LANTBRUK

13 september 2013

upplagt 2013 09 13        kompletterad den27/10

Avsnittet finns på      Kampanjer Översikt

LANTBRUK

Förslagsvis kommer underrubriker som förädling växter, genmodifiering, gödning, kemisk bekämpning. slakt, förädling animalieratt finnas här.

GENMODIFIERING  (GMO)

20140311

GMO Nej tack

https://bengtingerstam.wordpress.com/2014/03/11/4159/

Fakta  om GMO (samling  viktiga dokument från tidigare blogg samt hemsida)

http://www.konsument-forum.se/TI/Fakta_om_GMO.PDF

201310 27 NYTT

DET STORA INTERNATIONELLA INTERNET-SEMINARIET  ”GMO MIMI-SUMMIT” som sändes över nätet 25-27 oktober och som arrangerades av de stora ledande anti-gmo organisationerna, var en massiv manifestation och visar att anti-gmo-rörelsen numera drivs effektivt från dessa internationella rörelser och motståndet växer våldsamt.

I går 26/10 talade Dr Michael Hansen från Consumers International, som vi är medlemmar i.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/26/dr-michael-hansen-om-gmo/

Vi ska försöka hitta listan över de samverkande organisationerna, NHF verkar inte vara med?

20131024 NYTT

Ett sammandrag av stora nyheter, där Monsanto lidit stora nederlag har lagts ut, med mera detaljer om GMO Mini-Summitt. De som inte hunnit lyssna kan köpa tillgång till alla föredragen, men det viktigaste är att konstatera att det rör sig rejält, internationellt, medan aktiviteterna i Sverige mera verkar bli en kamp i ankdammen om att få uppmärksamhet och få det att framstå som att ”man gör jobbet”. Debatten om Moderaternas utspel blev mera debatt för att synas.

GMO-frågan i stort avgörs inte av M, och inte i Sverige. Vilka intressen som ligger bakom debatten i Sverige framgår inte, men vi blev våldsamt attackerade och beskyllda för allt möjligt.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/24/monsanto-haft-en-dalig-vecka/

2011021 

Politisk propaganda i Canal2op ? om  ”Moderaterna förespråkar GMO” vilket är en felaktig rubrik,när det i själva verket stod:

Vi står inför stora utmaningar då världens befolkning växer och beräknas 2050 vara 9 miljarder människor. För att kunna försörja så många människor med livsmedel krävs snabba omställningar i jordbruken världen över. Vi tror att genetiskt modifierade organismer, GMO, kan vara en av flera viktiga vägar framåt för att öka avkastningen och få tillräcklig skörd.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/21/politisk-propaganda-i-canal2op/

Klart är att M bl a är positiva till GMO-utvecklingen, så det gäller att bearbeta dem och flera partier.

20131017 

Glyfosat – bekämpningsmedlet gjort för att döda växter som inte är genmanipulerade – hotar nu människan och utvecklingen av ALZHEIMER 

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/10/17/glyfosat-och-alzheimer/

GMO-foder bannlyst nu i Sverige

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/10/gmo-foder-bannlyst-nu-i-sverige/

Artiklar samlade på bloggen under kategori ”Genmodiferade livsmedel

https://bengtingerstam.wordpress.com/category/genmodifierde-livsmedel/

GMO – genmodifierade livsmedel – artiklar från hemsidan 

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/genindex.html

GÖDNING

– slamspridning

Kommentarer till nyligen släppt rapport från Naturvårdsverket

https://www.dropbox.com/s/tlaa5bygdnvr9nc/VS-201309012-37%20s12-13.pdf

Artiklar med anknytning till avloppsslam i bloggen under kategori ”avloppsslam”‘

http://bengtingerstam.wordpress.com/category/avloppsslam/

Översikt slamkampanjen hemsidan de senaste åren via Sveriges Konsumenter i Samverkan

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/slammet/slamindex.html

Vad är avloppsslam

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/slammet/slamfakta_text.html

– konstgödsling

– naturgödsling

SLAKT

Detta är det svenska regelverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html

Hur de svenska handelsblocken tillämpar dessa regler ska undersökas. Saklig information är välkommen, men undvik propaganda och osakliga påståenden. Sådant tas bort.

Du eller ni som vill delta och medverka och utveckla kampanjen ”LANTBRUK” eller underkampanj kan höra av dig per mail konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Berätta lite om vilken anknytning du tidigare haft till frågan och vad du tycker konsumenterna kan göra.

Redan kommande dagar lägger vi in mera principiellt viktigt material

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-136 78, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833200-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


JORDBRUK

12 september 2013

upplagd 2013 09 12    uppdaterad 2013 09 13

JORDBRUK

Denna kampanj har namnändrats till LANTBRUK

https://bengtingerstam.wordpress.com/2013/09/13/lantbruk/


Ett frö för överlevnad

03 oktober 2012

20121004

Basen för mänsklighetens existens på jorden bygger till stor det på vegetation, som sprids med frö. Frö kan sparas ibland mycket länge. Planteras frö ger det avkastning i större mängd och då skapas livsmedel.

En liknande process sker i haven och på land via djuren, men normalt sparas inte ”ägg” speciellt länge mer är i moderna laboratorier nu förtiden och under kraftig kyla.

Med odling av växter skapades jordbruket och när skörd av frö utvecklades för att passa djuren blev det ”utsäde”, mat till djuren och kedjan blev ännu större.

I detta system försiggår i dag en maktkamp, via patent, förädling och med genteknik. Målet är den totala makten över livsmedelskedjan och några få företag är djupt engagerade i detta. Det är om detta vi ska samla en del material här, för att lättare framställa sammanhanget.

En film ”Seed of Freedom” kommer här och beskriver inte hur friheten skapats för våra livsmedel, utan snarare hur försöken nu görs att friställa det som några stora företag skapat av makt över frö och utsäde, (gener) i rasande fart nu på sista tiden via gentekniken.

http://geneticroulettemovie.com/seeds-of-freedom/

forts följer efter omstart, tekniska problem


Ska MONSANTO få ta makten över våra liv?

23 september 2012

20120923

Hög tid att vi tar tillbaka

makten över maten!

Filmen Genetic Roulette kunde ses gratis några dagar

t o m lördag 22 september på länk: http://geneticroulettemovie.com/

Nu visas bara en kort trailer, men att man kan få se hela filmen om man donerar minst $2.99  (billig biobiljett cirka 20:-).

Den var en av de mest fantastiska filmer om genteknikens risker, faror och hot, samt om de bakomliggande ekonomiska intressena och det korrupta samröret med den amerikanska administrationen, samt mot slutet också den hoppfulla utvecklingen i bl a USA, där motståndet nu mobiliserats på ett otroligt sätt. Läs mer om det på hemsidan:

http://responsibletechnology.org/

Filmen var på drygt 80 minuter och de första 60 minuterna behandlades de olika riskerna och hoten som gentekniskt modifierade grödor GMO utgör för oss, som utsätts för i vår mat.

Bland de sjukdomar som man pekar på är:

Man lägger också hela ansvaret på Monsanto och de andra att produkterna är säkra och FDA gör ingen egen kontroll. De egna kontrollerna ger vi inget för!

Effekterna som GMO har förorsakat i andra länder, som Sydafrika, Indien belyses och är skakande, det drabbar inte bara konsumenterna utan bönderna och djuren.

Vi har två kommersiella aktörer på marknaden som säger sig arbeta för att hålla mänskligheten vid liv. Ja inte genom att hålla oss konsumenter friska, utan hålla vinsterna uppe för sina produkter. Det är livsmedels- och läkemedelsproducenterna.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/27/abborre-full-med-lakemedel/

Vi har även andra områden än GMO som skrämmer, utnyttjandet av de industriella fröoljorna för fettindustrin (läs margariner) som man kommunicerar till konsument som ”vegetabiliska fetter” för att låta bättre. Vi har kloningen av djur, som konsumenter klart har sagt nej till, men som fortsätter lite mer i det tysta. Vi har den nukleära tekniken som utvecklades av militära skäl, men som ska rädda världens energibehov nu. Nanotekniken poppar upp och har visat på viss nytta, men kontroll och märkning släpar efter. Industriell syntetisering av tillsatser, aromer och sötningsmedel är ett gigantiskt område, som vi bara sniffat på (nyligen Stevia som sötningsmedel).

Hur mycket ska vi, var och en, orka med?

Ja det finns många fler områden där kommersiella intressen puffar på utvecklingen men som vi vanliga medborgare/konsumenter inte orkar hålla oss uppdaterade på.  Därför föreslår vi en annorlunda inriktning på vårt gemensamma framtida arbete, som underlättar för de enskilda medlemmarna, klara köpråd i st f all teknisk och allmän information. Den som vill och orkar kan få tillgång och även medverka som en av flera experter i vår gemensamma organisation för konsumenter.

Det kommer att ingå i vårt projekt ”LÅT STÅ” – kvar i butikshyllorna, alltså köp ej. Det är bästa sättet att styra inköpen hos butikerna och därmed produktionen. Vad vi avser, med många medlemmars samverkan, är att kunna peka på hur vi ska

ta tillbaka ”makten över vår mat och hälsa”.

Några råd som redan kan offentliggöras för att slippa få omedvetet GMO  i vår konsumtion:

Köp i första hand KRAV-märkta varor.

Undvik det mesta med soja i.

Undvik alla industrioljorna med högt Omega-6 innehåll (majs- och solrosoljorna), alla margariner p g a fettets ursprung och omestringen som krävs för fasta fetter.

Undvik griskött som importerats (mest för att locka oss med låga priser).

Dessutom laga mer mat hemma, undvik alla färdigprodukter i de stora handelsblockens butiker och

börja med säsongsråvarorna samt

mera linser, bönor i grytor och sallader! Laga dubbel sats och frys in det som blir över, så sparar du även tid.

Mera kål och rotsaker gör maten mycket billigare och där hittar du inga GMO, inte heller bland ovanjordgrönsakerna eller färsk frukt och bär.

Flera synpunkter är välkomna, så lägger vi ut ”på remiss” till de betalande medlemmarna för att få en bredare bas för våra råd.

För den som vill hålla sig uppdaterad om Genteknikutvecklingen kan läsa direkt på vår hemsida i vänsterkolumnen under NYHETER genom att klicka på länkarna  GM Watch   Dr Mercola från hemsidan

Under GM Watch http://www.gmwatch.org/

finns just nu följande utförliga rapporter

Latest News

GM lobby wades in on new study

Dessutom sök på “genteknik”på sökfunktionen på hemsidan, samt Bengts nya blogg på “kategori “genteknik”

Makten över fröerna blir nästa analys. Förhandstips, se filmen

http://www.youtube.com/watch?v=C-bK8X2s1kI&feature=relmfu

Börjar det gå upp nu för var och en varför MONSANTO och några andra giganter satsar på basen för livet, FRÖERNA, och tekniken för att få dem patenterade, alltså monopolet på LIV? Går det tydligare upp nu att vi behöver starka, fristående konsumentorganisationer världen över. Vi är den som Sverige behöver!

Stöd oss, just nu introduktionsmedlem 150:- inkl boken Köksskolan

__________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor (klicka bara)

Bengt Ingerstam    KONSUmindre    Konsumentsamverkan

Stöd oss

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Tomma fraser som vilseleder

14 maj 2011

2011-05-14

Köpte ett paket oxfilé häromdagen, för det var ½-priset märkt. Det var på Willy´s och märkt G (Garant, Axfoods eget märke). Dessutom med Svensk flagga och det gröna nyckelhålet (det där tomma) samt följande text:

”En god produkt från svenska gårdar med höga krav på kvalitet. Det känner du på smaken.”

Oxfilén var förpackad i den avskydda ”skyddande atmosfär” som t o m forskarna utklassat då den bara har effekten att köttet bibehålles rött men gör köttet segare. Packdag 4 maj och bäst före 13 maj.

Det var inget märkbart fel på oxfilén, hyfsat mör och billig (!) men jag saknade den där genuina köttsmaken, som man minns sedan förr. Oxfilé ska inte bara smaka kött, det ska ha en utpräglad köttsmak. Man ska kunna skilja på oxfilé och entrecote. Förr packade man manuellt på WILLY´s här där jag bor men i samband med köttfärsskandalen åkte det ut och nu har diskarna ersatts med en massa frysdiskar och en kyldisk för distanspackat. Den utvecklingen har vi mycket köttfärsskandalen som Uppdrag granskning körde för något år sedan. Nu har vi bara köttfärs i tråg med 10 dagar hållbarhet och kom inte och påstå att den smakar bättre. Modern teknik och nyare forskning ger oss inte alltid bättre mat. Vad säger de flesta om GMO-livsmedel eller grisar uppfödda på GMO-foder och nu vill man ha igenom överenskommelse inom EU om att få sälja kött från avkomma från klonade djur.  Bestrålningen av livsmedel vart det visst tyst om efter mycket opinionsarbete.

Samtidigt med detta körs matlagningsprogram var och varannan dag i alla TV-kanaler, men där förekommer inte GMO-livsmedel, gaspackat kött, en massa frysmat och definitivt inte färdiglagad frysta förpackningar. Däremot i äldrevården passa det ju bättre, för det är ”rationellare”. Läs i bloggen ”Jag bävar för att bli gammal!

Tillbaka till rubriken!

Vad säger den dig? Är det upplysande? Ger den dig tillräckliga garantier? Hur ofta uppdagas inte skandaler i debatten och då får vi bara höra ”det visste vi inte, men ska undersöka”. Nej ge oss mer konkret information. Även om ni inte får skriva ”fritt från” för Livsmedelsverket, kan ni ju upplysa om vilket arbete ni lägger ner på ert regelverk och krav på producenterna.

Kollade just på ICA, priset på fläskkotlett. Svensk kotlett 73:90 (vi vet inte om den kommer från ”GMO-fria” grisar, för ICA har ännu inte svarat på vår brev. Däremot under deras varumärke ”Selection” skulle det ju vara lite bättre och dessa grisar har inte fått GMO-foder. Pris 124:90.  Kostar det så mycket mer att sälja kvalitet till oss konsumenter? Det är något som inte stämmer här, mer än att det går att tjäna mera pengar för handeln på att sälja kvalitet, men hur mycket mer får bonden för att ställa upp och producera kvalitet.

När kommer handeln att hjälpa till att stimulera en svensk kvalitetsuppfödning är gris? När ska den klassiska prispressen på produktionsledet bytas i en stimulans av kvalitet? Vilken kedja blir först att ta detta ansvar gentemot både producent och konsument, men också djuren och landet? Skulle passa bra i konceptet Matlandet Sverige, eller ?

Jag skriver inte detta för att göra dig glad utan snarare tvärtom. Men bli inte ”hopplöst resignerad” utan inse att detta kommer handelns representanter också att läsa och kanske gör det då verklig nytta, mer nytta än alla som INTE skriver. Jag längtar bara efter att vi vore 100 000 medlemmar NU för då finge vi en stark gemensam röst och då blir din 100-lapp viktig!

Läs om Operation 100-lappen här.

Ska vi kanske kalla kampanj nr 8 för ”Bättre mat billigare”. Till den har vi redan gott om material, för att sänka kostnaderna på maten med 30% utan avkall på kvalitet. Det är verkligen lönande att få del av det underlaget och lite mer löpande info som inte går ut i den normala allmänna informationen, för bara 100:- om året (= kostnaden för 2 kg smör!).

Tillsammans kan vi få bättre mat och starkare röst!


Lantmännen satsar på ”flygande” GMO-grisar

01 april 2011

2011-04-01 inte aktuellt längre!

Genom en läcka hos Lantmännen har vi fått pålitlig information om en stor framgång inom gentekniken och att man nu verkar ha nått ett revolutionerande genombrott, något som  GMO-förespråkarna länge väntat på.

Det är naturligtvis med stor skepsis vi läser detta och vill avvakta mera ingående tester innan vi kan acceptera att något positivt kan komma av just genteknikutvecklingen.

Man förutser att nu kunna rädda den döende svenska grisproduktionen och kommer att lansera de första proverna för konsumenttester i slutet av året, kanske i tid för de verkliga Jul-GMO-gris-älskarna. Man räknar med att Livsmedelsverket denna gång inte kommer att ogilla beteckningen ”GMO-gris”.

Utvecklingen har skett i samarbete med systerorganisationen inom LRF, Svensk Fågel, och genom en spektakulär kombination av genteknik och kloning har man snabbat upp processen, som alltså nu gett utvecklingen en flygande start.

Från klonade kycklingar har man lyckats massproducera exakt lika lårmuskler från kyckling och med genteknik sedan införa dessa gener i grisembryon. Fördelarna lär vara uppenbara, dels blir alla grisar lika och dels kommer grisarna att växa snabbare och uppfödarna får liksom en flygande start på den svenska grisproduktionen i konkurrens med de danska och tyska konkurrenterna, som enbart för in GMO-organismer via fodret till grisarna.

Genom besparingar i tid, energi, foder och utrymme kommer man att kunna tillgodose de svenska livsmedelskedjorna med ännu lägre priser, som de säkert kommer att uppskatta för sina kampanjer, när man ofta har helgerbjudanden på skinka, filé och färs.

Som första stora testmarknad kommer man att vända sig till storproducenterna av skolmat om centralproducerad mat för sjukhusen samt äldrevården. Märkningskraven är ju där inte så utvecklade.

Som konsumentorganisation förbehåller vi oss att se resultatet innan vi gratulerar branschen till denna spektakulära framgång.

Bengt Ingerstam

ordförande

PS Skånskan hade i morse ett skämt, som var sorgligt på sitt sätt, att man bekräftade att fett var dåligt för hälsan. Däremot vore det bra med ett socker-kolhydrat förbud. Samarbetet med Vikväktarna vore ju riktigt dåligt, ifall, men det skulle nog ingen vettig människa tänka sig.

Läs för skojs skull artikeln i Skånskan:

http://www.skanskan.se/article/20110401/NYHETER/110339946/1004/-/ingen-fet-mat-for-vardanstallda#


EU vill stoppa kloning av djur

01 november 2010

Det tror vi inte alls på! De vill bara vinna tid och låta lobbyisterna få chansen att rädda situationen.

Så här skriver EU-portalen idag

—–   Rapporten, som föreslår ett tillfälligt stopp på fem år för livsmedelsproduktion av klonade djur samt för kloningen av husdjur, är ett svar till Europaparlamentet som för två år sedan krävde totalförbud för kloning.

Så långt vill inte kommissionen gå utan föreslår att förbudet blir tillfälligt och att det inte berör forskning, bevarande av utrotningshotade arter eller läkemedelstillverkning.—–

Som vanligt kommer man med lugnande information ”det finns inte några vetenskapliga belägg som visar att det skulle vara farligt att äta livsmedel från klonade djur”. När ska de lära sig att det är inte vårt primära argument, så lågt ligger inte konsument-oron. Det är ett maktövertagande som ligger på lut.

Den där visan har vi också hört till leda. ”vetenskapliga belägg” ger vi inget för, för vetenskapligt betyder bara ”så vitt vi vet idag” och det är ingen garanti. Vi kräver ”historiska belägg” och det får ta tid, för vi konsumenter har inte bråttom. Det har däremot intressena bakom både denna utveckling och gentekniken, samt läkemedelsindustrin. Hade vi haft principen ”historiska bevis” hade vi aldrig behövt uppleva neurosedynkatastrofen och en massa tillbakadraganden av läkemedel med svåra biverkningar.  Historien är full av bakslag, vi borde läsa av det.

Det är fegt av EU-kommissionen att bara förslå ett tillfälligt stopp på 5 år. Men låt oss trappa upp vår ”lobby” och lansera hårt kravet på ordentliga och opartiska utredningar och historiska bevis. Var så säker på att nu mobiliserar industrilobbyn, varför ska inte vi konsumenter bygga upp vår lobby! Vi måste agera under dessa fem års tillfälligt stopp. Det är bråttom. Därför måste konsumentrörelsen växa snabbt.