Beslut klart i Älvsbyn om riktigt fett och mjölk

15 mars 2011

2011-03-15

Striden är nog inte över, men nu har i alla fall kommunstyrelsen i Älvsbyn, med total enighet bland politikerna, i går 14 mars beslutat att barnen ska få välja och även ha tillgång till Bregott (eller liknande bredbart gräddbaserad fettblandning (inte enbart margarin alltså), samt mellanmjölk.

I Piteå tidning kom detta i morse: Politikerna upphäver kostchefens beslut

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6035757

”Politikerna upphäver kostchefens beslut. Bregott och mellanmjölk ska återinföras i skolmaten och kostchefen måste informera politikerna om nya ”radikala förändringar i utbudet”.

Nu återstår bara att få in fetmjölken också, men debatten hittills har ju rört valfrihet eller ej och inte det mättade fettets överlägsenhet, men det kan ju komma. Läs min analys om mjölken och hur länge barnen står sig på de feta alternativen och hur mycket billigare det blir för kommunen:

Analys över mjölkens innehåll av mjölksocker i förhållande till energiinnehållet

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/mjolksockerfarg.pdf

Kalkyl lätt/normalfet skolmat

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/kalkyl_skolmat.pdf

Kommunen skulle tjäna 150 000 kr per 1000 elever bara på att byta från LÄTTA till Bregott och från lättmjölk till standardmjölk. Barnens hälsa gynnas också.

Vad som nu ska bli intressant att se är vad den envisa och trotsiga kostchefen ska utlösa för bestraffning, genom att ta bort några populära rätter, för att totalt få ner det mättade fettet. Hon gräver nog en liten grop, och även ”en liten tuva….”. Barnen kommer inte att gilla hennes åtgärder. Se blogginlägget från den den 13:e

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/03/13/fanatisk-kostchef-i-alvsbyn-slass-for-att-behalla-lattprodukter/

Det viktiga var att samtliga partiers representanter var eniga inför beslutet.Det ger en ny dimension i debatten, att inte plocka politiska poäng utan ta sitt gemensamma ansvar för barnens bästa och kommunens bästa för ekonomin också. Det är ju nog att hälsoaspekterna diskuteras och oenigheten mellan å en sidan Livsmedelsverket och dietister och å andra sidan barn, föräldrar och allt fler forskare fortfarande är en het potatis. Enklast hade det varit om Livsmedelsverket hade en uppdaterad syn på fetterna, så vi kunde lita på dem, men så länge de slåss för en föråldrad syn på fetterna får väl debatten fortsätta. Älvsbyn har nu skrivit historia, lokala politiker tog ansvaret och skapade detta prejudikat, och visade nu vem som kan bestämma.

I förra inlägget (se ovan) svarade jag på en kommentar från Per Wikholm följande:

”Frågan är bara vem som ska bestämma vad ”näringsriktig kost” är? Det är ännu en öppen fråga och jag menar att vi, både som föräldrar, elever, konsumenter måste få vara med och ha något att säga till om. Bengt”

Att man inte i lagtexten gick längre och bara skrev in ”näringsriktig kost” utan att definiera vad man menade med det, emot Livsmedelsverket vilja, betyder inte att det är fritt fram. Det har nämligen tillkommit, säkert efter påtryckningar, att man gett Livsmedelsverket uppdraget att bygga ut

Centrum för offentliga måltider till Livsmedelsverket

http://www.slv.se/sv/grupp3/Nyheter-och-press/Nyheter1/Centrum-for-offentliga-maltider-till-Livsmedelsverket/

och det öppnar för att fortsätta att ha sina förlegade uppfattningar. Det är bara att hoppas att SLV tar chansen nu och blir mera uppdaterade och accepterade. Det skulle förenkla. Annars får vi ta de här frågorna i samarbete mellan parterna och med hjälp av politikerna. Även Livsmedelsverket måste kunna ifrågasättas främst av ”användarna” och politikerna. Styra kan dom inte, eleverna kommer bara inte att äta skolmaten utan gå till kiosken och äta sämre mat i stället. Det hotade de ju med i TV-inslaget klicka på TV-bilden (se artikeln i Piteå-tidningen i förra inlägget).

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=6030057#fank6030334http://

Slutsatsen blir att så länge forskarna är oeninga och SLV inte blir mer lyhörda för de senaste forskningsresultaten, måste vi som konsumenter, elever och föräldrar, bli mer insatta liksom de lokala politikerna, så vi tillsammans kan bestämma hur vi vill ha det. Vi har ju rätt att prata med våra politiker också, som inte bara behöver lyda envisa kostchefer eller dietisterna eller SLV.

Övertron på myndigheter och experter håller på att ge vika, det är vad vi menar med KONSUMENTREVOLUTIONEN!

http://www.konsument-forum.se/revolution.htm

Grattis Älvsbyn, politikerna, eleverna och föräldrarna – samt kommunens ekonomi!


Fanatisk kostchef i Älvsbyn slåss för att behålla lättprodukter

13 mars 2011

Allt fler forskare och experter är nu eniga om att riskerna med det mättade fettet, som man tidigare hävdat, är helt obefogade och man har konstaterat att varningarna saknar relevans. Att Livsmedelsverket ännu inte reviderat sin uppfattning beror på traditionell tröghet och även att man bitit sig fast så hårt att man har svårt att ändra sig. Under årtiondena då man kampanjat mot de mättade fetterna och rekommenderat mera omättade och främst fleromättade har fetman bara stigit hos befolkningen. Den senaste i raden av experter som nyligen gått ut i debatten är professor Martin Ingvar, som kom ut med boken ”Hjärnkoll på maten” förra året, hävdar att vad man ska se upp med är de snabba kolhydraterna, sötsakerna och läsken. Enda risken med för högt intag av fett är att kalorierna kan bli för mycket, men drar man ner då på kolhydraterna är risken med ökad fettkonsumtion inte någon risk, snarare en fördel.

Vad man talar så lite om ifrån de ”fettskäckslagna” är den höga halten av vegetabiliska mättade fetterna i margariner, palmoljan! Dessa anges oftast bara som ”vegetabiliska fetter”. Då borde ju man ju dra ner på margarinanvändningen, även beroende av den höga hälten av Omega-6 bland de fleromättade. Men märk väl, även för dessa fleromättade står Livsmedelsverket upp till försvar, alltså sammantaget är man för margariner.

Fettkriget har pågått länge och många kostchefer och beslutsfattare på kommunerna har litat på eller gömt sig bakom att man tillämpar Livsmedelsverkets rekommendationer (inte lag!), utan att veta vad som egentligen ligger bakom. Av okunnighet försvarar man alltså det som både blir dyrare och hotar barnens hälsa. Lär mer om detta på: ”Kommunernas tvång att servera lättprodukter i skolmaten ger högre kostnader och hotar barnens hälsa”

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/tvang.pdf

I Älvsbyn har oppositionen mot lättprodukter varit tuff, till en början från eleverna, sedan med stöd av föräldrarna och slutligen tog politikerna enhälligt beslutet att föreslå att ändra på tidigare beslut att enbart servera lättmargarin och lättmjölk..

Men nu har Älvsbyn en ovanligt envis och stridslysten kostchef, som biter sig fast och går emot opinion och även de politiska uppfattningarna.

Hennes argument är inte sakliga, men har mer karaktären av hot. Tvingas vi återgå till att servera bregott och fetare mjölk så kommer jag att ta bort några av de maträtterna som barnen tycker bäst om, säger hon. Det är utmanande och tyder på att envishet ska gå före fakta och opinion. Det är som ett tjurigt barn, ”får jag inte som jag vill så ska jag minsann hämnas”! Är det inte kanske vägran att lyda order? Livsmedelsverkets rekommendationer är inte lag eller någon order! Men lagen förskriver nu efter 1 juli att maten i skolan ska vara näringsriktig.

Jag är orolig för att detta fall i Älvsbyn är ett viktigt pilotfall, för att skapa ett prejudikat inför att den nya lagen ska träda i kraft. Men det är inte på detta sätt som man ska tolka lagen.

Det råder oeninghet i Älvsbyn om vad som är näringsriktig mat. Då får man ta den diskussionen på annat sätt, innan man går in och låser fast en tolkning, som bara en part slåss för. Det hör inte till i en demokrati att envisa kostchefer tar sig rätten att skriva lagar, emot folkopinionen och allt fler forskare, på bekostnad av kommunens hantering av skattemedel och hotande barnens hälsa.

Bengt Ingerstam

Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan

Läs artikel i Piteå tidning 12 mars 2011:

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=6030057#fank6030334

Tidigare debatt i Piteå:

Nu återinförs Bregott och helmjölk i Älvsbyns skolor

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/alvsbyn.htm

Hela avsnittet ”Skolmaten”

http://www.konsumentsamverkan.se/skolmaten.htm

Länk till KONSUMENTSAMVERKAN på FACEBOOK

http://www.facebook.com/group.php?gid=194319576738&v=wall


Välj ur ”floran” av margariner

08 mars 2011

Ansträngningarna att få sålt sina margariner avlöser varandra. Ibland är det LÄTTA för 10:-, ibland får du köpa ett par sockor om du köper en annan produkt ur margarinsortimentet och nu är det kuponger där du kan få hela 12:- i rabatt om du köper 2 paket ur sortimentet på ”rapsrabatten”. Det kostar på att sälja!

Sen gäller det att upplysa vad ett visst margarin innehåller! Att det mest var vatten känner de flesta till, men vare sig kärnmjölk eller rapsolja innehåller särskilt mycket mättade fetter (vegetabiliska). Men det står ju på innehållsförteckningen att det är en betydande andel. Det utelämnas i annonsen.

Det är klart vilseledande att tala om de tre huvudingredienserna, när man utelämnar en av de största – PALMOLJAN! Men nu har vi i alla fall ”hjälpt” UNILEVER att tillrättalägga informationen, lite i alla fall!


Trams är professors omdöme om kostdiet

05 mars 2011

Kostdoktorn, han med boken ”Kostrevolutionen” skriver om professor Annika Rosengren´s uttalande i Wärmlandstidningen nwt.se där hon uttalade sig kritiskt om LCHF-kosten och påstod att det inte fanns någon forskning, kallade det direkt för trams.

Så kunde auktoriteter uttala sig förr och få vara oemotsagda. Men idag med Internet, bloggar, Facebook och Twitter kommer opinionen ikapp dem fortare än de anar. Medborgarnas och andra experters dom uteblir inte och nu är hon riktigt ute i blåsväder, ifrågasätts på ett verkligen noterbart sätt. Läs inlägget direkt på Kostdoktorns blogg, så får du tillgång till alla kommentarerna även där, de är inte nådiga. Kommentarsfunktionerna numera i alla media, även tidningarna, ger nu en annan dimension på det som sägs, ofta får det inte stå oemotsagt. Det är inte längre bara forskare som kritiskt granskar varandra, nu dömer allmänheten hårt och öppet. Prof Annika ”Trams” Rosengren har nu sågat sitt förtroende i allmänhetens ögon, definitivt. Rätt eller fel? Ja hon kan själv inte återupprätta det.

Det har hänt förr att oförsiktiga uttalande har blivit hett debatterade i de sociala medierna, som t ex Stephan Rössners uttalande att ”det går lika bra att banta med hallonbåtar”.

Alla som mår bättre och går ner i vikt ordentligt på LCHF kosten fortsätter nog vad än professorerna säger, de som inte lyckas slutar väl, men skaran ökar lavinartat och ansvaret för sin hälsa tar nog folk alltmer själva, man litar inte längre på experterna som motsäger varandra och uttalar sig efter sin tillhörighet av grupp i samhället, t ex dietistkåren som inte får säga vad som helst.


IOGT-NTO lovvärt – anmäler alkoholreklamen

04 mars 2011

MARKNADSFÖRING Genom att sända från ett annat land struntar tv-kanalerna i förbudet mot alkoholreklam. Men även näringsidkarna själva är ansvariga och vi anmäler därför i dag en rad företag till Konsumentombudsmannen. Det skriver Anna Carlstedt, IOGT-NTO.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-anmaler-vi-alkoholreklamen_5983555.svd

KOMMENTAR: BRA! Oavsett vad vi tycker om olika drycker är detta ett lovvärt initiativ. Reklambranschen saknas respekt för regler och brister i moral när det gäller att få informera, letar alltid kryphål för att nå oss konsumenter för att sälja mera, för sina egna intressen. Den som gillar öl eller vin eller … klarar sig utan deras fula reklamtrick och vet säkert var drycken finns att köpa. Ska bli intressant att se vad KONSUMENTVERKET orkar göra. Alla anmälningar vi gjort om Unilevers margarinreklam, hur ful den än må vara, har de konsekvent negligerat och inte gjort något åt.

Vad kostar reklamen?

Större insatser krävs för att sanera reklamen, helst dra ner den till hälften till att börja med. I går hörde jag att man förutser att 33 miljarder ska spenderas under innevarande år. Lägg till sedan alla påslag man gör sedan på produkterna på vägen till oss konsumenter och moms på det så är vi nära 80 miljarder som ska tas ur konsumenternas plånböcker. Det motsvarar cirka hälften av vår a utgifter för maten! (bara en storleksjämförelse!). Börja med allt skräp i brevlådorna som inte bara kostar utan skapar en massa sopor! Har inte reklambranschen koll på hur dj-a trötta vi konsumenter är på all reklam och alla störande löjliga snuttar i TV?

Bengt Ingerstam

Sveriges Konsumenter i Samverkan


Desinformationens dag

02 mars 2011

I dag 2 mars fick vi verkligen uppleva desinformationen dag. Redan i Gomorron Sverige fick vi i intervjun med professor Mai-Lis Hellenius verklig desiformation om fetter. Lyssna på länk

Dels ska allt baseras på vetenskap. Men forskarna är ju aldrig eniga. I synnerhet inte om fetter. Hon anser att vi inte behöver dra ner på fettet men byta fettkvalitet. Smart tackling!

Smör var inte bra, med sina mättade fetter och ”faktiskt” även innehåller lite transfetter (vilka?), har kraftigt kolesterolhöjande effekter (det säger ju allt färre forskare i dag!). Välj oljor, vegetabiliska, som sänker kolesterolvärdet, ska du steka så använd olivolja (tveksamt) på salladen linfröolja som är rik på Omega-3 (som vi inte kan omvandla och tillgodogöra oss).

Vegetabiskt fett bra för att få i sig det vi kallar essentiella fettsyror (hoppsan, kort form av Omega-3 som vi inte kan omvandla samt massor av Omega-6 som är allergibildande bl a).

Ät lax som är rik på Omega-3 (ja av just den långa varianten som vi har nytta av, men som uppföds alltmer på vegetabilisk föda och numera har lägre halt Omega-3, inget universalmedel alltså). Intervjuaren tog synnerligen partisk ställning för boken ”Smarta val”, som Mai-Lis och några andra på Livsstilsavdelningen på Karolinska har skrivit. ”All anledning köpa den här boken, ingen ursäkt för att inte köpa den, otroligt handfast ledning ….

Sen kom EXPRESSEN med flera varningar för hög-fett-kosten LCHF:

Larm: Fettdieten kan vara farlig

”Nu kommer nya forskningslarm om att LCHF, den så kallade fettdieten, kan vara farlig.
Dieten ökar risken för diabetes och kan ge hjärt- kärlsjukdom enligt rapporterna.
– Det är nya och intressanta resultat, säger Lena Ljungkrona-Falk vid Dietisternas riksförbund.”

(inte nytt, denna ovetenskapliga insamling av data har vi skrattat åt tidigare. Gammal attack frå dietisthåll!)

Anna Bäsén: Mer forskning behövs om fettkosten

”Trögtänkt, trött, grinig och förstoppad.
Det är några av de vanligaste biverkningarna de som testar LCHF-kost brukar klaga över.
Nu kommer alltså vetenskapliga rapporter som tyder på att fettkosten, kan ha allvarligare negativa hälsoeffekter. Man vet också att förhöjda blodfetter på sikt kan leda till förträngningar i blodkärlen, och hjärtjukdom.”

(Det håller inte de som provat med om)

Sen råkade jag köpa en bok på rean, ”Ät för hälsa” av Anna Selby. Tryckt 2007, så den är ju inte stenålder, men uppdaterad på fettsidan? Nej!

Citerar:

”Det finns tre typer av fett: mättat, enkelomättat och fleromättat. Mättat fett är den farligaste sorten som ökar risken för stroke, hjärtbesvär och viktökning. Det finns i kött från tamboskap och i mejeriprodukter, särskilt i smör och hårdost”

(kommentar: men var finns palmoljan, mycket mättad olja/fett? – Jo just i margarinerna! Om de fleromättade, samma ”nyttiga” effekter på bl a det dåliga kolesterolet, t o m rekommenderas solrosoljan!)

Ja det var mycket på en dag!

Måste vi inte ställa oss frågan, allt fler och oftare: Vem har rätt? Vem ska jag kunna lita på? Får man skriva i tidningar och böcker vad som helst utan garanti för att det är att lita på? En uppgift för oss som konsumentorganisation att arbeta vidare med, för näringslivet, media och myndigheter har vi upptäckt är inte att lita på i vissa ömtåliga frågor.

Läs Konsumenter granskarTransfetter eller härdade fetter

02 mars 2011

Frågan om de industriella transfetternas vara eller inte vara i vår mat, är en följetong.

Vi har aktivt jobbat med frågan sedan början av 2003 och startade kampanjen Härdade/delvis härdade fetter i våra livsmedel

2003-03-26 bl a genom att lansera Svarta listan med produkter som innehöll härdade eller delvis härdade fetter, (de senare är de som innehöll industriella transfetter).

Frågan är oerhört komplicerad eftersom det finns naturliga transfetter i produkter som kommer från t ex kons mjölk men också onaturliga som bildas vid industriell härdning av växtoljor/fetter. Vi har alltid hävdat att dessa industriella transfetter är skadliga och ska bort från maten, men det bildas ytterligare en del obehagligheter vid härdningen, alltså ska processen bort för fetter som används i livsmedel. I de s k fullhärdade fetterna finns inga transfetter kvar, men annat ”skräp”, därför ska härdningen bort.

Det har också legat i många parters intresse att blanda ihop begreppen, t o m våra myndigheter. Ofta drar man transfetter över en kam och tidigt i debatten om att ta bort transfetterna har man inte skiljt på industriella och naturliga. Nu verkar det som man i senaste förslagen börjat göra denna skillnad och det är bra, men inte tillräckligt.

I vår svarta lista ligger många produkter kvar, trots att de stora fabrikanterna bytte till andra fetter. Men det beror på att man gått över från delvis härdade till fullhärdade fetter och t o m gjort reklam om att de är ”fria från transfett”.

I september 2008 var debatten uppe och här finns mer att läsa i media, bl a Webfinanser:

Bengt Ingerstam: Ska transfetter förbjudas

Nu har frågan kommit upp i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott och bearbetats där och enligt uppgift under tisdagen ”enades” om att föreslå att regeringen ”snarast lägger fram en lagstiftning som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel” enligt meddelande från utskottet

Miljö- och jordbruksutskottet vill förbjuda transfetter i mat

citerar:

2011-03-01 15:11

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen lägger fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står bakom förslaget. Regeringspartierna reserverar sig.

Läs hela texten i meddelandet ovan. Det blir dessutom en debatt som sänds i Web TV den 16 mars. Länk finns till hur frågan behandlats och alla motioner som ingår i behandlingen.

Det är inget fel att bli av med de industriella transfetterna, men det blir troligen ingen lagstiftning om det. Bäst vore att hitta en lösning så att den industriella processen inte kunde användas för produktion av fetter för livsmedel. Den må duga för smörjmedel men inte i mat. Det borde man kunna få igenom på något sätt.

Det är i varje fall ett krav från oss konsumenter.