LJUGARBÄNKEN

17 november 2011

011-11-17

Vem vill du sätta där?

*  Blir du upprörd när du ser hur producenter eller butiker direkt ljuger eller indirekt far med osanningar, eller undanhåller sanningen i reklamen eller verkligheten, i kontakten med allmänheten i sina kundcentra eller på annat vis agerar ”olämpligt” gentemot oss konsumenter.?

*  Känner du maktlöshet när du inser att våra myndigheter inte alltid orkar eller kan vare sig hålla efter marknaden eller ingripa och förbjuda direkta övertramp?

Här ett exempel till att börja med!

Middagen är serverad! Smaklig måltid!

Köttsoppa med grönsaker är ju inte en lögn om man ser på påståendet att den är ”med grönsaker”, men långt ifrån sanningen när man påstår att det är en ”KÖTTSOPPA”. Det hör till vedertagna regler att man ska ange huvudbetåndsdelen först i namnet. De borde ha hetat ”Morotssoppa med vitkål, palsternacka mm och några bitar högrev ( 22 ST, 34 g av 550 g)

Så här ser analysen ut i vårt RESURS-INDEX där vi räknar om produkternas styckpris och kilopris till kostnaden i kronor per energin, 100 kcal, det man behöver för 1 timma om man räknar efter en dygnskonsumtion på 2400 kcal. Multiplicerar man då ”Klimat.index” med 24 så får man vad det skulle kosta att enbart leva på denna produkt i 1 dygn. För Bongs Köttsoppa blir det då 250:-.

Klicka här för större bild:

Värst är Knorrs Köttsoppa med 17:51 kr/ timma, vilket gör 420:- per dygn. Vi har tidigare gjort en totalanalys på denna produkt och lagt ut på bloggen:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/09/21/klimat-index-18-for-knorr-kottsoppa/

VAD GÖR VI NU DÅ, när vi börjar veta sanningen?

Vill du vara med  i en speciell konsumentpanel, som tipsar, röstar, och ställer dig bakom en direkt aktion mot ”syndande” företag där vi tillsammans direkt uppmanar dem att ändra sig?

Meddela oss via mail, ev också med ett konkret exempel. En första panel byggs upp via e-post för att utveckla aktiviteten, för att sedan ev via Facebook vidga den och skapa en omröstningsfunktion.

LJUGARBÄNKEN kommer att läggas öppen på en separat hemsida och tillåta kommentarer från den anklagade och möjlighet att få lämna bänken eller hamna på observationsplats.

Den kommer att ingå i KONSUMENT-FORUMs verksamhet, som garanterar att det är konsumenter som står bakom och inga särintressen.

DEN BYGGS PÅ DIG OCH MIG OCH ANDRA ENGAGERADE KONSUMENTER, DÄR ALLA HAR EN RÖST OCH INGEN KAN DOMINERA.

Häng med nu så vi blir många, just nu erbjudande 150:- för 1 års medlemskap och boken KÖKSSKOLAN som välkomstpresent. Det kommer också att löna sig. Gå men NU, så länge böckerna räcker. Läs hur här:

 https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/11/03/konsumentaktion-for-att-nagot-ska-handa/

Det är tillsammans vi kan uträtta något och mera hävda våra rättigheter och framföra våra krav och synpunkter.

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


KONSUMENTAKTION för att något ska hända

03 november 2011

2011-.11-03

Till dig som vill att något ska hända i samhället som vi tycker är viktigt och som gynnar oss som konsumenter!

KONSUMENTAKTIONEN

– en modern massrörelse

En organisation av oss konsumenter, men ändå en aktion!

När vi konsumenter/medborgare agerar, handlar, köper, byter, sparar, reparerar,

eller bantar, kan vi ibland uppfattas som olydiga, inte lojala mot alla intressen,

som gör allt för att få grepp om våra pengar.

Men om vi håller i våra pengar är vi ju bara omtänksamma om

vår ekonomi, vår hälsa, resurserna och vår miljö och vårt klimat.

Det är inte olydigt, men omtänksamt. Det är vår form av aktion.

Det är våra rättigheter.

Det är en kombination av medlemskap, hemsida, e-post, blogg och Facebook och kanske Twitter, som ska möjliggöra effektivitet på alla plan, olika områden, lokalt, mycket lokalt och centralt.

Lanseringen sker via FACEBOOK och e-post genom en vädjan till alla som läser det att sprida vidare informationen om detta medlemskap och KONSUMENTAKTIONEN via din egen Facebook-sida, e-post.

JUST NU! Specialerbjudande 1 års medlemskap inklusive boken KÖKSSKOLAN samt löpande medlemsbrev minst 2 ggr per månad

för endast 150:-

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/09/10/fa-boken-koksskolan-och-medlemskap-just-nu-for-150/

Betala in 150 kr på pg 35 03 71-1 – Konsument-Forum. Uppge namn och adress, samt viktigt e-postadress och telefonnummer.

Du hittar enkelt länkar till de tre sidorna på FACEBOOG,via Facebook-symbolen samt Bengts nya blogg i mittenkolumnen på vår

hemsida http://www.konsumentsamverkan.se

Tala med dina vänner, grannar, arbetskamrater, föräldrar i dina barns skola, skicka detta vidare också med e-post, så får vi snabbt fart på denna massrörelse. Intresserade av debatten om skolmaten just nu, hör av dig per e-post till b.ingerstam@konsumentsamverkan.se

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


Mjölken en kärnfråga i skolorna

24 oktober 2011

2011-10-24

Skillnad mellan lätt- och fetmjölk är enorm

Och dessutom en mycket inflammerad fråga.

Vem ska bestämma över vad våra barn äter, deras hälsa och hur ansvariga fattar besluten i skolledningen?

De måste lyssna på både föräldrar och elever och inte styras av kostrekommendationer som blir alltmer förlegade.

Se vår kalkyl här på länk:

http://konsument-forum.se/TI/Kalkyl_mellan_latt_o_helfet_mjolk.doc

Portionsstorleken beräknar man till 1,8 dl per elev. Kalkylen bygger på lokala priser och jämförelse i lokala butiker, korrigera därför för exakta siffror för lokala inköp.

Kostnaden per dl är i stort sett densamma i vår kalkyl för de två mjölksorterna, 6:99  eller 7:20 kr/liter (diff bara 2 öre per dl), men sen kommer skillnaderna:

A – Byter man helt enkelt ut lättmjölken mot fetmjölk (den röda) med bibehållen portion på 1,8 dl standardmjölk står barnen sig c:a 20 minuter längre än på motsvarande mängd lättmjölk, då den feta ger 60 kcal och den lätta ger 40 kcal/dl. Skillnad 36 kcal/portion och på 100 kcal/timma blir det c:a 20 minuter.

Fördel            ingen skillnad på portion, 1,8 dl, ingen merkostnad i inköpskostnad, står sig 20 min längre, mindre konsumtion av godis, läsk (snabba kolhydrater som ger fetma), bättre ork och koncentration

B – Byter man ut lättmjölken mot standardmjölken ger det barnen 108 kcal mot 72 för samma kostnad. Drar man samtidigt ner portionsstorleken till samma energimängd blir det 0,6 dl mindre och en lägre kostnad på 0:42 kronor, motsvarande en besparig på 35 %. (75:60 per elev och år =75000:- i en skola med 1000 elever)

Ev fördel        besparing på 35 % men bibehållen tid barnen står sig. Tveksamt om man lär eleverna minska mängden mjölk i glaset,.

C – Väljer man att servera samma mängd energi 108 kcal som i alternativ A, men med lättmjölk måste man servera 2,7 dl, alltså yttrligare 0,9 dl till, till en kostnad av 0:65 kronor mer. En fördyring med 50 %. Tveksamt om man lär eleverna öka mängden mjölk. (Merkostnad 117:-per elev och år eller 117 000:- per 1000 elever.)

Nackdel         fördyring med 54 % eller orkar inte barnen dricka så mycket och då står man sig inte lika länge, blir hungrig tidigare.

Så enkel lösning – alternativ A.

Kostar inget mer, men ger mättare och lugnare elever och ingen risk för ökad fetma, då snaskandet med snabba kolhydrater minskar. Skrämseln för de naturliga mättade fetterna är obevisad och omotiverad.

Läs en bra sammanfattning om forskningen och debatten hos Kostdoktorn:

http://www.kostdoktorn.se/mattat-fett-inget-att-oroa-sig-for

Myndigheterna är fel ute, lika väl som i fallet med matfetterna/margarinerna. Se blogginlägg:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/10/24/finns-det-nagot-argument-att-valja-margariner-i-skolmaten/

Namninsamling på riksplanet: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2818

Avsikt att begära tid hos skolministern när vi passerat 10.000 namn. Vi är snart där.

Hur kan man ta på sitt ansvar att bestämma över föräldrar och elever och riskera barnens hälsa?

Berätta det för skolledningen och kräv att få vara med och bestämma och ta ditt ansvar för ditt barn! Du har den rätten – och ansvaret!


Vårt dagliga bröd – i TV

18 augusti 2011

2011-08-17

Ett verkligt skakande program om matens roll i världen, världsekonomin och de politiska konflikterna skildras på ett initierat och avslöjande sätt i programmet av KORRESPONDENTERNA med titeln VÅRT DAGLIGA BRÖD idag 17 augusti 2011.

Presentation av programmet här:      http://svt.se/2.149893/1.2352714/del_9_matkrisen

Sänds igen i 4 repriser, kan också ses i SVT Play      http://svtplay.se/t/103500/korrespondenterna

Ironiskt nog hade samtidigt Svenska Dagbladet en debattartikel under BRÄNNPUNKT som jag kommenterat på bloggen:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/08/17/brod-annons-i-svd-brannpunkt-brannande/

med avsikten att få folk att förstå att de måste äta mera bröd.

Att odling är utsatt för väder  och vind är inte nytt, men mängden av översvämningar, långvarig torka och ökande erosion är faktorer som vi människor inte rår omedelbart över, bara indirekt genom påvekan av klimatet. Programmet belyste däremot två andra mera konkreta faktorer där vi människor är berörda, det är den ekonomiska spekulationen och den dramatiska ökningen av efterfrågan av majs för framställning av biobränslen till vår allt större bilpark.Visst påverkar detta matpriserna och därmed blir det storpolitik av matprisstegringen.

Men det finns en annan mycket stor världskris på gång, kolhydratexplosionen.

Mängden människor och husdjur har accelererat och efterfrågan av mera mat har därmed stigit med följd att priserna ytterligare stiger. Utbredd fattigdom gör också att efterfrågan på den billigaste maten, ris, majs, potatis, socker och soja ökar, man har inte råd med annat. Effekten av ökad konsumtion av snabba kolhydrater har gett oss problem med ökande fetma och diabetes, som belastar kostnaderna för sjukvården som direkt drabbar staternas finanser och så förvärras ytterligare världsekonomiska läget. Tänk efter, de krisade länderna i den nu uppblossande finansiella krisen är just länder med kolhydratbaserad konsumtion och fetare befolkning (USA och länderna runt Medelhavet). Delvis är detta att hänföra just till behovet av en ökande upplåning för att klara högre statliga utgifter för sjukvården. En av oenigheterna i USA handlar just om sjukvårdsreformen.

Detta är alltså ett stort världsproblem, som skapats av många ingående faktorer. Mat är alltså inte en struntsak medan politik inte enbart är en fråga om politik, utan sambanden konsumtion, produktion, efterfrågan samt spekulation – och befolkningarnas trytande tålamod med prisökningarna, politikernas oförmåga att hantera situationen och mäktiga krafter som ser maten som en säker inkomstkälla och som inte hotas av trender – mat är ju det främsta behovet för överlevnad.

Förstå då meningen med vårt grepp ”KONSUmindre” – vi kan ju börja med att dra ner på det som bara gör oss fetare och sjukare, mängden kolhydrater och mängden totalt.

Mer om det i ”operation OSTHYVELN”.

Att dessa frågor kan vara svåra att omfatta är ingen ursäkt varför vi inte skall fokusera dem och främst måste vi konsumenter göra det, för det kanske bara är vi som kan göra något åt situationen. Det räcker inte med goda råd från våra myndigheter.  Men visst kan vi kräva av världens ledare att stoppa spekulationen på livsmedel omedelbart.

När jag en gång besökte Konsumentverket och skulle presentera vår paraplyorganisation Sveriges Konsumenter i Samverkan (som numera läggs ner tack vare just Konsumentverkets partiska fördelning av bidragen och diskriminering av organisationen, som kanske inte passade in i det tidigare rådande partipolitiska läget) fick jag en kommentar: ”Men ni sysslar ju egentligen bara med matfrågor!” Mitt svar blev: ”Mat är mycket mer än mat, frågor om slipsar och leksaker är frågor som kan vänta för vår del!” Inte alla har insett matens roll i världen, politiken, konflikterna mellan länder, spekulationer inom världsekonomin och inte  minst hälsan och överlevnaden.

Läs mera här i några dokument från hemsidan:

Hållbar utveckling och globala miljöfrågor

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/hallbar/hallbarindex.html

Matkrisen i världen nu på FAO:s agenda

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/Matpriser/matkris.htm

I en värld i kris kan man ju undra om vi måste ha mera ost i skivad form i våra butiker och släppa ifrån oss 50:- mer per kilo, utan att få något mer för pengarna än slippa göra det vi kan klara själva med en OSTHYVEL!

I programmet kom just förslaget på mer lokal odling för egen försörjning upp, som en möjlig utveckling att lösa problemen. Tillbaka till ”do it yourself”.

Se också programmet om utvecklingen från matlagning hemma till industrimaten. VEM LÄRDE OSS att använda burkmat och EVE-margarin? Mycket avslöjande program om hur man styrt oss konsumenter. Kan nu ses på UR play: http://urplay.se/165056


Som prismedveten kan jag påverka

03 augusti 2011

2011-08-03 version 2  Bilderna på prisjämförelsen nu via länk på slutet!

Skilj på att jaga låga priser och att använda prismedvetenhet till att påverka.

Jagar man lägsta pris är man lätt fångat byte och det kommer ett avsnitt om det närmaste dagarna. Veckobladen har analyserats.

Som prismedveten har du initiativet och en realistisk konsumentmakt att påverka i en riktning som du sympatiserar med.

Du undviker att bli styrd och bli av med initiativet. Detta är viktigt även i det större sammanhanget. En armé utan vapen är maktlös, medan många medvetna och aktiva konsumenter blir en armé på marknaden med verkligt effektivt vapen, att använda köpkraften för att vända marknaden till både uthålligare och bättre för din egen hälsa och ekonomi.

Som en del i detta arbete kommer här ett urval priser och jämförelser. Vi tror att om man upplever att det lönar sig kommer flera att bli deltagare i armen för våra gemensamma bättre mål.

Det är många parametrar som ingår. Det mest i ögonfallande är jämförelsen mellan tre butiker. Dyrast är markerat i lila och billigast i rött, för samma vara. Ta t ex en bit Västerbottensost, där det skiljer 50% mellan butikerna. Har inget med kvalitet att göra, det är bara välja. Jämför man med färdigriven blir prisökningen 92% från billigaste alternativet, och det är väl inte fel att lära sig använda en god kvalitetsost, både att äta och att riva, från samma bit. Det finns allt för många dåliga och billiga färdigrivna ostar som man lockar oss med billigt i butikshyllorna.

Förpackningsstorleken är en annan parameter, i fallet Västerbottensost kan du välja att betala som lägst i viss butik 112:76 per kg medan minsta biten i fel butik kostar 241:82. Lär dig äta Västerbottensost i st f att bara köpa sporadiskt om det står angivett i något recept!

Färsk kyckling i en butik 29:90 medan en annan butik tar 40:90 per kilo, båda Kronfågel, helt jämförbar vara. Snacka om att slänga pengar i sjön!

Frusna räkor i en butik 69:- kilot medan en annan tar 129:- – båda lösviktvariant. Det är 86% dyrare i dyraste butiken.

När det gäller ansjovis, bara för att ta en produkt med en mängd varianter på märke, förpackningsstorlek och olika priser i olika butiker, blir valet mycket svårt.  Man kan glömma det värsta, den lilla burken på 55g med 30g innehåll och till ett pris på 516:67 pr kilo, medan 125 grams-burken (81 g filér) borde vara det minsta man köper (den går ju att spara i flera dagar som öppnad burk) i samma butik kostar 277:78 per kilo. I annan butik annat märke ligger priset lägst med 220:93 och någon smakskillnad kunde jag i alla fall inte märka. Här har vi en prisskillnad på 134% dyrare om man väljer fel.

När det gäller Bregott visar vår analys att du kan spendera 134% mer än nödvändigt, om du är lat och inte jämför. Varianten med havssalt är helt onödig, du kan om du vill hellre salta själv direkt på mackan. Du ska välja 600g burken för 38:16 kr/kg i st f 300g burken i fel butik för 63:33 kr/kg. 66% dyrare. Har du kylskåp är det inget problem, i annat fall ät mera fett, så kan du dra ner på kolhydraterna!

Nu får du bara några produktgrupper, men det är tekniken vi ska utveckla. Gå ihop några intresserade lokalt och kör det förslagsvis som en diskussionsgrupp. (Du kan få vägledning från oss!) Det är lika viktigt att vi blir medvetna konsumenter som att vi lär oss lite mer spanska. Avsiktligt har  jag inte tagit upp några frukt- eller grönsaker då det varierar så snabbt med tiden. Men har den nu redovisade metoden gjort att du byter butik, kan du bjuda på att någon annan butik kanske på någon vara är lite billigare. Det jobbet slipper du då. Är ni några deltagare i en studiecirkel/diskussionsgrupp kan ni ju också köpa storpack och dela, eller när det säljs 3 för XX kr kan man passa på. Att byta butik är inte fel, det sätter den friska konkurrensen i spel igen.

FINNS DET NÅGON SOM VILL HJÄLPA TILL ATT KOMPLETTERA DENNA FÖRSTA LISTA MED PRISERNA FRÅN CITY GROSS? I så fall kan vi komplettera upp listan.

Den som vill komplettera och göra en egen lista kan beställa ett neutralt formulär och då ta med flera butiker. I fortsättningen kommer sammanställningarna endast att vara tillgängliga för medlemmar.

Det finns flera hänsyn som tagits med i uppbyggandet av detta system, inga margariner t ex finns med. Här är inte priset av intresse, det är valet av fetter (t ex palmoljan) och de höga halterna av Omega-6 som gjort att vi helt enkelt avråder från köp! Godis lika dant, alltför många har redan problem med hälsa och vikt p g a för stor konsumtion av snabba kolhydrater.

Det är mera tekniken jag velat visa och utveckla, men här finns enormt mycket att göra, både påverka marknaden och saldot på ditt bankkonto, samt ditt välmående. Det är alltså inte en jakt på lågpris, utan ett sökande på rätt pris. Det kallar vi ”PRISVÄRT” och det påverkar handel och producenter, marknaden och din egen situation. Kombinera med vårt andra begrepp ”KONSUmindre” så blir resultatet snarlikt, inte minst för hälsan!

Detta avsnitt kommer att kompletteras allt eftersom, så gå in ibland och kolla. Tilläggen eller korrigeringarna kommer att visar överst, så du lätt hittar dem.

Här länk till hela dokumentet med prisjämförelserna nu inlagt

http://konsument-forum.se/TI/Improviserad%20priskoll%20juli%2027.slutred.doc

Så här såg bilden ut (del av 4 bilder) tidigare

 

Läs mer från hemsidan via länkarna här.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/salt/granskasalt.htm

http://www.konsumentsamverkan.se/konsumentnyckeln/Prisjamforelser/KPJ_salt_aug07.htm

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/Matpriser/jamforpris.htm

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/salt/saltidx.htm


Praktisk KONSUMENTMAKT

21 maj 2011

Ordet MAKT leder tankarna fel, det är inte maktkamp vi menar här utan mera ”EFFEKTEN” av det jag gör, spenderar pengar på, inhandlar eller röstar på.

  • Det är inte bara ord, det är också PENGAR. Dels när du köper någonting, då röstar du på antingen märket, fabrikanten eller varan och dess egenskaper.
  • Men som konsument/medborgare kan du också rösta vart 4:e år i politiska val
  • eller kontinuerligt och via medlemskap i en konsumentorganisation. Men då ska det vara en konsumentstyrd organisation och inte styrd av särintressen. Det finns sådana, både gamla och nya, politiskt orienterade eller ”ombud” för olika ideologier. Våra organisationer (i Samverkan) är Sveriges enda helt fristående och oberoende av andra intressen. Visst ska vi konsumenter få ha vår egen organisation och bestämma själva över organisationerna, såväl ideologin som inriktning och aktioner. Det är det systemet som vi kallar KONSUMENTAKTIONEN.
  • Det är också en fråga om att nå ut till vänner och bekanta eller arbetskamrater o dyl. I dagens digitaliserade samhälle går det blixtsnabbt. Vi behöver inte annonsera som förr i tidningar eller sätta upp lappar på anslagstavlor. Men därför är det viktigt att utveckla vår egen kanal för information. Därför ska vi nu utveckla systemet för att sprida vår röst, budskapet och informationen som vi vill ha fram. Varför inte kalla det DJUNGELTELEGRAFEN.

 Lite idéer om DJUNGELTELEGRAFEN

Vi har redan nu möjligheter att skriva ut papperskopior att dela ut eller sätta upp på meddelandetavlor, på jobb, i affärer, i skolan m m eller skicka papper per brev om vi vill.

De flesta har i dag e-post och kan snabbt skicka iväg ett antal mail till de vi vill nå, enkelt bara kopiera en text eller en länk och lägga i mailet eller skicka dokumentet som bilaga eller uppge en länk. Du lägger upp en egen sändlista för de du vill nå med upprepade mail.

Mer än hälften av oss medborgare (35% av våra medlemmar) är med på FACEBOOK och har egen krets av ”vänner”, som du kan nå genom att lägga ut ett meddelande så dina vänner kan läsa eller skicka ett meddelande (max 20) till dina ”vänner” och där finns också möjligheten att ”DELA” genom att kopiera ett viktigt meddelande och lägga på din Facebooksida och uppmana dina vänner att sprida vidare genom att ”DELA”.

Vi har just nu lagt ut som evenemang på FACEBOOK ”RÄDDA KONSUMENTSAMVERKAN” och lagt det till den 25 maj. 25:e därför att då får alla sin lön och visst får då en extra 100-lapp plats också.

  1. Kopiera eller ta bara länken och skicka ut via e-post till dina mail-vänner.
  2. Kopiera texterna från vår FACEBOOK och lägg ut på din FB-sida.
  3. Under helgen kan du hitta fler dokument i Bengts blogg, som kan användas för att informera eller motivera varför man ska använda en 100-lapp just nu den 25:e till den operationen. Ytterligare ett inlägg gör vi  under dagen på FB just för att hänvisa läsarna till bakgrundsmaterialet om hur Konsumentverket har ”hanterat” våra olika ansökningar.

Varför just nu och till den 25:-e?

Jo som du kan läsa på hemsidan http://www.konsumentsamverkan.se/radda/kommentar.htm

har KONSUMENTVERKET gjort allt för att eliminera oss och ge allt stöd till en annan organisation, som bygger på ett antal organisationer, som bl a LO, ABF, PRO, Handikappförbunden, Konsumentvägledarföreningen och Vi Konsumenter (samma namn som KONSUMENT-FORUMs tidning!) Redan förr-förra regeringen (S) gjorde vad dom kunde för att skapa en monopolliknande situation med som de kallade det ”EN stark konsumentrörelse”, b la a genom att föra över Råd & Rön från KOV till denna organisation, som då hette Sveriges Konsumenråd, men sedan bytte namn för att ställa till förvirring, till Sveriges Konsumenter (utan Samverkan!).

Alliansregeringen ställde till det när de tillträdda just genom att överlåta till KOV att sköta om ”sina konkurrenter – konsumentorganisationerna” och Alliansen har inte lyckats korrigera detta misstag, vi väntar fortfarande på en lösning, men den kanske inte blir klar till den 25/5 och

DÄRFÖR är det viktigt att göra denna aktion fram till den 25/5  för att undanröja skatteverkets hot mot oss. Vi (Sveriges Konsumenter i Samverkan) ska väl inte behöva ”snubbla” för runt 150 000 kronor! (Efter 4 års byråkratisk misshandel av KOV, för i början skyllande på ett oviktigt intyg om registrering hos skatteverket som arbetsgivare, som ”tydligen” kom bort på vägen därifrån till KOV!)

Med den moderna tekniken kan sådana här snabba aktioner klaras av, maila och skriv på FB omgående, så hinner minst 1000 nya medlemmar, för 100:-  bara,  (motsvarande 2 kg smör!) komma med och somliga kan ju spä på med gåvor eller lån. Skulle vi få klart med regeringen i dagarna så är det ju inte fel att ha fått 1000 nya medlemmar och ännu större resurser att jobba med.

1 000      nya medlemmar är alltså det akuta målet.
10 000    nya medlemmar betyder att vi åter öppnar kontoret i Stockholm med en mindre
               bemanning.
100 000  nya medlemmar betyder att vi blir Sveriges största och kraftfullaste riktiga och
               fristående konsumentorganisation, konsumentstyrd och inte styrd av särintresseorganisationer eller KOV eller staten! 
 

Det är ju upp till oss (en procent av befolkningen = c:a 100 000) att skapa oss en röst, en position, kanske också en vecko-tabloid, en roll att spela i samhällsapparaten så att man inte låtsas som att konsumenterna inte finns (bara via särintresseorganisationer).

Satsningen på KONSUMENTAKTIONEN med kampanj-orienterad verksamhet ger oss möjlighet att täcka in flera områden och specialfokusera frågorna utan att våra allmänna medlemmar som inte följer enstaka kampanjer ska belastas med alltför mycket information, därför kanske rätt att ha de två organisationerna, men i Samverkan..

Lite mer om vad som är på gång:

En viktig kampanj är också igång och ska spridas snabbt och det är UPPROP SKOLMAT som man stödjer genom ett medlemskap med kampanj-orientering. Läs mera: https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/05/10/956/

Under skollovet, som kommer snart är en del  viktiga saker att göra för att vara förberedda när skolorna startar igen. Har du barn eller barnbarn så är det viktigt att du på något sätt deltar i denna kampanj och stödjer den. Du får då kontakt med andra på orten och andra orter och mera detaljer hur man lägger upp det och går till väga. Det läggs inte på hemsidan av strategiska skäl utan delges endast initiativtagarna i de olika lokala ”skolmatsgrupperna”.

Liknande aktivitet byggs nu också ut för kampanj 2  OFFENTLIGA MATEN och kontakterna skapas just genom att du som känner för att skapa förändringar går med just i den kampanjen.

En stor framgång har vi nyss fått i kampanjen nr 6 NEJ TILL GMO, så nu är Sverige på väg, eller i stort sett redan är GMO-fritt. Vi fick även internationellt erkännande för det.  Du väljer den kampanjen om du tycker det vi gjort är bra eller för att fortsätta att hålla ångan uppe och förhindra nya tilltag av GMO-företrädarna.

Kanske inte ointressant kampanjen för att sänka våra matkostnader med 30%. Betalar snabbt av medlemsavgiften! Kampanj nr 8 BÄTTRE MAT BILLIGARE.

Det finns redan mycket material utlagt på KONSUMENT-NYCKELN (som endast medlemmar har tillgång till!)

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumentnyckeln/knyckelindex.htm

Börja att läsa Nu sänker vi matkostnaderna med 30 %” Där görs även tester, analyser och beräkningar. Så t ex läggs ut idag, 22 maj, en jämförelse mellan dansk billig fläskfilé och svensk PRISVÄRD läcker fläskfilé, godare än oxfile som kostar 399:- kilot.

Läs mer om alla kampanjerna på

Kampanj-orienterad verksamhet i KONSUMENTAKTIONEN

Du, jag och alla andra, väljer faktiskt vad vi ska satsa på och hur stor och stark vår gemensamma ”konsumentstyrda” organisation ska bli och hur fort!

Detta är 2:a  versionen och den läggs på bloggen, där man kan hämta hela eller delar för att sprida ut i DJUNGELTELEGRAFEN (via mail eller Facebook) omgående.

Synpunkter och idéer meddelas per mail till Bengt Ingerstam  på b.ingerstam@konsumentsamverkan.se

Hoppas att så många som möjligt ställer upp och gör fantastiska insatser på DIREKTEN.

”Ordförande Bengt”


RÄDDA KONSUMENTSAMVERKAN den 25 maj

21 maj 2011

Vi har just nu lagt ut som evenemang på FACEBOOK ”RÄDDA KONSUMENTSAMVERKAN” och lagt det till den 25 maj. 25:e därför att då får alla sin lön och en extra 100-lapp får säkert plats?

  1. Kopiera texten inkl länken och skicka ut via e-post till dina e-post vänner.
  2. Kopiera önskad text inkl länkadressen från vår FACEBOOK sida och klistra in den på din FB-sida där du skriver och tryck på  DELA.
  3. Under helgen kan du hitta fler dokument i Bengts blogg, som kan användas för att informera eller motivera varför man ska använda en 100-lapp just nu den 25:e till den operationen via KONSUMENT-FORUM.

Varför just nu och till den 25:-e?

Jo som du kan läsa på hemsida ”Rädda Konsumentsamverkan” http://www.konsumentsamverkan.se/radda/kommentar.htm

har KONSUMENTVERKET gjort allt för att eliminera oss och ge allt stöd till en annan organisation, som bygger på ett antal organisationer, som LO, ABF, PRO, Handikappförbunden, Konsumentvägledarföreningen, Vi Konsumenter (samma namn som KONSUMENT-FORUMs tidning!) Redan förr-förra regeringen gjorde vad dom kunde för att skapa en monopolliknande situation med ”EN stark kosnumentrörelse”, bl a genom att föra över Råd & Rön från KOV till denna organisation, som då hette Sveriges Konsumenråd, men sedan bytte namn för att ställa till förvirring med Sveriges Konsumenter (utan Samverkan!).

Alliansregeringen ställde sedan till det just genom att överlåta till KOV att sköta om ”sina konkurrenter – organisationerna” och Alliansen har inte lyckats korrigera detta misstag, vi väntar fortfarande på en lösning, men den kanske inte blir klar till den 25/5 och under tiden gör vi denna ”aktion” för att kunna stödja Sveriges Konsumenter i Samverkan.

DÄRFÖR är det viktigt att göra denna aktion den 25/5  för att kunna gå in och undanröja skatteverkets hot mot SKIS. Vi (Sveriges Konsumenter i Samverkan) ska väl inte behöva ”snubbla” för runt 150 000 kronor! (Efter 4 års byråkratisk misshandel av KOV, för i början ett oviktigt intyg om registrering hos skatteverket som arbetsgivare, som ”tydligen” kom bort på vägen därifrån till KOV!)

Med den moderna tekniken kan sådana här snabba aktioner klaras av, maila och skriv på FB omgående, så hinner minst 1000 nya medlemmar, för 100:-  bara,  (motsvarande 2 kg smör!) komma med och somliga andra kan ju spä på med gåvor eller lån. Skulle vi få klart med regeringen i dagarna så är det ju inte fel att ha fått 1000 nya medlemmar och ännu större resurser att jobba med.

TÄNK Vilken liten uppoffring det krävs för att ha kvar en fristående konsumentorganisation

Och om Kampanj-orienterad verksamhet i KONSUMENTAKTIONEN

Läs Mer om Operation 100-lappen

Du sätter in 100:- eller mer på KONSUMENT-FORUMs Plusgirokonto: 35 03 71-1

Märk talongen  med namnet på kampanjen, eller för större belopp ”gåva” och du blir automatiskt stödmedlem ”allmänt”!

Glöm inte ange e-postadress.


Kampanj-orienterad verksamhet i KONSUMENTAKTIONEN

10 maj 2011

KONSUMENTAKTIONEN

med Kampanj-inriktad verksamhet

ersätter tidigare version 14 maj 2011. (Denna version kan skrivas ut och användas som folder, att dela ut på papper).

Detta är de första kampanjerna du kan välja att stödja

i samband med inbetalning av de 100:- som stödmedlem i KONSUMENT-FORUM, väljer du vilken AKTION du vill stödja/vara del av/delta i. Vill du välja flera AKTIONER så multiplicera de 100:- med antalet AKTIONER, men glöm inte ange vilka. Du kan också stödja med valfritt belopp till den allmänna verksamheten utan specifik tillhörighet till någon AKTION.

Medlemmar kan också använda detta som ett GÅVOMEDLEMSKAP, (se inlägg daterat 28 juli) alltså ge bort ett medlemskap med stöd för viss kampanj.

Läs Mer om Operation 100-lappen

Du sätter in 100:- eller mer på Plusgirokonto: 35 03 71-1

Märk talongen  med namnet på kampanjen, eller för större belopp ”gåva” och du blir automatiskt stödmedlem ”allmänt”!

Glöm inte ange e-postadress. Det som inte får plats, som adress, tel och synpunkter kan du maila separat i samband med betalningen till

konsument-forum(at)konsumentsamverkan.se

Föreslagna kampanjer

2011-05-14 Version 3

1 – UPPROP SKOLMAT

Tycker du att det är viktigt att barnen i skola/förskola får en näringstät och naturlig skolmat med naturliga fetter som smör eller bregott/bregottliknande smörgåsfetter och helmjölk?

Tycker du det är viktigt att i första hand se till barnens hälsa och välmående och inte enbart prioritera kostnaden för skolmaten eller blint följa de alltmer ifrågasatta aktuella kostråden?

Då är du en av många som känner att nu måste vi ta tag i detta. Du får mera underlag och material att sprida här  Mer om skolmaten

Lättmjölken och sveket mot barnen och våra skattepengar

Tips just för AKTION SKOLMAT om aktuell utveckling:

100 000 medlemmar över landet med 9 miljoner konsumenter och vi får tillsammans något att säga till om!

Intresserade får tips och råd om hur man bäst går tillväga samt information om hur andra gjort och lyckats. Lista på lokala initiativ finns tillgänglig.

2 – OFFENTLIGA MATEN

Tycker du att de gamla och sjuka ska få en bättre och näringstätare mat, med naturliga fetter såsom smör och bregott/bregottliknande smörgåsfett och även helmjölk?

Tycker du att vi anhöriga kanske borde ta tag i frågan, så slipper ”offren” bli mobbade?

VI KRÄVER inflytande över maten i vården, såväl som
patient på sjukhus som äldre på vårdhem

Mer om maten i vården

3 – BORT MED MARGARINERNA

Tycker du att det ansvarsfullt att påstå att något är bra för hjärtat när vetenskapen i dag ifrågasätter det?

Tycker du det är rätt att bara peka på ”de nyttiga” fleromättade fetterna när de både är av fel sort, fel inbördes förhållande samt direkt skadliga? Tycker du det är rätt att ”slänga skit” på mättade fetter när margarinerna oftast är fulla med palmolja, mättat vegetabiliskt fett? Utan att ärligt upplysa om det!

Stödjer du just denna AKTION kommer mer detaljerad information även om specifika lokala aktioner för upplysning till ställen där mat serveras, som restauranger på väg och på jobbet.

Vi rapporterar löpande om vad som händer och nya forskningsrön.

Börja här: MARGARINERNAS HÄLSOSAMHET ifrågasätter vi
Sensationell vändning nu även i USA, låg kolhydrat för bättre hälsa
Margariner allmänt

Bojkotta Unilever och Procter&Gamble

4 – KRAV PÅ NYA KOSTREKOMMENDATIONER

Tycker du vi ska slavaktigt följa äldre och ifrågasatta kostrekommendationer, utan att ifrågasätta varifrån de kommer?

Tycker du det är rätt att så kategoriskt hålla kvar vid rekommendationerna både som myndighet och yrkeskår mycket beroende på prestige och definitivt inte med fokus på hälsoeffekterna?

Tycker du de tar sitt ansvar för medborgarnas hälsa i första hand?

Har vi någon riktigt objektiv instans?

Nej det är nog dags att vi lär oss själva och följer utvecklingen och fattar våra egna beslut efter vår egen övertygelse, när vi väl fått varierande information. Först var det mättade fetter som vi skulle dra ner, sen blev det socker och läsk, sen kommer nu tvivlen på fibrerna – vad kommer härnäst?

KOSTREKOMMENDATIONERNA måste förändras enligt rön från nyare forskning
Mer om kostrekommendationer

5 –  NEJ TILL SLAM

Vill vi ha samhällets avfall som gödsel på vår åkermark?

Tycker du det är rätt att sprida sånt som man inte vet konsekvenserna av?

NEJ TILL SLAM PÅ ÅKERMARK eller inblandning i gödningsmedel

SLUTA SPRIDA SLAM PÅ ODLINGSMARK
Mer om slam

Det finns vissa analyser vi önskar göra för att få belägg för kravet och tvinga fram ett stopp.

6 –  INGET GMO

Tycker du det är juste att sprida GMO till djuren som foder, när man inte kan sälja det som livsmedel för oss människor?

Tycker du det är korrekt att inte märka det på förpackningarna av den färdiga ”produkten”?

Tror du vi har hela sanningen idag?

INGET GMO-FODER TILL DJUREN eller SOM GÖDSEL TILL ÅKER DÄR MAT SKA ODLAS eller DIREKT INBLANDNING I LIVSMEDEL

BORT MED GMO I FODER till djuren
Om genmodifierad alfalfa    senaste GMO-fodret

7 – MINSKA REKLAMEN

Är vi inte tillräckligt trötta nu på all reklam?

Tycker du att det är rätt att reklamkostnaderna ska belastas produkterna och betalas av oss konsumenter?

Har du lust att jobba 3 månader extra enbart för att betala reklamen?

DRA NER PÅ REKLAMEN allmänt en anständig sak också med tanke på klimatet
Förbjud den oadresserade och gör den beställbar men tvinga inte den på alla oss som hatar den
Vad kostar reklamen

8 – BÄTTRE MAT BILLIGARE  (NYTT)

Tycker du det är rätt att vi får betala oskäligt mycket av en massa orsaker, som förpackningsstorlekar, kedjetillhörighet, ”smarta” kampanjer, felinformation, grad av ”förädling”, kosmetisk ”förädling” (se salt t ex)?

Tycker du det är rätt att man pressar inköpspriserna i kedjorna och säljer ”billigt” för att locka in oss i butikerna och sedan får kvalitetsvarorna stå för kostnaderna?

 

Börja att läsa  Nu sänker vi matkostnaderna med 30 %”

Löpande info kommer till deltagarna i denna AKTION

9 – VÅR HÄLSA och VÄLBEFINNANDE  (NYTT)

Vem vill inte må bra, vara frisk och funktionell, effektiv, pigg och kanske mindre ”viktig”.

Hur kan vi bara finna oss i att överösas med kostråd från olika intressenter, som bygger på förlegade ”gamla sanningar”. Vi har ju vilseförts bl a om de naturliga mättade fetterna i 40 år nu. Vi har lockats till en överkonsumtion av godis, läsk, bröd, och andra snabba kolhydrater och hålla nere fettkonsumtionen.

Vi ska komplettera löpande avsnittet  FOLKHÄLSA

Vem ska granska?

Det är dags att vi själva som konsumenter tillsammans börjar GRANSKA och hittar fram till, så nära vi kan, den objektiva och pålitliga uppfattningen, där inte särintressena styr..

KONSUMENTER GRANSKAR

Dags titta på alla dyra bantningsinstitut och klubbar och de olika lärorna. Allt för många som vill tjäna grova pengar på vår ohälsa!

Läs mera på avsnittet ”Debatten om matfetterna”    samt     ”Debatten om socker”

Kampanjstöden blir en indikator och stödens omfattning bestämmer insatserna och allt redovisas per kampanj.

Två viktiga orsaker till att vi valt att göra denna uppdelning av verksamheten är, dels ge möjlighet för flera att för en lägre avgift bli stödmedlemmar, dels genomföra en mer aktiv verksamhet med koppling centralt och lokalt och kunna samordna det bättre och undvika en oorganiserad mängd tillfälliga lokala initiativ som inte samverkar.

Kampanjstöden blir en indikator och stödens omfattning bestämmer insatserna och allt redovisas per kampanj.

Två viktiga orsaker till att vi valt att göra denna uppdelning av verksamheten är, dels ge möjlighet för flera att för en lägre avgift bli stödmedlemmar, dels genomföra en mer aktiv verksamhet med koppling centralt och lokalt och kunna samordna det bättre och undvika en oorganiserad mängd tillfälliga lokala initiativ som inte samverkar.

Kampanjstöden blir en indikator och stödens omfattning bestämmer insatserna och allt redovisas per kampanj.

Två viktiga orsaker till att vi valt att göra denna uppdelning av verksamheten är, dels ge möjlighet för flera att för en lägre avgift bli stödmedlemmar, dels genomföra en mer aktiv verksamhet med koppling centralt och lokalt och kunna samordna det bättre och undvika en oorganiserad mängd tillfälliga lokala initiativ som inte samverkar.

Viss information kommer att gå till alla medlemmar som KONSUMENT-NYCKELN. Däremot informeras varje kampanjstödjare om det som berör specifikt den stödda kampanjen.

Det krävs också mer än att synas på FACEBOOK, det krävs en organisation och det är vad vi avser med KONSUMENT- FORUM, men FACEBOOK blir ett ansikte utåt för att informera snabbt men också dra in flera medlemmar.

KONSUMENT-FORUM

Fristående och renodlad riksorganisation för konsumenter

Box 88

57722 HULTSFRED

0495-413 15  070-705 77 25

konsument-forum@konsumentsamverkan.se


NU är det rätt tid att visa att vi konsumenter har något att säga till om.

08 maj 2011

När konsumentministerns häromdagen tillsatte en utredning om mer för konsumenterna att säga till om och mera stöd för det, ÄR DET UPP TILL OSS att ta initiativet! https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/05/06/konsumentministern-tar-tag-i-konsumentbeskyddandet/

Vi ligger rätt i tiden för att just visa att vi vill ha mer att säga till om och visa att vi kan ”rösta med plånboken” som hon uttryckte att hon ville se mer av.

Men det handlar inte om att öka och ge mera upplysning och konsumentinformation från stat och myndigheter eller vissa stora särintresseorganisationer, som ska styra oss konsumenter.

Det är nu verkligen aktuellt att fråga sig varifrån får vi OBJEKTIV information? Ska man bara öka mängden ”upplysning” från myndigheter? Är den objektiv och pålitlig? Ta fallet Livsmedelsverket och deras propaganda man driver för mindre mättat animaliskt fett, mera margarin, mera bröd, potatis, ris och pasta! Fler och fler upptäcker att den bygger på numera ifrågasatta gamla vetenskapliga påstådda sanningen, medan allt fler vetenskapsmän motsäger den i dag. Vem är objektiv? Vem granskar Livsmedelsverket? Det är många som opponerar sig i dag. Men alla inblandade parter är faktiskt subjektiva. Det finns ingen färdig objektiv information. Är dietisterna objektiva? Är forskarna överens?

Nej OBJEKTIVITET finns inte.

Det närmaste till objektivitet skapar vi själva. Genom att granska, diskutera och få tillgång till många parters uppfattningar, är det upp till dig och mig att bilda oss en uppfattning som vi tror på. Jag kan fatta detta beslutet som konsument och jag tar ansvaret och betalar! Tillsammans kan vi hjälpas åt att komma en bit på väg. När jag fattar mitt beslut och väljer smör i stället för margarin, då har jag min uppfattning klar, den är för mig objektiv, odiskutabel.

Varken ICA, COOP, AXFOOD eller Bergendahls kan göra anspråk på att de säljer objektivt. De säljer det vi konsumenter vill köpa, men försöker påverka oss med reklam och prisdriver så subjektivt som möjligt.

Producentintressena är verkligen inte den objektiva parten. Se bara hur Unilever kan vilseleda och t o m ljuga, bara för att få sålt sina produkter. Vilket ansvar tar de för vår, din och min, hälsa? Men det finns undantag, Bergendahls senaste annonser om GMO-fritt griskött (som Livsmedelsverket gick i taket för, men var det någon som trodde att GMO var en ingrediens? Det var ju GMO i fodret! Det fattade vi väl alla.). Sen kom insatserna mot tillsatserna och nu är de igång mot att packa kött i gas som gör köttet segare). Sådan reklam kan vi se som nyttig konsumentinformation.

I vårt uppstartade projekt KONSUMENTAKTIONEN opponerar vi däremot mot påstått objektiva råd, regler, föreskrifter och påståenden. Vi börjar med att ställa frågan:

Vem informerar och vad är dennes avsikt och mål.

Alla har en avsikt, men när det gäller Livsmedelsverket verkar det inte solklart att det är för vår hälsas bästa, i vissa frågor – som fettet, kolhydraterna, tillsatserna.

Ett antal delkampanjer har vi föreslagit, men nu är det många som vill att vi lägger till kampanj nr 9 VÅR HÄLSA

Det skulle då omfatta granskning av kostråd, rekommendationer, forskningsrapporter, böcker, hemsidor, tidningar m m, men även floran av coacher och rådgivare, många med mer eller mindre höga arvoden. Inget fel att få ta betalt, men då är ansvaret ännu tyngre! En behövlig granskning är alla kostläror, dietprogram, bantningsklubbar eller konsulter. Det blir inte en pesons jobb men vi ska bygga ut ett samarbete med interna diskussioner, pressbevakning och enskilda synpunkter. Det blir en gruva att gräva i och i vissa frågor omröstningar, så man ser vart opinionen pekar.

Hälsan (eller ohälsan) är kanske en av våra största frågor och som drar enorma summor för vården och sjukdomsbehandling, inte minst mediciner (bör också ifrågasättas). Dessa kostnader bär vi alla via skattsedeln och det börjar bli kännbart. I USA bävar man för den ökande utvecklingen av övervikten och diabetes. Det kommer att finnas en gräns. Detta ä väl en oerhört viktig verksamhet att driva i samarbete, samt hitta vägen ut med informationen, identifierbar konsumentinformation som ”folk kan ha förtroende för”. Inom vissa gränser kan vi säkert komma med klara och odiskutabla ”råd” men det viktigaste är ända att det finns en debatt i grunden och att det är konsumentmotiv i bakgrunden.

 Eftersom vi alla är konsumenter är detta den egentliga basen för verksamheten.

Det går inte att ge denna delikata ”uppgift” till särintresseorganisationer, som fackföreningar, pensionärsorganisationer, djurskyddsorganisationer, elevorganisationer, föräldraorganisationer, miljöorganisationer, vegetariska rörelser, patientorganisationer, nykterhetsorganisationer och många fler. Alla har delar av intresset och gör bra insatser, men här skulle snarare ett samarbete vara bra, men den mest objektiva uppfattningen måste vi skapa tillsammans som konsumenter. Självklart finns och måste här finnas utrymme för individuella hänsyn. Visst kan vi påverkas av alla olika intressenter men de bestämmer inte den övergripande inriktningen på ”framtidens kost- och näringsråd”.

Vi har just startat en ny form av medlemskap med riktat intresse. Ett medlemskap kopplad till en viss kampanj alltså. Det är en ny form av information som ser dagens ljus. Vi som konsumenter har aldrig på allvar organiserat oss för att verka för att påverka, informera ur vårt perspektiv, vara en aktiv lobbyorganisation och ha ett genomtänkt budskap, för att höras på en arena där bruset överröstar budskapet.

Många skulle säkert uppskatta om det fanns en lättare väg att hålla sig informerad än att behöva läsa allt, lyssna på alla, gå till pappersinsamlingen med sådana enorma mängder ”reklam”. Men kanske just för att det kommer från en konsumentorganisation, där vi själva har ett väl genomtänkt gemensamt budskap, kanske vi lättare blir hörda och många fler kan sympatisera med innehållet och det borde förenkla inhämtandet av information. 100:- per år är en billig prenumeration och man kan dra ner på många ”facktidningar”.

 Men tysta konsumenter åstadkommer inget!

Vi har av taktiska skäl delat upp vår verksamhet, den traditionella finns kvar i Sveriges Konsumenter  i Samverkan (där också redan ligger en omfattande bas med material, fakta och debatt under Vår verksamhet och ”en översikt” http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/kampindex.html

medan den mera agerande och riktade nu läggs under KONSUMENT-FORUM, en av stödorganisationerna till den förra. Med en lägre medlemsavgift och ett ställningstagande i grunden formade vi begreppet KONSUMENTAKTIONEN– där det är vi som konsumenter som bestämmer.

http://www.konsument-forum.se/revolution.htm

Se vad som åstadkommits i kampanjen mot GMO

Kampanj nr 6 GMO

Går man med t ex för man vill stödja och agera för att GMO ska helt försvinna, både i importerade varor, livsmedel, läkemedel, skönhetsmedel eller i foder till djur som uppföds i Sverige, eller som importeras, eller att man odlar GMO för andra ändamål i Sverige eller vad det kan vara, ja då har man klart tagit ställning och vill verka för den frågan. Vi har ju redan efter alla år vi verkat mot GMO verkligen lyckats och det är väl en av våra lyckade kampanjer, när nu SCAN gick i spetsen och återinförde förbudet mot GMO-foder i grisuppfödningen. Den bojkotten vi utlyste i mars 2010 vållade stark opinion och vi fick mycket arga brev från både bönder och GMO-intressenter. Men det bidrog med all säkerhet till att branschen nu backar och har lyssnat på opinionen.

Ett bra exempel på en lyckad aktion.

En annan kampanj som vi tror kan få stort stöd och många anhängare är

nr 3 Bort med margarinerna!

Det berör indirekt skolmaten, den offentliga maten, hälsan, oss vanliga konsumenter och den förljugna reklamen, smygbloggandet m m. Men vi riktar här kampanjen just mot grundorsaken till både hälsoproblemen och bruket av produkten, samt den partiska informationen. Satsar man på den kampanjen så är man dels engagerad och vill agera, medverka samt huvudinriktad mot margarinerna. Kanske ska vi ta fram en liten dekal att applicera på något ställe i eller utanför en lokal, ett flygblad som du kan lämna på restauranger som bara serverar margariner, fast de ibland kallar det smör.

En kampanj som reda är fart på är

nr 1 Skolmaten.

Vi ser att det är lättare att engagera sin för den än allmänt i en övergripande konsumentorganisation.

Här var det några exempel på en utveckling som du och många andra kan delta i, vara med och bygga upp och engagera dig i. Det kostar inte mer är 2 kg smör om året! Operation 100-lappen kallar vi den och är en del i det nya greppet KONSUMENTAKTIONEN

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/05/10/956/

Var med nu snabbt och sätt fart på detta! 

Redan i dag kan du girera dina 100:- eller mer till

KONSUMENT-FORUMs plusgirokonto 35 03 71-1.

Ange vilken kampanj du vill vara ”fadder” för, samt e-postadress.


Konsumentministern tar tag i ”konsumentbeskyddandet”

06 maj 2011

Äntligen!

Hittills har ”konsumentbeskyddandet” varit något gammeldags, att ”hjälpligt” försöka hjälpa de stackars konsumenterna som råkat illa ut, drabbade av kriminella metoder, utmanande reklam, locktoner och fällor, vilseledande marknadsföring och reklam, ensidig prisfokusering, en marknad med våldsamt överflöd av både onödiga och snarlika produkter (t ex EMV), överförpackningar, gamla kostråd, kändisreklam och allt möjligt för att locka oss att behöva och för att effektivt ”plocka av oss pengarna” snabbt och ofta.

Det har mest handlat om att vi konsumenter ska ”konsuMERA” för andras bästa och inte KONSUmindre för vårt eget bästa. Menar här inte enbart fetmaskapande konsumtion utan även att handla ekonomiskt sunt.

Konsumentminister Birgitta Ohlsson skriver i en debattartikel i Göteborgs Posten ”Konsumentskyddet ska bli effektivare”

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.617768-konsumentstodet-ska-bli-effektivare

Hon avslutar med att hon vill se fler konsumenter ”som röstar med plånboken.” Ja däri ligger ju vår makt som konsumenter, det är så vi väljer var dag medan som medborgare väljer vi vart fjärde år vilka som ska styra både näringsliv och oss medborgare/konsumenter.

Hon skriver också att ”en fungerande marknadsekonomi kräver ett starkt näringsliv”, ja men också ansvarstagande. Men jag skulle nog gå längre och kräva en bättre ”marknadsdemokrati” där båda parter har något att säga till om. Så var det ju förr, när säljare och köpare kom överens.

Vår nuvarande skydds- och rådgivningsapparat är inte tillräckligt anpassad och proaktiv, opinionsbildande för den marknadsekonomi vi lever i idag.

Samtidigt tillåter regeringen att Konsumentverket godtyckligt får eliminera ett av Sveriges ”konsumentparaplyer”, Sveriges enda fristående och obundna och konsumentstyrda konsumentorganisation, som försöker växa med konsumenterna i ”styret” och med konsumenternas bästa i centrum. Myndigheten gynnar helt klart en monopolbildning bland organisationerna på grunder som är så godtyckliga att man häpnar och på smådetaljer som inte har stöd i direktiven.Upplägget är också omöjligt att leva med, med en så kortsiktig och osäker styrning, utan möjlighet att överklaga. Myndigheten har fått regeringens mandat att utdela dödsstöten för en organisation som verkat i 25 år! Kanske var det inte meningen, men så tolkade man sin rätt att med petitesser utdöma ”maxstraffet”.

Svårigheten att engagera konsumenter att själva ta ett större ansvar, gå samman i lokala grupper och på riksplanet agera för konsumenternas sak är enorm, efter årtionden med myndighetsbeskydd. Konsumenterna har inte klart för sig behovet av ta mera eget ansvar, 0att bygga upp sin egen organisation, vana vid att myndigheter och vägledningar och skuldsanerare sköter om oss konsumenter, staten har åtagit sig det så vi behöver inte bry oss. Förre statsminister Göran Person sa i en intervju för många år sedan: ”Vi har av tradition låtit fackföreningarna sköta konsumentorganiseringen.” Vi lägger ut den exakta texten på vår hemsida i morgon fredag och följer upp med mera avslöjanden under ny rubrik ”RÄDDA KONSUMENTSAMVERKAN”. Adressen är http://www.konsumentsamverkan.se

(Facebook tre sidor, se länkar från startsidan på webben)

Bengt Ingerstam,

ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan (blanda inte ihop oss med Sveriges Konsumenter som tidigare hette Sveriges Konsumentråd.)

Även Helsingborgs Dagblad har kommenterat

http://hd.se/ledare/2011/05/06/mer-makt-at-konsumenten/