NYCKELHÅLSMÄRKNINGEN nu också under luppen

03 september 2012

2012-09-03

I serien oberoende vetenskapliga rapporter av Prof Göran Petersson på Chalmers, ingående i projekt för Cancer- och Allergifonden, fortsätter vi att publicera ytterligare rapport rörande märkning av livsmedel och förslag till ”trafikljusmärkning”. Förra rapporten handlade om GDA-märkningen, som är näringslivets märkning som sitter på framsidan av förpackningarna. Den har starkt kritiserats av olika konsumentorganisationer världen runt.

Livsmedelsmärkning starkt ifrågasatt

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/09/03/livsmedelsmarkning-starkt-ifragasatt/

Här granskas nu den svenska Nyckelhålsmärkningen, som Livsmedelsverket står för.  Förslaget till ”trafikljusmärkningen” presenteras.

OBS att alla länkar finns i dokumentet och är av omfattande mängd

Nyckelhålet ohållbar märkning

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_160558.pdf

Grönt och rött för val av livsmedel
Rapporten granskar nyckelhålet som inte har lyckats stoppa diabetes och fetma. Fastlåsningen till biokemiskt orimliga synsätt på socker och mättat fett belyses. Oberoende trovärdiga kostråd tar nu över alltmer. Köpsignaler av typ grönt och rött enligt ovan är en skarp variant. De används i följande rapporter och passar även för mobilappar.
Fisk – val för hälsa
Fett – val för hälsa
Frukt & grönt för hälsa
Mjölkprodukter för hälsa
Uppföljning av projekt för Cancer- och Allergifonden
Chalmers verkar för hållbar hälsa och miljö

Grönt och rött tydliga signaler

Signaler i analogi med de välkända trafikljusen möjliggör enligt de generella exemplen ovan mycket tydliga köpråd. De visar på möjligheter för oberoende bättre alternativ till GDA.
Innebörd: Grönt får då innebörden bra val och rött blir en signal att välja bort. Gult signalerar mittemellan eller beror på – tänk till. Signalerna kan förväntas bygga på en väl avvägd balans för specifika produkter med hänsyn till kostråd mot stora folkhälsoproblem som diabetes, fetma, ateroskleros och cancer.

Oberoende: Konsumentguider

av denna typ måste utformas helt oberoende av ekonomiska och andra partsintressen. Signalljusen kan med fördel kopplas till lättillgängliga förklaringar som i sin tur leder vidare till utförligare översikter och rapporter. Grunden måste vara oberoende lättillgänglig forskning

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_139724.pdf

Dokumentet från Chalmers ovan är späckat med länkar och bakom ligger ett helt bibliotek. Ta dig tid att surfa runt, det är inte ofta man får tillgång till oberoende forskning på detta sätt.

Dags öppna debatten nu. Finns tillräckligt stöd för Göran Peterssons förslag här? Kan vi anse oss ha svaret  nu på frågan ”Vem ska vi våga lita på? GDA, Nyckelhålet eller Göra Petersson?

Lägg dina kommentarer här under detta dokument i bloggen, eller maila in dem till oss eller kommentera på Facebook!

Så återkommer vi.

_________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

Introduktionsmedlemskap nu till

150:- Valuta för pengarna!

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Livsmedelsmärkning starkt ifrågasatt

03 september 2012

2012-09-03

Den internationella näringslivsstyrda livsmedelsmärkningen  GDA – Guidline Daily Amount – är starkt vilseledande för konsumenterna. Det är de stora multinationella företagen som tagit fram denna märkning och i stort sett tvingat på oss den. Vi skrev redan 2009 om detta: Tidernas största bluff smyger på oss.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/markning/gda.htm

Bilden från chipspåse, obs angiven rek dagsranson 25 gram!

Dessa är företagen bakom:
Kraft, Mars, Nestlé, Danone, Kellog´s, Unilever, Cadbury, Coca Cola.
Kan någon gissa varför ”mättade fetter” ingår i dessa 5 olika siffror? Jo gissa varför Unilever är en av grundarna!

Nu har Professor Göran Petersson publicerat en rapport och utpekar GDA-märkningen som en ohållbar märkning och föreslår en mera lämplig färgmärkning som mera gynnar folkhälsan än multinationella företagens ohållbara koststimulans.

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_160574.pdf

litet utdrag:

Grönt och rött tydliga signaler

Signaler i analogi med de välkända trafikljusen möjliggör enligt de generella exemplen ovan mycket tydliga köpråd. De visar på möjligheter för oberoende bättre alternativ till GDA.
Innebörd: Grönt får då innebörden bra val och rött blir en signal att välja bort. Gult signalerar mittemellan eller beror på – tänk till. Signalerna kan förväntas bygga på en väl avvägd balans för specifika produkter med hänsyn till kostråd mot stora folkhälsoproblem som diabetes, fetma, ateroskleros och cancer.

Oberoende: Konsumentguider

av denna typ måste utformas helt oberoende av ekonomiska och andra partsintressen. Signalljusen kan med fördel kopplas till lättillgängliga förklaringar som i sin tur leder vidare till utförligare översikter och rapporter. Grunden måste vara oberoende lättillgänglig forskning.

Dokumentet från Chalmers ovan är späckat med länkar och bakom ligger ett helt bibliotek. Ta dig tid att surfa runt, det är inte ofta man får tillgång till oberoende forskning på detta sätt.

Dags nu att starta debatten och helt enkelt låta GDA-märkta produkter stå kvar i hyllorna, alltså ingå i ”LÅT STÅ” systemet för att visa vem som bestämmer på marknaden.

Lägg dina kommentarer här under detta dokument i bloggen, maila in dem till oss och kommentera på Facebook!

Så återkommer vi.

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

Introduktionsmedlemskap nu till

150:- Valuta för pengarna!

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤