KAMPANJ-ORIENTERAD VERKSAMHET I KONSUMENTAKTIONEN

01 maj 2011

Detta är ett förslag till de första kampanjerna du kan välja att stödja

i samband med inbetalning av de 100:- som stödmedlem i KONSUMENT-FORUM, eller som gåva för stöd till samma kampanj med valfritt belopp

Läs Mer om Operation 100-lappen: http://www.konsument-forum.se/hundralapp.htm

Du sätter in 100:- eller mer på Plusgirokonto: 35 03 71-1

Märk talongen  med namnet på kampanjen, större belopp än 100:- betraktar vi som gåva till kampanjen, är du inte redan stödmedlem blir du automatiskt det samtidigt.

Glöm inte ange e-postadress. Det som inte får plats, som adress, tel och synpunkter kan du maila separat i samband med betalningen till

konsument-forum(at)konsumentsamverkan.se

Föreslagna kampanjer

1 – UPPROP SKOLMAT

tycker du att det är viktigt att barnen i skola/förskola får en näringstät och naturlig skolmat med naturliga fetter såsom smör, bregott och helmjölk?

VI KRÄVER VALFRIHET I SKOLMATEN för mjölken och matfettet
Mer om skolmaten

100 000 medlemmar över landet med 9 miljoner konsumenter och vi får tillsammans något att säga till om!

http://www.konsument-forum.se/hundratusen.htm
Det kan bli lokala diskussionsgrupper av detta, som lokalt kan man uppvakta skolledningarna och politikerna och kontakta media. Vägledande material finns samt lista på lokala initiativ.
2 – OFFENTLIGA MATEN
Tycker du att de gamla och sjuka ska få en bättre och näringstätare mat, med naturliga fetter såsom smör och bregott och även helmjölk

VI KRÄVER inflytande över maten i vården, såväl som
patient på sjukhus som äldre på vårdhem

Mer om maten i vården

3 – BORT MED MARGARINERNA

MARGARINERNAS HÄLSOSAMHET ifrågasätter vi
Sensationell vändning nu även i USA, låg kolhydrat för bättre hälsa
Margariner allmänt

Bojkotta Unilever och Procter&Gamblettp://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/kartell.htm
4 – KRAV PÅ NYA KOSTREKOMMENDATIONER

KOSTREKOMMENDATIONERNA måste förändras enligt rön från nyare forskning
Mer om kostrekommendationer

5 –  NEJ TIL SLAM

VILL VI HA SAMHÄLLETS AVFALL SOM GÖDSEL PÅ VÅR ÅKERMARK?

NEJ TILL SLAM PÅ ÅKERMARK eller inblandning i gödningsmedel

SLUTA SPRIDA SLAM PÅ ODLINGSMARK
Mer om slam

Det finns vissa analyser vi önskar göra för att få belägg för kravet och tvinga fram ett stopp.

6 –  INGET GMO

INGET GMO-FODER TILL DJUREN eller SOM GÖDSEL TILL ÅKER DÄR MAT SKA ODLAS eller DIREKT INBLANDNING I LIVSMEDEL

BORT MED GMO I FODER till djuren
Om genmodifierad alfalfa

7 – MINSKA REKLAMEN

ÄR VI INTE TILLRÄCKLIGT TRÖTTA NU PÅ ALL REKLAM?

DRA NER PÅ REKLAMEN allmänt en anständig sak också med tanke på klimatet
Förbjud den oadresserade och gör den beställbar men tvinga inte på alla oss den
Vad kostar reklamen

KONSUMENT-FORUM  är en av stödorganisationerna till

SVERIGES KONSUMENTER I SAMVERKAN

INKOMNA STÖD REDOVISAS ÖPPET LÖPANDE PÅ KONSUMENT-FORUMS HEMSIDA.

Stödens omfattning bestämmer insatserna och allt redovisas per kampanj.

Två viktiga orsaker till att vi valt att göra denna uppdelning av verksamheten är, dels ge möjlighet för flera att för en lägre avgift bli stödmedlemmar, dels genomföra en mer aktiv verksamhet med koppling centralt och lokalt och kunna samordna det bättre och undvika en oorganiserad mängd tillfälliga lokala initiativ som inte samverkar. Dessutom belastar vi inte stöldmedlemmarna i KONSUMENT-FORUM med ”tidningar”, en massa utskick av allmän karaktär, som KONSUMENT-NYCKELN. Däremot får alla dessa stödmedlemmar tillgång till inloggningsuppgifter för att när man vill söka denna information och läsa när man vill och vad man vill. Man belastas alltså inte i sim mail-box utan kan välja. Däremot informeras varje stödmedlem om det som berör den stödda kampanjen, alltså mera specifikt och riktat.

I motsats sprids inte denna information till alla som är medlemmar i Sveriges Konsumenter i Samverkan och dit har betalt 200:- inklusive distributionen av KONSUMENT-NYCKELN.

NYTT!

Alla medlemmar i Sveriges Konsumenter i Samverkan kan välja att mera aktivt stödja en eller flera kampanjer, genom att ”stödja” direkt vald kampanj genom att betala för detta till KONSUMENT-FORUM.

Många vill säkert vara med och stödja, men kanske inte orkar engagera sig eller läsa så mycket, men tycker det är bra att viktiga saker görs och så här kan du stödja utvecklingen.
Det krävs mer än att synas på FACEBOOK, det krävs en organisation.

Läs mer om varför många måste vara motiverade att vi ska behålla en fristående och obunden konsumentorganisation i Sverige här

TÄNK! Vilken liten uppoffring det krävs för att ha kvar en fristående konsumentorganisation

Där finns tre förslag till flygblad där att välja och sprida vidare.

 Satsa en 100-lapp på en snabbare ”KONSUMENTAKTION”

Sprid dessa blad med information om KONSUMENTAKTIONEN till vänner och bekanta, samt du som eventuellt har FACEBOOK följ, sprid och dela

Konsumentsamverkan      KONSUmindre       Bengt Ingerstam

KONSUMENTAKTIONEN

Blivande samlingssida

KONSUMENT-FORUM i samverkan med

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Box 88, 577 22 Hultsfred.
Tel: 0495-413 15

E-post: konsument-forum(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsument-forum.se


100 000 nya medlemmar – nu i Operation 100-lappen

07 april 2011

100 000 medlemmar och vi får tillsammans något att säga till om!

En del av KONSUMENTAKTIONEN och i form av Operation 100-lappen.

KONSUMENT-FORUM tar nu upp iden och uppmanar nu till mobilisering av medborgarna, konsumenter, föräldrar och elever för den framtida skolmaten och maten i vården och valfriheten för fet mjölk och de naturliga animaliska fetterna, som smör och bregottliknande blandningar.

Vi öppnar här för en enklare version av medlemskap till en symbolisk summa, motsvarande 2 kg smör,
100:- som du sätter in på
Plusgirokonto: 35 03 71-1 – Konsument-Forum.

På många platser har man redan tidigare avskaffat valfriheten och begränsat tillgången enbart till lättmjölk och lättmargariner, men opinionen är stark för åtminstone valfrihet och barnen fördrar i regel Bregott eller smör före margarinet LÄTTA.

Frågan är nu mer akut än någonsin, då ett omfattande samarbete mellan olika myndigheter, Karolinska Institutet, Kost&Näring (kostchefernas organisation) dragit igång en stor verksamhet för att vara rustade till den 1 juli då lagen om hälsosam skolmat träder i kraft.
Se pressmeddelande 2011-03-29 från Skolmatssverige

Mycket ser bra ut men i bakgrunden lurar den heta frågan om mjölken och matfettet och vi är skrämda av vilka förslag som är inarbetade i materialet: vatten, lättmargarin, mera pasta, ris, potatis, gröt och müsli. Det är ju mot den moderna kostutvecklingen, där man nu anser att man ska minska kolhydraterna och införa mer av de mättade animaliska fetterna. Men frågan är ömtålig och nu kräver vi konsumenter, föräldrar och barnen – medborgarna – att få ”ett ord med i laget” och inte bara bli överkörda av myndigheterna, utan dialog. Det är inte förenligt med demokratiska principer i ett öppet samhälle att genomdriva så omfattande och viktiga beslut som drastiskt utmanar både den kommunala ekonomin som barnens hälsa utan en dialog med medborgarna och de berörda parterna.

9-15 maj är ett kritiskt datum. Kort tid för att bygga upp en stor och stark organisation som kan ställa rättmätiga krav, men bara att det blir en rörelse på gång, räcker och ger inflytande. Därför är det BRÅTTOM, 100 000 medlemmar snarast, i en riksorganisation som kan ställa kravet på en dialog innan man slösar bort en massa skattepengar på att öka behovet av mera sjukvård, lidande och mediciner. En riksorganisation som också kan vara lokalgrupper till hjälp och stöd och förmedla kontakterna mellan dem.

Det kan inte vara omöjligt att snabbt få till stånd denna mobilisering, vi har ju basen, en massa fakta på hemsidan, mängder av kunnigt folk som kan och vill hjälpa till. Men det krävs många fler medlemmar för att få en viktig röst och höras.

Vi öppnar här för en enklare version av medlemskap till en symbolisk summa, motsvarande 2 kg smör,
100:- som du sätter in på
Plusgirokonto: 35 03 71-1 – Konsument-Forum.
Glöm inte uppge även e-postadressen.
Mer information Bengt Ingerstam 070-604 77 25
Skillnaden mot 200:- alternativet är att här ingår inte utskick av KONSUMENT-NYCKEL, men du får tillgång till inloggninguppgifterna, så du kan läsa dem i arkivet eller via hemsidan

där avisering kommer under NYHETER. Detta är ett sätt att stödja för dig som kanske inte är direkt involverad.

Det vi tidigare lagt ut på hemsidan om skolmaten hittar du på: http://www.konsumentsamverkan.se/skolmaten.htm

Det är verkligen bråttom, vi måste bygga upp snabbt med flera som kan jobba praktiskt, frivilliga insatser eller på deltid, hjälpa till att sprida på alla sätt, vidga nätet med medlemmar och lokala grupperingar, dela ut flygblad lokalt, kontakta elever och deras lokala organisation, samla in pengar – för det här går inte att få effekt på utan resurser.

Följ utvecklingen snabbast via bloggen, enbart kategori skolmat:
https://bengtingerstam.wordpress.com/category/skolmat/
Bloggen allmänt: https://bengtingerstam.wordpress.com

Följ debatten också på Facebook Bengt Ingerstam eller Konsumentsamverkan

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED
Tel 0495-41315, 070-604 77 25
Web http://www.konsument-forum.se/ e-post konsument-forum(at)konsumentsamverkan.se


Massutfodring i vård och skola

31 mars 2011

Läste med skräck just nu ledaren i GP av Emma Wange: Kräv klara besked.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.588608-emma-wange-krav-klara-besked

Håller man fortfarande på att experimentera med att göra som man var på gång för en tid sedan, organisera så att vi bara skulle ha ett mejeri för hela Sverige?

Skrev ett blogginlägg för en tid sedan: ”Jag bävar för att bli gammal”

https://bengtingerstam.wordpress.com/2010/11/20/jag-bavar-for-att-bli-gammal/

Vi håller just på att mobilisera medborgare, konsumenter, föräldrar och elever för det som just offentliggjorts, d v s myndigheternas kampanj för att ha monopolet för definieringen av vad som är ”näringsriktig mat” inför att nya lagen träder i kraft 1 juli att skolmaten ska vara näringsriktig. I detta har man smugit in att barnen endast ska få vatten till maten samt lättmargariner till ”smör”gåsarna. Utan att höra ”folket”! Experterna vet bäst!

Men vad är detta för maktutövning i en demokrati? Det värsta (för experterna!) är ju att både opinion och forskning håller på att vända och att vi ”folket” insett att vi blivit lurade i flera decennier. Man börjar inse att fettfobin var fel och inget pekar på att de animaliska naturliga fetterna är skadliga, medan margarinerna och i synnerhet lättmargarinerna innebär hälsorisker.

Men det gäller ju att hålla fast vid de gamla ”sanningarna” så länge som möjligt och slippa erkänna misstagen man gjort. Man hoppas på att hinna gå i pension och överlåter åt nästa generation experter att ta ansvaret eller den pinsamma uppgiften att krypa ur denna obehagliga hörna. Under tiden har vi konsumenter fått ta det verkliga ansvaret med övervikt, fetma, diabetes och annat! Det kan vi inte skjuta fram till nästa generation.

Men för att det inte ska ske i verkligheten, skjuta fram problemet till nästa generation, måste vi medborgare, konsumenter, föräldrar och även eleverna ta upp fighten NU och kräva en dialog med överförmyndargruppen med myndigheterna i samverkan.

Läs startdokumentet som publicerades 30 mars 2011

Upp till kamp för den nyttiga o goda framtida skolmaten

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/30/upp-till-kamp-for-den-goda-framtida-skolmaten/

Det gäller MATEN som används för ”utfodring” av skolelever, patienter i vården, vårdtagarna i långtidsvården , ja all den mat som stora multinationella företag ska ta hand om och tjäna pengar på, medan vi även i det sammanhanget blir ”mottagare” av livsnödvändigheter från ett alltmer monopoliserad ”matdiktatur”. Nej nu är det dags med en KONSUMENTREVOLUTION, med fredliga och effektiva vapen, våra pengar och opinionen. http://www.konsument-forum.se/dokument/konsumentrevolutionen.pdf

”Folket” har lyckats förr, så varför inte nu – både om fettfobin och matskräcken och monpoliseringen

Bengt Ingerstam

Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan och KONSUMENT-FORUM

http://www.konsumentsamverkan.se


Hur ska vi konsumenter kunna granska ”sanningar”

19 mars 2011

Kostdoktorn, Sveriges största hälsosajt, tar idag upp och granskar hur SVD har granskat en professors granskning av några forskningsrön. Det är skrämmande hur man kan göra sanningar av lösryckta delar i forskningsrapporter, sådant som vi vanliga, vi som äter och lider, och dessutom betalat sanningsförmedlande tidningar, inte kan eller orkar läsa och förstå. Tack Kostdoktorn för din insats! Här är hans granskning av dagens ”sanningar”

SVD om ”Fettkriget” och Hellenius varningar

http://www.kostdoktorn.se/svd-om-fettkriget

De granskade inläggen som publicerats i Svenska Dagbladet är:

Fettkrig delar dieterna

http://www.svd.se/mat-och-vin/matkultur/fettkrig-delar-dieterna_6019013.svd

Sju populära dieter

http://www.svd.se/mat-och-vin/sju-populara-dieter_6019715.svd?

Jag har i flera sammanhang tagit upp behovet av det fattas en seriös och objektiv granskning av artiklar, böcker, coachers verksamhet – d v s all informationsverksamhet som sker på kommersiella villkor. Det är ju fritt fram att som ”expert” i publicerade böcker föra ut rena lögner, och bara för att man har professors titel, får man påstå att man ska minska på mättade fetter (man borde alltså inte äta margariner med mycket höga halter av mättade vegatabiliska fetter som ”Lets Dance-smörjan med högt innehåll av palmolja!). Jag har köpt många böcker om kost och hälsa i tron att de för ut sanningar, men blivit upprörd av alla motsägande budskap jag betalat för.

Vi kan ju idag tyvärr inte förlita oss på myndigheter som granskande och legitimerande av sanningar, men vem ska vi lita på. Detta är en stor konsumentfråga, som behöver debatteras, utvecklas för att hitta en bättre lösning på än tidningarnas granskning och publicering av synpunkter – mot betalning. Se vårt inslag i ”Konsumenter granskarhttp://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/granskar/granskaridx.htm

och speciellt avsnittet ”kostrekommendationer”: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/kostrek/kostrek.htm

Vi välkomnar en debatt omkring spelet om vår hälsa och hur pengarna styr allt från forskninen och förmedlingen av påstådda sanningar. Det är vi konsumenter som måste lita på experter, kostråd, produkterna – allt detta vi betalar för – ända fram till löpsedlarna! Men vi får också ta konsekvenserna av ev felaktiga råd och produkter.

Bengt Ingerstam

ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan


KONSUmindre löser många problem

07 november 2010

Apropå maten som slängs i skolorna (och ”köp-och-släng” samhället) och som slängs även i hem och butik, är detta ett exempel på ett systemfel.  Här måste skolorna få en viktig roll, att lära våra barn att

tillväxt generellt och shopping är snabbaste vägen till kaos och nya kriser.

Det är vi medborgare/konsumenter som förlorar på det tillsammans med klimat och miljö – och vår framtid.

Vårt recept, från konsumenternas egen organisation, är

”KONSUmindre i stället för konsuMERA”.

I vart fall behöver vi ju inte producera en massa mat för att slänga i soporna eller slänga ner i magen (då blir vi ju fetare och drabbas av övervikt, CHD och diabetes m m.) Att KONSUmindre skulle lösa minst halva problemet. Dessutom minska jobbet med att omhänderta soporna och minska behovet av att arbeta mera för att betala skatterna för att finansiera vården och att göda läkemedelsindustrin. Alltså viktigt att tänka OM och inte tänka, om. Vi visar på en enkel och bekväm och njutbar väg – KONSUmindre – ett sätt att både gå ner i vikt och få en tyngre plånbok!

Läs flera dokument från sidan på vår web, där vi successivt lägger ut mera, här:

Det gäller på många områden, vilket debattartikeln i Göteborgsposten klart uppmärksammar i debattartikeln i dag 7 november   http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.484550-var-tillvaxt-ar-oekonomisk

Vi tror på konsumenternas kraft och möjlighet att förändra och det kan gå snabbt. Här behövs inga långa parlamentariska utredningar eller forskningsprojekt, men snabb kunskapsspridning på ett enkelt sätt så många kan ta det till sig utan att behöva läsa alla bibliotekens böcker.

Därför startade vi just häromdagen en speciell FACEBOOK-sida, KONSUmindre med uppmaningen att SPRIDA VIDARE

så att vi får i gång en massrörelse mot ”konsuMERA” och för ”KONSUmindre”.

Det är upp till oss konsumenter att bestämma hur vi vill ha framtiden. Vi har köpkraften i våra händer och det är ju bara att hålla hårt i plånboken och undvika det vi inte behöver eller vill ha. Tänk bara hur vi påverkas att öka på utgifterna inför Jul-handeln.


Konsumenternas roll i samhället hamnar nu i Statsrådsberedningen

05 oktober 2010

Enligt uppgifter från Birgitta Ohlsson (Fp) i intervju just nu i TV (15:35) kommer hon att nu under statsrådsberedningen ta över ”konsumenternas situation i samhället”. Integrationsdepartementet upphör och tidigare konsumentminister Nyamko Sabuni förs över till Utbildningsdepartementet och är nu befriad konsumentfrågorna. Vi är många som stött på om en ny konsumentminister, så nu ser vi fram emot att något händer.

Mer kommer säkert snart.


I valet och kvalet

19 september 2010

Ja det är väl vad vi upplever just nu, valdagen.

Men när det nu är över på söndag, återstår vår frihet att välja varje dag och välja bland produkter, tjänster och om vi vill titta på reklamen eller ej. Vad man har missat i valdebatten är att KONSUMTIONEN är grunden för all produktion och därmed sysselsättningen, grunden för hälsa eller ohälsa, även för överlevnad men också en utmaning för den långsiktiga uthålliga utvecklingen.  Men konsumentpolitiken är totalt bortglömd i valdebatterna.

Konsumenter är vi alla, oavsett ålder, kön, hudfärg, yrke eller politisk grundsyn. Därför kan vi själva ta tag i många frågor. Ju mindre skräp vi köper, desto mera pengar har vi kvar. Ju smartare vi köper, desto mer pengar har vi kvar. Det är saker som vi kan diskutera och praktiskt hjälpas åt med i de lokala grupperna. Tänk bara på ett exempel på diskussionscirkel som vi föreslår:

Matlåda på jobbet!

5 personer turas om att laga matlåda, var och en en gång i veckan. Kolla in på avsnittet ”studiecirklar”.

Kombinationen mellan den virtuella världen och den lokala fysiska är vår framtid.

Så här gör vi……….

OCH MÅNGA ÄR VI SOM KAN GÖRA MYCKET – UTAN ATT BE ANDRA GÖRA DET ÅT OSS!!!


”Det är dumt att betala för mycket”

19 juli 2010

2010-07-19

Den slogan känner vi nog alla till från TV.

Visst stämmer det, men bara om man kan jämföra samma produkt och kvalitet.

Ibland kan det vara fel att betala för lite också, t ex för importerat fläskkött, som inte kan jämföras med det svenska, både när det gäller foder och djurskyddet . Men handeln kan ju inte låta bli att frestas att sälja till extrems låga priser, för att locka kunder. Fläskfilé för 49:90 kilot eller kassler för 29:- kilot. Frågan är ju för oss konsumenter om vi ska ha en svensk kvalitetsproduktion eller bara ”svälja” importen.

Men låt oss först ta det där med att betala för mycket. Vad sägs om röd paprika hos ICA för 88:90 kilot (visserligen inplastad för att hålla längre) eller 19:90 på Willys?

Det gjorde att jag kollade runt i 6 olika butiker och har nu ett elände att bena upp det, men man lär sig vad de vanligaste varorna ska kosta, återkommer med en mer detaljerad lista. Notera att priserna främst på grönt variera kraftigt nu, men hjärnan måste ju vara skapligt programmerad för att inte betala för mycket!

Senaste veckan har jag kollat kvittona och blev överraskad. 6 olika fel upptäckte jag på 7 dagar. Senast idag då jag hittade svensk oxfilé för halva priset. Ordinarie pris 389:- (ganska billigt om man jämför de andra butikerna) men rabatten var inte dragen, så det var bara att gå in och klaga. Vikt 335 gram och jag fick tillbaka 65:- Ett annat fel som jag råkade ut för var helgskinka där de slagit in den två gånger. Klagade och fick 75:- tillbaka.

Köpte rökt norsk lax på Netto, för 149:- kilot – billigt! Inslagen vikt 1,075  medan verklig vikt, märkt på paketen var 0,962 kilo. Såg det tyvärr först när jag kom hem och åker inte tillbaka 2×2 mil, så nu kollar jag direkt vid kassan eller när jag kommer ut till bilen.

Endast ett fel gick i min favör, bigarråer stämplades in som röda druvor, 79:- blev 35:- men för 2 hekton lät jag det passera och åkte inte tillbaka.

Kolla alltid kvittona, det är för stort slarv, 6 fel på 7 dagar. ”Det är dumt att betala för mycket”.

Potatisen varierar just nu mellan butikerna mellan 4:50, 5:90, 6:90 och 7:90. COOP låg bara för någon dag sedan på 9:90 mot Willys 5:90 samma dag.

Blomkålen är riktig gungig just nu. ICA tar 39:90 medan Willys tar 8:90, COOP 14:90.

Köpte ett huvud på Willys i lördags på 568 gram, varav blast 90 g. Idag köpte jag ett nytt huvud till samma kilopris med vikt 745 g varav blast 283 g. Så det gäller ju inte att bara jämföra kilopriset, det är en avvägning – men det är ett fult trick att skörda huvudena med massor av blast kvar.

Jämförde också några varor som inte skiljer sig mellan dagarna, t ex Pågens Lingongrova. En butik tog 17:95 medan en annan tog 16:50, det är 1:45 per limpa på 500g, alltså nära 3:- per kilo, alltså 10%.

Smör Arla varierade mellan 51:80 och 53:80. I dyraste butiken tog man för andra sorter, t ex Valio finska 51:80 samt Lindahls 51:-. Bregott varierade mellan 25:75 och 26:90 för 600 g bytta, nära 2:- per kilo. LÄTTA varierade mellan 14:70 och 16:90 per 600 g bytta. Det gör 3:67 kr per kilo. OBS vattnet ej borträknat! Då blir Bregott och smör billigare för det fett man köper.

Det lönar sig att jämföra och lära sg mer om jämförpriserna. Skattefri inkomst, helt lagligt!

Så kommer vi till det så populära sortimentet, färdigmarinerat för grillen. En sorglig undervärdering av konsumenterna, som om de inte kan använda salt och peppar eller experimentera lite själva. Enkelt för den som inte kan alltså. Smaken på dessa röda marinader är under all kritik, men sortimentet exploderar. Vad sägs om Entrecote-ribs? Revben av nöt alltså. Så var det grillspett, färdiga dom också, Grillraket – lång och smal, måste delas för att få plats på en grill. Fläskytterfilé har vi väl vant oss vid, vanlig kotlett skuren på längden! Provade häromdagen, enbart mörad, ingen sensation för mörningen har tagit bort köttsmaken och texturen – den köper jag aldrig mer, ännu mindre marinerad med standardsmaken, den röda.

Flintastek inte att förglömma, från 29:90 till 59:90 – röd marinad. Försök att hitta den omarinerade och använd bara salt och vitpeppar, då blir det kanonsmak och bränner inte vid.

Ska njuta en sådan i kväll. Hittade en på 0,8 kg för 49:90 med 50% rabatt, alltså för 20:-. Den hade en rejäl fettkant. Kom från en lokal tillverkare med egna djur.

All produktutveckling är inte av ondo, så t ex ska jag njuta en kräftpaté, också med 50% märket på, 300 g räcker som förrätt. Men för lite för att ställa mig och göra den själv, här är industrin bäst på att hjälpa oss konsumenter.

Håller just på med en kartläggning av bacon, redovisar det för våra medlemmar inom det närmaste, men smaka på det här: Saltmästarens bacon 140 g för 8:90. Knaperstekt bacon blev bara 20 g och stekfett 41 g (som jag steker ägg i, slänger inte bort). Men det blev bara 61 g totalt, var är resten? Jo det var VATTEN, så det gick ut i spisfläkten och skorstenen. 79 g som jag fick på köpet, men fick då betala 8:90 : 0,061 = 146:- kilot för baconet. Dubbelt så bra utbyte fick jag av Eldorados bacon till ett något lägre pris. Mer följer.

”Det är dumt att betala för mycket”

Ja det var lite smakprov och lite tankar. Ha en fortsatt skön sommar.

Bengt Ingerstam


Nu gick jag i taket!

21 mars 2010


Hörde just programmet ”Matens pris” i radions P1. En fantastisk serie som avslöjar vad som sker bakom kulisserna vid produktionen av vår mat. Här bleknar debatten om tillsatserna, detta rör manipulationen av basproducenterna, djuren och framställningen av fodret (sojan) till våra djur.

Detta om något borde väcka massor av konsumenter, tyvärr lägger väl allt för många ”öronen bakåt” och vill inte höra mera. Vad ska vi välja? Vi har ju inga alternativ!

Nej inte i butikerna, för handeln är tydligen tagna på sängen i dessa frågor. Man ställer inte tillräckligt höga krav.

Men vi har möjligheten att agera som opinion! Vi säger ifrån och kräver större öppenhet och mera dialog producent-konsument.

Här kommer det första grundkravet: ge oss tillbaka friska djur med naturligt fett!

I programmet påstår man att man avlat fram grisar med minsta möjliga fettmängd. Djuren behöver fett för att skydda sig och hålla sig friska och ska kunna vistas utomhus också.

Och för normala kroppsfunktioner. Det behöver vi också!

Visst har vi konsumenter dresserats till att akta oss för fett. Det står t o m fortfarande i vissa skolböcker! Vi har blivit vilseledda och nu börjar det gå upp för allt fler. Skyll då inte på oss. Men det är samma intressen bakom, som ska maximera marknad, avkastning och förtjänst som myntade myterna om kolesterol och det ”farliga” mättade fettet – våra förlegade kostråd. Här har vi sojaintressena, majsintressena, intressena bakom de ”vegetabiliska fetterna rika på Omega-6, köttbranschen och även mjölkintressena, som bara har haft avkastningen för ögonen. Är målet bara djurfabriker, kassar för fisk och växthus för ”grön”saker? Då går det som det går. Åt fanders.

Mer och mer upplysta konsumenter vägrar. Aveln har kört fel. Vad är det som säger att den nya tekniken med genmodifiering skulle vara det enda riktiga?. När vi konsumenter i opinionsundersökningar till c:a 80% säger nej till GMO, även i foder, då vill inte vissa bönder lyssna. Men det går bra att prata om att de behöver bättre betalt (utan att ge konsumenterna det dessa vill ha!). Har i annat sammanhang påtalat att priset i butik för fläskfilé skiljer sig mellan det danska från 49:90 till 169:- för det svenska, nu också med gmo-foder inblandat. Vilket motiv har vi för att diskutera en krona hit eller dit, när det ändå skiljer 120:- kilot i affärerna!

Gör som vi konsumenter vill att vår mat ska produceras och undvik dessa ständiga strömhopp av lik från garderoberna.

Ansvaret vilar tungt på vissa herrar som skapade fett- och kolesterolmyterna. De är skyldiga till mänsklighetens ökade antal feta, överviktiga, sjuka och diabetesdrabbade, som med dietisternas hjälp råder folk att äta ”gödningskosten”, den med mycket kolhydrater (socker, frukostflingor, bröd, potatis, pasta, pizza och ris) och bannlysningen av de naturliga fetterna. Låt Becel fortsätta att dansa vidare, snart åker väl dom ut också från Let´s Dance eller i vart fall butikshyllorna och våra frukostbord och självklart från skolmatsalarna.

Friska människor kan klara det ett tag, att äta så fel, innan de också blir sjuka, men en gång diabetiker – ja då är det bara att avstå – eller tvingas ta medicin!

Att man nu ser hur aveln gått fel, avlat bort fettet, ”för konsumenterna ville ha det så”, ja det är toppen på falskhet, det var något annat som låg bakom. Hela kedjan ska tydligen tvingas i en viss riktning och bli sjuka.

Jag gick i taket när någon sa just att man avlat djuren så de nu blir sjuka för att konsumenterna skull vilja slippa fettet, och också bli sjuka. Det är massmord man hållit på med – vem avkräver dessa manipulatörer det rättmätiga ansvaret?

Ska myndigheten kunna ställa detta till rätta?


Från KONSUMISM till KONSUmindrism

03 januari 2010

2010-01-02

Vi har just lämnat det gamla decenniet som präglats av shopping, börsskandaler, ekonomisk kris, bonusar och misslyckandet i Köpenhamn. Alla såg bara möjligheterna att sko sig på andras bekostnad och alla tröstade sig med shopping. Allt fler har börjat inse att den eviga materiella tillväxten håller nog inte i längden och att länderna som gått från att vara  kolonialstater som utnyttjats av ”den utvecklade världen” till ”länder i stark utveckling” inte nöjer sig med budet i Köpenhamn utan kräver betydligt större ersättningar av de tidigare kolonialisterna. De rika länderna sitter i gungan nu och kommer aldrig att kunna kompensera för vad de ”lånat” av utvecklingsländerna, billiga råvaror och billig arbetskraft.

KONSUMISMEN har byggt på god tillgång på råvaror och billig arbetskraft och de som sålt billigast har blivit störst. Se bara på Walmart (livsmedel) med basen i USA och Hennes & Maurtitz i Sverige, även IKEA är ett bra exempel. Billig mat, kläder och möbler åt folket på fattiga länders dåligt betalda arbetskrafts bekostnad. De som sålt billigast har alltid blivit störst och rikast.

Även forne landsfadern Göran Persson trodde på myten, han menade att hushållen skulle lätta på plånboken så man fick igång hjulen.

Att den världsbilden inte håller längre visar både den ekonomiska krisen och fiaskot i Köpenhamn. Att bankernas direktörer inte förstått det visar deras fortsatta aptit på högre löner och bonusar. Eller har de förstått och måste skynda sig att samla i ladorna?

Politikerna lyckades inte lugna oss konsumenter, med råden att byta glödlampor och släcka ljuset när vi går ur ett rum. De har i alla fall lyckats förstå nu, att vi står inför en ännu större kris, som man benämnt klimatkrisen, men det är bara en hotbild för att skrämma folket. Problemet är konsumtionen, som är för stor i förhållande till Jordens ändliga resurser och mängden hungrande konsumenter. Tillväxten håller inte längre.

Nu är det dags att vi alla, som konsumenter, inte längre går på alla lockropen om att ”unna oss”, rädda sysselsättningen, ”hålla hjulen igång”, öka tillväxten och skapa välfärd. Sveriges Radio har t o m startat en serie som heter ”Syjuntan” där det inte längre är fult att laga och spara. Det är inte längre ”knäppt” att sy i en ny knapp i kalsongerna om man tappat en, och inte kasta kalsongerna och köpa nya.

Varför då inte göra det nya decenniet till ett decennium där konsumenterna visar att vi kanske kan klara av problemen bättre än våra ledare, världens många korrupta ledare, som haft klara mål och världens många demokratiska ledare, som trott att de hade lösningarna. Om nu förr-förra decenniet trodde på KOMMUNISMENS lära, förra decenniet gick i KONSUMISMENS anda i tron att tillväxten skulle lösa alla problem, så är det nu dags att prova och visa att vårt nya decennium kan lyckas bättre med den sansade tron på KONSUmindrismen. När vi nu insett att konsumtionen är hotet mot den långsiktiga uthålligheten i samhället, att konsuMERA är roten till problemen, så varför inte fatta våra egna beslut, utöva vår möjlighet till påverkan och förändring genom att vi var och en fattar våra egna snabba beslut och ställer den enkla frågan: behöver jag detta och just nu?

Då behöver vi inte styras av vare sig reklamen eller statliga order om hur vi ska göra av med vår köpkraft. Vi kan hålla igen, öka sparandet och därmed minska bankernas makt över oss, minska sopberget och slöseriet som bara skapar problem i samhället, minska överkonsumtionen, som gör oss sjukare och bara ökar behovet av högre skatter för att kunna betala vården. Alltså bromsa upp karusellen.

Gör 10-talet till konsumenternas decennium, med KONSUmindrismen som ideologi. Vi är många och vi är alla i vår gemensamma roll som konsumenter och det är vi som kan styra med köpkraften – vi behöver ingen arme och inte mer lagstiftning och inte fler galna  konsumtionsråd eller kostråd.

Vi lägger ut våra tankar om KONSUmindre löpande efter helgerna och alla kan vara med. Våra medlemmar kan skicka in vars tre tips med korta motiveringar och det blir således helt en kampanj från oss konsumenter i vår roll som konsumenter oberoende av andra ideologier eller sympatier. Är du inte medlem, så kan du bli det och bidra med dina tips. Övriga kan naturligtvis läsa men det är den obundna konsumentrörelsens privilegium att framföra idéerna.

Gott Nytt Decennium med KONSUmindre som paroll.

Skicka budkavlen vidare till alla du känner!