Svenska grisar på GMO-foder?

27 maj 2014

inlagt 2014-05-27

Svenska grisar –

på GMO-foder?

 

GMO

 

Debatten om det svenska grisköttet är inte fullständig. Svansarna och antibiotikan är viktiga frågor, men vad man föder upp grisarna på, är inte minst viktigt.

Prisskillnaden mellan det utländska och svenska grisköttet är inte heller korrekt. Från 39:90 till 179:- är inte en seriös prissättning, inte heller baserad på effektiva produktionskostnader.
Handel spelar ett fult spel med grisarna, uppfödarna och oss konsumenter.

 

5879.Ytterfile.Nyman.201404.cut

Lockpriserna till helgerna har som mål att få in oss i butikerna och tömma våra plånböcker. Ingen tror att butiken tjänar lika många kronor per kg kött. De ordinarie priserna ger ordentlig vinst, medan lockpriserna kanske ger lika många kronor beroende på antalet sålda kilon.

Från producenthåll talas det om fördyrande effekter för användning av GMO-foder. Jo men här pratar man om ören per kilo, men för oss i butik är det upp till 130:- kilot in skillnad.

Om vi inte får GMO-fritt uppfödda grisar, varför ska vi då köpa svenskt?

Varför ska vi köpa griskött över huvud taget? Eller ska vi köpa KRAV-kött och köpa mindre eller dryga ut det?

Är inte vi konsumenter värda mer för de svenska grisuppfödarna än den lilla merkostnaden som GMO-fritt foder är? Den merkostnaden väger lätt i diskussionen om handelns prissättning.

Efter att ha läst den 40 sidor långa utredningen från LRF
http://www.lrf.se/PageFiles/405/Genteknik%20i%20jordbruket1.pdf
kan slutorden vara viktiga:

Konsumenterna bestämmer

För LRFs medlemmar är konsumenternas åsikt av största
betydelse. Så länge en majoritet av konsumenterna säger nej till
GMO kommer naturligtvis inte särskilt många jordbrukare vara
intresserade av att odla GMO.

Bönderna skeptiska

I stort sett speglar konsumenternas inställning också jordbrukarnas.
En undersökning gjord av tidningen ATL visar att majoriteten av av de tillfrågade
inte kan tänka sig att odla GMO, och att inställningen varit i stort sett oförändrat under
åren 2005 till 2008.

Det finns 100-tals filmer på nätet, men i stället för att spendera en kväll men en deckare, ta en dryg timma och se denna otroligt väl disponerade film, som ger en bra översikt över hela problemet.

Seeds of Death

https://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ&index=7&list=PLkzNnI-HeIhPcbKCBb8q9AGs9tbfk-8Jp&shuffle=387

Våra nyligen startade Aktioner GMO-soja samt GMO-majs finns att se här:

GMO-fritt i mat och foder
https://bengtingerstam.wordpress.com/2014/04/26/gmo-fritt-i-mat-och-foder/

 

Problemet är inte ”de andras”.
Problemet drabbar oss konsumenter
Därför bygger vi ut

”Konsumenter Granskar och Informerar”

https://bengtingerstam.wordpress.com/2014/05/18/granska-och-informera/

___________________________________________________________________________________________

 

Länkar till de tre Facebooksidorna

KONSUMENT-FORUM

KONSUmindre 

Konsumentsamverkan

 Vi kräver vår demokratiska rätt att

själva få välja vad vi köper!

KONSUMENT-FORUM

Konsumenternas ”egen” organisation

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

 

 


FLÄSKLÄGG för 24:90 inte billig mat

10 november 2013

inlagt 2013 11 10

FLÄSKLÄGG

DYR MAT

Denna kampanj länkas från ”Kampanj lista”  eller ”Kampanjer” i sökrutan ”Kategorier” på bloggen

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/kampanj-lista/

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/kampanjer/

5499.Fläsklägg.annons.20131110.cut

Fläsklägg rimmad

        Prisanalys 20131108

Fabrikat: MOAD

Ett paket på 1848 g uppgiven vikt vid specialpris 24,90    x  1,846  =  45:97 per förpackning

(motsvarar vid ord pris 33:90 på WILLY´s,  64:55 per fp)

 Koktes och gav 1316 g kokt vikt varav 424 g ben = 892 g kött inkl 282 g svål, som då ger  priset 51:54 kr/kg ”kött, inkl svål”  eller 75:36 exkl svål

Vid uppgivet ordinarie pris 33:90/kg (alltså kr/fp) skulle det motsvara 105:73 kr/kg svålfritt kött

30 % gick bort i koket (kraftigt vattenuppumpad rå fläsklägg), c:a 23 % bestod av ben, 15 % var svål.

Endast 33 % blev köttvikten ex svål, ben samt vatten. Alltså bedöm fläskläggens pris genom att 3-dubbla det skyltade priset (mellan 25:– och 35:-/kg). Då kan du jämföra det med t ex fläskfärs (rent kött) som ligger mellan 45 – 60 kr/kg, beroende på butik eller nedsatt pris.

Slutsats: Vid specialpris 24:90 är det acceptabelt om man älskar fläsklägg med rotmos och älskar svålen också. Men det är ingen BILLIG mat, som en ”kostcoach” påstod i ett FB-inlägg

Men detta påminner om hur dyrt det blir att köpa tunna revbenspjäll – då man också ska räkna bort benen!

Enl Livsmedelsverket innehåller fläsklägg utan svål 126 eller (putsad?) 175 kcal/100 g

Räknar vi på 24:90 samt 126 kcal blir det 1,98 som ”resursindex” vilket är ganska lågt, men med ordinarie pris blir det 2,70 kr/100 kcal.

(Läs mer om ”kilokalori-priset” på

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumentnyckeln/kcal.htm

Som en jämförelse brukar vi ta ägg, fullvärdig föda för mellan 2 och 3 kr/100 kcal.

http://konsument-forum.se/TI/AEGG_ett_svart_val.doc

Smör, med ett kilopris på 50:- har ett ”resursindex” på 0,68 kr/100 kcal – bland det billigaste mat vi kan hitta!

Snabbmaten, den färdiglagade brukar ligga runt 7 och 15 kr/100 kcal.

Vill du läsa mer om ”Matpriser” så sök på vår Blogg: https://bengtingerstam.wordpress.com/category/matpriser/

Är du inte medlem! Tillsammans är vi starka.

Första 1000 nya medlemmar från 18 mars får nu ett medlemskap  för 150:-

och som välkomstpresent boken KÖKSSKOLAN

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/18/tillsammans-ar-vi-starka/

Vill du se hela programmet för verksamheten, se ”översikten” på hemsidan, där du också kan söka på olika områden.

Att matfrågorna är prioriterade märks nog om du läser igenom Bengts nya blogg: antingen i datumordning eller sök på ”kategori”. Det är inte bara matfusk vi jobbar med, däremot LUR-PRODUKTER ibland men mest

TJÄNA PÅ ATT VETA!

https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida:
http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


LANTBRUK

13 september 2013

upplagt 2013 09 13        kompletterad den27/10

Avsnittet finns på      Kampanjer Översikt

LANTBRUK

Förslagsvis kommer underrubriker som förädling växter, genmodifiering, gödning, kemisk bekämpning. slakt, förädling animalieratt finnas här.

GENMODIFIERING  (GMO)

20140311

GMO Nej tack

https://bengtingerstam.wordpress.com/2014/03/11/4159/

Fakta  om GMO (samling  viktiga dokument från tidigare blogg samt hemsida)

http://www.konsument-forum.se/TI/Fakta_om_GMO.PDF

201310 27 NYTT

DET STORA INTERNATIONELLA INTERNET-SEMINARIET  ”GMO MIMI-SUMMIT” som sändes över nätet 25-27 oktober och som arrangerades av de stora ledande anti-gmo organisationerna, var en massiv manifestation och visar att anti-gmo-rörelsen numera drivs effektivt från dessa internationella rörelser och motståndet växer våldsamt.

I går 26/10 talade Dr Michael Hansen från Consumers International, som vi är medlemmar i.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/26/dr-michael-hansen-om-gmo/

Vi ska försöka hitta listan över de samverkande organisationerna, NHF verkar inte vara med?

20131024 NYTT

Ett sammandrag av stora nyheter, där Monsanto lidit stora nederlag har lagts ut, med mera detaljer om GMO Mini-Summitt. De som inte hunnit lyssna kan köpa tillgång till alla föredragen, men det viktigaste är att konstatera att det rör sig rejält, internationellt, medan aktiviteterna i Sverige mera verkar bli en kamp i ankdammen om att få uppmärksamhet och få det att framstå som att ”man gör jobbet”. Debatten om Moderaternas utspel blev mera debatt för att synas.

GMO-frågan i stort avgörs inte av M, och inte i Sverige. Vilka intressen som ligger bakom debatten i Sverige framgår inte, men vi blev våldsamt attackerade och beskyllda för allt möjligt.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/24/monsanto-haft-en-dalig-vecka/

2011021 

Politisk propaganda i Canal2op ? om  ”Moderaterna förespråkar GMO” vilket är en felaktig rubrik,när det i själva verket stod:

Vi står inför stora utmaningar då världens befolkning växer och beräknas 2050 vara 9 miljarder människor. För att kunna försörja så många människor med livsmedel krävs snabba omställningar i jordbruken världen över. Vi tror att genetiskt modifierade organismer, GMO, kan vara en av flera viktiga vägar framåt för att öka avkastningen och få tillräcklig skörd.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/21/politisk-propaganda-i-canal2op/

Klart är att M bl a är positiva till GMO-utvecklingen, så det gäller att bearbeta dem och flera partier.

20131017 

Glyfosat – bekämpningsmedlet gjort för att döda växter som inte är genmanipulerade – hotar nu människan och utvecklingen av ALZHEIMER 

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/17/glyfosat-och-alzheimer/

GMO-foder bannlyst nu i Sverige

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/10/gmo-foder-bannlyst-nu-i-sverige/

Artiklar samlade på bloggen under kategori ”Genmodiferade livsmedel

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/genmodifierde-livsmedel/

GMO – genmodifierade livsmedel – artiklar från hemsidan 

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html

GÖDNING

– slamspridning

Kommentarer till nyligen släppt rapport från Naturvårdsverket

https://www.dropbox.com/s/tlaa5bygdnvr9nc/VS-201309012-37%20s12-13.pdf

Artiklar med anknytning till avloppsslam i bloggen under kategori ”avloppsslam”‘

http://bengtingerstam.wordpress.com/category/avloppsslam/

Översikt slamkampanjen hemsidan de senaste åren via Sveriges Konsumenter i Samverkan

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/slammet/slamindex.html

Vad är avloppsslam

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/slammet/slamfakta_text.html

– konstgödsling

– naturgödsling

SLAKT

Detta är det svenska regelverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html

Hur de svenska handelsblocken tillämpar dessa regler ska undersökas. Saklig information är välkommen, men undvik propaganda och osakliga påståenden. Sådant tas bort.

Du eller ni som vill delta och medverka och utveckla kampanjen ”LANTBRUK” eller underkampanj kan höra av dig per mail konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Berätta lite om vilken anknytning du tidigare haft till frågan och vad du tycker konsumenterna kan göra.

Redan kommande dagar lägger vi in mera principiellt viktigt material

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


VALSEDEL KÖTTFÄRS

22 januari 2013

2013-01-22

TJÄNA PÅ ATT VETA

TJÄNA 20:-/kg

Välj fläskfärs

m

4761.Köttfärs.201301.cut

m

I debatten om köttskatt kommer vi med en ”valsedel” om köttfärs.

Bara genom att välja fläskfärs i stället för nötkött sparar vi 20:- per kilo, 59:90 ,mot 79:90. Detta är priser i dag hos COOP Konsum Hultsfred, WILLYs priser på fläskfärs varierade  från 49:90 till 59:80 beroende på paketstorlek, för nöt varierade priserna från 87:- till 73:90 av samma skäl.

Låt oss därför i debatten för enkelhetens skull hålla oss till 20:- kilot.

Är det så att nötkött är mera belastande ur klimat och vattensynpunkt så gör vi redan här ett bra val, med sparade 20:- . Det är vad vi TJÄNAR. Mer i annat dokument om tillagning, för att TJÄNA. Detta berör naturligtvis inte dig som eventuellt inte äter griskött, men se det som ett av många tips.

1 kg fläsk + 1 kg vitkål = god soppa med halva mängden kött! Följ debatten på bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Debatten fick fokus 22/1 genom att Jordbruksverket publicerade sin rapport

http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2013/forenhallbarlivsmedelskonsumtionbehoverviatamindrekottochvaljakottmedomsorg.5.5df17f1c13c13e5bc4f800039393.html

och flera tidningar skrev, bl a DN

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kunder-kan-tvingas-skatta-for-kott

http://www.dn.se/nyheter/sverige/anders-borg-sager-nej-till-kottskatt

Aktionen med VALSEDLAR ingår i aktionen KONSUmindre och TJÄNA på att VÄLJA.

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

 

Häng med nu till ett NYTT-IGARE 

2013 och TJÄNA PÅ det

som riktig medlem

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se/prel

Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


”MISSÖDE” – GMO-majs hittat i djurfoder

01 augusti 2012

2912-08-01

LÖFTENA KAN

VISST SVIKA

 

De svenska djurproducenterna, med SCAN i spetsen, har garanterat att man inte ska använda djurfoder som innehåller GMO-gröda. Läs mer om vad som tidigare skrivits i ämnet på:

Genmodifierat kött på väg bort

Publicerat: onsdag 06 juli kl 15:11

Största delen gäller griskött och därför kan vi lita på det svenska, medan danskt, tyskt, holländskt inte ger denna garanti – fast det är ju billigt!

Nu har en olycka hänt och majsmjöl från en ”pålitlig” stor leverantör har drabbats. Givetvis har åtgärder vidtagits och Lantmännen skriver i sin pressinformation att det inte innebär risker för vare sig djuren eller konsumenterna. Ja vad ska man annars skriva i ett pressmeddelande?

http://www.lantbruk.com/

Pressmeddelande: Lantmännen upptäckte GMO i egenkontroll

– Det inträffade är ofarligt för djuren, och det finns inte heller någon risk att spåren av GMO från råvaran förs över till de livsmedel som produceras från djuren. Det inträffade är ändå givetvis mycket beklagligt, säger Stefan Atterwall, chef segment foder, Lantmännen Lantbruk.

Händelsen har också uppmärksammats internationellt:

Lantmannen shuts feed line after GM rapemeal found  Agrimoney.com, 31 July 2012 http://www.agrimoney.com/news/lantmannen-shuts-feed-line-after-gm-rapemeal-found–4810.html Lantmannen highlighted the severity of the European Union’s opposition to genetically modified foods by revealing that it had closed down feed production capacity after the discovery of biotech rapeseed meal.

MEN, nu har det just kommit alarmerande rapporter att man hittat både hela gener och proteiner i såväl blod som kött från djur som fått GMO-foder.

Nu spricker alla gamla löften och förtroendet rasar från konsumenterna sida.

Hinner inte bearbeta detta mer utan bifogar hela texterna och länkarna.

FSA Public Information on GM DNA in Food Out of Step with Science GM Freeze, 31 Jul 2012 http://www.gmfreeze.org/news-releases/197/ Today GM Freeze told the Food Standards Agency it must revise its public information on the presence of GM DNA in animals fed GM feed because it is out of touch with the latest scientific evidence. Feeding studies reported earlier this year by the international GMSAFood project found genes from GM Bt maize present in the blood of animals fed on the crop, as well as in the flesh of salmon fed on GM feed. [1] The project also found GM proteins and, critically, antibodies to those proteins, in the blood of rats fed Bt maize, indicating an immune response to the GM proteins. This means current safety assessments of foods from animals fed a GM diet are not sufficiently rigorous to ensure safety – long-term feeding studies are not required for meat, milk or eggs from GM-fed animals. The statement currently on the FSA website, dated after these findings were presented, says, “[F]ragments derived from GM plant materials may occasionally be detected in animal tissues.” [2] This is inaccurate and does not reflect the scientific findings of whole genes, proteins or antibodies in the blood and flesh of animals fed GM. In a letter to FSA Chair Lord Rooker GM Freeze said the FSA’s public statement should be revised to reflect current scientific knowledge. GM Freeze also told the FSA that finding antibodies to GM proteins in the blood of animals fed GM indicates that food safety assessments must now include long-term studies looking at the health impacts of low-level exposure to GM from consuming the crops directly or from eating foods like meat, dairy products and eggs from animals fed GM feed. [3] Pete Riley of GM Freeze said: ”The FSA must keep its public information up-to-date and accurate or people will lose confidence in it. The latest research found whole genes and proteins in the blood and flesh of animals fed GM, so the FSA can’t go on telling the public ‘it is possible DNA fragments may occasionally be detected’. This is not the first time we have had to point out to the FSA its public information on GM is inaccurate. ”The worrying discovery of GM proteins and antibodies to those proteins, indicating an immune system response, means food safety testing must start looking at the long-term health implications of eating GM and eating animals that are fed GM. The current system simply doesn’t look for such problems, so it’s not surprising it doesn’t find them. ”The FSA is supposed to be the public watchdog for food safety. It needs to be honest about the scientific uncertainties surrounding GM food and feed. If GM genes and proteins are getting into people’s blood streams, we have a right to know.” ENDs Calls to Pete Riley 07903 341 065 Notes 1. GMSAFood Conference, Medical University of Vienna, 6-8 March 2012. ”Genetically Modified Organisms GMO Safety and Post Market Monitoring.” Professor Ashild Krogdahl of the Norwegian Veterinary School presents the research findings at a press conference via YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=7nYiRJS-CZM 2. FSA, 11 April 2012. ”GM Material in Animal Feed” (accessed 31 July 2012) http://www.food.gov.uk/policy-advice/gm/gmanimal 3. GM Freeze, 31 July 2012. ”Food Standards Agency (FSA) position and public information on the presence of GM DNA material in animal products”. (letter) http://www.gmfreeze.org/site_media/uploads/letters/jeff_rooker_dna_31_July_2012.pdf ……………………………………………………….

Website: http://www.gmwatch.org

Profiles: http://www.powerbase.info/index.php/GM_Watch:_Portal

Twitter: http://twitter.com/GMWatch

Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Opinioinen ökar nu i USA och en längre film planeras, men se här en 2-3 minters förupplaga:

Se filmen 2-3 min Just Label It – stark opinion i USA om att märka GMO produkter eller kött från djur som fått GMO-foder. Större film planeras: http://grist.org/list/just-label-it-new-video-from-the-food-inc-guy/


_______________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


”Allt fläskkött kommer blir fritt från GMO”

07 juli 2011

20110707

Det var så man inte fick skriva i City Gross annonser enligt Livsmedelsverket, det kunde missförstås!

Men i radion sa man det!

Vi skrev i bloggen den 24 april om SCANs beslut:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/04/24/antligen-opinionen-mot-gmo-i-foder-segrade/

I dag kom frågan upp igen i Radions nyheter 15.45

Svenska köttbönder kommer inte längre använda sig av genmodifierad soja.

Genmodifierat kött på väg bort

Publicerat: onsdag 06 juli kl 15:11,

Från och med september i år kommer svenska grisar inte längre utfodras med genmodifierade grödor. Enligt LRFs ordförande i Gävleborg, Jan Thorén, innebär det här att i stort sett all produktion av svenskt kött kommer vara fritt från så kallat GMO.

”Allt fläskkött kommer blir fritt från GMO””Allt fläskkött kommer blir fritt från GMO” (1:06)
Från och med september i år kommer svenska grisar inte längre utfodras med genmodifierat foder.
Onsdag 06 juli 2011 kl 15:27 (Nyheter P4 Gävleborg)

Nu är det upp till oss konsumenter att också köpa svenskt griskött, eftersom vi krävt att GMO-fodret ska bort, men också upp till handeln att inte locka oss med SVIN-aktigt låga orealistiska priser. BOJKOTTA deras erbjudanden! Vi kommer att gå ut till handeln och kräva att de följer efter och att de inte straffar ut det svenska grisköttet med extra höga priser, som de hittills har gjort. Gör så här, har de extra låga helgpriser så välj kyckling den dagen, låt den importerade lågprisgrisen ligga, så slutar de snart ta in det.


Högljudd opinion står i vägen för GM-grödorna

29 maj 2011

2011-05-29

Uppseendeväckande debattartikel i DN idag 29 maj.

http://www.dn.se/debatt/hogljudd-opinion-star-i-vagen-for-gm-grodorna

En utredning gjord av en av de mest subjektiva personer man kan hitta och en av de mest aggressiva försvararna av GM-grödorna, kommer att presenteras i dagarna. Att springa före i en debattartikel är rent ut sagt ett ofog. Men kanske var det ändå bra, då spelet avslöjats, dels är ju beställningen av utredningen mycket tveksam och valet av utredare är ju klart styrt för att få önskat resultat.

Det man kommer fram till är hypoteser. Superlativer haglar det av, som är rena påståenden och långt ifrån vetenskap. Man talar om ”tigerekonomierna”  där man för fullt utvecklar ”en modern, biobaserad grön teknik”  Bevis??? Det är snarare motsatsen som gäller, om man följer debatten. Se rutan på vår hemsida: ”senaste om GMO” 

Har plockat ut några avsnitt i DN debatt som jag citerar här, läs åtminstone dessa och dra dina egna slutsatser. Var finns objektiviteten och vetenskapligheten. Hur kan man bara försvara att Monsanto ”inte finns” som hot?

Sen glömmer Torbjörn Fagerström att konsumenter tvångsföder man inte. Måhända att politiker, forskare och företag är oense men försöker enas, men om ingen vill äta GM-födan vad händer då? Fagerström blåser nu effektivt under en ”NEJ tack” reaktion från konsumenterna, som också senaste tiden backas upp av både industrier (fallet SCAN) och av handeln (Bergendahls m fl). Glöm inte, Fagerström, att marknaden styrs inte längre av präster, kungar, industriägare eller  handelsmonopol. Konsumenter har rätt att vara olydiga mot tidigare makthavare och handlar efter övertygelse och tillgång på köpkraft, inte av lobbyintressenter och forskare som slåss för att inte förlora heder och forskningsanslag.

Konsumenter är vi alla och alla bestämmer vi var och en vad vi vill handla och äta! Det är praktisk konsumentmakt. Det saknar ja i utredningen, hur framtiden kommer att se ut med ”olydiga” konsumenter.

Här några komprometterande citat ur DN Debatten:

”Europa står vid sidan av när resten av världen anammar tekniken för GM-grödor (gentekniskt förädlade grödor). Det är en framtidsinriktad, lönsam och miljövänlig teknik som enligt veten­skapen är ofarlig bortom allt rimligt tvivel. Vår undersökning – på uppdrag av finansdepartementets Expertgrupp för miljöstudier – visar att det europeiska folkhushållet varje år kastar 25 miljarder kronor i sjön genom att inte använda till exempel herbicidtolerant raps och sockerbeta. EU slåss mot en demon som inte finns medan tiger-, panter- och lejonekonomierna i Asien, Syd­amerika och Afrika utvecklar en modern, biobaserad grön teknik, skriver Torbjörn Fagerström.

………………………………….

På uppdrag av Expertgruppen för miljöstudier vid finansdepartementet har vi analyserat vilka vinster som Europa därigenom går miste om.

………………………………….

 

Situationen i EU är följande. Å ena sidan har vi en framtidsinriktad, lönsam, miljövänlig teknik för växtförädling, som enligt vetenskapen är ofarlig bortom allt rimligt tvivel. Å andra sidan har vi ett regelverk, inflytelserika intressegrupper, och ett politiskt system som behandlar samma teknik som om den vore djävulens påfund.

……………………………

Det handlar alltså om en totalkrock mellan vetenskap och politik, mellan beprövad erfarenhet och folklig opinion, mellan tillit och misstänksamhet. Som förklaring anförs ofta en högljudd protektionistisk jordbrukslobby, inflytelserika gröna rörelser med affärsidén att vara emot GM-grödor, och vrede över att ett fåtal stora företag har makt över växtförädlingen

………………………………………

Då står vi där igen om några år – handfallna och yrvakna – och tvingas konstatera att EU lägger resurser på att slåss mot en demon som inte finns, medan resten av världen lägger resurser på att utveckla modern, biobaserad, grön teknik. En av förlorarna blir då – återigen – miljön.

Torbjörn Fagerström
senior advisor och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU”

Slut citat

 

Tror inte det är främst miljön som förlorar utan företagen som blint investerat i denna nya teknik, som så grovt missutnyttjats på fel område – vår mat!

 

Bengt Ingerstam


Att LURA på mig billig fläskfilé – skamligt!

22 maj 2011

2011-05-22

I veckobladet dräller det av lockelser, med priset förstås. Här skulle man få plats med en större grill t o m.

Har just nyligen varit inblandad i debatten om det svenska köttet som nu kan betraktas som ”GMO-fritt” och uppmanat de svenska kedjorna att sluta locka oss med orealistiska och superlåga priser på det importerade fläskköttet, när våra svenska producenter nu äntligen slutat använda GMO-foder till grisarna och dignar under lågprispressen från just kedjorna. Nu är det upp till oss att stödja dem, det betalar sig i längden.

WILLYs annonserade om 59:90 men max tre per familj. (Hm). Bredvid låg svensk från DAGAB och Dahlsjöfors (ställt sig bakom samma policy som Scan), för 124:- kilot.

Provade båda, vilken upplevelse!

Den danska var mycket dåligt putsad, så det gick bort en massa senor och liknande och en massa jobb. Väl grillad fick jag känna en seg, hård och ”trög” filé som saknade allt vad mörhet heter. Köttsmak var obefintlig. Provade andra halvan stekt i smör, kokt en bra stund i buljong och grädde i tron att den skulle bli mörare, men nej. Nu var det grädden och buljongen som gav smaken, inte filén.

Max 3 per familj. En räckte för mig. Så jag återgår nog till de vanliga kotletterna.

Så lockades jag att prova den svenska även om den var dyrare.  Välputsad, inget arbete behövdes. Grillade på samma sätt som den danska, samma försiktiga kryddning, salt och nymalen vitpeppar.

Det var något annat!

Mjäll, lättuggad, som en filé ska vara, suverän köttsmak! Det var valuta för pengarna, PRISVÄRT!

Den var så läcker så jag upptäckte helt plötsligt att jag hellre åt denna än en oxfile á 399:- kilot. Bättre smak och billigare. Nöjdare med smak och konsistens och 124:- i st f 399:-

Att jämföra lönar sig, att vara med i KONSUMENTAKTIONEN lönar sig också

du slipper köpa 3 dåliga fläskfiléer och slänga bort c:a  100:- och blir en nöjdare konsument. Mer sådant bjuder vi på löpande.

Var med och bygg upp din och vår egen konsumentorganisation – för vårt bästa och inte för andra särintressen!

RÄDDA KONSUMENTSAMVERKAN

Operation 100:- lappen

KONSUMENT-NYCKELN

KONSUMENTAKTIONEN och kampanjerna 


Internationellt erkännande till vår GMO-kampanj!

20 maj 2011

2011-05-20

I en artikel från internationella ledande ”gmo-forumet” GMW  den 16 maj, uppmärksammar de utvecklingen i Sverige på GMO-fronten och uppmanar att man borde göra lika även i England.

1. Sweden heads for GM-free status: UK should follow (länk i dokumentet som bifogas längre ner)

Det är inte utan stolthet som vi läser att det är ”den konsumentledda aktionen som spelat en ledande roll i lobbyarbetet för denna förändring” (Swedish Consumer Coalition är Sveriges Konsumenter i Samverkan):

“The move has been consumer-led. The Swedish Consumer Coalition has played a leading role in lobbying for the change, brought about despite both the pro-GM stance taken by the Swedish Government when voting at the EU Council of Ministers and criticism of retailer policies from the Swedish National Food Administration.[4]”

Kampanjen har lyckats “trots den GMO-positiva inställningen och röstningen från den svenska regeringen och kritik från Livsmedelsverket mot handelns agerande”, säger man.

Detta visar att vår organisation har uträttat något som var större än vi först insåg, att ta Sverige till denna ledande position i, åtminstone Europa, i kampen att sätta totalstopp för GMO-användningen på livsmedelsområdet. INGET GMO på butikshyllorna och heller inget GMO via fodret till inget ont anande grisar! Det visar också att just ”konsumentrollen” har haft en avgörande roll i opinionsarbetet, där många olika organisationer också har deltagit. Kanske var det viktigaste draget just att vi utlyste bojkotten mot det svenska grisköttet, för att få igång en dialog med producentledet, som ju alltmer har behövt stödet från just konsumenterna.

Mera i detalj gick jag in på det i blogginlägget: Visst är det mycket vi skulle vilja förändra!

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/05/17/visst-ar-det-mycket-vi-skulle-vilja-forandra/

som las ut på hemsidan samma dag men redan kvällen innan las det ut på FACEBOOK i KONSUMENTAKTIONEN för att värva med nya medlemmar:

https://www.facebook.com/bengt.ingerstam

Hur kan detta värderas?

Jo genom mera stöd på olika sätt från medlemmarna men också genom att sprida informationen, antingen genom att hänvisa till blogglänken eller Facebook (kopiera då texten med länk, eftersom notisen åker neråt så fort annat läggs ut).

Motivera varför fler ska gå med, då det faktiskt går att ”vara med och påverka”. Kampanjen är inte avslutad! Inte vår organisation heller! Det kommer att behövas fortsatt bevakning och lobby, för Monsanto och gänget hittar snart på något mera jävelskap.

Men detta var som någon sa: ”det här är större än många inser!”

Stöd också själv via eget medlemskap i KONSUMENTAKTIONEN just kampanj GMO. Mer info finns i dokumentet ”Kampanj-orienterad verksamhet i KONSUMENTAKTIONEN”

Skulle vi inte omgående kunna få 1000 nya medlemmar bara på denna framgång, det vore den väl värd. Det är ju inte mer än 2 kg smör i investering = 100:- per person och då

skulle vi ha ”räddat Konsumentsamverkan”!

En belåten, hoppfull och stolt ”ordförande”

Bengt Ingerstam


Visst är det mycket vi skulle vilja förändra!

17 maj 2011

2011-05-16

Visst är det viktigt att ha en framåtriktad, fristående konsumentorganisation, som trots hittills små ekonomiska resurser ändå är med och bidrar till resultat, som är svåra att värdera, men som alla uppskattar!

Nu har vår kampanj mot GMO gett eko även utomlands och citeras i GMW, ett stort internationellt initiativ för information om vad som händer på GMO-fronten. Läs mera om dem här:

Läs de relativt nya notiserna från GMW:

Sweden heads for GM-free status: UK should follow   16 maj

Sweden will soon be GM-free!  28 april

Det är otroligt men sant och ingen hade drömt om att vi i Sverige skulle bli det första landet i Europa som i praktiken uppnådde det efterlängtade målet ”GMO-frihet”. Italien har det också i praktiken, men det är regeringen som beslutat.

Vi har bevakat frågan sedan KONSUMENT-FORUM startade 1985. För ett år sedan satte in stöten på GMO-fodret, som inte deklareras. Eftersom 80 % av svenska konsumenter inte vill äta GMO, fanns det inga sådana produkter officiellt på de svenska hyllorna, eftersom det ska märkas att ”GMO ingår” och handeln insåg att det var inte lönt att försöka introducera det.

När man inte lyckades bli av med sina produkter direkt till konsumenterna, gjorde genteknikindustrin, med bl a Monsanto i spetsen, dramatiska försök att få ut sina GMO-produkter som foder till djuren, som inte kunde välja. Tyvärr svek EU och lyssnade på producenterna och gick med på att man inte behövde märka slutprodukten. Efter mycket lobby från Lantmännen som ville importera GMO-fodret och även ifrån GM-lobbyn på SLU, lyckades de att få några grisuppfödare att acceptera det och helt plötsligt var grisbranschen ”nersmittad”. Övriga branschorganisationer stod emot, som fågel, lamm, kalv och nöt (inklusive mjölkbranschen).

Vi hade haft en bojkott utlyst mot importerat griskött, då vi visste att dessa grisar fick GMO-foder. När då de svenska grisuppfödarna svek utlyste vi en kort bojkott mot svenskt griskött. Att det uppmärksammades kunde vi snabbt konstatera av alla arga och ursinniga uppfödare som bokstavligen ”idiotförklarade” oss. Fraser som ”pärlor för svinen” fick vi och att vi svenska konsumenter inte var värde de fina produkter det producerade. Det var inte svårt att ta, då det ju bevisade att vår bojkott gav effekt.

Nu har vi uppnått den situationen att inga produkter säljs för human konsumtion och nu är det stopp även för smygvägen via djuren. Vi kan alltså lugnt äta det som står på butikshyllorna och det som produceras i Sverige! Att det odlas en omtvistad potatis för stärkelseproduktion, berör knappt konsumtionssidan och det är bara att hoppas att någon oseriös djuruppfödare smyger in några restprodukter från denna potatis som foder.

Att både producenter, slakterier och handel har lyssnat på oss konsumenter, vågar vi påstå utan att förhäva oss. Vi måste utveckla detta och få en allt starkare röst och det är upp till oss konsumenter själva att bli många och bygga en allt starkare fristående konsumentorganisation, som inte kan hotas av några myndigheter, som ju faktiskt har hänt – Konsumentverket!

Vill du läsa mera om vad som hänt? Vi har sammanfattat det i ett tidigare blogginlägg:

Mycket är också inlagt under avsnittet GENTEKNIK

En av våra kampanjer i KONSUMENTAKTIONENär just nr 6 – INGET GMO och du som inser vad som gjorts och att vi behöver fortsätta bevaka detta så att inget nytt kommer in bakvägen eller då opinionen lagt sig, kan ”offra 2 kg smör” = 100:-/år för att backa upp organisationen och delta, vara fadder för just den kampanjen. Vill vi komma någonstans och åstadkomma något måste många backa upp och ”stärka konsumentrösten”.

Vi har fler sådana angelägna kampanjer så det finns plats för alla som vill att något ska hända. Det är bara att välja vad man tycker är viktigt,

för visst är det mycket vi vill förändra.