MILDA MAKTER nu igen

11 december 2011

2011-12-11

i serien ”Konsumenter granskar”:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/granskar/granskaridx.htm

Fick napp igen när jag kollade några MILDA-produkter. Även i ”Gourmet-sortimentet”.

Läs innehållsförteckningen!

Och så ska det lagas mat och vispas!

Vart tog snacket vägen om att undvika mättade fetter? 17 av 20 är ordentligt ”mättat”

Lär mer här vad härdade fetter innebär:

http://konsument-forum.se/TI/Fokus_pa_transfetter_ar_bra_men_missar_malet.doc

Alltså:  KÖP  EJ


MILDA MAKTER

06 december 2011

2011-112-06

I serien ”Konsumenter granskar”:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/granskar/granskaridx.htm

Så fort jag ser namnet MILDA blir jag skeptisk och får ofta ”napp”. Så även denna gång, med MILDA fraiche, ett försök till imitation av CREME FRAICHE.

Läs innehållsförteckningen!

Notera att de tvingats använd HÄRDAT VEGETABILISKT FETT och en massa annat för att få ihop produkten.

Lär mer här vad härdade fetter innebär:

Transfetter bara en del i hela matfettsproblemet

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/matfettsprbl.htm

Härdat fett är värre än transfetter

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/varreantransfett.htm

Alltså:  KÖP  EJ


Stort framsteg även i dag – EU Parlamentet röstat igenom bättre krav på märkning

06 juli 2011

Tydligare märkning av livsmedel efter Europaparlamentets ja

Ur nyhetsarkivet 2011-07-06 http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Tydligare-markning-av-livsmedel-efter-Europaparlamentets-ja/

Framgång på många områden:

Sammandrag:

Europaparlamentet röstade i dag igenom nya regler för hur livsmedel ska märkas. De innebär flera förbättringar för konsumenterna – bland annat ska texten i märkningen bli lättare att läsa och näringsdeklaration blir obligatorisk.

Kommentar:

Ja EU-processen är inte snabb, detta arbete har många år på nacken och ska tydligen ta ännu tre år för att vara införda. Förhoppningsvis är producentledet snabbare och inför reglerna frivilligt så snart de kan, för att dels vara klara och dels uppfylla konsumenternas gamla krav.

Många förbättringar

Två viktiga nyheter i de nya märkningsreglerna är att det ska bli lättare att läsa märkningen, bland annat krävs att lilla ”x” ska vara minst 1,2 mm utom för mindre förpackningar där kravet är 0,9 mm, och att de flesta livsmedel ska förses med uppgifter om näringsinnehåll.

Några andra exempel är:

  • Ingredienser som kan orsaka allergi ska lyftas fram i ingrediensförteckningen med till exempel fetstil eller kursiv stil.
  • Det måste framgå i ingrediensförteckningen när nanomaterial ingår i livsmedlet.
  • Infrysningsdag ska anges på kött och fisk.
  • Vegetabiliska oljor och fetter ska anges i klartext.
  • På några års sikt ska ursprung av kött av svin, får, get och fjäderfä anges. Detsamma gäller om huvudingrediensen inte kommer från det land där själva livsmedlet framställs, som när utländska blåbär ingår i sylt som görs i Sverige.

Kommentar:

Det går verkligen åt rätt håll, även om det går sakta, men de är ju många som ska prata ihop sig där nere i Bryssel. Det vi applåderar mest är nog att äntligen ska vi få veta vilka oljor eller fetter man blandar i vår mat. Redan runt 1995 ställde vi (Konsument-Forum) kravet på ursprung av vegetabiliska oljor: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/markning/markdags.html

Läs mera om märkning av fett:http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/markning/markfett.html

2006-08-11 Gjorde vi en enkät: Enkät: Vill du veta vilket fett som döljer sig bakom beteckningen vegetabiliska fetter?
Resultat: 92 procent av alla 600 svar vi fått på enkäten, som vi gjorde under veckorna 33-34, 2006, gav klart besked, tala om vad det är för fett som döljer sig bakom beteckningen vegetabiliskt fett”. http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/enkater/enkat_fett_resultat.htm

samt pressmeddelandet: http://www.konsumentsamverkan.se/press/bojkottavegfett.htm

Fortsatt arbete

Kommissionen ska fortsätta att utreda några frågor. De handlar om

  • eventuell obligatorisk ursprungsmärkning också för annat kött, mjölk, ingredienser som utgör mer än 50 procent av livsmedlet samt kött när det ingår som ingrediens i ett annat livsmedel, exempelvis köttet i falukorv
  • märkning med ”kan innehålla spår av”
  • märkning för vegetarianer och veganer
  • transfetter i maten

De nya reglerna ska tillämpas efter tre år utom för näringsdeklarationen där reglerna inte behöver tillämpas förrän om fem år.


PRISVÄRT och KVALITETSKRAV del 2

27 mars 2011

PRISVÄRT ur andra perspektiv än priset – KVALITETSKRAV

Detta är en första skrivning. Var med och utveckla, skicka kommentarer per e-post till KONSUMENT-FORUM    konsument-forum@konsumentsamverkan.se

De rent prismässiga aspekterna har vi behandlat i ett eget inslag, där jämförelser mellan butiker, mellan förpackningsstorlekar i samma butik har gåtts igenom. Här kommer nu aspekter av annan karaktär, som vi kan väga in i begreppet PRISVÄRT, alltså där vi värdesätter kvalitetsaspekter av olika slag, svåra att kvantifiera i kronor, men som ändå kan värdesättas. Detta blir nog den svåraste biten att utveckla, men låt oss konsumenter ändå göra ett försök, ingen annan kan troligen göra det, då det är subjektiva värderingar som också varierar mellan oss medborgare/konsumenter.

När vi skriver EKO menar vi KRAV och Ekologiskt enligt EUs regler. Sigill är inte ett märke för ekologsikt men har strängare regler än marknaden i övrigt i vissa avseenden.

Många vill slippa GMO i maten och över huvud taget.

Då är en del av lösningen att handla EKOLOGISKT. Hur mycket energi ska vi lägga ner på att bli av med GMO? Alla kan inte eller orkar inte engagera sig i kampanjer mot GMO, men välj då i alla fall EKO eller Sigill, så har du gjort ditt val som påverkar. Det är en aspekt på PRISVÄRT!

Tidigare gick Bergendahls ut med att de endast tog in kött, där GMO-foder garanterat inte använts. Bråket med Livsmedelsverket pågår fortfarande, om begreppet GMO-fritt, men vi konsumenter begrep vad de menade i alla fall.

Nu kommer SCAN med kött från grisar som inte fötts upp med GMO-foder, så fortsätt att bojkotta importerat griskött och t o m svenskt griskött där det inte klart framgår att det är ”GMO-fritt” (uttryck som SLV inte gillar, men vi begriper!).

Även ICA måste här gratuleras för deras ICA Selection, där man klart deklarerat ”kött från grisar uppfödda med GMO-fritt foder”.

Vill du ha svenskt griskött och vara säker på att grisen sluppit äta GMO-foder? OK då är EKO-grisen ett prisvärt val. Den prispressade svenska eller importerade till lågpris betyder ju inte att det är rätt pris, det är manipulerat, inte prisvärt. Gör det ekonomiskt prisvärt, genom att dryga ut t ex grytan, mindre mängd kött med mera tillbehör, bönor, squash, vitkål, lök, morötter, palsternacka, rotselleri eller bladselleri, ja det finns massor att dryga ut köttet med!

Ett samlat index om GMO finns på:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html

Vem vill inte slippa E 621 Glutamat i maten du köper,

orkar du inte leta? Inte alltid står E-numret utsatt utan andra namn som natriumglutamat, smakförstärkare används. Välj EKO då, där ska det inte finnas industriellt tillverkad glutamat.

Vill du veta mer om glutamat, se vår sammanställning på: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/msgindex.htm

Vi alla vill väl ha mat som inte odlas på slamgödslad åker

Välj då EKO så får du bättre mat och värnar om åkermarken, allt på en gång.

Mer info om slamspridning på åkermark kqan du läsa på:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/slammet/slamindex.html

PRISVÄRT är också varor utan färgämnen!

Håller du koll på vilka ämnen du ska undvika? Nej det är förståligt. Gå den enkla vägen – Välj EKO.

Vill du läsa mer om de s k azofärgämnena, gå in på:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/azo/azoindex.htm

Bekymrad över alla onödiga tillsatser.

Ditt val är också då EKO, så är du av med det problemet också! Alla tillsatser är inte farliga, men en bra gallring görs genom KRAVs regler.

Mer om och en bra allmän artikel om tillsatser finns här:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/5mytertillsats.html

Vill du undvika Artificiella sötningsmedel?

Aspartam och andra sötningsmedel, läs mera på:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/sotningsmedel.htm

Vi vill ha fetter som är säkra, hälsosamma och naturliga

Valet är enkelt, smör och bredbara blandningar baserade på smör (grädde) och rapsolja,  alla industriella fetter som margariner, lättmargariner, samt flytande margariner undviker vi.

Läs hela avsnittet ”Debatten om fetterna”

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/fettdebatt/matfettidx.htm

Den berömda debatten om transfetter

Läs samlingsindex på hemsidan om Härdade och delvis härdade fetter:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/hardfettindex.htm

Transfetter bara en del i hela matfettsproblemet

Härdade och delvis härdade fetter med industriella transfetter
Undvik alla fetter med upplysningen ”härdade eller delvis härdade fetter” Se mera på vår svarta lista: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/hardat_lista.htm

Oss veterligen ska de inte finnas i KRAV i vart fall, men det finns ett margarin med KRAV märke, så undvik det. Vi får inget vettigt svar av KRAV!

Vi kräver att få veta vad som döljer sig under begreppet ”Vegetabiliska fetter”

Varför får vi inte veta var de
vegetabiliska fetterna kommer ifrån?

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/ursprvegfett.htm

Palmolja i våra livsmedel

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/palmolja/palmoljndex.htm

Vi köper inga produkter där man döljer ursprunget under beteckningen ”Vegetabiliska fetter” så har vi löst det problemet.

Vi vill veta varifrån fisken i våra fiskdiskar kommer

få stopp på utkasten (bifångsterna) som bara kastas över bord samt stopp för tjuvfisket. Vi är medvetna om att allt måste göras för att värna om beståndens bevarande och uppbyggnad. Haven är vår primära livsmedelskälla och ger oss det förnämliga långkedjade Omega-3 fettet. Utan haven drabbas även livsmedelsproduktionen på land.

Vi kräver NÄRFISKAT i våra fiskdiskar http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/fiske/narfisket.htm

samt KRAV och MSC-märkt fisk.

Se vår Gröna lista http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/fiske/gronalistan_fisk.htm

och översikten på hemsidan om FISKE

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/fiske/fiske.html

Vi engagerar oss och frågar i diskarna och väljer fisk där vi vet varifrån den kommer, för att medverka till ett hållbart och uthålligt fiske.

Vi vet att vi betalar all reklam och vill begränsa den

både mängden som dränker oss, bilagorna i en massa tidningar, radio och TV och på alla möjliga ställer (Red Bull på idrottsmän)

Vi vill slippa reklamen i brevlådorna, tackar NEJ på brevlådorna

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/reklam/reklamindex.html

Vi betalar reklamen, den är inte gratis!

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/uppror.htm

Marknadsföring och reklam (allmänt)

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/mfindex.html

Här ska ytterligare avsnitt komma in, även om djurskydd och omsorg. Saknar du något viktigt så maila oss.


Industrin tillverkar inte TRANSFETTER

26 mars 2011

Man tillverkar inte

transfetter!

En mängd missvisande inlägg har senaste tiden setts i pressen och en massa bloggar. Frågan om lagstiftning mot transfetterna är en missuppfattning, därför kommer här en kommentar för att klarlägga vad man ska ingripa emot.

Industrin tillverkar inte transfetter, däremot producerar man härdade och delvis härdade fetter som ger en del biprodukter, bl a transfetter. Det är inte transfetter man är ute efter, men man ”får dem på köpet” samt ett antal andra obehagliga biprodukter. Fullhärdade fetter innehåller nästan inga transfetter men man har velat avbryta härdningen vid en viss punkt för att få rätt smältpunkt, då har man fått fram delvis härdade fetter. Det görs t ex för att användas i choklad som ska smälta så snart det kommer in i munnen. Så kommer transfetter in i bilden, man tvingas acceptera det, men det är alltså inte primärt som man ”tillverkar” transfetter. Fullhärdat är fettet riktigt hårdsmält och måste därför blandas ut med vissa oljor.. Man använder delvis härdade fetter också för de har en längre hållbarhet men också för att man kan göra det av de billigaste vegetabiliska oljorna.

Det är alltså helt fel och att ”missa målet” när man kräver lagstiftning mot transfetter, däremot helt OK att vi som konsumenter kräver att få livsmedel som inte innehåller dessa industriella transfetter.  Livsmedelsverket borde ge ut rekommendationer som inte medger industriella transfetter i färdiga produkter och förbjuda härdning av fetter för livsmedelsändamål. Däremot kan det tillåtas för tillverkning av skokräm och smörjfetter. Alltså kan inte regeringen ingripa, då gör man sig skyldiga till att lagstifta om något man inte har en aning om vad det är.

Läs mera här i Bengts nya blogg

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/18/riksdagen-vill-forbjuda-transfetter/

Läs en genomgång om just vad som händer vid härdning av billiga växtoljor

Vilseledande information om de härdade och delvis härdade fetterna

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/vilseledande.htm

Härdade/delvis härdade fetter i livsmedel

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/hardfettindex.htm

2008-04-09 Pressmeddelande – Transfetter bara en del av hela matfettsproblemet

http://www.konsumentsamverkan.se/press/matfettsprobl.htm

2008-04-09 Transfetter bara en del i hela matfettsproblemet

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/matfettsprbl.htm


Riksdagen vill förbjuda transfetter

18 mars 2011

”Det blir ett förbud mot transfetter i mat. Det beslutade riksdagen i dag. Men det blev ingen omröstning – regeringen la sig och undvek därmed ett synligt nederlag mot den samlade oppositionen.http://www.dn.se/nyheter/politik/riksdagen-vill-forbjuda-transfetter”.

Så skrev DN i går 17 mars 2011 och berättade varför Alliansen inte tog strid med oppositionen, rent taktiskt för att undvika ytterligare ett synligt nederlag.

http://www.dn.se/nyheter/politik/riksdagen-vill-forbjuda-transfetter

Så här skrev Aftonbladet 18 mars

Nu blir det förbjudet med transfetter i Sverige

http://www.aftonbladet.se/halsa/article12748839.ab

Det beklagliga är att man bara plankade vad Danmark har gjort men vi får ha kvar de ”härdade fetterna” med allehanda rester, värre än transfetterna.

Läs vad vi skrev häromdagen i ärendet.

Transfetter eller härdade fetter

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/02/transfetter-eller-hardade-fetter/

Det är nu bara en dellösning man åstadkommit, kvar lämnar man åt oss konsumenter att bojkotta alla produkter där man anger ”härdade, eller fullhärdade fetter” som då visserligen inte innehåller transfetter, men en massa annat som t o m kan vara värre. Det är ju inte sådana fetter vi vill ha i vår mat.

Det finns mycket mer att läsa på vår hemsida och vår svarta lista kommer att finnas kvar, där produkter med både de delvis och fullhärdade fetterna finns med. Dags att uppdatera den, så hittar du sådana produkter, så meddela oss.

Nu har även Karin Bojs tagit sig tid att kommentera riksdagens beslut, och av texten att döma är det DN som gjort jobbet och påverkat bl a Livsmedelsverket i väsentlig grad. Informationen om ICAs popcorn och Steen Stenders test gick inte riktigt till som skrivs här, sanningen känner vi väl till.

Men var finns informationen om härdningsprocessen? Det var just media som överdrivet satte fokus på transfetter och glömde processen!

Karin Bojs: Farligt transfett blir förbjudet

Publicerad 2011-03-20 09:24

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-farligt-transfett-blir-forbjudet

Vill du läsa mer om vad som hänt på området ”Härdade fetter i livsmedel” så kan du läsa på vår hemsida vad vi publicerat här:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/hardfettindex.htm


Desinformationens dag

02 mars 2011

I dag 2 mars fick vi verkligen uppleva desinformationen dag. Redan i Gomorron Sverige fick vi i intervjun med professor Mai-Lis Hellenius verklig desiformation om fetter. Lyssna på länk

Dels ska allt baseras på vetenskap. Men forskarna är ju aldrig eniga. I synnerhet inte om fetter. Hon anser att vi inte behöver dra ner på fettet men byta fettkvalitet. Smart tackling!

Smör var inte bra, med sina mättade fetter och ”faktiskt” även innehåller lite transfetter (vilka?), har kraftigt kolesterolhöjande effekter (det säger ju allt färre forskare i dag!). Välj oljor, vegetabiliska, som sänker kolesterolvärdet, ska du steka så använd olivolja (tveksamt) på salladen linfröolja som är rik på Omega-3 (som vi inte kan omvandla och tillgodogöra oss).

Vegetabiskt fett bra för att få i sig det vi kallar essentiella fettsyror (hoppsan, kort form av Omega-3 som vi inte kan omvandla samt massor av Omega-6 som är allergibildande bl a).

Ät lax som är rik på Omega-3 (ja av just den långa varianten som vi har nytta av, men som uppföds alltmer på vegetabilisk föda och numera har lägre halt Omega-3, inget universalmedel alltså). Intervjuaren tog synnerligen partisk ställning för boken ”Smarta val”, som Mai-Lis och några andra på Livsstilsavdelningen på Karolinska har skrivit. ”All anledning köpa den här boken, ingen ursäkt för att inte köpa den, otroligt handfast ledning ….

Sen kom EXPRESSEN med flera varningar för hög-fett-kosten LCHF:

Larm: Fettdieten kan vara farlig

”Nu kommer nya forskningslarm om att LCHF, den så kallade fettdieten, kan vara farlig.
Dieten ökar risken för diabetes och kan ge hjärt- kärlsjukdom enligt rapporterna.
– Det är nya och intressanta resultat, säger Lena Ljungkrona-Falk vid Dietisternas riksförbund.”

(inte nytt, denna ovetenskapliga insamling av data har vi skrattat åt tidigare. Gammal attack frå dietisthåll!)

Anna Bäsén: Mer forskning behövs om fettkosten

”Trögtänkt, trött, grinig och förstoppad.
Det är några av de vanligaste biverkningarna de som testar LCHF-kost brukar klaga över.
Nu kommer alltså vetenskapliga rapporter som tyder på att fettkosten, kan ha allvarligare negativa hälsoeffekter. Man vet också att förhöjda blodfetter på sikt kan leda till förträngningar i blodkärlen, och hjärtjukdom.”

(Det håller inte de som provat med om)

Sen råkade jag köpa en bok på rean, ”Ät för hälsa” av Anna Selby. Tryckt 2007, så den är ju inte stenålder, men uppdaterad på fettsidan? Nej!

Citerar:

”Det finns tre typer av fett: mättat, enkelomättat och fleromättat. Mättat fett är den farligaste sorten som ökar risken för stroke, hjärtbesvär och viktökning. Det finns i kött från tamboskap och i mejeriprodukter, särskilt i smör och hårdost”

(kommentar: men var finns palmoljan, mycket mättad olja/fett? – Jo just i margarinerna! Om de fleromättade, samma ”nyttiga” effekter på bl a det dåliga kolesterolet, t o m rekommenderas solrosoljan!)

Ja det var mycket på en dag!

Måste vi inte ställa oss frågan, allt fler och oftare: Vem har rätt? Vem ska jag kunna lita på? Får man skriva i tidningar och böcker vad som helst utan garanti för att det är att lita på? En uppgift för oss som konsumentorganisation att arbeta vidare med, för näringslivet, media och myndigheter har vi upptäckt är inte att lita på i vissa ömtåliga frågor.

Läs Konsumenter granskarTransfetter eller härdade fetter

02 mars 2011

Frågan om de industriella transfetternas vara eller inte vara i vår mat, är en följetong.

Vi har aktivt jobbat med frågan sedan början av 2003 och startade kampanjen Härdade/delvis härdade fetter i våra livsmedel

2003-03-26 bl a genom att lansera Svarta listan med produkter som innehöll härdade eller delvis härdade fetter, (de senare är de som innehöll industriella transfetter).

Frågan är oerhört komplicerad eftersom det finns naturliga transfetter i produkter som kommer från t ex kons mjölk men också onaturliga som bildas vid industriell härdning av växtoljor/fetter. Vi har alltid hävdat att dessa industriella transfetter är skadliga och ska bort från maten, men det bildas ytterligare en del obehagligheter vid härdningen, alltså ska processen bort för fetter som används i livsmedel. I de s k fullhärdade fetterna finns inga transfetter kvar, men annat ”skräp”, därför ska härdningen bort.

Det har också legat i många parters intresse att blanda ihop begreppen, t o m våra myndigheter. Ofta drar man transfetter över en kam och tidigt i debatten om att ta bort transfetterna har man inte skiljt på industriella och naturliga. Nu verkar det som man i senaste förslagen börjat göra denna skillnad och det är bra, men inte tillräckligt.

I vår svarta lista ligger många produkter kvar, trots att de stora fabrikanterna bytte till andra fetter. Men det beror på att man gått över från delvis härdade till fullhärdade fetter och t o m gjort reklam om att de är ”fria från transfett”.

I september 2008 var debatten uppe och här finns mer att läsa i media, bl a Webfinanser:

Bengt Ingerstam: Ska transfetter förbjudas

Nu har frågan kommit upp i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott och bearbetats där och enligt uppgift under tisdagen ”enades” om att föreslå att regeringen ”snarast lägger fram en lagstiftning som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel” enligt meddelande från utskottet

Miljö- och jordbruksutskottet vill förbjuda transfetter i mat

citerar:

2011-03-01 15:11

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen lägger fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står bakom förslaget. Regeringspartierna reserverar sig.

Läs hela texten i meddelandet ovan. Det blir dessutom en debatt som sänds i Web TV den 16 mars. Länk finns till hur frågan behandlats och alla motioner som ingår i behandlingen.

Det är inget fel att bli av med de industriella transfetterna, men det blir troligen ingen lagstiftning om det. Bäst vore att hitta en lösning så att den industriella processen inte kunde användas för produktion av fetter för livsmedel. Den må duga för smörjmedel men inte i mat. Det borde man kunna få igenom på något sätt.

Det är i varje fall ett krav från oss konsumenter.


Margarinernas hälsosamhet ifrågasätts

10 december 2010

2010-12-10

Två allvarliga, ja t o m tre, invändningar mot margariner bör främst resas.

Det första och största är den stora mängden palmolja och palmkärnolja som ingår för att ge margarinerna sin fasta form. Unilever nekar inte till att de ingår, men vill ogärna skriva ut det på förpackningarna utan anger bara ”hälsosamma vegetabiliska oljor”. Efter alla varningar från just margarinindustrin för de mättade fetterna, framstår det som motsägande att så stor andel av de ”hälsosamma” ingredienserna just är mättade fetter. Flera kända professorer varnar också för palmojan i en artikel från 2007 i Aftonbladet:

Farliga transfetter ersätts av farlig olja

Palmolja ökar risk för hjärtsjukdom – och hotar sydostasiens sista regnskogar Publicerad: 2007-02-05

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/transfett-ersatts-med-farlig-olja_198225.svd

Det andra är de oljor som måste omestras för att kunna användas och där natriummetylat används. Används i Becel, Lätta och Milda. Omestrade fetter borde inte användas över huvud taget. Finns inte i smör eller Bregott eller liknande bredbara smörgåsfetter baserade på smör.

Den tredje faktorn är obalansen mellan Omega-3 och Omega-6 och där Omega-6 tillskrivs inflammatoriska effekter. Mängden Omega-6 kommer främst från växtoljorna från majs, solros och soja. Den Omega-3 som ingår i margariner är inte den nyttiga långkedjade formen som har sitt ursprung i alger och gräs och som vi får via fisk och gräsbetande djur.


Rösta om ”vem ska bestämma över din mat”

03 oktober 2010

Vem ska bestämma över din mat, vad du köper och vad du äter?

Alla parter vill bestämma över oss konsumenter.Alla parter vill bestämma över oss konsumenter. Det enda man vill låta oss göra är att betala och ta konsekvenserna, hälsomässigt och ekonomiskt.

Politiker vill att vi ska överlämna åt dem.

Myndigheter anser sig ha mandat att bestämma eller ge råd.

Handeln vill styra med reklam, prissättning och tillgänglighet.

Producenter vill styra med reklam, smaksättning, bygga varumärken och skapa marknadsandelar.

Forskare vill styra med påståenden om att de har rätt och ifrågasätta vad vi konsumenter tycker och tänker. Förädlingsföretag vill styra marknaden med patent och monopolsträvanden.

Även idéella organisationer vill att vi konsumenter ska köpa för deras syften (inte alltid fel!)

Är det så konstigt då att ingen vill tillåta konsumentorganisationer att delta i debatten, organisera konsumenter, vara språkrör för konsumenter? Nej det utgör ju ett hot emot alla andra intressen. Men nu med modern IT har vi äntligen möjlighet att vara med och höras och synas, samt att fånga upp opinioner. Vägarna är många, medlemskap, olika stödformer, namninsamlingar, omröstningar, hemsida, blogg och Facebook och liknande. En ny tid ligger framför oss, vi kan rösta varje dag, med varje krona, med mera kunskap i bakfickan och med gruppaktioner. Häng på nu!

Gå in på vår omröstning och säg din mening på www.voter.se

Valet är inte över! Valet är vårt! Vi väljer med kronor – varje dag!

Läs bakgrunden här:

City Gross sprider villfarelser