Carolines Falukorv – 4 skivor för 52:90

07 mars 2012

2012-03-07

Detta är en produktanalys ur både pris, innehålls- och hållbarhets-synpunkt och som ifrågasätter den moderna ”snabbmaten” som egendomligt nog, blir allt populärare, färdig att värma bara, i mikron på jobbet eller för äldre som hänvisas att ”leva på lådmat”

Färskt produkt (ej frusen) Vikt: 400 g
Pris: 52:90 per paket = 132:25 /kilo.

13:22 kr per 100g som ger 155 kcal = 8:53 kr/100 kcal (Resurs Index 8,53)
Dygnskostnad 204:70 om man inte äter annat än denna rätt.
Energianalys:
100 gram innehåller 155 kcal. Hela rätten ger 620 kcal, ungefär ¼ av dagsbehovet för en lågenergikonsument.

(Jag kalkylerar alltid med 2400 kcal som dygnsbehov och det motsvarar då 100 kcal per timma, som ger ett index över vad matens energikostnad blir, ungefär som man anger vad drar bilen per mil. Kcal är ju också ett mått på energi som driver människokroppar, 100 kcal per timma dygnet runt, för lågenergikonsument.)
Denna rätt borde ge mättnad för 6 timmar (alltså ätas var 6:e timma) över hela dygnet eller drygt var 3 timma om man inte äter på nätterna.
Innehållsanalys:

Vägde upp och fann 126 g falukorv, 42 g ketdhup, 223 kokta makaroner = 401 g

Om  makaronerna och ketchupen svarar för 2:90 blir kostnaden för 4 skivor falukorv 50:-  när 121 g falukorv kostar ungefär 3:-  räknat på ett kilopris på 25:-  Smart sätt att få ut 17 gånger mer för falukorven.

Prisvärdeanalys:
8:53 per 100 kcal är ett mycket högt pris, det finns snabbmat för 3-4:- per 100 kcal. Bland de värsta alltså. Väger man in smaken så är det alldeles för dyrt för att köpa en gång till.
Slutomdöme:
Ett verkligt bottennapp, Typisk ”engångsmat”, alltså sånt man inte köper igen. Den får t o m plats på avsnittet ”Tummen upp eller tummen ner” med 5 tummar ner, mycket p g a priset!
För hela texten och fler bilder, läs här: http://konsument-forum.se/TI/Carolines_Falukorv_4_skivor_for_52,90.doc

Testet utfört av Bengt Ingerstam i februari 2012

Länk till bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

för mer info i Facebook på dessa sidor:

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Stöd oss

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


Godis som måltidsersättning – billig lunch

05 mars 2012

2012-03-05

Har sedan en tid samlat uppgifter om dessa bars, måltidsersättningar, dietdrycker, sportdrycker, även ARLA-produkter som Risi Frutti men det är omfattande och tar mer tid. Genomgående är att nästan alla produkterna kostar under 29:90 och visst kan det ses som en billig lunch. Energipriset är mycket högt och sockerhalterna oroande. Men visst ger de energi, mest snabba kolhydrater. Helt klart er riskfaktor för fetma och diabetes.

Hårdlansering pågår just nu

Nu kommer ett inslag i SVT2 21.00 i kväll  2012-03-05 och tydligen forskar Professor Charlotte Erlandsson-Albertsson på detta och tror att det kan medverka i epidemin med fetma. Det är märkligt att näringslivet inte förstår att de spelar med konsumenternas hälsa för att komma åt våra pengar.

Häromdagen skrev jag om WILD CHIPS á 800:- kilot(visserligen mest protein) men till vilket pris!

https://bengtingerstam.wordpress.com/2012/02/29/torra-snacks-wild-chips-med-manga-vackra-ord-och-bara-800-kilot/

Styckpriserna lurar oss, så t ex en Friggs Nutradiet  för 19;90 och 58 g blir kilopriset 343:10 i en butik. Innehåller 370 kcal/100 g. Energipriset blir 92:74 kr/100 kcal (vårt Resurs-Index alltså, medan genomsnitts värdet för vår konsumtion ligger på c:a 2 kr/kcal.) Ett kokt ägg som ger 8o kcal utan socker ligger på c:a 4 kr/100 kcal. För att leva ett dygn på denna produkt (2400 Kcal, blir dygnspriset 2 225:-).

Nutradiet Shake, för 22:90 för 330 ml och alltså ett kilopris på 69:40 (jämför med fetmjölk för c:a 8 kr/kg) innehåller 60 kcal/100 g. Energi-Index blir 21:03, alltså 10 gånger genomsnittskonsumtionen.Skall endast drickas av överviktiga som inte har några hälsoproblem (?), enligt text som inte går att läsa utan 2 glasögon på varandra.

Att leva på denna diet kostar 504:-per dygn!!!!!

Det var ett par exempel, skrämmande i alla fall.

Samma debatt pågår i Danmark och vi fick länkarna till danska Politiken, från en som hittat till oss och ”gillat” vårt inlägg på Facebook:  Kaarina Tams            https://www.facebook.com/kaarina.tams 

Smootihies, energy drinks and organic juices give an idea of health, but they contain more sugar than cola. They break the sugar balance of the body and will cause diabetes epidemy. People who want to live healthy are cheated.

Smoothies, energidrik og økosaft indeholder mere sukker end cola

Populære sundhedsdrikke er de rene sukkerbomber

http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sundhed/ECE1558653/populaere-sundhedsdrikke-er-de-rene-sukkerbomber/#.T1IHLG43qK8.facebook

I Finland pågår en aktion mot sportdryckerna i idrottssammanhang, så det rör på sig. http://playrapport.se/video/2730467#/video/2730473

Har producenterna fått ”fnatt” på att droga oss med stimulansmedel, socker och vitaminer? Vatten är en billig råvara och det är socker också och lätt attfå oss att vänja oss vid. Allt fler börjar vakna över hur vi ”Det styrda Folket” har blivit en säker källa till ökande försäljning. Detta fortsätter vi att granska.

 

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Stöd oss

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


I går var det nanoteknik – idag kadmium

03 mars 2012

2012-03-03

Tema:  RENARE FRAMTID

I går var det nanoteknik – idag kadmium, ja i blogg och på Facebook!

Det som hamnar i avloppet blir vi inte av med!

Det går in i kretsloppet, via avloppssystemet, reningsverken (vilket namn på ”samlingspunkten för föroreningar”!). Vidare sedan, för det som inte fångas upp, blir det ”recipienten”, våra vattendrag , sjöar och hav. Där ska i sin tur vår mat  – fisk, skaldjur – växa upp. Den fasta delen, avloppsslammet, kämpar slamförespråkarna för att sprida som gödsel på våra åkrar! Men det vi en gång spolat ner blir vi inte kvitt. Tillbaka till maten verkar vara det som gäller.

Ett sorgligt kretslopp – avloppsslammet är inte gödsel för matproduktion

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/10/07/ett-sorgligt-kretslopp-avloppsslammet-ar-inte-godsel-for-matprodktion/

Vår matproduktion måste orienteras mot en så ren och nyttig mat som möjligt, inte att vara en möjlighet för kvittblivning av avfall. Inte heller proppas full med industriella skapelser, för att dryga ut och förbilliga produkter och därmed snedvrida konkurrensen.

Att gödsla jordarna med slam och sedan odla mat där är självmord

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/01/27/att-godsla-jordarna-med-slam-och-sedan-odla-mat-dar-ar-sjalvmord/

Nu har det larmats igen. Testfakta har testat ett antal mjölsorter och hittat höga halter av kadmium: http://www.testfakta.se/livsmedel/article60096.ece

Artikeln har bl a införts i GP och DN  http://www.dn.se/ekonomi/varning-for-kadmium-i-mjol

”Inget fabrikat i Testfaktas undersökning ligger över EU:s gränsvärde för kadmium i mjöl som i dag är satt till 0,2 milligram per kilo, men som kan komma att sänkas till 0,1 milligram per kilo. Högst halt har Finax dinkelmjöl fullkorn med 0,07 milligram per kilo, medan övriga fabrikat ligger på 0,03 och 0,04 milligram per kilo”.

Man konstaterar också helt logiskt att vi kan inte bli av med de här tungmetallerna ur jorden under överskådlig framtid.

Andra tester som gjorts är denna: http://www.renakerrenmat.se/fakta/MjolAnalysSlutlig5.pdf

från initiativ av Ren mat Ren Åker och det har varit en debattrunda i GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.737049-hoga-kadmiumhalter-gor-mjolet-halsofarligt

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.739998-felaktig-bild-av-kungsornen

samt svar på Lantmännens hemsida: http://lantmannen.com/sv/press–media/Blogg/Blogginlagg/?entryId=369

Vad gör vi då som konsumenter?

Så länge diskussionerna om gränsvärdena pågår och viss slamspridning förekommer, skulle vi vilja ställa krav på att producerande företag på sin hemsida klart deklarerar sin slam- och kadmiumpolicy och även deklarerar sina kadmiumvärden, gärna PAH-värden också. I klartext bör de uppge om deras produkt och råvara odlats på slamgödslad åker.

Någon märkning på produkten lär inte tillåtas av Livsmedelsverket.

Men vad vi konsumenter omgående kan göra är att kraftigt minska vår konsumtion av bröd och andra mjölprodukter. Det skulle vi vinna på, inte bara genom att minska kadmiumintaget, utan även ur allmän hälsosynpunkt, genom ett minskat kolhydratintag. Blodsockernivån sjunker och riskerna för fetma och diabetes minskar.

Den pressen på odlarna och mjölproducenterna är behövlig och ett klart uttryck för KONSUMENT-INFLYTANDE och inte en omöjlighet.

PS  I DN-artikeln har jag lagt in denna kommentar:

Ointressant debatt eftersom EU fortfarande diskuterar gränsvärde för kadmium och det finns så mycket mer obehagligheter i slammet, som läkemedelsrester. I dagens läge går det inte att odla spannmål utan att få med kadmium, men varför förvärra det med slam? Men enklast drar vi bara ner eller slutar helt med att äta bröd. Bra för blodsockernivån och minskar risken att drabbas av diabetes, två flugor i en smäll!

Bengt Ibgerstam, (Webbsida) 18:58, 03 mars 2012.

Fortsatt uppdatering sker i Bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/    (kategori avloppsslam eller kadmium)

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

Stöd oss

KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1


Minskat matsvinn mättar världen

01 mars 2012

2012-03-01

Häromdagen gick filmen ”Det gigantiska slöseriet” och kan fortfarande ses på SVT Play

http://svtplay.se/v/2722294/dokument_utifran/det_gigantiska_sloseriet

eller sista reprisen i Kunskapskanalen 2/3 22.00.

Visst ska vi sluta slänga mat, men vi är inte de värsta bovarna! Handeln är mer än skyldig! Den alltmer utspridda metoden att locka oss men ”köp 3 betala för 2” är ju rena uppmaningen att köpa på oss mer än vi behöver. Klart att handeln vill sälja mera. Men väl hemma blir det ofta att slänga en del. Eller köp 5 betala 89:50. Per styck 22.95. Räknas snabbt ut i huvudet skillnaden och vips är kyl eller frys proppfulla.

I fjol under en stor internationell kongress i branschen i Düsseldorf 16-17 maj ”Save Food” presenterades en FAO rapport ”Global Food Losses and Food Waste”, framtagen av svenska SIK, se närmare http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fao/pressrelease/view/minskat-matsvinn-maettar-vaerlden-632418

Vi presenterade en notis den 16/6 2011 http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/matsvinn.htm

Men sedan dess har vi inget hört om vad näringslivet gjort i fråga. Det är anmärkningsvärt, för i butikerna ser man inga spår, snarare kör man på ännu värre. Vi kommer nu att följa upp det med direkta kontakter med det svenska näringslivet.

Ett avsnitt på hemsidan kan vara av intresse:

”Ekologiskt och närproducerat är den hållbara och uthålliga vägen mot framtiden”

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekolivsstil/ekolivsstilidx.htm

Redan 2006 satte vi fokus på slöseriet, efter ett TV-program där Bengt Ingerstam medverkade:
2006-05-11 ”Slöseriet med mat som slängs på ”bäst-för-dagen””

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/matsvinn.htm

Läs också hela listan på tidigare inslag på vår samlingssida  KONSUmindre

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/konsumindreidx.htm

Hemsidan är en gruva med nästan 10 000 dokument, använd sökfunktionen uppe till höger på hemsidan.

Vi har just uppdaterat Facebook sidan ”KONSUmindre” där ingressens lyder:

 

KONSUmindre är motsatsen till KonsuMERA. Konsumenternas vapen är just att köpa det vi behöver och inte lockas köpa det vi varken behöver eller hade tänkt oss. Håll dig och håll i plånboken!

Beskrivning

Vi är utsatta för all möjlig stimulans för att hålla hjulen (Julen) igång och konsuMERA, men det är dags att stimulera en mer eftertänksam konsumtion, för hälsans bästa, plånbokens bästa, klimatets bästa och framtidens uthålliga utveckling.
Denna sida vill samla alla som vill vara med och påverka genom att hålla i plånboken och välja att handla för en bättre värld. Bakom detta initiativ ligger Konsument-Forum, www.konsumentsamverkan.se

Fortsatt uppdatering sker i Bloggen: https://bengtingerstam.wordpress.com/

Debatten har just också startats på våra Facebooksidor:

Bengt Ingerstam     KONSUmindre      Konsumentsamverkan

 KONSUMENT-FORUM
Box 88, 577 22 HULTSFRED Tel 0495-413 15, 070-604 77 25
E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
Org.nr: 833222-5803 Plusgirokonto: 35 03 71-1