798:- kilot för ”bakverk”

16 december 2012

2012-12-16

798:33

per kilo för produktutvecklat vetemjöl

4630.Krustader.201212.cut

23:95 för 6 krustader

ser inte mycket ut, om man ska göra en lyxig förrätt för 6 personer, men man säljer dom inte kilovis utan döljer kilopriset så man knappast ser det.  Hade man sålt dem för 4:- styck hade eftertanken kanske infunnit sig! Däremot packar man i storlek så priset hamnar i kategorin ”slinka ned utan eftertanke”. Mer än 50 % av alla produkter i en stor butik ligger i intervallet 19:90 och 29:90. Det mest vanliga priset är 26:90. Förpackningarna anpassas så att paketpriset hamnar däromkring. Avsikten är att konsumenten ska få lust att köpa, för ”det kan jag behöva” eller ”bra att ha” och ingen eftertanke infinner sig. Har noterat att mängden burkar eller flaskor med såser har ökat otroligt, just i denna priskategori, gärna med kända kockar som ”garant”.

Varför lägger vi denna artikel under kategorin ”KONSUmindre”?

Jo helt enkelt för att vänja sig med att ställa frågan ”behöver jag verkligen detta” eller ”kan jag göra något annat”? Skulle man inte kunna bjuda på ett par blini eller crepe av ihoprullad pannkaka? Basingrediensen är vetemjöl! Pris runt 5-8.- kilot – om man nu ska äta produkter av vetemjöl längre. Skyll inte på bekvämlighet i detta fall, utan tank om! Byt förrätten till något annat.

Men det är med mindre förpackningar och bekväma produkter till småpriser som man ökar försäljning och vinster och lurar av oss våra pengar. Med lite mera eftertanke i ”KONSUmindre-anda” lär man sig snart att handla med mera ”hjärna” och grepp om plånboken. Så kan vi konsumenter tänka och agera, men det gör inte näringslivets utvecklare.

Liknande notiser kommer lite då och då, för att väcka tankar. Det blir inte en stor bok, som ska bli en storsäljare, med titel åt ”Justa priser”-hållet!

Vill du söka flera liknande notiser så sök i bloggen på kategori KONSUmindre

_________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


KONSUmindre – konsumenternas lösningar

15 december 2012

2012-12-15

ÄLSKADE

KÖTT

Älskade kött hamburgare

Denna dokumentär sändes nyligen i KUNSKAPSKANALEN. Sista reprisen går i kväll 15/12 i Kunskapskanalen 22.00 och kan därefter ses på nätet:

http://urplay.se/170958

”Hur påverkar köttindustrin vår värld och våra kroppar? Varje saftig biff, skinka och hamburgare kan bidra till ett växande problem. Här ges bland annat alternativ till de storskaliga, industrialiserade jordbruken samt vägar till förändring.

Granskning av köttindustrin och dess konsekvenser för miljön och vår hälsa. Idag står köttindustrin för större andel av växthusgasutsläpp än världens transporter. Köttätare är ofta överviktiga och löper ökad risk för hjärtsjukdomar, cancer samt resistens mot antibiotika. Vad finns det för alternativ till storskaliga jordbruk? Hur kan konsumenterna påverka?”

Bra fråga! Det här är vårt svar:

KONSUmindre!

En film som alla måste se. Visar ur många perspektiv både hur jordbruket utvecklats och vart det är på väg. Att situationen är ohållbar inser alla, men somliga vill se en vegetarisk livsstil som en lösning, medan andra ser alternativa lösningar Skall alla leva på USAs nivå skulle det kräva 10 jordklot, medan EUs livsstil ”endast” kräver 3 jordklot. Inte ens detta är möjligt, men att omedelbart och drastiskt ändra situationen är heller inte genomförbart.

Filmen visar på ett inte alltför fanatiskt sätt på en del av problemen vi har i branschen i världen och det är intressanta möjligheter som öppnar sig.

Älskade kött text cut 1

Älskade kött text 2 cut

Detta sägs i slutet av filmen och är äntligen en antydan om att det är konsumenterna som kommer att ta de slutliga besluten.

Vår industriella produktion har utvecklats av producentledet i samråd med de politiska ledningarna i olika länder och de övergripande organisationerna, de lagstiftande.

Visst har konsumtionen förändrats, men det är inte efter krav från konsumenterna. Producentsidan har velat öka marknaden, vinsterna och främst är det köttsidan som sett till att markutnyttjandet och foderutvecklingen gynnat deras del av marknaden. Gamla metoder som svedjebruk har tillämpats utan att de långsiktigt gav en hållbar utveckling. Sedan har vi sett utvecklingen av foder och gödsel, bekämpningsmedel och medicinska preparat, mer intensiv djurhållning och t o m utnyttjandet av döda djur som fodermjöl och nu är produktionen så industrialiserad att människor nästan är bortrationaliserade. Under decennierna har olika katastrofer inträffat och det visas ganska pedagogiskt.

Målsättningen har varit att påverka konsumentsidan att öka sin konsumtion. Visserligen har befolkningsmängden ökat. 1950 var vi 2,5 miljarder på vår enda jord och beräknar att vi ska vara 9 miljarder år 2050. Samtidigt har konsumtionen ökat från 50 kg/person och år och beräknar att vi ska ha nått 90 kg/person och år 2050.  Lägg till andra problem som vattenåtgången, som skiljer mellan djurarterna , enligt filmen 3900 liter vatten per kg kött för kyckling, 4900 för gris och 15 500 för nötkött.

Dessa frågor har jag skrivit om redan i häftet Dessa fantastiska bönor som jag skrev för mer än 10 år sedan, då det redan stod klart att de fullvärdiga proteinerna från baljväxterna kommer att behöva utnyttjas i högre grad. Häftet finns fortfarande att beställa. Medlemmar betalar  140:- inklusive porto, beställes via plusgiro 55 84 49-7 till Bengt Ingerstam.

Men det kommer att krävas många flera lösningar. Flera problem måste också lösas men framför allt behöver vi konsumenter gör något från vårt håll.

Näringslivet och samverkande myndigheter försöker genomföra åtgärder i sina system som bygger på ökandet av konsumtionen. Förändringar på vägen krävs och inte minst nu på senare tid har man pekat på insatser att minska svinnet hela vägen och de fruktansvärda mängderna svinn som butikerna står för. Flera skakande filmer har visats i TV och det är inte hållbart. Även i den offentliga maten och matsvinnet i hemmen har fokuserats.

Men nu ska vi som konsumenter visa på en väg som näringslivet inte klarar av, då de jobbar med målsättningen ”konsuMERA”. Ju mindre vi konsumerar, desto mindre blir allting i producentledet, fodret till djuren, kemikalierna, produktionsinsatserna, mängden dödade djur, förpackningarna, transporterna, butiksinsatserna, svinnet i butikerna, ja hela apparaten blir på sikt mindre. Mängden förbrukat vatten, mängden förbrukat foder (majs och soja t ex) mindre odlingsyta och pesticider och transporter från Sydamerika och USA, mindre olja, mindre djurstallar, mindre koldioxidutsläpp, mindre miljöproblem. Säg att det går åt i genomsnitt 4 kg foder per kg producerat livsmedel, även den norge-odlade laxen, så inser ju alla att vi kan ”skala ner” problemen. Tänk bara på vad det betyder om vi byter en massa förädlade köttvaror mot fläskfärs! Korvar, styckdetaljer, nötfärs. Bara skillnaden mellan fläskfärs och nötfärs  c:a 20:- kilot och 3 gånger så mycket vatten sparas i produktionen och ett antal gånger mera  foder per kg färs och några gånger mera tid, som kostar yta och energi. Jag bara visar på exempel, menar inte att alla ska bli vegetarianer. Samma resonemang kan vi göra på spannmålssidan, alltså bland de vegetariska produkterna. Undvik att spendera 798:- per kilo  för vete via köp av färdiga krustader, gör en pannkaka i stället! Det är via ”förädlingen” som man lurar av oss pengarna. Lurar oss med bekvämligheten och lyxen.

4630.Krustader.201212.cut

KONSUmindre betyder inte att vi nödvändigtvis behöver bli vegetarianer utan att minska förädlingsgraden av maten vi köper, både animaliskt och vegetabiliskt, minska mängden kolhydrater för hälsans skull, minska mängden konsumerad energi också för hälsans skull och tänk vad pengar man kan spara! Minska mängden läkemedel, som sparar också pengar men också hälsan. Det kommer i annat dokument intressant information om att inte medicinera kolesterolet med statiner, för hälsans skull och ekonomin.

Vi konsumenter har en drastisk lösning:

KONSUmindre!

Vi tar helt enkelt över utvecklingen genom att styra den via det vi stoppar i oss via munnen!

Allmänt går det ut på att minska konsumtionen på alla möjliga sätt. Alldeles för många av oss lider idag av fetma, övervikt och därav framkallade sjukdomar – diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, ledbesvär och en massa annat, men också ekonomiskt såväl genom vad maten kostar och vad vården och läkemedlen kostar.

Det första greppet är alltså att dra ner på konsumtionen av ”socker och bröd” alltså de snabba kolhydraterna, som är de mest sjukdomsalstrande och som påverkar hälsan och ekonomin.

Därefter kommer mängden energi från proteiner och fett, kcal. Överkonsumtionen av dessa ingredienser, i mängder som vi inte behöver (!) skapar ju just den allt högre animala konsumtionen, som inte ger några nyttiga effekter men bara kostnader och överkonsumtion.

Om dessa olika åtgärder sätter vi igång diskussionen på Facebook-sidan ”KONSUmindre” och även via bloggen, där vi samlar upp responsen från FACEBOOK, eller via mail för de som inte har Facebook.  Som medlemmar kommer mer information och löpande tips via Medlemsbreven några gånger per månad, så vi ska göra det lönsamt att vara medvetna  konsumenter och ”konsumentsamverka”.

 

En aktiv, fristående samverkande organisation av enskilda konsumenter som vill skapa ett annorlunda, hållbart och uthålligt samhälle!

====================================================================================================================

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam     (=KONSUMENT-FORUM)

samt

KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Häng med nu!

som riktig medlem

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Nu ska det bantas!

02 augusti 2011

2011-08-02 ver 3 (lagt till länk till programmet Vardagsmaten, se det om du missade det)

Det här ska bli LÖNSAMT!

För mig som konsument, men kanske inte för alla de som lurat av mig pengar tidigare. Varför ska jag betala 137% mer för en variant av Bregott? Gäller bara att veta och undvika. Ingen uppoffring behövs för att banta utgifter, men bra att förstå maktspelet, där jag som konsument är villebrådet!

Tro inte att jag ska gå ner i vikt på ett dramatiskt sätt. Jag gör mina försök, men står och stampar, inte ens med LCHF (Low Carb High Fat) rasar jag, men det slinker väl med en och annan kolhydrat. Tror inte heller jag ska försöka med Paulúns nya påhitt, LCHQ, (LowCarb High Quality) för att nu ”apa efter” den så framgångsrika ”lågkolhydratfattiga” varianten som inte skäms för att älska smör.

Nej det är en bantning i ett större perspektiv jag ska inleda.

Jag ska ”hålla mig”, andra vill åt mina pengar. Det som händer i vår värld just nu, mer tydligt än någonsin, visar att en av maktfaktorerna i världen fortfarande är religionerna, eller snarare missbruket av religionerna. Greppet om ”folket” sitter hårt och visst ligger det pengar bakom. Greppet om folket är ju förutsättningen för att kunna få förmögenheterna att växa. Men det behövs också pengar för att föra de ”heliga” krigen, som vi fortfarande upplever. Alltså är pengar en maktfaktor på det internationella planet. En avart när det gäller maktutövning med pengar är maffiaverksamheten, att skapa ett beroende för att kunna beskatta folket.

I historien har vi också upplevt andra former av ”slaveri”, då andra typer av makthavare, med tillgång på pengar, kunde tjäna pengar på ”folket”, de som kunde tillfångatas.

En mera civil form utvecklades med industrialismen, men då fick folket bo ”hemma” och kallades arbetskraft eller löntagare. Det skapades ”egna hem” där man låtsades ”äga” sitt hem fast det nog oftast är bankerna som står för ägandet via utlåning av kapitalet. Nu är vi där igen, pengarna. Pensionssystemet är också ett system för att få ”hand om vårt framtida sparande” men under tiden överlåter vi vår makt över pengarna till förvaltande funktioner som har till uppgift att förmera kapitalet och betala skyhöga löner till ”förvaltardirektörerna”. Debatten i USA i dagarna visar också hur tydligt pengarna styr och hur känsligt det är om staten skulle höja skatterna, när andra intressen vill kunna ”ta hand om folkets pengar” i stället för staten. Det är inte av omsorg för den ”grå massan” man sätter USAs ekonomi på spel.

Många mer korrupta stater styrs av despoter som tagit hand om ofantliga summor av folkets pengar. Det finns en och annan i ledningen i t ex Libyen, som sitter, eller satt på, stora förmögenheter. Det är inte över än, fortfarande används vapen mot befolkningarna.

Våra moderna demokratier uppträder mera civilt och bestämmer i ”demokratisk ordning” hur mycket pengar folket ska få behålla som köpkraft, eller få ut i pensioner, som kan användas som köpkraft. Men om jag använder mina skattade pengar och betalar någon för att hjälpa mig med ett jobb, får jag inte göra det utan att betala skatt en gång till. Dessutom bestäms vad jag ska få ”konsumera” genom att skatten på konsumtion bestäms ovanifrån. Men reklamen är fri från beskattning!

När jag i kväll såg programmet om ”Vardagsmaten” (ett UR-program http://urplay.se/165056 ) gick det upp för mig hur utstuderat man plockade av oss ”hemarbetet” och den hantverksmässiga tillagningen av vår mat. Så ohöljd reklam i offentliga media man kunde kosta på sig. Så idag sitter vi där vi sitter, hårt upptagna hinner vi inte laga mat längre. Är vi inte mer förslavade nuförtiden än vi var tidigare? Alltså har våra ”arbetsgivare” sett till att vi är beroende av deras produkter och de får grepp över våra pengar. Lite senare såg jag Spisa med Price i TV – Bearnaise special. Bröderna Adam och James Price lagar mat och käbblar i köket på bröders vis. Njut av reprisen i SVT24 3/8

 Härliga feta såser som är bra för hälsan, numera. Bara att dra ner på de snabba sockerarterna. Härligt höra dem oja sig över alla ingredienser och E-nummer i industriprodukterna och helt enkelt vräka ner dem i en plastsäck och sedan visa hur man gör riktig majonäs, hollandais och bearnaise.

Maktformerna har varierat men gemensamt har de greppet om pengarna.

Men under en kort tidsrymd under pengarnas vandring har jag som konsument grepp om dem. Vi är alla konsumenter och alltså den största folkmassan och det unika med den rollen är att vi just bestämmer vad vi vill ha för pengarna eller vem vi vill ge dem i ersättning för det vi anser oss behöva. Vilken unik roll vi har.

Kanske kommer några ihåg mitt påhittade ord KONSUmindre och nu ska jag visa vad jag menar med det, i praktiken. Jag ska banta.

Dels ska jag dra ner allmänt på intaget av kalorier, då blir jag nog friskare och får mindre kilon att bära på och behöver inte spendera 1000-tals kronor på medlemskap i bantningsklubb eller på gym. Det är hälsovård att dra ner på antalet kcal. Tänk vad vi skulle spara i sjukvårdskostnader om vi fick alla överviktiga och diabetesdrabbade att äta mindre av det som ger fetma och diabetes!

Sen kommer kronorna in i bilden.

Nu har jag satt i system att göra mina inköp på förmiddagarna och köper bara sådan mat som ligger nära ”bäst-före-datum” och inte alls är dålig. Tänk att hitta oxfilé med 200:- rabatt per kilo! Eller alla dessertostarna för halva priset. I går kom jag över en kyckling för 15:- som räckte till 5 middagar, lagade den direkt p g a det korta datumet. Provade en påse pinjenötter till salladen, det var en 50% påse med 12 månader över ”bäst-före-datum” och den var helt perfekt. Jag planerar inte längre min veckomeny. Har minst halverat mina matkostnader, det är bara på Systemet som det inte går att ”pruta”, men jag kan ju halvera vinkonsumtionen! Ja det var en del i bantningsprojektet. Jag fyller på här på bloggen lite då och då med bra exempel. Har uppdaterat det förra inlägget, så kolla där:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/07/26/mandagsfynd-%E2%80%93-veckans-till-50/

Nästa steg i ”bantningen” har jag utvecklat nu och presenterar endera dagen. Jag har gjort en priskoll för några vanliga områden och jämför där priserna mellan butikerna (skiljer enormt faktiskt), dessutom jämförs förpackningsstorlekar, fabrikat samt bearbetningsgrad. Så t ex kan man välja Bregott i 600g förpackning för ett pris eller välja en annan som är 137% dyrare bara för att den innehåller lite havssalt, som man lätt kan strö på mackan själv i stället. Garanterat hittar vi här 30% att spara in ytterligare.

Granskningen av färdigmaten enligt principen Kr/100 kcal fortsätter och den borde avskräcka och ett närmande till råvarorna blir ett resultat. Mycket att spara även här.

Om nu ”makten” ligger i andras händer måste väl alla konsumenter förstå att just vi är den nya modellen makthavare, genom att bestämma vad vi köper och använder och hur länge vi använder det vi köpt innan vi köper nytt, byter eller kastar. Vi kan lätt ta tillbaka ”initiativet” från dem som tagit våra pengar ifrån oss. Allt från att i vissa länder byta ”ledare” till att välja och själva bestämma vad vi köper. Börja med att blunda för reklamen, ska förresten snart avslöja hur man lurar och vilseleder i reklambladen, men det är ett drygt jobb.

Kommer att utveckla detta avsnitt ytterligare så kolla ofta.

Börja med att skriva upp de varor du köper oftast, av sådana som inte ändrar pris så ofta (som frukt och grönt) så kommer mera detaljer.