Begreppet MILJÖ behöver vidgas väsentligt

09 juni 2012

2012-06-09

Detta framfördes av prof Thomas Rosswall, biokemist och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, när han talade om hållbar utveckling och hur världssvälten ökar. Vid obalans mellan miljö, samhälle och de sociala systemen drabbas alltid fattiga länder och områden mest, då de inte har systemen att hantera problemen.

Hans föredrag ingick i en konferens och sändes i Kunskapskanalen den 8 juni, UR Samtiden – Naturkunskap för lärare. Titeln var

Jordens resurser – livsmedelssäkerhet

Och kan månaden ut ses på följande länk: http://urplay.se/170550

Några av de andra föredragen ligger också ute i UR Play.

Han var ovanligt bra att lyssna till och klar över ett vidgat begrepp. Han vågade t o m ta fram befolkningstillväxten i debatten, tog även upp konsumentkraven (ömtåligt ämne var GMO och där instämmer vi inte), men han belyste också att kraven är olika för olika länder. Ska man delta i debatten bör man lyssna på detta föredrag, då förstår man att debatten om tillsatser t ex är bara en liten lokal företeelse, som tyvärr får många att haka upp sig på bara det, även om det är en viktig del i systemet. Men systemet är så mycket mer komplicerat och berör oss konsumenter, jorden över, på ett större och viktigare sätt och här krävs ett större och viktigare engagemang från alla oss konsumenter, på ett annat sätt och inte bara vara klagande part.

Här är tre bilder från föredraget:

Vårt mantra, ”KONSUmindre” är en betydande del av lösningen ur många synpunkter:

–         energin, kcal, näringen i livsmedlen

–         svinnet i produktionen, distributionen, butikerna, hemmen

–         mat som slängs av andra skäl än bara då den blivit förstörd

–         mat som används för överkonsumtion som skapar fetma, övervikt, diabetes och andra sjukdomar – beroende på okunskap och felaktiga

näringsrekommendationer från myndigheter

–         mängden obehövliga produkter, som skapas för att skapa en marknad som tillfredsställer lyx, skapade behov, bekvämlighet

och större urval

–         mängden djur och människor – inklusive husdjuren

–         och mycket annat

Vi har ett mer centrerat fokus än vad som traditionellt ansetts vara typiska konsumentfrågor och måste både ta den diskussionen och fördjupa debatten och få större skaror med bakom verksamheten och sprida budskapet mera brett och hävda konsumentkraven tydligare och även utnyttja vår ”handlingskraft” mera medvetet.

Nu följer både en intern debatt och en extern debatt. Vi uppdaterar här.

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Stöd oss

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


DET GIGANTISKA SLÖSERIET

27 februari 2012

2012-02-27

Filmen DET GIGANTISKA SLÖSERIET gick i SVT2 söndag!

Mer än skakande, hur de stora varuhusen slänger kopiösa mängder fullgod mat även före bäst-före-dagen. Se reprisen i Kunskapskanalen 28/2 kl 23.00 eller 2/3 22.00. Kan ses även på SVTplay http://svtplay.se/v/2722294/dokument_utifran/det_gigantiska_sloseriet

Man kan inte längre döva oss konsumenter med att uppmana till att sluta slänga, sortera sopor och som vi gör uppmana till att KONSUmindre (nyttigt även för hälsan!)

Skrämmande hur de stora handelskedjorna styr producenterna att redan i det skedet kasta stora delar av produktionen ( t ex bananerna). Producenterna är helt styrda av världens giganter på handelssidan och vi kan som konsumenter inget göra, bananerna t ex når ju aldrig butikerna!

Dessa inrotade system måste de stora ”inköparna” hos handelsblocken ändra, om inte frivilligt så får EU ingripa (eller FN t o m) men opinionen är stark från konsumentsidan. Upprördheten och vanmakten är stor bland konsumenterna och utbrottet av en köpbojkott riktad mot just bananer ligger i luften, men tyvärr skulle det drabba, förutom blocken även de producerande företagen och många små odlare och ge förluster i hela kedjan, som vi konsumenter till slut kommer att få betala.

Vi kommer att uppvakta de svenska kedjorna samt producentledet för att hitta gemensamma lösningar, för allas bästa. En ändring måste komma till stånd. EU måste göra mer än att uppmana oss att promenera eller släcka lamporna, se bilden här

Bild: Bengt Ingerstam (utanför EU Kommissionen för många år sedan)

Denna film måste bara alla se, och förstå vilka som är de stora bovarna. Här finns en bild från EU-byggnaden i Bryssel, där de uppmanar oss medborgare att släcka lyset när vi går ut från ett rum, som om det är vi vanliga som ska klara klimatet. Hyckleri i kvadrat: http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/klimatet/klimatetdel2.htm

Problemet med det globala matsvinnet är inte nytt! Läs: Minskat matsvinn mättar världen

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/matsvinn.htm

Läs också hela listan på tidigare inslag på vår samlingssida  KONSUmindre

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/konsumindreidx.htm

Uppdatering sker i Bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Debatten har just startats på våra Facebooksidor:

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

 KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


Tänk om vi vore 100 000 medlemmar!

30 januari 2012

2012-01-30

är det omöjligt, när det är så lönsamt? Vi är ju dessutom nära 9 miljoner konsumenter. Ta bara en av våra kampanjer ”30 % lägre kostnader för maten” där produkttester och prisanalyser ger snabba tips och utan att försämra kvaliteten, tvärtom! Som dessutom gynnar hälsan och drar ner konsumtionen av läkemedel.

Detta är en lönsam investering nu när det ska sparas på toppnivå, så gör vi det och visar vägen.

HÄR FÅR DU ETT STARTERBJUDANDE:
1 års medlemskap (normalt kostar det 200:-)
2-4 medlemsbrev per månad
Tillgång till dokument, normalt endast tillgängliga för medlemmar, som t ex KONSUMNTNYCKELN
Få som välkomstgåva den tidlösa boken KÖKSSKOLAN (normalt pris 150:- + porto 44:-)

Allt detta för endast 150:-
Sätt in detta på Plusgirokonto: 35 03 71-1 – KONSUMENT-FORUM

Uppge adress, e-post. Ryms det inte så maila in uppgifterna och ange betaldatum.

Det är bara tillsammans vi kan påverka! Och lönsamt är det för oss konsumenter!

Det är därför vi har vår egen konsumentorganisation KONSUMENT-FORUM. Ju fler vi är, ju mer kan vi åstadkomma och ju starkare röst får vi.
KONSUMENT-FORUM, är den fria konsumentorganisationen, som INTE  styrs av särintressen, politiska eller religiösa värderingar eller styrs med statliga medel. Vi vill fokusera på LÖSNINGARNA och inte fastna i PROBLEMEN.  Välja rätt och konsumera rätt och få kunskaper för att göra rätt.

Du kan också ge bort ett Gåvomedlemskap http://konsument-forum.se/TI/KOF3gavaallmant.rtf
samtidigt meddelar du oss namn, adress, e-postadress till mottagaren och ange ditt betaldatum. Vi skickar boken och bekräftelsen.
Du skriver ut gåvobrevet och skicka eller ger det till mottagaren.

______________________________________________________________________________________________________________

Följ konsumentdebatten här på bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/  Eller på Facebook:

  Bengt Ingerstam      KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


DO IT YOURSELF

29 januari 2012

2012-01-29

En gammal sliten fras, som börjar bli aktuell igen.

I ett tidigare blogginlägg https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/27/att-vara-problemet-eller-att-losa-problemet/
fokuserade vi på att inte lita på att alla problem kommer att lösas av och i POLITIKEN. De har haft fullt upp att byta sina ordförande. Mycket kan vi lösa snabbare i PRAKTIKEN.
Ett viktigt tips i det inlägget var att ”välja rätt fett”, för att må bättre, gå ner eventuellt i vikt, minska behovet av läkemedel och därmed belastningen på kretsloppet och reningsverken
https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/27/abborre-full-med-lakemedel/
Många av dessa lösningar passar bra in i vårt begrepp KONSUmindre.

Det innebär att vi börjar visa på andra lösningar, där vi själva som konsumenter löser problemen på vårt sätt.  För en tid sedan föreslog vi en del sådana lösningar, både genom att jämföra men också som i länk del 2 andra inriktningar som innebär lösningar. Dags ta upp dessa och bearbeta dem vidare.
https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/27/prisvart-med-kvalitetskrav/
https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/27/prisvart-och-kvalitetskrav-del-2/

Hjälp till nu att hitta fler idéer och samband där vi kan ta saken i egna händer som konsumenter och bli mer

orienterade på lösningarna och mindre deprimerade av problemen.

Tänk efter vilka enorma konsekvenser i många olika samband valet av rätt fett kan innebära, ända ner till slam och förgiftningsriskerna vid utsläppen från reningsverken och även neddragningen av bruket av en massa läkemedel.

Det får konsekvenser när vi konsumenter ändrar på våra rutiner.

Passa på att läsa i News Voice om rädslan från läkemedelsindustrin för att vi konsumenter använder oss av vitaminer och tillskott

Läkemedelsbolagen bakom skrämselpropaganda mot vitaminer och mineraler

http://newsvoice.se/2012/01/27/lakemedelsbolagen-bakom-skramselpropaganda-mot-vitaminer-och-mineraler/


¼ kg veckotips

29 januari 2012

20012-01-29

Så kom då veckans ”gratis” litteratur att granska. 250 gram i allt, inlindat i Postens reklamomslag. Ändå var inte de vanliga veckobladen från matbutikerna med. Dom kommer en annan dag för att synas. Inte heller de tre från ICA (Nära, Kvantum och Maxi – den senare 7 mil borta), som brukar komma på eget datum.

Tillsammans blir det bortåt ½ kilo papper i veckan och allt handlar om priser, priser och priser. Nu när Netto också har kommit är det massor av erbjudanden, ”begränsat parti” för att få oss att tro att det är extra förmånligt. Men det är bara båg!

OBS Jag har alltså inte satt upp lappen ”Nej tack till reklam”, för jag vill följa utvecklingen.

Redan för en tid sedan agerade vi för att få departement och regering att ta upp frågan i miljösammanhang, men inte ens ett svar eller reaktion.
https://bengtingerstam.wordpress.com/category/reklam/

Nu när alla ska lära oss att inte slänga mat, t o m EU Kommissionen, för att rädda klimatet, kan man inte ingripa. Regeringen kan förbjuda den oadresserade reklamen och tillåta att den blir beställbar. Men ack….

Läs tidigare blogginlägg https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/27/att-vara-problemet-eller-att-losa-problemet/
där vi börjar visa på andra lösningar, där vi själva som konsumenter löser problemen på vårt sätt. Redan nu har 20 % lappar på brevlådor eller brevinkast med ”Nej till reklam”. http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/nejtillreklam.html

Om fler gör det tar det snart slut. Visa denna civila olydnad, det du ska handla finns ändå inte i veckobladen!

En av alla åtgärder vi själva kan ta itu med, för politikerna gör det inte. Fler tips kommer.


Abborre full med läkemedel

27 januari 2012

2012-01-27 Redigerad 2012-03-03

Först en påminnelse, innan det blir för sent (5 februari): Se filmen UNDERKASTELSEN på SVT Play:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/07/filmen-underkastelsen-av-stafan-jarl-se-den-pa-svt-play-till-5-febr/

OBS! Filmen finns nu också på YOU tube: http://www.youtube.com/watch?v=zTMRi0ElqTk

Vi har två stora producentgrupper, som anser sig ha uppgiften att hålla liv i oss konsumenter. Det är livsmedelsproducenterna och läkemedelsproducenterna. Det finns också samröre dem emellan, förorenar dom oss med vissa tillsatser står de genast till förfogande med lämpliga läkemedel för att få oss ”friska” igen. Ett av de större gäller just läkemedel mot högt kolesterol, som om det alltid är en risk! Risk som man dessutom skapat och tvingar folk att välja ett margarin för att just minska kolesterolvärdet. Först margarin, sedan också piller.

Vår moderna kost har berikats med en massa socker och sockerarter, snabba kolhydrater som 6-8 skivor bröd om dan! Vad händer med oss? Sockerindustrin hjälper till att skapa behovet av läkemedel för hjärt-och kärlsjukdomar, fetma, diabetes mm.

Så hamnar till slut dessa läkemedel i ”abborren vid reningsverken”. Läs artikeln i Ny Teknik nyligen:

http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article3391529.ece

Men en del läkemedel hamnar också i slammet som vissa intressen vill ”återföra till åkermarken” för att odla mat på. Problemet är att allt måste någonstans ta vägen och vi och abborren är en mellanstation!  Problemet är inte enkelt, men det snabbast är att stoppa spridningen via slammet. Det finns metoder för att återvinna fosforn ur slammet. Sedan kan man hantera ”gifterna”. Svårare blir det med det som släpps ut med avloppsvattnet. Men med KONSUmindre-metoden kan vi bromsa spridningen. Vi konsumenter är en viktig del i kedjan.

Men att fortsätta att förorena både haven och jordarna är ett rent självmord, som vi konsumenter behöver sätta stopp för.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/01/27/att-godsla-jordarna-med-slam-och-sedan-odla-mat-dar-ar-sjalvmord/

Ett råd är att äta sunt så vi kan dra ner på behoven av läkemedel. Ett svårt råd är att ”släng inte onödigt mycket mat i onödan, via munnen”. Det kan minska många hälsoproblem, men det är svårare än att bara välja rätt mat. Men vi ska ju inte slänga mat nuförtiden. Nu ska ju t o m EU hjälpa oss att minska på det vi slänger.

Ett annat sätt att motverka den icke önskade utvecklingen i världen omkring vår mat är att säga nej till den med genteknik producerade maten.(Både till människor och som foder till djuren).

Se inslaget här”Tio fakta om Monsanto”

http://occupymonsanto.wordpress.com/2012/01/23/50/

Att vi som konsumenter ska blanda oss i detta är helt enkelt att vi ser ju till att hjulen rullar. Det är vi som är ”kvarnen i systemet” och vi som betalar i dubbel bemärkelse. Men vi är ju också de som köper och konsumerar, så vi kan ju lösa många problem snabbare än via POLITIKEN, just genom vårt agerande i PRAKTIKEN.

Vi kan hjälpas åt att hitta lösningarna och inte fastna i problemen! Så blir du en av oss:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/01/04/har-du-nytta-av-det-vi-publicerar/

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


Har du nytta av det vi publicerar

04 januari 2012

2012-01-03

Tycker du något det vi gör, skrivit på bloggen eller Facebook är bra, värt något eller gett dig bra tips?

Det är ju meningen, för föreningens mål är ju att sprida vidare sådant som är till nytta för alla konsumenter. Ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka, tillsammans.

Du får här ett par erbjudanden att bli medlem, som du verkligen tjänar på, tidigare publicerade på denna blogg:

Få boken KÖKSSKOLAN och medlemskap just nu för 150:-

Det är bara tillsammans vi kan påverka!

2011-09-10

Det är därför vi har vår egen konsumentorganisation KONSUMENT-FORUM. Ju fler vi är, ju mer kan vi åstadkomma och ju starkare röst får vi.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/09/10/fa-boken-koksskolan-och-medlemskap-just-nu-for-150/

Bistrare tider och åtstramning – ta fram OSTHYVELN och tjäna snabba pengar

2011-09-07

Det här är ett förmånligt erbjudande som kommer lämpligt just nu.

Allt flera länders regeringar tvingas nu sista tiden att strama åt efter att ha levt på tillväxt och lånade pengar. Nu försöker de stimulera oss konsumenter att öka konsumtionen för att hålla hjulen igång. Länge nog har konsumenterna utsatts för diverse ”stimulans” för att öka konsumtionen, som ger ökande intäkter i form av moms, samt skapar arbetstillfällen, som också ger inkomster i form av ökade skatteintäkter. Alltså är vi konsumenter ”viktiga” för många parter i samhället.

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/09/07/bistrare-tider-och-atstramning-%E2%80%93-ta-fram-osthyveln-och-tjana-snabba-pengar/

Eller, vill du börja med att visa att du uppskattar något speciellt vi lagt ut,

t ex det senaste i serien ”konsumenter granskar” om MILDA och de härdade fetterna i ”MILDA makter – en gång till”

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/12/30/milda-makter-en-gang-till/

som gav en verklig respons på Facebook https://www.facebook.com/bengt.ingerstam

sänd spontant ett bidrag som ”uppskattning” – 50:- eller mer till

Plusgirokonto: 35 03 71-1 – KONSUMENT-FORUM

och märk talongen ”Uppskattning”. Det kan vem som helst göra när som helst och hur många gånger som helst! Det snabbar på utvecklingen av vår organisation och verksamheten och det gynnar även dig!.

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se

Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71


Att göra VATTEN ”nyttigare”

23 november 2011

2011-11-23

Ja det kanske inte är den egentliga orsaken, men en del producenter har alltid velat påskina det, inte minst Coca Cola. Vid en snabb översikt på dryckesmarknaden och jämförelse med bara ett par år tidigare, framgår att antalet mineral-, käll- och bordvatten har minskat påtagligt. Det syns på vår prisjämförelse som vi presenterar för medlemmarna i dag i aktuellt medlemsbrev.

Vitamin Well är ett relativt ungt företag i ”vattenbassängen” som irriteras över att Livsmedelsverket har haft synpunkter på deras produkter, i synnerhet en del felaktiga påståenden i marknadsföringen. Nyhetsbrevet Food Monitor rapporterar om turerna mycket informativt, så vi citerar direkt:

http://www.foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/1-bransch-a-produktnytt/1089-vitamin-well-vill-fa-stopp-pa-livsmedelsverkets-negativa-kommentarer

Det är därför lämpligt att en konsumentorganisation yttrar sig och ger företaget sina synpunkter? Dels ligger priserna runt 28-40:- litern och man kan misstänka att det blir

dyra vitaminer och bättre ur klimatsynpunkt vore att enbart skicka runt piller i stället för vatten!.

Tyvärr vänder man sig till en ung kategori som okritiskt går på vad som helst och med argumentet ”vitamin” går köparna lättare på det. Säljes bara i halvlitersflaskor för att ligga under 20:- och inte väcka någon kritisk tanke. Troligen hade de inte gått att sälja i literflaska för 40:-.

Du som läser detta i bloggen kan antingen skicka ett kort mail till b.ingerstam@konsumentsamverkan.se  och svara bara minst ”ja till ,,,,” eller ”nej till Vitamin Wells drycker”. Vill du utveckla det går det bra, efter rubriken. Du kan också gå in på Facebook ”Konsumentsamverkan” och ”gilla” eller/och kommentera, så får vi en god bild över konsumenternas inställning. Sprid vidare genom att ”DELA” länken hit så många fler får chansen att läsa.

Så kan vi i alla fall meddela Vitamin Well en ”konsumentuppfattning.

Skulle företaget fällas av SLV platsar de ju också på ”LJUGARBÄNKEN”

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/11/17/ljugarbanken/

Var med och gör din röst hörd via oss


Energi och mat hänger ihop

21 oktober 2011

200111021 (kompletterad 20111022)

Kan man diskutera klimateffekter utan att ta in i kalkylen vad 7 miljarder människor konsumerar för att ”hålla igång” sina kroppar och producera arbete?

Som ett första inlägg i detta ämne, låt oss ta upp skolmaten!

Just nu debatteras på många håll skolmaten och både föräldrar och elever ifrågasätter varför de ska tvingas hålla tillgodo med lättmjölk och margariner. Även många bland personalen i skolköken opponerar sig, men en intensiv kampanj förs från myndighetshåll att enbart servera lättmjölk och margariner, baserat på den gamla uppfattningen om att mättade animaliska fetter skulle vara farliga. Det är hårresande att man så okunnigt och utan respekt för föräldrarnas vilja och övertygelse, barnens uppfattning, övertygande majoritet av experter och forskare och deras åsikter, respektlöst spel med barnens hälsa på lång sikt, kan hålla fast vid föråldrade näringsrekommendationer, som bygger på forskningsfusk och relationer till fettindustrin som bygger på vegetabiliska växtoljor, ofta med extremt höga halter av inflammatoriska Omega-6 oljor (margariner).

Dessutom blir det dyrare att servera lättmjölk, så ekonomipersonalen och politikerna som ansvarar för kommunernas ekonomi borde informera sig bättre, eller borde föräldrarna ifrågasätta deras kunskaper och kompetens.

Det kommer fler och fler forskningsresultat som motsäger detta om de mättade fetterna och uppfattningen har svängt radikalt. En bra sammanfattning finns att läsa på:

http://www.kostdoktorn.se/hur-dalig-vetenskap-skapade-fetmaepidemin

Skolmaten ska enligt lagstiftning och kostföreskrifterna innehålla 6-700 kcal per dag, det är en fråga om energi!

Det medger alla inblandade! Då kan man inte ge barnen vatten eller lättmjölk, för att dra ner på intaget av mättade animaliska fetter som man får från fetmjölken, utan det är den feta mjölken som gäller, för att helt enkelt stå sig längre.

I en tabell vi publicerat  http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/kalkyl_skolmat.pdf

kan man direkt se att det är en merkostnad på 34,3 % att servera lättmjölk i st f standardmjölk om man ska få samma mängd kcal. Enligt de senaste kalkylerna vi gjort för utvecklingen av vårt Klimat-Index system ligger det på 43 %, kan variera beroende på inköpsvillkoren, men detta visar att den ekonomiska faktorn inte är ovidkommande. Det är helt klart ett rent ekonomiskt argument, men ska man kompensera genom att dricka mera lättmjölk tillkommer sockereffekten, då det finns 5 g mjölksocker i varje dl mjölk oberoende av fetthalten!

När det gäller margariner är situationen långt ifrån gynnsam och talet om att prioritera de fleromättade fetterna stämmer inte!

Flora 80 % utgöres av  68 % mättade och enkelomättade men bara 12 % fleromättade.

Becel 38 % utgöres av 19 % mättade och enkelomättade och 19 % fleromättade, varav Omega-3 andelar bara 3,9 men hela 15 Omega-6 !

LÄTTA 40 % utgöres av 33 % mättade och enkelomättade men bara 6 % fleromättade (okänd fördelning Omega-3 och -6)

Mini-Lätta 28 %  utgöres av 24 % mättade och enkelomättade men endast 1 % Fleromättat, men massor av vatten.

De mättade fetterna i margarinerna kommer huvudsakligen från den ökända palmoljan. Så vilka argument finns då kvar, för att undvika smör och bredbara smörblandningar?

Här ett sammandrag över vad föräldrar och elever samt engagerade kan göra för att föra debatten vidare lokalt.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/snabbguide.htm

Får inte barnen tillräckligt med energi blir de oroliga och sugna och då blir det oftast läsk, Cola och godis som dämpar hungern, synnerligen olämpligt.

Håller vi oss till energifrågan, så ska vi veta att fett är en stor faktor och därför viktigt att välja rätt. Snabba kolhydrater är en annan faktor där priserna ligger (Indexet) mycket lågt och man drygar gärna ut med potatis, pasta, ris, majs, bröd och gröt både i skolmaten och i vården och de moderna färdigrätterna från industrin – där kolhydraterna utgör en potentiell riskfaktor för fetma och diabetes, samtidigt som energipriserna för mycket av frukt och grönt är oerhört högt. Det finns ju andra faktorer att ta hänsyn till som vitaminer, spårämnen och fibrer, men valet mellan frukt och vitkål är intressant och svårt ur andra infallsvinklar. Nu börjar debatten om sockerinnehållet i frukterna komma upp, så fruktstunderna får snart liknande status som lördagsgodis fick. Intressant följa debatten, men sätt inte frågan om fetmjölken mot intag av mera frukt.

Andra frågor som kommer upp här är t ex överkonsumtion och mat som slängs och inte minst tillgång av viktig mat som börjar ta slut och därmed blir för dyr, som fisk t ex.

Börja läs denna uppsats här nedan, så kommer jag igen med mera detaljer om varifrån vi får bästa energin – margarinerna är uträknade i alla fall enligt senaste analysen.

http://konsument-forum.se/TI/Energi_ar_forutsattningen_for_liv_for_levande_varelser.doc


Morötter – senaste lockelsen från handeln

15 oktober 2011

20111015

Ja det var inte meningen att det skulle handla om ”fringisar”. Det är snarare så att man har kapat moroten som en ny och effektiv lockvara för att plocka av oss pengarna snabbare och enklare. Har du någonsin hört ordet

”Snackmorot”?

Inte jag heller, men idag såg jag den! I grönsakshyllan hos ICA. Hela dan har jag gått och smakat på ordet, snackmoroten. Det fastnade liksom, en morot som snackar eller en morot för att få igäng snacket?

Importerad från Danmark, extra små och ”söta”

Ganska rätt gissat, nära en krona styck. 9:90 för påsen eller 49,50 per kilo. Jaha nu liknar det inte morot längre, som brukar kosta några kronor kilot.  Inte kan det heller vara speciella minimorötter man odlat fram för att ha till vickningen, som snacks?

Eller är det vid gallringen som man tar hand om de små som annars kasseras, tvättar och buntar ihop och packar i små påsar. Sen ska de in i distributionssystemet, marknadsföras, få ett artikelnummer och skyltas upp som en ny produkt, men namnet? Klarar det inte.

Men visst, merarbetet betalar sig ju med det osannolikt höga priset för morötter. Det finns en annan liten morot, den svarvade, som man kan ha i en påse i fickan som snacks. Aha, kanske det kommer av det sambandet. Långsökt var det i alla fall och extremt dyrt!

Vårt Klimat-index blir 11,0, d v s kostnaden i kronor för att hålla hungern borta i en timma. 100 kcal, eller motsvarande det man får av ett kokt ägg á 3:- eller ett glas standardmjölk på 1,8 dl för c:a 1:-. Ett dyrt alternativ, lockar man med i alla fall.

PS det kommer mer om KONSUMENT-FORUMS KLIMAT-INDEX.