Handeln bojkottar Monsanto´s GLYFOSAT

30 september 2013

upplagt 2013 09 30

Vi slutar

sälja glyfosat!

Överraskande kommer denna uppmaning och detta initiativ från många företag inom handeln med trädgårdsprodukter. Ett välkommet initiativ och mycket effektivare än en konsumentbojkott. Gäller alltså RoundUp!

Nu slutar vi sälja glyfosat, gilla sidan : stöd uppropet, skriv på väggen

Vi behöver inte sprida glyfosat i trädgårdar för att överleva eller vara lyckliga! Det är giftigt även i små mängder för vattenlevande organismer. Kom igen, nu slutar vi i trädgårdsbranschen sälja glyfosat!

Det finns en lista på 65 företag, tidningar  och organisationer som redan skrivit på samt mailadresser till några stora som diskuterar just nu. Gå in och ”gilla” och sprid detta.

Läs vad vi skrivit på bloggen om Monsanto

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/monsanto/

eller byt till category ”GMO” eller ”genmodifierade livsmedel”

eller bloggen start

http://bengtingerstam.wordpress.com

Läs mera här hur man blir medlem:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/21/de-forsta-1000-nya-medlemmarn-far-en-present

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


VATTEN KAMPANJ

09 september 2013

upplagd 2013 09 09  utvecklat 18/9

VÅRT VATTEN

FÖR

LIV OCH HÄLSA

Denna kampanj länkas från ”Kampanj lista”  eller ”Kampanjer” i sökrutan ”Kategorier” på bloggen:

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/kampanj-lista/

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/kampanjer/

___________________________________________________________________________

Senast tillagt:

NESTLÉ EN VÄRLDSMAKT

18 september 2013

upplagt 2013 09 18   uppdateras löpande

 Nestlé vill kontrollera

världens vattentillgångar!

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/18/nestle-en-varldsmakt/

__________________________________________________________________________

Börja med att se filmen ”Vårt smutsiga vatten” från SVT, repriserna nu 11, 12 och 13 september på Dokument utifrån i Kunskapskanalen eller till oktober på SVTPlay.- Det intressantaste kommer i senare delen, likaså uppmaningen hur vi ska agera som konsumenter!

http://www.svtplay.se/video/1446261/vart-smutsiga-vatten

För tidigare artiklar med anknytning till VATTEN se bloggen under kategori ”vatten”se 

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/vatten-2/

Redan kommande dagar lägger vi in mera principiellt viktigt material

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


TILLSATSER TILL LIVSMEDEL

08 september 2013

upplagt 2013 09 08 uppdaterad 20131208 MSG E621

Detta är ett underdokument till KAMPANJER på bloggen. Kompletteras löpande och kan användas som arkiv för sökning.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/08/kampanjer-oversikt/

Länkar till Livsmedelsverket som information. Vi delar inte allt på dessa!

Med tillsatser menar Livsmedelsverket: http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Tillsatser-i-mat/

Det finns tillsatser som har E-nummer men även saknar E-nummer, samt aromämnen som inte har E-nummer. Dessutom finns processhjälpmedel som inte behöver anges i innehållsförteckningarna, men ibland ska uppges i rutan för produktbeskrivning.

Det finns tillsatser som är till nytta och är av naturligt ursprung och som har E-nummer. Syntetiska tillsatser kan vara skadliga, riskabla, eller oskadliga. Alla E-nummer är alltså inte farliga, varför kampanjer för E-nummerfria produkter är missvisande. Därmed inte sagt att man måste sträva efter maximalt antal E-nummeringredienser.

https://www.google.com/url?q=http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/enummer06.pdf&sa=U&ei=yegsUrfbNuet4ASouoDABQ&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFwsNDN5Uog9016jHGxq0_GA9eRKA

Livsmedelsverkets lista över E-nummer och tillsatser:

http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Tillsatser-i-mat/E-nummernyckeln—godkanda-tillsatser/

Fem myter om tillsatserna i maten

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/5mytertillsats.html

Tillsatser och E-nummer  (2003-02-12)

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/foradling/ekotillsatser.htm

Tillsatser index

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/tillsatsindex.html

Nu kommer E-nummerguiden i bokform (ej aktuell, men in

formativ)

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/enrguide.htm

E-nummerguiden och E-nummerklubben (ej aktuell men informativ

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/enrklubben1.htm

NYTT 20131208

E621 MSG = glutamat

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/12/08/smakforstarkare-e621/

Några principiellt viktiga dokument, bl a om E-nr märkta bra produkter

E 500  Bikarbonat

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/06/27/ar-bikarbonat-en-billig-losning-for-battre-halsa/

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


KAMPANJER ÖVERSIKT

08 september 2013

2013 09 08  senast uppdaterat 2013 11 23 (fett)

KAMPANJER

HUVUDSAKLIG SÖKVÄG

Följande huvudgrupper används för att samla upp viktiga dokument och grupperade aktiviteter i Bloggen, sökbara i funktionen KATEGORI, eller via översikten:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/08/kampanjer-oversikt/

Områden som saknar länk betyder att  material ännu inte lagts ut, skall kompletteras 

LANTBRUK

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/13/lantbruk/

FISKE

FÖRÄDLING och DISTRIBUTION

HANDEL och MARKNADSFÖRING

HÄLSA och NÄRING

Tillskott och läkemedel

https://bengtingerstam.wordpress.com/2014/01/19/tillskotten-igen-livsviktigt/

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/08/halsa-och-naring/

DIABETES 

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/22/diabetes-nutidens-epidemi/

– ALZHEIMER

2013 10 17 NYTT

Glyfosat som dödar grödor som inte är genmanipulerade har nu visat sig påverka människor och utvecklar ALZHEIMER

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/17/glyfosat-och-alzheimer/

 

Översiktssida

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/folkhalsoproblem/folkhalsaidx.htm

Kostrådgivning – myndigheter, media, privata

dieter och coachning

– vitaminer och kosttillskott

FRISK- och SJUKVÅRD

VÅRD  VÄRD NAMNET?  (Äldrevård)

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/10/vard-vard-namnet/

SKOLA och FORTBILDNING

VATTEN KAMPANJEN   –  Vårt vatten för liv och hälsa

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/09/vatten-kampanj/

LIVSMEDEL

– FETT

Bakgrundsfakta om margarin från hemsidan

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/11/23/margarin-ett-livsmedel/

– SOCKER     du söta gift

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/21/socker-du-sota-gift/

– KOLHYDRATER

– PROTEINER

– NÄRINGSÄMNEN

TILLSATSER

https://bengtingerstam.wordpress.com/2014/01/19/tillskotten-igen-livsviktigt/

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/08/tillsatser-till-livsmedel/

LÄKEMEDEL   HOT ELLER BOT

https://bengtingerstam.wordpress.com/2014/01/19/tillskotten-igen-livsviktigt/

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/09/lakemedel-hot-eller-bot/

LÅT STÅ  Låt stå kvar på hyllorna 

 https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/07/lat-sta/

 

SMAKLÖST – konsumenters omdömen  

http://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/22/smaklost-om-matprodukter/

Du eller ni som vill delta och medverka och utveckla någon av kampanjerna kan höra av dig per mail konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Berätta lite om vilken anknytning du tidigare haft till aktuell fråga och vad du tycker konsumenterna kan göra.

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


LÅT STÅ

07 september 2013

2013 09 07 senast uppdaterad 2013 09 18

LÅT STÅ

KVAR PÅ HYLLORNA

Denna kampanj länkas från ”Kampanj lista”  eller ”Kampanjer” i sökrutan ”Kategorier” på bloggen:

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/kampanj-lista/

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/kampanjer/

_______________________________________________________________________

Senast tillagt: 

NESTLÉ EN VÄRLDSMAKT

18 september 2013

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/18/nestle-en-varldsmakt/

Nestlé vill kontrollera

världens vattentillgångar!

___________________________________________________________________________

Det styrda folket

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/02/20/det-styrda-folket/

Det smartaste vi konsumenter kan göra, är just att ”inte köpa” det vi inte behöver

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/03/14/lat-sta-en-konsumentaktion/

LÅT STÅ – det är gratis!

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/03/18/kampanjen-lat-sta-kop-inte/

Produkttester

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/prodtester.htm

Matpriserna – Konsumentvänliga prisjämförelser KPJ från hemsidan

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/Matpriser/matpriseridx.htm

Här följer ett antal länkar till bloggens ”kategorier”. Samma artikel kan du hitta på flera ställen, men det märker du och kan gå vidare. Med vårt nya system ”Kampanjer” är det meningen att detta ska bli enklare, men en artikel kan beröra flera områden, så en viss dubblering går inte att undvika.

Matpriser, artiklar i Bloggen under kategori Matpriser (enorma prisskillnader på olika förpackningsstorlekar och olika utvecklade produkter – t ex färdigstekt bacon för 530:- kilot)

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/matpriser/

Matlarm under bloggen kategori Matlarm

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/matlarmen/

Prisjämförelser under bloggen kategori Prisjämförelser

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/prisjamforelser/

Spartips under bloggen kategori Spartips

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/spartips/

Tjäna på att veta under bloggen Tjäna på att veta

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/tjana-pa-att-veta/

Vi kommer att också bygga vidare på det tidigare materialet från vår hemsida

FRAMTIDENS MAT samtRÄDDA VÅR MAT”:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/framtidensmat/framtidensmatidx.htm

Genom att LÅTA BLI att köpa sånt vi inte vill ha och prioritera sånt vi vill se mer av, styr vi effektivt utvecklingen av marknaden. Se t ex den färdigstekta baconet för 530:- kilot, oavsett mängden reklam så sa konsumenterna NEJ TACK och produkten försvann snabbt. LÅT STÅ kan utvecklas till ett effektivt motvapen till reklamen.

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


GMO-FRITT SMÖR – en framtidsfråga !

14 juli 2013

2013-07-14

Frågan om det GMO-fria smöret är en viktig fråga, men också ett exempel på hur vi konsumenter kan hantera hela GMO-frågan. Hur många orkar hålla sig uppdaterad om alla turerna?

Här är en sammanställning av några – mycket få – inlägg som visar hur svårt problemet är. Du som vill läsa mera får göra det men du som inser att ditt val i butik är viktigare och det som avgör, kan nöja dig med att ”välja vem du vill lita på” och vara med i den fristående konsumentorganisationen KONSUMENT-FORUM och vårt gemensamma ”konsumentsamverkan”, där ett antal kunniga, informerade och engagerade medlemmar gör ”grovjobbet”, så du får det betydligt enklare.

Här finns några inlägg som visar vilka enorma problem USAs bönder står inför, genom den skenande resistensen, som nu väcker en oerhörd debatt och hur nu försäljningen av gamla bekämpningsmedel ökar igen

herbicidanvändning

 

Vi har redan rapporterat på Facebook om debatten i USA om resistensutveckligen:

Hur många motgångar ska GMO-utvecklingen tåla innan investerarna, inkl Bill Gates, tappar intresset för att investera i denna tvivelaktiga teknik? Även om ATL skriver om att ”fasa ut” gmo-fritt talar verkligheten ett annat språk. Läs här om motgångarna i USA, ”In parts of Illinois, Iowa, Minnesota and Nebraska, though, farmers are running into increasing problems with corn rootworms.” det är ju ett simpelt pokerspel med naturen, som alltid kommer att vinna. (OBS Monsanto har investerat millioner dollar för att ta fram en majs som gör majsen giftig mot majsrotbaggen, inte milliarder dollar som någon skrev!). Hela notisen från GM Watch http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14960%3Aas-biotech-seed-falters-insecticide-use-surges-in-corn-belt

Klotet, det fantastiska radioprogrammet har följt upp denna fråga redan, mycket detaljerat här:

Resistenta ogräs sprider sig på USAs åkrar

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3345&grupp=8068&artikel=5540695

Hur forskarna försöker lobba och försvara och påverka opinionen kan man läsa här:

Ny rapport: EU förlorar miljarder på GMO-motstånd

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3345&grupp=8068&artikel=4535619

 

Publicerat: onsdag 1 juni 2011 kl 14:38 5 kommentarer

Torbjörn Fagerström

Sverige förlorar hundratals miljoner kronor per år genom att inte odla de vanligaste genmodifierade grödorna på våra åkrar. För hela EU handlar det om mångmiljard belopp i samhällsförluster på grund av att GM-grödor anses kontroversiella. Det konstateras i en rapport ”Genvägar eller senvägar” (pdf) från expertgruppen för miljöstudier under finansdepartementet som är gjord av professor Torbjörn Fagerström.

Men forskaren Christel Cederberg på SIK och Chalmers anser att beräkningarna på vilka ekonomiska vinster samhället skulle kunna göra genom att odla mer genmodifierade grödor är överdrivna………….

Tro inte att vi kan leva tryggt på att lita på vissa ”svenska intressen”, även om man idag har en s k ”överenskommelse” att hålla de svenska produkterna ”gmo-fria”! Utan att vi konsumenter tydligt visar vad vi vill är det nära till att man ändrar sin inställning.

Över en natt blev ”Svenskt Smör” ett ARLA-varumärke och inga andra mejerier får använda den beteckningen och ARLA är ju inte svenskt längre.

Svensk Mjölk har övergått till ”LRF-mjölk”. Se här hur öppet man vädrar sina tankar om ”gen-friheten”

Dags att fasa ut det gmo-fria fodret

http://www.atl.nu/ledare/dags-att-fasa-ut-det-gmo-fria-fodret

Den gmo-fria sojan blir allt dyrare. I år ökar tillägget med 58 procent eller 18 öre per kilo till 49 öre. Tillägget har fyrdubblats på fem år.

 

 I en tid av hård prispress måste animalieproducenterna på allvar ifrågasätta det kloka i att lägga på sig själva denna kostnad.

Hittills har mjölk-, ägg-, gris-, kyckling- och nötköttsproducenternas branschföreningar bestämt att svenska djur ska äta gmo-fritt foder och ta den extrakostnad foderföretagen har för att leverera sådan vara.

Rädslan för konsumentprotester har varit stor. Gmo-frihet anses vara ett mervärde och något viktigt att hålla fast vid för att svenska livsmedel ska profileras.

Men hur mycket är ett mervärde värt om det inte går att få betalt för det? Den som försöker ta betalt riskerar att prisa ut sig; konsumenten har alltid ett billigare, importerat alternativ till hands på butikshyllan.

Det är dags att fasa ut det gmo-fria fodret. Om nu konsumenterna skulle vägra köpa svenska animalieprodukter med argumentet att de inte är gmo-fria, vad skulle de köpa i stället?

Jo, importerade produkter, från djur som ätit gmo-soja i fodret. Och gmo-majs.

 

Våra unga jordbrukare är mer radikala, de har inte ens upptäckt att konsumenterna har något att säga till om, utan tror nog att det är de som ska bestämma!

 

Kravet på gmo-fritt foder vållade mest

diskussion på LRF Ungdomens riksstämmas

första dag. Eskil Erlandsson väckte en del irritation.

http://www.atl.nu/lantbruk/gmo-fr-gan-v-ckte-debatt-p-st-mman

Frågan om branschöverenskommelserna om gmo-fritt foder är ett mervärde eller bara en merkostnad väcktes på stämman av LRF Ungdomen Gotland. De vill att organisationen ska jobba för att kraven på gmo-fritt stryks.

– Det fanns en del starka förespråkare för att slopa, men många kände att de inte har tillräckligt underlag för att ta beslutet, beskriver nyomvalda ordföranden Kristina Yngwe debatten.

 

Följ frågan på vår blogg, första inlägget här:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/06/29/gmo-fritt-smor/

 

###########################################################################

Välkommen med i organisationen som vill prioritera

HÄLSOSAMT – ÄRLIGT – HÅLLBART

Tillsammans

blir vi starkare

 

1000 första nya medlemmar (150:-) får present KÖKSSKOLAN

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/21/de-forsta-1000-nya-medlemmarn-far-en-present/

##########################################################

Läs mera i bloggen

https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

KONSUMENT-FORUM / Bengt Ingerstam

KONSUmindre      KONSUMENTSAMVERKAN

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida:
http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


GMO-FRITT SMÖR

29 juni 2013

4836.smör vaklio,201306.cut

VALIO smör, finskt, granterat GMO-FRITT

För det första får vare sig producenter eller handel påstå i marknadsföringen att något är gmo-fritt. Typiskt! Att i reklamen däremot påstå att det innehåller GMO är OK men ingen vågar eller vill göra det, för det skulle inte ”sälja”.

Hittills har de svenska producenterna hållit emot, utom grisuppfödare (somliga) och gmo-foder (majs och soja huvudsakligen) har inte getts till kor och fågel, huvudsakligen även gris. Men man börjar märka att man vacklar och känner sig för med dörren lite på glänt. Så länge trycket finns från marknaden håller man ”rent”.

Men eftersom brist har rått ibland på svensk grädde, har dansk grädde tagits in, utan garanti att korna i Danmark har fått gmofritt foder.

Vår grannen i öst – Finland – har hållit rent från gmo-foder och Valio, den största tillverkaren, har på sin hemsida http://www.valio.se/om-valio/vi-bryr-oss

uppgivit: Produktionssäkerhet:
Certifikat för EUREP-GAP
– Salmonellakontrollprogram
– Intyg om GMO-frihet enligt EUREP-GA

Det sista väckte vår nyfikenhet och vi mailade och fick ett mycket klart svar,som gladde oss och som delgivits våra medlemmar och i detta offentliga media samt FACEBOOK endast delvis citeras:

 Citat: Dessutom tillverkas alla Valios produkter av mjölk från kor som får foder vilket är garanterat GMO-fritt.

Detta säkerställs genom de kvalitetsavtal som Valio skriver med sina mjölkleverantörer och vari det stipuleras att GMO foder ej är tillåtet i någon del av produktionskedjan………

Detta innebär att vi vågar gå ut och påstå att VALIOs produkter baserade på komjölk är fria från inblandning av gmo-foder, enligt vad vi menar på konsumentspråk ”gmo-fritt” och kan nu alltså, innan annat bevisats, hävda att vi har ett ”gmo-fritt” smör på den svenska marknaden. Vad som dessutom är intressant är att jämfört med andra ledande märken skiljer det ungefär 8:- kilot till VALIOS fördel (jämfört i en WILLYs butik).

Du som inte har en WILLYs butik i närheten kan be din butik ta hem detta smör! Dels  beroende på priset men främst för att det är ”gmo-fritt”.

Att påverka så här är äntligen ett sätt att påverka positivt, i s f att alltid behöva klaga.

###################################################################################################

Välkommen med i organisationen som vill prioritera

HÄLSOSAMT – ÄRLIGT – HÅLLBART

Tillsammans

blir vi starkare

 

1000 första nya medlemmar (150:-) får present KÖKSSKOLAN

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/21/de-forsta-1000-nya-medlemmarn-far-en-present/

#########################################################################################

Läs mera i bloggen

https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

KONSUMENT-FORUM / Bengt Ingerstam

KONSUmindre      KONSUMENTSAMVERKAN

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


NO SUGAR

21 april 2013

2013-04-21

ANTI-SOCKER

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/04/21/anti-socker/


GRÄNSLÖS BLUFF

10 april 2013

2013-04-10

100% nötkött

 

HALALmärkt

 

innehöll GRIS

nötsalami

Nu är det klart. Livsmedelsverket rapporterar

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Griskott-i-halalmarkt-korv/

”Livsmedelsverkets analys av gris-DNA i nötköttprodukter visar att en salami från Slovenien, märkt ”Halal” innehåller cirka tio procent griskött trots att det inte anges på ingrediensförteckningen. Totalt har Livsmedelsverket analyserat 99 produkter och nio innehåller odeklarerat griskött, åtta av dessa är under 1 procent, varav sju under 0,1 procent.”

Kommentar:

Av 99 produkter innehöll endast 9 odeklarerat griskött, nedsmutsning kanske mera än fusk, 8 av dessa under 1 % och 7 av dessa t o m under 0,1 %. Alltså 1 av 99 hade mellan 1 och 0,1% griskött, medan en var medvetet ihopblandad, kriminellt agerande, resten tyder på brister i hygienen. Dra inte alla över en kam, men det är bra att Livsmedelsverket nu kollar upp så blir det kanske ordning på torpet. Men de kriminella får vi inte bort utan att bura in dem, stänga fabriken, stoppa importen och att vi konsumenter har bilden/märket i minnet och  ”LÅT STÅ” dvs köp inte. Konsumenternas straff är omedelbart, stopp direkt i butikerna.

Vi kompletterar under dagen. Ja det blev inte mer då nästa stora skandal dök upp om 50 000 ton kött som ska spåras efter larm från Holland: SLV slår till under onsdagen, än är allt hemligt.

Men vi kan väl lägga ut FINDUS kampanj för att återupprätta förtroendet, från SR Studio Ett:

Charmkampanj iscensatt av livsmedelsindustrin

Publicerat: tisdag 9 april kl 10:02, Studio Ett

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5498988

och Expressen

http://www.expressen.se/kvp/charmoffensiven-ska-skyla-over-skandalen/

####################################################################################################################

Är KONSUMENTERNA till för att luras?

Eller ska vi bestämma vad vi BEHÖVER?

Välkommen med i organisationen som vill prioritera

NYTTIGT – ÄRLIGT – HÅLLBART

och inte allt fusk och lurt

Tillsammans

är vi starka

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/18/tillsammans-ar-vi-starka/

Vi kan faktiskt TJÄNA PÅ ATT VETA – tillsammans

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/21/de-forsta-1000-nya-medlemmarn-far-en-present/

###########################################################################

Följ bloggen i kronologisk ordning här:

https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida:
http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


FUSKMAT – morötter i stället för NÖTKÖTT

09 april 2013

2013-04-09

VI LYFTER

PÅ LOCKET

 m

hästkött eller nötkött

torsk eller alaskatorsk

tonfisk eller smörfisk

smör eller margarin

ja vad är det i den färdiglagade maten?

Fuskmat eller matfusk eller lurmat eller skräpmat?

Eller blandad kompott som Findus fisk med mask!Det finns att välja på!

http://www.expressen.se/nyheter/barnfamilj-hittade-mask-i-findus-fisk/

Men hade du tänkt dig Morötter i stället för nötkött?

Vi lyfter på locket och granskar olika maträtter och vad hittar vi?

FINDUS köttsoppa

 2905.Findus köttsoppa.20111120.cut

FINDUS klassisk LURPRODUKT – KÖTTSOPPA

06 mars 2013  (klickbar länk ovan)

Direktlänk testet:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/11/20/kottsoppa-med-gronsaker-i-massor/

Uppvägda ingredienser: 171 g ”buljong”,  256  g grönsaker, mest morötter  47 g nötkött.

Dygnskostnad 264:- för 2400 kcal!

fuskgrädde

Lever vi tryggt i vårt

VÅRT SVENSKA MATLAND

16 mars 2013  (klickbar länk)

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/16/vart-svenska-matland/

Lista på ”Konsumenter granskar” får medlemmarna löpande men här kommer strax ett prov på ett antal tester

Är KONSUMENTERNA till för att luras?

Eller ska vi bestämma vad vi BEHÖVER?

Välkommen med i organisationen som vill prioritera

NYTTIGT – ÄRLIGT – HÅLLBART

och inte allt fusk och lurt

Tillsammans

är vi starka

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/18/tillsammans-ar-vi-starka/

Vi kan faktiskt TJÄNA PÅ ATT VETA – tillsammans

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/03/21/de-forsta-1000-nya-medlemmarn-far-en-present/

###########################################################################

Följ bloggen i kronologisk ordning här:

https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida:
http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤