Tomma fraser som vilseleder

14 maj 2011

2011-05-14

Köpte ett paket oxfilé häromdagen, för det var ½-priset märkt. Det var på Willy´s och märkt G (Garant, Axfoods eget märke). Dessutom med Svensk flagga och det gröna nyckelhålet (det där tomma) samt följande text:

”En god produkt från svenska gårdar med höga krav på kvalitet. Det känner du på smaken.”

Oxfilén var förpackad i den avskydda ”skyddande atmosfär” som t o m forskarna utklassat då den bara har effekten att köttet bibehålles rött men gör köttet segare. Packdag 4 maj och bäst före 13 maj.

Det var inget märkbart fel på oxfilén, hyfsat mör och billig (!) men jag saknade den där genuina köttsmaken, som man minns sedan förr. Oxfilé ska inte bara smaka kött, det ska ha en utpräglad köttsmak. Man ska kunna skilja på oxfilé och entrecote. Förr packade man manuellt på WILLY´s här där jag bor men i samband med köttfärsskandalen åkte det ut och nu har diskarna ersatts med en massa frysdiskar och en kyldisk för distanspackat. Den utvecklingen har vi mycket köttfärsskandalen som Uppdrag granskning körde för något år sedan. Nu har vi bara köttfärs i tråg med 10 dagar hållbarhet och kom inte och påstå att den smakar bättre. Modern teknik och nyare forskning ger oss inte alltid bättre mat. Vad säger de flesta om GMO-livsmedel eller grisar uppfödda på GMO-foder och nu vill man ha igenom överenskommelse inom EU om att få sälja kött från avkomma från klonade djur.  Bestrålningen av livsmedel vart det visst tyst om efter mycket opinionsarbete.

Samtidigt med detta körs matlagningsprogram var och varannan dag i alla TV-kanaler, men där förekommer inte GMO-livsmedel, gaspackat kött, en massa frysmat och definitivt inte färdiglagad frysta förpackningar. Däremot i äldrevården passa det ju bättre, för det är ”rationellare”. Läs i bloggen ”Jag bävar för att bli gammal!

Tillbaka till rubriken!

Vad säger den dig? Är det upplysande? Ger den dig tillräckliga garantier? Hur ofta uppdagas inte skandaler i debatten och då får vi bara höra ”det visste vi inte, men ska undersöka”. Nej ge oss mer konkret information. Även om ni inte får skriva ”fritt från” för Livsmedelsverket, kan ni ju upplysa om vilket arbete ni lägger ner på ert regelverk och krav på producenterna.

Kollade just på ICA, priset på fläskkotlett. Svensk kotlett 73:90 (vi vet inte om den kommer från ”GMO-fria” grisar, för ICA har ännu inte svarat på vår brev. Däremot under deras varumärke ”Selection” skulle det ju vara lite bättre och dessa grisar har inte fått GMO-foder. Pris 124:90.  Kostar det så mycket mer att sälja kvalitet till oss konsumenter? Det är något som inte stämmer här, mer än att det går att tjäna mera pengar för handeln på att sälja kvalitet, men hur mycket mer får bonden för att ställa upp och producera kvalitet.

När kommer handeln att hjälpa till att stimulera en svensk kvalitetsuppfödning är gris? När ska den klassiska prispressen på produktionsledet bytas i en stimulans av kvalitet? Vilken kedja blir först att ta detta ansvar gentemot både producent och konsument, men också djuren och landet? Skulle passa bra i konceptet Matlandet Sverige, eller ?

Jag skriver inte detta för att göra dig glad utan snarare tvärtom. Men bli inte ”hopplöst resignerad” utan inse att detta kommer handelns representanter också att läsa och kanske gör det då verklig nytta, mer nytta än alla som INTE skriver. Jag längtar bara efter att vi vore 100 000 medlemmar NU för då finge vi en stark gemensam röst och då blir din 100-lapp viktig!

Läs om Operation 100-lappen här.

Ska vi kanske kalla kampanj nr 8 för ”Bättre mat billigare”. Till den har vi redan gott om material, för att sänka kostnaderna på maten med 30% utan avkall på kvalitet. Det är verkligen lönande att få del av det underlaget och lite mer löpande info som inte går ut i den normala allmänna informationen, för bara 100:- om året (= kostnaden för 2 kg smör!).

Tillsammans kan vi få bättre mat och starkare röst!


NU är det rätt tid att visa att vi konsumenter har något att säga till om.

08 maj 2011

När konsumentministerns häromdagen tillsatte en utredning om mer för konsumenterna att säga till om och mera stöd för det, ÄR DET UPP TILL OSS att ta initiativet! https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/05/06/konsumentministern-tar-tag-i-konsumentbeskyddandet/

Vi ligger rätt i tiden för att just visa att vi vill ha mer att säga till om och visa att vi kan ”rösta med plånboken” som hon uttryckte att hon ville se mer av.

Men det handlar inte om att öka och ge mera upplysning och konsumentinformation från stat och myndigheter eller vissa stora särintresseorganisationer, som ska styra oss konsumenter.

Det är nu verkligen aktuellt att fråga sig varifrån får vi OBJEKTIV information? Ska man bara öka mängden ”upplysning” från myndigheter? Är den objektiv och pålitlig? Ta fallet Livsmedelsverket och deras propaganda man driver för mindre mättat animaliskt fett, mera margarin, mera bröd, potatis, ris och pasta! Fler och fler upptäcker att den bygger på numera ifrågasatta gamla vetenskapliga påstådda sanningen, medan allt fler vetenskapsmän motsäger den i dag. Vem är objektiv? Vem granskar Livsmedelsverket? Det är många som opponerar sig i dag. Men alla inblandade parter är faktiskt subjektiva. Det finns ingen färdig objektiv information. Är dietisterna objektiva? Är forskarna överens?

Nej OBJEKTIVITET finns inte.

Det närmaste till objektivitet skapar vi själva. Genom att granska, diskutera och få tillgång till många parters uppfattningar, är det upp till dig och mig att bilda oss en uppfattning som vi tror på. Jag kan fatta detta beslutet som konsument och jag tar ansvaret och betalar! Tillsammans kan vi hjälpas åt att komma en bit på väg. När jag fattar mitt beslut och väljer smör i stället för margarin, då har jag min uppfattning klar, den är för mig objektiv, odiskutabel.

Varken ICA, COOP, AXFOOD eller Bergendahls kan göra anspråk på att de säljer objektivt. De säljer det vi konsumenter vill köpa, men försöker påverka oss med reklam och prisdriver så subjektivt som möjligt.

Producentintressena är verkligen inte den objektiva parten. Se bara hur Unilever kan vilseleda och t o m ljuga, bara för att få sålt sina produkter. Vilket ansvar tar de för vår, din och min, hälsa? Men det finns undantag, Bergendahls senaste annonser om GMO-fritt griskött (som Livsmedelsverket gick i taket för, men var det någon som trodde att GMO var en ingrediens? Det var ju GMO i fodret! Det fattade vi väl alla.). Sen kom insatserna mot tillsatserna och nu är de igång mot att packa kött i gas som gör köttet segare). Sådan reklam kan vi se som nyttig konsumentinformation.

I vårt uppstartade projekt KONSUMENTAKTIONEN opponerar vi däremot mot påstått objektiva råd, regler, föreskrifter och påståenden. Vi börjar med att ställa frågan:

Vem informerar och vad är dennes avsikt och mål.

Alla har en avsikt, men när det gäller Livsmedelsverket verkar det inte solklart att det är för vår hälsas bästa, i vissa frågor – som fettet, kolhydraterna, tillsatserna.

Ett antal delkampanjer har vi föreslagit, men nu är det många som vill att vi lägger till kampanj nr 9 VÅR HÄLSA

Det skulle då omfatta granskning av kostråd, rekommendationer, forskningsrapporter, böcker, hemsidor, tidningar m m, men även floran av coacher och rådgivare, många med mer eller mindre höga arvoden. Inget fel att få ta betalt, men då är ansvaret ännu tyngre! En behövlig granskning är alla kostläror, dietprogram, bantningsklubbar eller konsulter. Det blir inte en pesons jobb men vi ska bygga ut ett samarbete med interna diskussioner, pressbevakning och enskilda synpunkter. Det blir en gruva att gräva i och i vissa frågor omröstningar, så man ser vart opinionen pekar.

Hälsan (eller ohälsan) är kanske en av våra största frågor och som drar enorma summor för vården och sjukdomsbehandling, inte minst mediciner (bör också ifrågasättas). Dessa kostnader bär vi alla via skattsedeln och det börjar bli kännbart. I USA bävar man för den ökande utvecklingen av övervikten och diabetes. Det kommer att finnas en gräns. Detta ä väl en oerhört viktig verksamhet att driva i samarbete, samt hitta vägen ut med informationen, identifierbar konsumentinformation som ”folk kan ha förtroende för”. Inom vissa gränser kan vi säkert komma med klara och odiskutabla ”råd” men det viktigaste är ända att det finns en debatt i grunden och att det är konsumentmotiv i bakgrunden.

 Eftersom vi alla är konsumenter är detta den egentliga basen för verksamheten.

Det går inte att ge denna delikata ”uppgift” till särintresseorganisationer, som fackföreningar, pensionärsorganisationer, djurskyddsorganisationer, elevorganisationer, föräldraorganisationer, miljöorganisationer, vegetariska rörelser, patientorganisationer, nykterhetsorganisationer och många fler. Alla har delar av intresset och gör bra insatser, men här skulle snarare ett samarbete vara bra, men den mest objektiva uppfattningen måste vi skapa tillsammans som konsumenter. Självklart finns och måste här finnas utrymme för individuella hänsyn. Visst kan vi påverkas av alla olika intressenter men de bestämmer inte den övergripande inriktningen på ”framtidens kost- och näringsråd”.

Vi har just startat en ny form av medlemskap med riktat intresse. Ett medlemskap kopplad till en viss kampanj alltså. Det är en ny form av information som ser dagens ljus. Vi som konsumenter har aldrig på allvar organiserat oss för att verka för att påverka, informera ur vårt perspektiv, vara en aktiv lobbyorganisation och ha ett genomtänkt budskap, för att höras på en arena där bruset överröstar budskapet.

Många skulle säkert uppskatta om det fanns en lättare väg att hålla sig informerad än att behöva läsa allt, lyssna på alla, gå till pappersinsamlingen med sådana enorma mängder ”reklam”. Men kanske just för att det kommer från en konsumentorganisation, där vi själva har ett väl genomtänkt gemensamt budskap, kanske vi lättare blir hörda och många fler kan sympatisera med innehållet och det borde förenkla inhämtandet av information. 100:- per år är en billig prenumeration och man kan dra ner på många ”facktidningar”.

 Men tysta konsumenter åstadkommer inget!

Vi har av taktiska skäl delat upp vår verksamhet, den traditionella finns kvar i Sveriges Konsumenter  i Samverkan (där också redan ligger en omfattande bas med material, fakta och debatt under Vår verksamhet och ”en översikt” http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/kampindex.html

medan den mera agerande och riktade nu läggs under KONSUMENT-FORUM, en av stödorganisationerna till den förra. Med en lägre medlemsavgift och ett ställningstagande i grunden formade vi begreppet KONSUMENTAKTIONEN– där det är vi som konsumenter som bestämmer.

http://www.konsument-forum.se/revolution.htm

Se vad som åstadkommits i kampanjen mot GMO

Kampanj nr 6 GMO

Går man med t ex för man vill stödja och agera för att GMO ska helt försvinna, både i importerade varor, livsmedel, läkemedel, skönhetsmedel eller i foder till djur som uppföds i Sverige, eller som importeras, eller att man odlar GMO för andra ändamål i Sverige eller vad det kan vara, ja då har man klart tagit ställning och vill verka för den frågan. Vi har ju redan efter alla år vi verkat mot GMO verkligen lyckats och det är väl en av våra lyckade kampanjer, när nu SCAN gick i spetsen och återinförde förbudet mot GMO-foder i grisuppfödningen. Den bojkotten vi utlyste i mars 2010 vållade stark opinion och vi fick mycket arga brev från både bönder och GMO-intressenter. Men det bidrog med all säkerhet till att branschen nu backar och har lyssnat på opinionen.

Ett bra exempel på en lyckad aktion.

En annan kampanj som vi tror kan få stort stöd och många anhängare är

nr 3 Bort med margarinerna!

Det berör indirekt skolmaten, den offentliga maten, hälsan, oss vanliga konsumenter och den förljugna reklamen, smygbloggandet m m. Men vi riktar här kampanjen just mot grundorsaken till både hälsoproblemen och bruket av produkten, samt den partiska informationen. Satsar man på den kampanjen så är man dels engagerad och vill agera, medverka samt huvudinriktad mot margarinerna. Kanske ska vi ta fram en liten dekal att applicera på något ställe i eller utanför en lokal, ett flygblad som du kan lämna på restauranger som bara serverar margariner, fast de ibland kallar det smör.

En kampanj som reda är fart på är

nr 1 Skolmaten.

Vi ser att det är lättare att engagera sin för den än allmänt i en övergripande konsumentorganisation.

Här var det några exempel på en utveckling som du och många andra kan delta i, vara med och bygga upp och engagera dig i. Det kostar inte mer är 2 kg smör om året! Operation 100-lappen kallar vi den och är en del i det nya greppet KONSUMENTAKTIONEN

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/05/10/956/

Var med nu snabbt och sätt fart på detta! 

Redan i dag kan du girera dina 100:- eller mer till

KONSUMENT-FORUMs plusgirokonto 35 03 71-1.

Ange vilken kampanj du vill vara ”fadder” för, samt e-postadress.


TÄNK Vilken liten uppoffring det krävs för att ha kvar en fristående konsumentorganisation

30 april 2011

Här är ett par förslag på flygblad:

Är det värt TVÅ flaskor vin   Är det värt 2 kg smör      Är det värt TVÅ kg smör-2

för att sprida opinionen om vikten av att ha kvar en svensk konsumentorganisation, som är fristående och obunden från andra intressen. Det är ju inte självklart eftersom i Sverige styrs detta inte av konsumenterna utan delvis av regeringar och av Konsumentverket, som fått i uppdrag av Alliansregeringen att bestämma vem man vill ge bidrag till. Det har verkligen inte gynnat oss, snarare har vi upplevt det som godtycklig tolkning av regelverket och favoriserande av endast en av de två paraplyerna/konsumentorganisationerna. Är det så det gå till i Sverige är det lika bra att vi organiserar oss som konsumenter och sköter oss själva och bestämmer vad vi ska arbeta med utan direktiv och styrning från samhället.

För att bilda opinion om detta finns tre varianter på flygblad, samt att vi delar uppgifterna på våra båda organisationer, KONSUMENT-FORUM, vår ursprungliga som startade 1985 och den senare Sveriges Konsumenter i Samverkan som vi stödde tillsammans med några andra frivilligorganisationer i ett som vi kallar det ”Konsumentparaply”  Sveriges Konsumenter i Samverkan. KONSUMENT-FORUM görs då om till en mera tuff organisation med kampanjinriktning och med en lägre medlemsavgift, för att många ska kunna ställa upp och uttryckligen stödja en viss aktion, som nu t ex Upprop Skolmaten. En framgångsrik kampanj har varit den mot GMO, där det nu blir så att Sverige blir fritt från GMO, både i maten och i fodret till grisarna som ska bli vår mat.

Man kan vara medlem i båda organisationerna, Sveriges Konsumenter i Samverkan, som arbetar mera generellt, informerar och tar konsumenternas parti, arbetar för större inflytande för konsumenterna och blir en gemensam plattform för allt som berör oss konsumenter. Med ditt medlemskap stärker du konsumenternas ställning i Sverige och på marknaden. Du kan också vara med i KONSUMENT-FORUM och uttryckligt rikta ditt stöd till en viss fråga,       t ex Skolmaten – samlingsplatsen för de som vill göra aktiva insatser som konsumenter/föräldrar eller elever, få material för att underlätta det, samt kontaktmöjligheter landet runt. En del kan vi göra ”centralt” men det måste också ske saker lokalt. En annan kampanj, som vi inte ska avsluta är GMO-fritt Sverige där vi kunnat göra mycket centralt men det kräver också att du lokalt handlar rätt. Snart kommer kampanjen om språbarhet för fisken med NÄRFISKAT märkningen och du får grundläggande material men kan delta lokalt genom att vara aktiv konsument och fråga i alla dina lokala fiskförsäljningsställen efter märkning och rätt skyltning samt att de köper in fisk som märkts NÄRFISKAT. En annan viktig kampanj som ska intensifieras är VÄLJ RÄTT MATFETT. Vi måste få korrekt information om vilka val vi har och stoppa förvirringen om att det är margarin som är hälsan utan våga lita på modern forskning som allt mer bevisar att de naturliga mättade fetterna är vad vi ska välja. Vi har redan massor av material på den gemensamma hemsidan men det du kan göra lokalt är sprida information och handla rätt i din butik för eget bruk.

Vi kommer med mera detaljer allt eftersom men detta är idéerna i stort för en modernisering och att förbereda oss att stå på egna ben.

De första principerna har vi publicerat i KONSUMENT-FORUM på länk:

http://www.konsument-forum.se/revolution1.htm

Ska det bli en KONSUMENTAKTION så bygger det på att du hjälper oss sprida den information vi tar fram,  via papper, e-post, Facebook (dela) och prata med dina vänner och bekanta. Läs också avsnittet Operation 100-lappen i länken ovan.


Lantmännen satsar på ”flygande” GMO-grisar

01 april 2011

2011-04-01 inte aktuellt längre!

Genom en läcka hos Lantmännen har vi fått pålitlig information om en stor framgång inom gentekniken och att man nu verkar ha nått ett revolutionerande genombrott, något som  GMO-förespråkarna länge väntat på.

Det är naturligtvis med stor skepsis vi läser detta och vill avvakta mera ingående tester innan vi kan acceptera att något positivt kan komma av just genteknikutvecklingen.

Man förutser att nu kunna rädda den döende svenska grisproduktionen och kommer att lansera de första proverna för konsumenttester i slutet av året, kanske i tid för de verkliga Jul-GMO-gris-älskarna. Man räknar med att Livsmedelsverket denna gång inte kommer att ogilla beteckningen ”GMO-gris”.

Utvecklingen har skett i samarbete med systerorganisationen inom LRF, Svensk Fågel, och genom en spektakulär kombination av genteknik och kloning har man snabbat upp processen, som alltså nu gett utvecklingen en flygande start.

Från klonade kycklingar har man lyckats massproducera exakt lika lårmuskler från kyckling och med genteknik sedan införa dessa gener i grisembryon. Fördelarna lär vara uppenbara, dels blir alla grisar lika och dels kommer grisarna att växa snabbare och uppfödarna får liksom en flygande start på den svenska grisproduktionen i konkurrens med de danska och tyska konkurrenterna, som enbart för in GMO-organismer via fodret till grisarna.

Genom besparingar i tid, energi, foder och utrymme kommer man att kunna tillgodose de svenska livsmedelskedjorna med ännu lägre priser, som de säkert kommer att uppskatta för sina kampanjer, när man ofta har helgerbjudanden på skinka, filé och färs.

Som första stora testmarknad kommer man att vända sig till storproducenterna av skolmat om centralproducerad mat för sjukhusen samt äldrevården. Märkningskraven är ju där inte så utvecklade.

Som konsumentorganisation förbehåller vi oss att se resultatet innan vi gratulerar branschen till denna spektakulära framgång.

Bengt Ingerstam

ordförande

PS Skånskan hade i morse ett skämt, som var sorgligt på sitt sätt, att man bekräftade att fett var dåligt för hälsan. Däremot vore det bra med ett socker-kolhydrat förbud. Samarbetet med Vikväktarna vore ju riktigt dåligt, ifall, men det skulle nog ingen vettig människa tänka sig.

Läs för skojs skull artikeln i Skånskan:

http://www.skanskan.se/article/20110401/NYHETER/110339946/1004/-/ingen-fet-mat-for-vardanstallda#


Reklamen är fantastisk

14 februari 2011

Utan tanke, utan mening, utan samband, ja utan mål.

Vad vill man? Önska dig som kund något, eller att du ska fira Alla Hjärtans Dag – din käresta kanske? Fira är viktigt, du ska köpa en massa för att uppmärksamma dagen. Eller vill man få in dig för att man erbjuder något billigt? Lämpligt på Alla Hjärtans Dag? Ja kanske oxfilé eller hummer? Nej tjocka (!) revbenspjäll. Gott ja men inte för en intim festkväll. Men redan då brast det i logik. För det var väl inte så att i st f att krossa hjärtan, skulle man knäcka revben på sin käresta?

Är reklamfolket så smalspåriga eller ointelligenta att det bara är att blanda bilder, fraser och slogans i tron att vi konsumenter är så tröga så vi inte ser eller fattar? Och sån här reklam ska man offra papper på och pengar?

Alla hjärtans dag

Sen ska lantbruksministern behöva hosta upp en massa miljoner för att hålla grisproduktionen under armarna. Vore det inte bättre att handelskedjorna slutade att pressa grisproducenterna så hårt, för att ”skoja med oss”, så att allt fler slutar för de klarar inte ekonomin. Nej, vare sig reklamen eller marknaden fungerar! Skärpning!

Nerikes Allehanda skrev om denna hotade bransch: http://na.se/opinion/ledare/1.1096961-en-svinaktig-historia

Kronisk griskris  http://www.expressen.se/ledare/1.2325210/kronisk-griskris

Arbetarbladet 28 januari

Sista grisbonden slutar

http://arbetarbladet.se/nyheter/ockelbo/1.2693776-sista-grisbonden-slutar?m=

SVD: Kräv ursprungsmärkning!

Publicerad: 23 januari 2011

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krav-ursprungsmarkning_5883595.svd#tw_link_widget


Bojkotta hit och dit?

22 december 2010

2010-12-22

Efter WWFs uppmaning till oss konsumenter att BOJKOTTA ÅLEN, väntade jag bara på att någon organisation skulle komma med BOJKOTTA JULSKINKAN och BOJKOTTA JULGRANEN och många andra försök att påverka konsumenterna i specifika syften eller i värsta fall påverka handeln att sluta sälja något, t e x ålen, som man lyckats väl med att få alla handelsblocken att lyda, alltså manipulerat marknaden och konsumenternas frihet att välja.

Ingen har emellertid försökt sig på att uppmana till BOJKOTTA TOBAKEN, i syfte att få handeln att sluta sälja tobak. Allt för lönsamt för att få med handeln på det. Men vilken feghet att låtsas lyda WWF och offra den lilla omsättningen som ålen stod för och framstå som ansvarstagande och kanske vinna en poäng på att vara präktiga!

Skulle man inte kunna börja med att uppmana handeln att sluta slänga framför allt kött 2 dagar före ”bäst-före-dagen” och i stället sälja ut det med 50% och slippa slänga. Tänk så många grisar som skulle slippa slaktas helt i onödan!

Jag deltog i ett TV-inslag nyligen där COOPs KF Göta föreningen hade tagit en ”policy” att alltid slänga kött 2 dagar före ”bäst-före-dagen” – SKANDAL! Bojkotta alla Konsumbutiker inom området KF GÖTA och kräv av dem att ändra ”policyn”.

Se programmet i Smålandsnytt:

http://svtplay.se/v/2272149/butiker_gor_olika (16 dec, längre avsnitt)

http://svtplay.se/v/2273761/inte_ok_att_slanga_mat (17 dec 19.15)

http://svtplay.se/t/103335/smalandsnytt (22.15  3.50 min in)

Det bästa man kan göra både för hälsan, plånboken och djuren och klimatet är att KONSUmindre, rakt av! Se http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/konsumindreidx.htm

Och följ det på Facebook, sök på ”KONSUmindre”

Så kom då den väntade uppmaningen, lite väl sent, men ändå:

Ta ditt ansvar – skippa skinkan i jul” i artikel i AB. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article8317349.ab

Enfaldigt och alltför sent! Uppmaningen borde ha skickats ut i våras, innan bönderna planerade för produktionen av alla grisarna. Men då skulle den inte ha fått någon effekt. Populistiskt av AB att publicera den nu, för att sälja lösnummer? Definitivt klimat-o-smart för att slänga alla redan producerade julskinkorna är 25 kg koldioxid per kilo kött rätt upp i rök. Alltså en miljöskadlig verksamhet.

Dags att ändra på strategi för opinionsbildning, så att den blir mera effektiv och inte destruktiv. Gärna opinionsbildning från vem det vara må, men öppen, så man vet vem som sänder ut budskapet. Det är demokrati, att försöka påverka handeln med hotet om konsumenternas eventuella kommande beteende, det är diktatur.

Handeln ska inte lyda särintressen, i vart fall inte innan man tar bort tobaken från hyllorna och alla sötade frukostflingor och enorma godisväggar, alla margarinerna och sådant som vi vet är onyttigt för hälsan (men lönsamt).

Det är dags med uppror, se kampanjen RÄDDA VÅR MAT

Ett upprop kommer i dagarna i Bengts nya blogg  https://bengtingerstam.wordpress.com/

Men ät upp årets julskinkor i år för klimatets skull, sen kan det diskuteras vad bönderna ska producera till nästa år.

Bengt Ingerstam

ordf


Sojaodling i bl a Argentina hotar hela världen

24 oktober 2010

Ett inlägg i dag 24 oktober på SvD Brännpunkt tar upp den stora odlingsskandalen som i princip hotar hela Sydamerika. Inte för att GMO-sojan är farlig att äta utan för andra biverkningar, som den ökade bekämpningen med glyfosat. Läs den här   Bekämpningsmedel största faran

Men bönderna börjar också att inse att deras lönsamhet med GMO-sojan är sjunkande och resistensen ökar, så att man får öka givorna med Glyfosat, till Monsatos stora glädje. Men säg den glädje som varar i evighet. Monsantos aktier är i dalande då bl a en massa bönder frångår GM-odlingen.

I annan artikel i dagens SvD: Giftigt medel på importerad soja Parakvat som är förbjudet i Sverige används i Sydamerika

Flitiga SvD har ytterligare en artikelSmåbönder förlorar jobben där det visas på ytterligare tragiska effekter av GMO-sojan.

Fd generaldirektören på Kemikalieinspektionen yttrade sig nyss i SvD Brännpunkt Kemiföretag tar makten över maten hon hör väl till dem som är väl informerade och inte kan negligeras av de debatterande forskarna pro-GMO


Det som inträffade i förra veckan, att de flesta handelsblocken nu bestämt sig för att frångå att sälja griskött från GMO-uppfödda grisar är ett historiskt omtänkande och kommer att skapa mindre efterfrågan från Lantmännen på GMO-soja, och det får återverkningar i hela ledet. Vad hindrar att samma utveckling nu sprider sig över världen? Handeln har förstått att lyssna på konsumenterna

Det är alltför många faktorer som nu börjar bli en snara runt halsen på i första hand Monsanto, störst t v på GM.soja, GM-majs och GM-bomull – d v s den av oss medborgare ICKE önskade utvecklingen, påtvingad och patenterad!


Valet för Monsanto – att drunkna eller fortsätta i utförsbacken

23 oktober 2010

I denna blogg skrev jag om detta redan 5 oktober.

Nu kommer Dr Mercola, välkänd profil från USA med mera salt i såren, hans egen analys. Den är omfattande och mycket läsvärd

Länk till hela hans blogg om GMO

 

Dr Mercola driver världens största blogg om hälsofrågor och har alltså lagt upp denna speciella bevakning av utvecklingen på genteknikområdet.

Se de nyligen inlagda inläggen här på bloggen just om genteknikdebatten och speciellt den om att handeln nu tar konsumenternas parti mot GMO-användningen och forskarnas försök att rädda Monsanto och sina jobb och investeringar.

Följ också debatten som pågår på City Gross hemsida . Det var ju den tändande gnistan här i Sverige för den aktuella debatten och som fick övriga svenska handeln att ta konsumenternas parti mot GMO-användningen i foder till djuren.


Handeln har förstått att lyssna på konsumenterna

22 oktober 2010

I dag 2010-10-22 skriver Svenska Dagbladet : Handeln byter spår i GMO-frågan

Men det är inte hela sanningen. Handeln följer alltid vart vinden blåser och försöker styra kursen med att använda segel och roder (reklam och andra ageranden) för att hålla kursen i för dem gynnsam riktning. Man byter inte spår utan riktning och det tyder på att man förstått att börja lyssna på sina kunder och konsumentopinionen.

Det är historiskt, att på så kort tid följer alla handelsblocken med och går över till att erbjuda konsumenterna det de efterfrågat, kött från grisar som inte fötts upp på GMO-foder!

Det är det som är det stora nya och sensationella, att allt opinionsarbete nu gett resultat och inte att de bara byter spår.

Den nu uppblossade debatten började med en debattartikel av ett antal GMO-positiva forskare i Svenska Dagbladet: City Gross sprider villfarelser

Ett svar från några av oss frivilligorganisationer, som ifrågasätter utbredningen av GMO och i synnerhet dolt via djurfoder, publicerades dagen efter på Svenska Dagbladet: Forskare sprider villfarelse

och sedan har det rullat på.

Bengt Ingerstams blogg kan man följa utvecklingen via alla inläggen här:

Det dök snabbt upp signaler från internationella media om att Monsanto är krisat och hur aktien dalar. Även hur massor av bönder lämnar GM-odlingen på grund av lägre skördar och lönsamhet. Nu skymtade det fram en koordinerad kampanj där en del GM-positiva forskare ställde upp för att rädda såväl Monsanto som sitt eget intresse och forskning. Det är inte första gången. Sen kom larmen om vad glyfosat håller på att ställa till med i sojaodlingen i Argentina, så utförsracet har verkligen börjat. Vi kunde inte publicera allt utan valde att direkt på hemsidan länka till en av de mest uppdaterade källorna för kritisk bevakning av vad som händer på GM- och GMO-fronten så alla dagligen kunde  följa debatten

Att City Gross, först ute, tog steget att endast sälja griskött, från grisar som inte fått GMO-foder, är naturligtvis också baserat på att man vill ta marknadsandelar och på just den smarta idén att visa att man lyssnar på konsumentopinionen. Och det är nog en av de första aktionerna vi sett med den bakgrunden. ICA följde snabbt efter med att erbjuda sina kunder en valfrihet, med sitt ”utvalda Sigillmärkta gårds-segment”, tyvärr till omotiverat högre priser, men man ser väl sin chans att ta ut rejält av ”informerade” konsumenter (129 mot 64 för kotletter), medan man ”skänker bort” importerad fläskfilé inför helgerna. Nu kommer alltså svaret från övriga handeln att man följer ”opinionen”. Den lilla spillran av grisbönder som för snöd vinning svikit konsumenterna, vilket andra branscher inte gjort – ägg, mjölk, fågel mm – står snart ensamma och har förlorat hela racet. Det var ett mycket oklokt beslut av Scan att släppa på ”avhållsamheten”. I mars 2010 utlyste vi då, förutom den tidigare bojkotten av importerat,

bl a danskt griskött, en tremånaders bojkott mot svenskt griskött, utom för KRAV- eller Sigill-märkt kött. Den är formellt inte upphävd, men utvecklingen tar ju nu andra vägar och får vi nu handeln med på noterna och att de lyssnar mera på konsumenterna, så kanske de höga tonlägena byts ut mot mera dialog mellan handeln och kunderna. Det är välkommet, verkligen.

Men det är också historia, det EU inte klarat av, att stå emot lobbyisterna genom att ge sig på märkningskraven för foderanvändningen och det vår regering inte velat backa upp, medborgarnas krav, samt Livsmedelsverkets lite lustiga attityd att motverka ”fritt från”-märkningen”, får nu se att initiativet springer ifrån dem. Var så säker på att EU kommer att lyssna och det är redan på gång när det gäller ”fritt från”-märkningen, motståndet kommer nog att mjukas upp.

Konsumenterna vill med denna aktion inte ta över bestämmandet över handeln, men ödmjukast framföra att vi vill gärna ha en utvidgad dialog om vad vi vill köpa, i samförstånd!

Bengt Ingerstam

Ordf i Sveriges Konsumenter i Samverkan


Fakta om GM och GMO efterlystes i debatten

07 oktober 2010

I den intensiva debatten om GMO som tog fart runt månadsskiftet, var det många GMO-positiva som efterlyste vetenskapliga rapporter som kunde visa på risker och negativa effekter av odlingen och konsumtionen. Det är ett så omfattande material att det inte går att redovisa så enkelt. Vi förbereder ett samlingsdokument som kommer att publiceras på vår hemsida, för det går inte att sprida sådant som lösa kommentarer i ett debattdokument som bara är öppet 70 timmar efter en artikels publicering. Här försiggick debatten:

City Gross sprider villfarelser

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/city-gross-sprider-villfarelser_5432365.svd

 

Forskare sprider villfarelser

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forskare-sprider-villfarelser_5435769.svd

Vi hjälper kunderna

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-hjalper-kunderna_5438589.svd

Vi kommer även att lägga upp en ruta på hemsidan med länk till GM Watch, så att alla ska kunna dagligen följa artiklar som är kritiska och publicerade forskningsrapporter.

Just nu förskotterar vi detta:

Genmodifierade grödor, som soja och majs t ex, är framtagna för att tåla besprutning med Monsanto´s Round Up. Det var alltså inte för att rädda världssvälten! Nu kommer rapporter om en begynnande katastrof i Argentina där mycket GMO-soja odlas. Läs direkt på ”GM Watch”
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_dategroup%2F

bla  ”Roundup: Argentina’s human tragedy

Där finns en mängd material att läsa för den som vill fördjupa sig i kritiken mot genteknikutvecklingen och GM-produkterna.