Becel pro-activ med allvarliga biverkningar

2012-08-14

Att sälja ”mat” som medicin

med biverkningar

Visst kan man på olika sätt sänka kolesterolvärdena i kroppen, men är det önskvärt och nyttigt?

Därom tvistar många forskare och har t o m ifrågasatt Kolesterolmyten. En forskare har skrivit boken KOLESTEROLMYTEN.

I reklamen påstår Unilever att Becel Pro-active aktivt sänker kolesterolvärdet i blodet:

”Över 45 kliniska studier med Becel pro.activ har visat att växtsteroler åstadkommer en klar sänkning av kolesterolvärdena. De koncentrerade mängderna växtsteroler i Becel pro.activ blockerar en del av upptaget av kolesterol i tarmarna. Därigenom kommer mindre kolesterol ut i blodomloppet med längre LDL-kolesterolvärden (”det onda  kolesterolet”) som följd.”

Detta hälsopåstående har godkänts av EFSA (EU) och får alltså användas i reklamen. Problemet är i stället att mängden växtsteroler ökar i blodet, vilket innebär nya risker. För en lekman är det som om man hade blandat in statiner, läkemedel, som också medför biverkningar.

Den stora frågan uppstår därför

VEM SKA VI LITA PÅ?

Docent Uffe Ravnskov har nu anmält det till KO och bilagt en mängd vetenskapliga rapporter.

Här kommer anmälan:

Från: <ravnskov@tele2.se>

Datum: 13 augusti 2012 16.35.30 CEST

Ämne: Vilseledande reklam och ojust marknadsföring 

Ärende:  Vilseledande reklam och ojust marknadsföring
Meddelande: Vilseledande reklam för livsmedel innehållande växtsteroler

Unilever har i många år marknadsfört sitt margarin Becel pro-activ och vissa yoghurtprodukter med argumentet att de sänker kolesterolet. Samma är fallet med Carlshamns margarin Benecol. Denna sänkning uppnår man genom att ersätta normalt kolesterol med växtsteroler utvunna ur soja och finskt timmer med extraktionsbensin. Resultatet blir att upptaget av normalt kolesterol i tarmen minskar till fördel för upptaget av växtsteroler. Därmed minskar halten av normalt kolesterol i blodet medan halten av växtsteroler ökar.

Nu till problemet. Åtskilliga vetenskapliga studier har visat, att en förhöjd halt av växtsteroler ökar risken för åderförkalkning, hjärtinfarkt och för tidig död. I det följande skall jag helt kort redovisa för de viktigaste av dessa studier. Jag har även infogat länkar till originalartiklarna.

Det finns en sällsynt medfödd sjukdom som kallas sitosterolemi. Patienter med denna sjukdom har kraftigt förhöjda halter av växtsteroler i blodet och utvecklar tidigt i livet xantomer, dvs kolesterolrika knutor i huden av samma typ som man finner hos människor med familjär hyperkolesterolemi (referens 1).

Andra forskare har visat, att patienter med sitosterolemi blir åderförkalkade i ung ålder och kan dö redan i tonåren av en hjärtkärlsjukdom (referens 2 – 5).

Att växtsterolerna har en skadlig effekt på cellväggarna har visats på råttor som utfodrats med växtsteroler. Detta hade dessutom till effekt att råttornas livslängd förkortades (referens 6).

I en senare analys av ett av de första statinexperiment, kallat 4S, fann forskarna med Tatu Miettinen i spetsen att 25 procent av patienterna hade förhöjd halt av växtsteroler i blodet. Dessa patienter hade ingen nytta av statinbehandlingen; tvärtom ökade risken för hjärtkärlsjukdom i denna grupp (referens 7).

Det tycks alltså vara skadligt att ha förhöjda halter av växtsteroler i blodet. Både Becel pro-activ och Benecol höjer halterna och är alltså potentiellt skadlig.

I en översiktsartikel från 2003 (referens 8), där man hade analyserat alla studier som använt växtsteroler i behandlingen, påstår författarna att växtsterolerna är oskadliga. Studien har finansierats av Unilever, huvudförfattarens forskning är även betald av Unilever; två av författarna har patent på margarin med tillsatta av växtsteroler; en av dessa har aktier i det finska företag Raisio som producerar Benecol och som tidigare ägde Carlshamns mejerier. I artikeln hänvisar författarna till djurexperiment, som inte skulle ha visat några skadliga effekter, men de ignorerar den nämnda råttstudien (referens 6), som publicerats tre år tidigare. Studierna, som visat att patienter med sitosterolemi drabbas av åderförkalkning och hjärtkärl-sjukdom, avvisas med följande argument: ”Denna risk är huvudsakligen hypotetisk och den lilla ökningen av blodets halt av växtsteroler mer än övervägs av den minskade LDL-halt i blodet” (This risk is believed to be largely hypothetical, and any increase due to the small increase in plasma plant sterols may be more than offset by the decrease in plasma LDL). Man påstår också, att en studie har visat, att patienter med sitosterolemi kan äta växtsteroler utan risk (referens 9). Denna studie har emellertid endast studerat växtsterolernas effekt på blodets halt av kolesterol och växtsteroler. Aven Miettinens tidigare studie (referens 7) som visat, att statinbehandling ökar risken för hjärtkärl-sjukdom hos människor med förhöjd halt av växtsteroler i blodet, ignoreras, trots att Miettinen står som medförfattare till översiktsartikeln.

Möjligen kommer Unilever och Carlshamns mejerier att hänvisa till en rapport från European Food Safety Authority, som publicerades 2008 (referens 10), men här har man inte tagit ställning till eventuella biverkningar. Man konkluderar, att växtsterolerna sänker kolesterolet, men påpekar samtidigt, att inga experiment har visat, att de även minskar risken för hjärtkärlsjukdom. Det bör också tilläggas, att många studier har visat, att effekten av statinerna, de preparaten som fram för allt används i kolesterolsänkande syfte, inte beror på själva kolesterolsänkningen; nyttan är den samma vare sig kolesterolet sänks maximalt eller blott lite grand. Härmed bortfaller industrins huvudargument, att växtsterolerna minskar blodets halt av kolesterol. Fenomenet förklarar även, varför patienterna i 4S-studien med hög halt av växtsteroler i blodet inte fick någon nytta av behandlingen trots att deras kolesterol minskade lika mycket eller mer än hos de övriga.

Ett minimikrav är att Unilever och Carlshamns mejerier åläggs att bevisa att förhöjda halter av växtsteroler i blodet är ofarligt. I väntan på detta bör den gravt vilseledande annonseringen om påstådda hälsoeffekter stoppas. Frågan är väl också om man över huvud tagit får sälja produkter, som innehåller växtsteroler.

Jag har tidigare påpekat detta i en artikel i Dagens Medicin (http://www.dagensmedicin.se/debatt/annu-en-myt–det-hjartvanliga-becel)
utan att några myndigheter har reagerat, möjligen för att jag glömde nämna, att det endast gällde Becel pro-activ, inte vanligt Becel.

Uffe Ravnskov, med dr, docent
Magle Stora Kyrkogata 9, 22350 Lund

Exempel på vilseledande reklam:
Becel pro-activ: http://www.becel.se/proactiv/?gclid=COirl7HT5LECFeQumAodCA8AMg

SLUT CITAT

Hela brevet med bilagda länkar till forskningsrapporterna

http://konsument-forum.se/TI/Vaxtsteroler_i_Becel_pro.doc

Ska bli intressant att se hur myndigheten hanterar frågan.

Vi uppdaterar allt eftersom

Här lite mer att läsa, dels från vår hemsida, en artikel i SVD (en av massor i media) dels om Uffe Ravnskovs böcker och hans internationella hemsida

Debatten om kolesterol tycks aldrig ta slut

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/folkhalsoproblem/kolesteroldebatt.htm

Vilka fetter ska jag använda?

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/saker/vilketfett.htm

Är kolesterol en riskfaktor?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ar-kolesterol-en-riskfaktor_3201249.svd

Debatt om blodfetter får nytt bränsle

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/blodfettsdebatt-far-nytt-bransle_6151979.svd

Kolesterolmyter

http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm

 Fett och kolesterol är hälsosamt! – Om gamla och nya kolesterolmyter

Av Uffe Ravnskov

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411465

Rapporter av Professor Göran Petersson, Chalmers:

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26518.pdf

Fetter – Kolesterol – Statiner

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/41857.pdf

FETT – VAL FÖR HÄLSA

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_155237.pdf

 Kost och Ateroskleros

– omega-6 och socker hotar, men rätt omega-3 och antioxidanter skyddar

􀀹 Överintag av omega-6 i form av linolsyra från fröfetter skadar via inflammatoriska eikosanoider och via lipidperoxidation av blodfetter. Neddragning på raffinerat vegetabiliskt fett från majsolja, solrosolja och margarin minskar effektivt riskerna för åderförfettning.

􀀹 Förhöjda halter av glukos i blod skadar genom glykosylering av LDL och andra lipoproteiner, och insulinresistens förvärrar hälsoriskerna. Mindre socker och mindre lättspjälkad stärkelse med kosten minskar effektivt skadorna.

􀀹 God tillgång på omega-3 i form av eikosapentaensyra, EPA, ökar bildningen av de eikosanoider som skyddar mot ateroskleros och hjärtinfarkt. Ökat intag av fiskfetter och av EPA från andra källor förebygger därför effektivt hjärt- och kärlsjukdomar.

􀀹 Antioxidanter motverkar den oxidation av fleromättade fetter i LDL som initierar ateroskleros. Ett högt intag av antioxidanter i form av tokoferoler, karotenoider och flavonoider från väl valda livsmedel skyddar effektivt.

forts……


_______________________________________________________________________________________________________________

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Stöd oss

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam   KONSUmindre     Konsumentsamverkan

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KONSUMENT-FORUM

Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.r: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

One Response to Becel pro-activ med allvarliga biverkningar

  1. Per Almgren skriver:

    􀀹 God tillgång på omega-3 i form av eikosapentaensyra, EPA, ökar bildningen av de eikosanoider som skyddar mot ateroskleros och hjärtinfarkt. Ökat intag av fiskfetter och av EPA från andra källor förebygger därför effektivt hjärt- och kärlsjukdomar.

    PA: Vilka är de andra källorna?

    􀀹 Antioxidanter motverkar den oxidation av fleromättade fetter i LDL som initierar ateroskleros. Ett högt intag av antioxidanter i form av tokoferoler, karotenoider och flavonoider från väl valda livsmedel skyddar effektivt.

    PA: var finns tokoferoler, karotenider och flavonoider?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: