alzheimer är det oroande hur man idag bygger hela vårdapparaten kring just mikrovågsuppvärmning av maten för de äldre.

Läs också bloggkommentaren till artikeln av Sanna Ehdin