Förslag till nya Nordiska Näringsrekommendationer

09 juni 2012

2010-06-09

Nyligen har det kommit ut (5 juni)  information om förslaget, som man kommit fram till på konferensen på Island om de kommande nya Nordiska näringsrekommendationerna. Bifogar både rapporten från ”Norden” och den från SLV, då de tar upp olika saker på några ställen.

KOMMENTAR:

Smöret vill man som vanligt varna för och man vill att vi övergår till oljor (inte ett ord om de Omega-6 rika oljorna som solros-, majs-, linfrö- och sojaoljorna) och ”soft”-margariner, om man nu menar flytande eller lättvarianten. Vita brödet har man vågat utmana, liksom socker och sötade produkter och friterad potatis samt rött kött och alkohol, så några steg i rätt riktning har man tagit. I höst kommer remissomgången.  Inte en antydan om att de tidigare rekommendationerna har vi att tacka för de snabbt ökande stora folksjukdomarna fetma, övervikt, diabetes. Det överlåter man ju åt oss själva att förstå och fortsätta att inte lyssna på de myndighetsdikterade råden.

Ironiskt nog, samma dag, visar Svensk Dagligvaruhandel att vi, konsumenterna, gör tvärtom. Har den 5 juni, samma dag, lagt ut en kommentar på bloggen till den utredning handeln presenterat just i dag

”Försäljningen av mättade fetter fortsätter att öka”

samtidigt sjunker försäljningen av lättmargariner enligt i dag publicerade

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/06/05/forsaljningen-av-mattade-fetter-fortsatter-att-oka/

Konsumtionsrapporten 2012 Svensk Dagligvaruhandel.

Kommentarer och länkar i mitt blogginlägg:

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/06/05/forsaljningen-av-mattade-fetter-fortsatter-att-oka/

Den som är nyfiken på mera om näringsrekommendationerna får läsa sammanfattningarna (korta) som kommer här:

Nya nordiska näringsrekommendationer – fokus på hela kosten

Förslaget till utkast till den femte upplagan av de nordiska näringsrekommendationerna presenterades på den tionde nordiska näringskonferensen i Reykjavik, Island den 5 juni. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nya-nordiska-naeringsrekommendationer-2013-fokus-paa-hela-kosten

Nya nordiska näringsrekommendationer lyfter fram helheten i kosten

Ur nyhetsarkivet 2012-06-05

I dag presenteras förslaget till nya nordiska näringsrekommendationer. Forskare från Norden har gått igenom det aktuella vetenskapliga läget i världen om sambanden mellan det vi äter och olika sjukdomar. I de flesta fall har den omfattande genomgången inte gett anledning att ändra rekommendationerna. En viktig nyhet är dock att de nya rekommendationerna fokuserar mer på vilka matvanor som är bra för hälsan än på betydelsen av enskilda näringsämnen.  Förslaget går ut på remiss i höst.

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Nya-nordiska-naringsrekommendationer-lyfter-fram-helheten-i-kosten/

Några kommentarer i andra media:

Rätt sorts fett viktigare än mängden

http://www.aftonbladet.se/halsa/article14935964.ab

Intressant läsa alla kommentarerna till artikeln, rena folkstormen!

 

”Äntligen får vi äta mer fett”

Publicerad 2012-06-05 18:02 http://www.dn.se/nyheter/sverige/antligen-far-vi-ata-mer-fett

 

 

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Stöd oss

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


Försäljningen av mättade fetter fortsätter att öka

05 juni 2012

2012-06-05

samtidigt sjunker försäljningen av lättmargariner enligt i dag publicerade

Konsumtionsrapporten 2012 Svensk Dagligvaruhandel

www.svdh.se  http://www.svenskdagligvaruhandel.se/web/Hem_1.aspx

Hälsan och maten 2012 – ny rapport

Försäljningen av mättade fetter ökar samtidigt som sockerkonsumtionen är fortsatt hög. Allt färre konsumenter letar dessutom efter nyckelhålsmärkta produkter i butikerna. Utvecklingen går tvärs emot de Svenska Näringsrekommendationerna (SNR). Det visar Hälsan och maten 2012, en rapport från Svensk Dagligvaruhandel.

Rapporten

Pressmeddelande

Citerar här bara inledningen och visar den viktigaste kurvan, som är den stora ”nyheten” i rapporten.

Mättade fetter ökar
 
Svenskar konsumerar allt mer mättat fett. De tre senaste åren har smörförsäljningen ökat med 40
procent, enligt dagligvaruhandelns försäljningsstatistik (Nielsen). Under 2011 ökade försäljningen av
fetare matfett som smör och Bregott med drygt 9 procent, medan lättmargariner minskade med 8 procent.
Baconförsäljningen har gått upp med 10 procent under samma år.
Samtidigt som konsumtionen av mättade fetter ökar, anser 45 procent av konsumenterna att mättade fetter
är onyttiga, enligt YouGovs undersökning Food & Health 2012. Endast 8 procent uppger att mättade
fetter är nyttiga. Dock uppgår andelen som inte vet om mättat fett är onyttigt eller inte till en fjärdedel
av konsumenterna, en andel som varit konstant under de senaste åren. Övriga 22 procent anser att mättade
fetter vare sig är onyttigt eller nyttigt.
Sockerkonsumtionen fortsatt hög
Försäljningen av sockerrika produkter fortsätter att öka. Under 2011 har försäljningen av chokladkonfektyr
gått upp med 1 procent och sockerkonfektyr med 4,8 procent enligt Nielsen. Chips och snacks,
som kan innehålla både socker, fett och salt, har ökat med 1,4 procent medan förpackade nötter har ökat
med 3,7 procent.
Svenskar äter i genomsnitt 14 kg godis per person och år (Delfi Marknadspartner 2010), vilket kan jämföras
med en genomsnittskonsumtion i västvärlden på strax under 11 kg (The Global Confectionery Market,
Research and Markets 2010). Så många som 70 procent har en negativ inställning
till begreppet light, enligt YouGovs undersökning. Trots det har försäljningen av lightläsk ökat med 9,1
procent, enligt Sveriges Bryggerier, medan försäljningen av ”vanlig”.

Läs mer i ”Hälsan och maten, Svensk Dagligvaruhandels årliga rapport 2012 om svenska

konsumtionstrender och handelns arbete för bättre matvanor”. www.svdh.se

 http://www.svenskdagligvaruhandel.se/web/Hem_1.aspx

Vad vi tycker saknas är kurva över hur diabetes, övervikt och fetma har ökat under perioden sedan myndigheter och näringslivet propagerat för mindre fetter. Att sockerkonsumtionen ökat trots att man säger att man informerat om riskerna (godishyllornas utbyggnad!) visar bara hur lite konsumenterna bryr sig om det man säger sig ha lovat regeringen att verka för.

I rapporten nämns att konsumtionen av bacon ökat, men ingenting om hur eventuellt konsumtionen av vitt bröd minskat.

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Stöd oss

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


Kampen om fiskarna

03 juni 2012

2012-06-03

Kampen om fiskarna

Senaste tiden gick i SVT2 en serie på tre oerhört intressanta filmer om de tre största problemen när det gäller de tre av marknaden prioriterade fiskarterna torsken, tonfisken och laxen.

Utvecklingen av världens fiske har styrts av denna utveckling och vi konsumenter har styrts effektivt över till dessa tre arter, möjligen borde skaldjur tas med också (tigerräkor t ex). Lägg märke till hur efterfrågan har styrts in på dessa arter och hur kriget om fiskarna styrts från olika länders regeringar, finansieringen av större och större båtar, fighterna om kvoterna och inte minst handelsblockens satsningar, både i frysdiskarna och i färskdiskarna.

I dag kan man köpa färsk filead odlad lax för 69:90 hos en kedja och för bara en vecka sedan kostade den 149:-. Det är inte fisken som kostar olika, det är kampanjerna med lax som lockvaror. Torsken är nere nu i dagarna (finns bara filead) i 99:- mot för ett par veckor sedan 179:- ). Är marknaden seriös? Är det helgerna som stimulerar kampanjerna? Nyss var det pingst, nu kommer Nationaldagen och snart är det midsommar.

Bakom filmerna låg den engelska kampanjen som varit aktiv några år, Fish Fight,som vi lagt ut länk till på Facebooksidorna: https://www.facebook.com/hughsfishfight  och uppmanat att skriva på. Kolla in den närmare. http://www.fishfight.se/

Här är några länkar till engelska artiklar om deras aktiviteter.

http://www.theecologist.org/News/news_round_up/724568/hugh_fearnleywhittingstall_tackles_farmed_salmon_feed_controversy.html

http://www.theecologist.org/_tag/4674/0/0/25/Hugh%20Fearnley-Whittingstall/

http://www.theecologist.org/News/news_round_up/724568/hugh_fearnleywhittingstall_tackles_farmed_salmon_feed_controversy.html

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/aug/08/fish-consumption-rises-despite-campaign

Vi kommer att fortsätta att följa och kommentera frågan om fisk, fiske och priserna (och marknaden) för det är troligen ett större problem än odlingen och jordbruket på den allt mindre arealen jord, som blir kvar efter all byggnation av parkeringsytor, vägar och städernas utbredning. 70 % är vatten på jorden, bara 10 % är möjlig att producera mat på av de 30 % som är kvar!

Vi samlar dokumenten på  följande dokument:

Fiskepolitik på bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/category/fiskepolitik/

FISKE och FISK och PRISER

20120514 uppdaterat 2012-05-21 och 2012-05-28

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/05/14/fiske-och-fisk-och-priser/

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Stöd oss

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1