Vi RÄDDAR inte ÅLEN genom att BOJKOTTA ÅLEN

16 december 2010

Sändningen i radions P1 i morse (16 december, andra länken, 5.20 in kommer debatten) var som vanligt för kort och allt viktigt kom inte fram.

Så t ex frågan varför WWF inte går ut lika offensivt med en uppmaning av bojkott av pangasius, hajmalen, som också är rödlistad på WWFs fiskelista. Nej det är inte lika opportunt!

Har man inte gått för långt nu, när olika organisationer kan rikta sig mot konsumenterna och försöka få oss att bojkotta både det ena och det andra? Hur skulle det se ut om allt fler organisationer och för den delen också religioner skulle öka trycket på handeln att INTE sälja olika saker, genom att hota med att konsumenterna kommer att bojkotta? Exemplet WWF och bojkotten av ålen är ett tragiskt exempel på vart vi är på väg. Bojkotta ålen räddar inte ålen! Det är ålens död på marknaden och på julborden och döden för opinionsarbetet och trycket på beslutande organ att göra mera och snabbare.

Snart kan samma metod användas för att få bort julskinkan ur butikerna. Att försöka få folk att sluta köpa julgran är nog dömt att misslyckas för det skulle bara reta upp folk. Ingen vågar sig på att kräva av handeln att sluta sälja tobak, för det är farligt. Problemet här är att olika intressen försöker styra handeln och i fallet ålen gick det vägen, så att alla kedjorna ströp konsumenternas möjlighet att få tag på en liten ålasnutt för Julbordet. Samtidigt som 350 ton tvingas på export därför att den inte går att sälja i Sverige, men fiskad är den! Väg det mot 150 ton som är vad vi får tag på via andra kanaler.

Vi anser att det är konsumenternas sak att välja, gärna informerat, men inte särintressenas uppgift att påverka handeln. Hur skulle det då sluta? Som arbetare har vi rätten att strejka och som konsumenter är det vår rättighet att strejka genom att vägra köpa. Ska en bojkott utlysas så är det konsumentorganisationer som ska utlysa det och inte särintressen för deras specifika syften.

Ska vi RÄDDA ÅLEN så ska opinionen hållas levande, ålexporten från t ex Frankrike till Kina stoppas, det är första åtgärden, sen ska ålen få fri passage förbi kraftverksturbinerna

o s v. Se vårt remissvar.

Men att hota handeln med en konsumentbojkott är fel väg, det har retat upp majoriteten av konsumenterna och förstört distributionsmöjligheterna i handeln, så att fiskarna som fiskar tillåtna kvoter måste exportera den ål vi skulle vilja få köpa till Julbordet. Ett tragiskt diktatoriskt ingrepp och störande av distributionen. Ett opportunistisk ingrepp i den demokratiska rättigheten vi har som konsumenter att fritt välja, oberoende om det är bra för oss eller ej, jämför rätten att köpa tobak, för vuxna! Så länge inte staten förbjuder konsumtion av ål, ska ingen annan sabotera marknaden.

Vi har i vårt remissvar framfört önskemålet att stoppa exporten, vi kan ju då få 350 ton mera ål att konsumera, det är en tredubbling av konsumtion av denna nyttighet. Samtidigt har vi krävt att staten och myndigheterna ålägger handeln att öppna upp igen för distribution av lagligt fångade fiskar.

Vi vill vara en del av diskussionerna och inte styrda av särintressen! Vi kräver att kraftbolagen gör större ansträngningar att ordna så att större antal ålar ska kunna passera kraftverken och släppas iväg till Sargassohavet för att leka. Men utan att stoppa yngelexporten från Frankrike har ju detta ingen effekt. Alltså måste Frankrike göra som övriga länder, stoppa Kinaexporten.

FRAMGÅNG!  DETTA ÄR NU UPPNÅTT!

Enligt muntliga besked från Bryssel ska fransmännen ha gått med på det, vi bara väntar på officiellt protokoll. Nu kan vi se mera positivt på utvecklingen. Men då är det viktigt att inte förstöra den existerande och begränsade fiskeverksamheten och inte förstöra distributionen av ål till det begränsade antal konsumenter som vill uppehålla traditioner vid julbordet, ålens del i kulturen och sätta stopp för opportunistiska odemokratiska försök att förstöra marknaden för alltid, för vi återskapar inte så enkelt om 30 år en förstörd marknad.

Kampanjen för ålen är en del av kampanjen för konsumentinflytande!

Vi arbetar för att stärka konsumenternas roll – på marknaden och i opinionsarbetet – men också för att värna konsumenternas rätt att välja, utan att behöva styras av särintressen.

Därför behöver vi en starkare och fristående konsumentorganisation. Stöd vår gemensamma organisation och du stöder dig själv!